1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 9 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 9: Ekosistem

Klik untuk jawapannya

1. Merupakan unit asas pengkelasan organisma dan boleh saling membiak antara satu sama lain.
 Bab 9: Ekosistem
A Ekosistem
B Komuniti
C Populasi
D Spesies
Jawapan:

2. Terdiri daripada sekumpulan organisma yang sama di kawasan tertentu.
 Bab 9: Ekosistem
A Ekosistem
B Komuniti
C Populasi
D Spesies
Jawapan:

3. Beberapa populasi organisma berbeza yang hidup dalam satu kawasan yang sama.
 Bab 9: Ekosistem
A Spesies
B Ekosistem
C Populasi
D Komuniti
Jawapan:

4. Terdiri daripada komuniti organisma yang berinteraksi dengan persekitarannya.
A Spesies
B Komuniti
C Populasi
D Ekosistem
Jawapan:

5. Tempat tinggal semulajadi yang menyediakan makanan, perlindungan dan pembiakan.
 Bab 9: Ekosistem
A Habitat
B Zoo
C Rumah
D Nic
Jawapan:

6. Peranan yang dilakukan oleh organisma di dalam sesuatu ekosistem.
 Bab 9: Ekosistem
A Habitat
B Nic
C Biosis
D Abiosis
Jawapan:

7. Komponen yang merupakan organisma hidup di dalam ekosistem.
A Biosis
B Abiosis
C Nic
D Habitat
Jawapan:

8. Antara berikut, yang manakah BUKAN komponen abiosis?
A Air
B Udara
C pH tanah
D Bakteria pengurai
Jawapan:

9. Antara berikut, yang manakah BUKAN komponen biosis?
A Pengguna
B Pengeluar
C Karnivor
D Pengurai
E Oksigen
Jawapan:

10. Membina makanan sendiri menggunakan tenaga cahaya, air dan gas karbon dioksida.
A Fotoautotrof
B Kemoautotrof
C Heterotrof
D Saprotrof
Jawapan:

11. Bakteria ini menggunakan bahan bukan organik untuk membina makanan sendiri.
A Fotoautotrof
B Kemoautotrof
C Saprotrof
D Holozoik
Jawapan:

12. Menyerap nutrien daripada organisma mati dan mereput.
 Bab 9: Ekosistem
A Holozoik
B Parasit
C Komensal
D Saprotrof
Jawapan:

13. Memakan bahan organik, mencerna dan diserap ke dalam badan.
A Saprotrof
B Holozoik
C Parasit
D Kemoautotrof
Jawapan:

14. Menyerap nutrien daripada perumah hidup.
 Bab 9: Ekosistem
A Holozoic
B Parasit
C Saprotrof
D Fotoautotrof
Jawapan:

15. Memperolehi bahan organik sebagai makanan daripada organisma lain.
A Autotrof
B Heterotrof
Jawapan:

16. Peringkat atau kedudukan pemakanan suatu organisma dalam rantai makanan.
 Bab 9: Ekosistem
A Aras trof
B Piramid makanan
C Jaringan makanan
D Organisasi sel
Jawapan:

17. Menunjukkan urutan organisma dalam satu hubungan pemakanan dan aliran tenaga.
A Rantai tenaga
B Rantai makanan
C Rantai tindak balas
D Rantai trof
Jawapan:

18. Organisma yang berada pada aras trof ketiga.
 Bab 9: Ekosistem
A Rumput
B Belalang
C Cicak
D Helang
Jawapan:

19. 90% tenaga hilang ke persekitaran di antara satu aras trof dengan yang lain. Antara berikut, yang manakah BUKAN contoh tenaga yang hilang?
A Haba semasa respirasi sel
B Penyahtinjaan
C Pencernaan makanan
D Berhibernasi
E Perkumuhan
Jawapan:

20. Berapakah jumlah rantai makanan di dalam jaringan makanan tersebut.
 Bab 9: Ekosistem
4
5
6
7
Jawapan:

21. Merupakan gambaran grafik yang menunjukkan bilangan organisma, biojisim atau jumlah tenaga relatif pada setiap aras trof rantai makanan.
A Piramid makanan
B Piramid ekologi
C Piramid bilangan
D Piramid biojisim
Jawapan:

22. Menunjukkan bilangan dan saiz organisma di setiap aras trof dalam ekosistem tertentu.
 Bab 9: Ekosistem
A Piramid bilangan
B Piramid biojisim
C Piramid tenaga
D Piramid makanan
Jawapan:

