1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 1 Latihan Geografi Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 1 Geografi Skala dan Jarak

Klik untuk jawapannya


Bahagian Objektif
1. Skala ialah
A. nisbah jarak antara dua tempat
B. nisbah jarak relatif
C. nisbah jarak di atas peta berbanding jarak sebenar di permukaan bumi
D. nisbah jarak mutlak
Jawapan:

2. Pilih pernyataan yang benar tentang skala penyata?
A. Berbentuk satu garisan lurus.
B. Dinyatakan dalam bentuk nisbah.
C. Dinyatakan dalam bentuk perkataan.
D. Garisan melintang yang dibahagikan kepada beberapa bahagian.
Jawapan:

3. Jarak terbahagi kepada dua iaitu
A. mutlak dan lurus
B. relatif dan jarak
C. mutlak dan saiz
D. mutlak dan relatif
Jawapan:

4. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur jarak lurus di atas peta?
A. Pembaris
B. Benang
C. Kertas
D. Tali
Jawapan:

5. Apakah alat yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung seperti sungai?
A. pembaris besi
B. pembaris kayu
C. jangka sudut
D. benang
Jawapan:

6. Apakah jenis skala ini?
"1 cm mewakili 1 km"
A. skala lurus
B. skala penyata
C. pecahan wakilan
D. skala lurus penuh
Jawapan:

7. Apakah jenis skala ini?
"1 : 100 000"
A. skala lurus
B. skala penyata
C. pecahan wakilan
D. skala lurus penuh
Jawapan:

8. Skala ini dinyatakan dalam bentuk ayat.
A. skala lurus
B. skala penyata
C. skala pecahan wakilan
Jawapan:

9. Skala ini dilukis dalam satu garisan lurus.
A. skala penyata
B. skala lurus
C. skala pecahan wakilan
Jawapan:

10. Jika 1 : 100 000 ialah 1cm mewakili 1 km, berapakah pula jika 1 : 200 000?
A. 1 cm mewakili 2 m
B. 1 cm mewakili 200 km
C. 1 cm mewakili 2 km
D. 1 cm mewakili 200 m
Jawapan:

11. Jika 1 : 100 000 ialah 1 cm mewakili 1 km, berapakah pula jika 1 : 50 000?
A. 1 cm mewakili 500 m
B. 1 cm mewakili 500 km
C. 1 cm mewakili 5 km
D. 1 cm mewakili 50 m
Jawapan:

12. Skala 1 : 25000 bersamaan dengan
A. 2.5 km
B. 25 km
C. 250 m
D. 2500 m
Jawapan:

13. Pecahan wakilan untuk skala penyata 1 cm mewakili 2.5 km ialah
A. 1 : 2 500
B. 1 : 25 000
C. 1 : 250 000
D. 1 : 2 500 000
Jawapan:

14. "Tambang bas dari Ipoh ke Bidor ialah RM 6.60"
Apakah jenis jarak di atas?
A. Jarak mutlak
B. Jarak relatif
C. Jarak unit ukuran
D. Jarak masa
Jawapan:

15. Jarak kebun Pak Mat dari rumah Kassim di atas peta ialah 9 cm. Skala peta menunjukkan 1 cm mewakili 2 km. Berapakah jarak sebenar di antara kebun Pak Mat dengan Rumah Kassim?
A. 4.5 km
B. 11 km
C. 18 km
D. 21 km
Jawapan:

16. "Tambang bas dari Ipoh ke Bidor ialah 30 km"
Apakah jenis jarak di atas?
A. Jarak mutlak
B. Jarak relatif
C. Jarak unit ukuran
D. Jarak masa
Jawapan:

17. Antara yang berikut, apakah unit digunakan untuk mengukur jarak mutlak?
I Jam
II Minit
III Meter
IV Kilometer
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

18. Antara yang berikut, apakah alat yang digunakan untuk mengukur jarak relatif?
I Kos
II Arah
III Masa
IV Skala
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

19. Apakah kegunaan skala?
A. Menentukan kedudukan sesuatu tempat.
B. Mengukur arah antara dua tempat.
C. Mengukur jarak antara dua tempat atau penjang sesuatu.
D. Mengukur ketinggian gunung.
Jawapan:

20. Pernyataan di bawah merujuk jarak .............
Jarak perjalanan dari rumah Praba dan Ammar ke sekolah mengambil masa 10 minit dengan menaiki basikal.
A. sebenar
B. relatif
C. skala mudah
D. skala penuh
Jawapan:

21. 1 cm mewakili 5 km
Jika jarak jalan raya dalam peta ialah 6 cm, apakah jarak sebenar di Bumi?
A. 6 km
B. 10 km
C. 20 km
D. 30 km
Jawapan:

22. 1 cm mewakili 5 km
Jika jarak rumah Sham dengan rumah Yong ialah 10 km, apakah jaraknya di dalam peta?
A. 1 cm
B. 2 cm
C. 3 cm
D. 4 cm
Jawapan:

23. Berdasarkan skala 1 : 100 000, berapakah jarak sebenar jika jarak di atas peta ialah 3 cm?
A. 3 km
B. 30 km
C. 300 km
D. 300 000 km
Jawapan:

24. Terdapat tiga jenis skala iaitu lurus, penyata dan...
A. nisbah
B. ayat
C. pecahan wakilan
D. lurus penuh
Jawapan:

25. Jarak terbahagi kepada...
A. jarak wang dan jarak masa
B. jarak relatif dan jarak ringgit
C. jarak mutlak dan jarak relatif
D. jarak minit dan masa
Jawapan:

26. Pilih pernyataan yang betul tentang jarak relatif.
A. tidak tetap
B. tidak berubah
C. dinyatakan dalam unit kilometer
D. berdasarkan kos dan masa
Jawapan:

27. Jarak berdasarkan kos dan masa
A. jarak relatif
B. jarak mutlak
Jawapan:

28. Dinyatakan dalam unit meter dan kilometer
A. jarak relatif
B. jarak mutlak
Jawapan:

29. Berubah-ubah mengikut jenis pengangkutan
A. jarak relatif
B. jarak mutlak
Jawapan:

30. Jarak dari Kuala Terengganu ke Kuala Besut ialah 130km
A. jarak relatif
B. jarak mutlak
Jawapan:

31. Tambang bas dari Ipoh Amanjaya ke Alor Setar ialah rm 24.00
A. jarak relatif
B. jarak mutlak
Jawapan:

32. Murid Tingkatan 205 ingin melihat sekolah mereka dengan jelas dalam peta. Pilih skala yang betul
A. 1:25 000
B. 1:200 000
C. 1:500 000
D. 1:800 000
Jawapan:

33. Jarak perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang dengan menaiki bas mengambil masa selama 5 jam. Ayat tersebut merujuk kepada jarak .........
A. Jarak relatif kos
B. Jarak relatif kenderaan
C. Jarak mutlak
D. Jarak relatif masa
Jawapan:

34. Pengukuran jarak melengkung dalam peta biasanya merujuk kepada ...........
A. Laut
B. Tasik
C. Sungai
D. Pulau
Jawapan:

35. Pernyataan yang menunjukkan sebagai jarak relatif ialah ...
A. Raju membayar tambang bas sebanyak RM2 untuk ke sekolahnya.
B. Perjalanan dari Alor Setar ke Kulim ialah selama 1 jam 30 minit.
C. Jarak rumah Ani ke pejabat pos ialah 3 km.
D. Wong berjalan kaki sejauh 500m dari rumah ke sekolahnya.
Jawapan:

36. Ciri-ciri jarak mutlak ialah .....
A. Tetap
B. Diukur dalam kos dan masa
C. Diukur dalam unit meter atau kilometer
D. Berubah-ubah
Jawapan:


37. Skala dalam peta membolehkan kita menentukan jenis-jenis skala
Bab 1 Geografi Skala dan Jarak
A ketinggian
kepadatan penduduk
C jarak antara dua tempat
D masa di ambil untuk ke sesuatu tempat
Jawapan:

38. Antara yang berikut, yang manakah unit jarak yang digunakan untuk menyatakan jarak mutlak?
A Masa dan kos
B Meter dan kilometer
Jawapan:

39. Dalam peta topografi, terdapat garisan grid iaitu
Bab 1 Geografi Skala dan Jarak
A Baris dan lajur
B Latitud dan longitud
C Utaraan dan timuran
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1 Lengkapkan soalan dengan jenis-jenis skala dan maksudnya.
(a) Jenis:
Maksud:
(b) Jenis:
Maksud:
(c) Jenis:
Maksud:


2. Nyatakan jenis-jenis skala berikut.
Bab 1 Geografi Skala dan Jarak
a.
b.
c.

3. Jarak mutlak merujuk kepada jarak dan dinyatakan dalam atau

4. Jarak relatif diukur dengan menggunakan atau atau masa .

5. Namakan jenis jarak berikut berdasarkan pernyataan di bawah.
a. Sharifah mengambil masa 20 minit untuk sampai ke sekolah
Jenis Jarak:
b. Vivian perlu membayar tambang teksi RM5.00 untuk sampai ke stadium.
Jenis Jarak:
c. Jarak rumah Ali ke rumah Raju ialah 10 km.
Jenis Jarak:
d. Aishah menggunakan kereta dan mengambil masa 30 minit untuk sampai ke destinasinya.
Jenis Jarak:
e. Chandran mengambil masa 15 minit untuk sampai ke pejabatnya.
Jenis Jarak:
f. Sekolah Adam terletak 3 km dari balai polis Pekan Tamu.
Jenis Jarak:
g. Jarak di antara pasar dengan pusat beli-belah Bandar Ria ialah 1.6 km.
Jenis Jarak:Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。