23. Mewakili jumlah bilangan individu didarabkan dengan jisim individu setiap aras trof pada suatu masa.
 Bab 9: Ekosistem
A Piramid bilangan
B Piramid tenaga
C Piramid biojisim
D Piramid makanan
Jawapan:

24. Menunjukkan kandungan tenaga setiap aras trof bagi suatu ekosistem dalam tempoh masa tertentu.
A Piramid bilangan
B Piramid biojisim
C Piramid makanan
D Piramid tenaga
Jawapan:

25. Mengapakah piramid biojisim ini boleh menjadi songsang?
 Bab 9: Ekosistem
A Ikan kecil lebih banyak membiak daripada ikan besar
B Zooplankton membiak lebih banyak daripada fitoplankton
Jawapan:

26. Antara berikut yang manakah jenis interaksi antara organisma masih hidup dan organisma mati?
A Simbiosis
B Saprofitisme
C Persaingan
D Pemangsaan
Jawapan:

27. Jenis interaksi ini melibatkan organisma yang masih hidup dan terbahagi kepada mutualisme, komensalisme dan parasitisme.
A Simbiosis
B Persaingan
C DSaprofitisme
D Pemangsaan
Jawapan:

28. Apakah jenis interaksi antara buran laut dan umang-umang?
 Bab 9: Ekosistem
A Parasitisme
B Komensalisme
C Mutualisme
D Saprofitisme
Jawapan:

29. Perhubungan antara kulat dan akar tumbuhan dikenali sebagai mikoriza. Apakah jenis interaksi ini?
 Bab 9: Ekosistem
A Mutualisme
B Persaingan
C Parasitisme
D Saprofitisme
Jawapan:

30. Rajah menunjukkan interaksi komensalisme. Organisma manakah TIDAK mendapat faedah?
 Bab 9: Ekosistem
A Jerung
B Ikan remora
Jawapan:

31. Antara organisma berikut, yang manakah BUKAN ektoparasit?
A Kutu
B Afid
C Cacing pita
D Kulat
Jawapan:

32. Antara organisma berikut memerlukan perumah untuk hidup?
I Coronavirus
II Afid
III Cendawan
IV Harimau
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

33. Namakan jenis interaksi antara kulat dengan organisma yang mati dan juga dikenali sebagai pengurai.
A Parasitisme
B Saprofitisme
C Komensalime
D Mutualisme
Jawapan:

34. Namakan jenis persaingan ini.
 Bab 9: Ekosistem
A Persaingan interspesifik
B Persaingan intraspesifik
Jawapan:

35. Antara berikut, yang manakah BUKAN tujuan persaingan interspesifik?
 Bab 9: Ekosistem
A Wilayah
B Makanan
C Pasangan
D Tempat pembiakan
Jawapan:

36. Antara berikut, yang manakah BUKAN hubungan mangsa dan pemangsa?
 Bab 9: Ekosistem
A Cicak dan serangga
B Gajah dan tikus
C Helang dan katak
D Singa dan kerbau
Jawapan:

37. Antara berikut, yang manakah BUKAN komponen abiosis pada ekosistem paya bakau?
A Keamatan cahaya tinggi
B Angin kuat
C Oksigen tinggi (dlm tanah)
D Air masin
E Tanah berlumpur
Jawapan:

38. Pilih cara-cara pokok bakau mengatasi keamatan cahaya dan suhu yang tinggi pada ekosistem paya bakau?
 Bab 9: Ekosistem
I Daun sukulen
II Daun berkutikel tebal
III Liang stoma banyak
IV Akar pneumatofor
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

39. Bagaimanakah pokok bakau mengatasi masalah kekurangan oksigen pada akar?
 Bab 9: Ekosistem
A Akar jangkang
B Akar pneumatofor
C Akar banir
D Akar lutut
Jawapan:

40. Bagaimanakah pokok bakau menyingkirkan garam berlebihan yang diserap daripada laut?
 Bab 9: Ekosistem
A Liang lentisel
B Liang stoma
C Liang peluh
D Liang hidatod
Jawapan:

41. Bagaimanakah Rhizophora sp. dapat disokong pada tanah berlumpur?
 Bab 9: Ekosistem
A Akar pneumatofor
B Akar jangkang
C Akar banir
Jawapan:

42. Namakan jenis akar pada pokok bakau Brugueira sp.?
A  Bab 9: Ekosistem
A Akar jangkang
B Akar pneumatofor
C Akar banir
Jawapan:

43. Apakah BUKAN faedah biji benih vivipariti pada pokok bakau?
 Bab 9: Ekosistem
A Bercambah di atas pokok
B Terbenam di dalam lumpur
C Boleh dihanyutkan
D Meneruskan pembiakan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。