1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 1 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 1: Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan

Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Rajah 1 menunjukkan keratan rentas akar tumbuhan eudikot. Antara sel berikut, yang manakah membentuk tisu asas dalam tumbuhan?
Diagram 1 shows the cross section of the root of a eudicot plant. Which of the following cells forms the ground tissues in plants?
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Jawapan:

2. Struktur yang manakah tidak betul dipadankan dengan sistem tisu?
Which structure is incorrectly paired with its tissue system?
A Guard cell — epidermal tissue
Sel pengawal - tisu epidermis
B Root hair cell — epidermal tissue
Sel rambut akar — tisu epidermis
C Tracheid —- vascular tissue
Trakeid — tisu vaskular
D Companion cell — ground tissue
Sel rakan — tisu asas
Jawapan:

3. Rajah 2 menunjukkan tiga zon pertumbuhan, zon I, zon II dan zon III di hujung akar tumbuhan.
Diagram 2 shows three growth zones, zone I, zone II and zone III of the root of a plant.
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Antara yang berikut, yang manakah dipadankan dengan betul untuk menunjukkan peringkat-peringkat dalam proses pertumbuhan pada hujung akar?
Which of the following is correctly matched to show the stages of the growth process in the root tip?
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Jawapan:

4. Rajah 3 menunjukkan keratan rentas batang dikot yang telah mengalami pertumbuhan sekunder.
Diagram 3 shows a cross section of a dicot stem which experiences secondary growth.
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Susunan tisu-tisu ang manakah betul?
Which arrangement of the tissue is correct?
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Jawapan:

5. Rajah 4 menunjukan tisu bagi batang dikot.
Diagram 4 shows the tissues of a dicot stem.
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Antara tisu A, B, C dan D yang manakah hasil daripada pertumbuhan sekunder yang memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan?
Which tissue A, B, C or D is the result of secondary growth that gives mechanical support to the plant?
Jawapan:

6. Rajah 5 menunjukkan keratan reantas bagi batang daripada tumbuhan X dan Y.
Diagram 5 shows a cross section of the stems from plants X and Y.
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Apakah perbezaaan antara tumbuhan X dan tumbuhan Y?
What is the difference between plants X and Y?
Bab 1 Organisasi Tisu Tumbuhan dan Pertumbuhan
Jawapan:

7. Tisu meristem terdiri daripada:
A tisu epidermis
B tisu meristem apeks
C Tisu kekal
Jawapan:

8. Tisu kekal terdiri daripada berikut kecuali:
A Tisu meristem lateral
B Tisu epidermis
C Tisu asas
Jawapan:

9. Tisu asas ialah tisu berikut kecuali :
A Tisu parenkima
B Tisu kolenkima
C Tisu xilem
D Tisu sklerenkima
Jawapan:

10. Meristem apeks terdapat di bahagian:
A hujung pucuk
B hujung batang
C hujung daun
Jawapan:

11. Tisu .............merupakan sel hidup yang paling ringkas dan belum mengalami perbezaan
A kolenkima
B sklerenkima
C epidermis
D parenkima
Jawapan:

12. Tumbuhan mempunyai 2 jenis tisu iaitu:
A Tisu asas
B Tisu kekal
C Tisu meristem
D Tisu vaskular
Jawapan:

13. Tisu tumbuhan yang aktif membahagi secara mitosis
A Tisu kekal
B Tisu asas
C Tisu meristem
D Tisu vaskular
Jawapan:

14. Tisu yang mengangkut air dan garam mineral dari akar ke semua bahagian tumbuhan ialah .......
A Tisu kekal
B Tisu floem
C Tisu vaskular
D Tisu xilem
Jawapan:

15. Dinding sel epidermis yang terdedah kepada udara diliputi lapisan berlilin dan kalis air yang dikenali sebagai ......
A pektin
B sitoplasma
C kutikel
D stoma
Jawapan:

16. Tisu yang mempunyai dinding sel yang paling nipis dan terlibat dalam proses fotosintesis:
A Tisu parenkima
B Tisu kolenkima
C Tisu sklerenkima
D Tisu meristem lateral
Jawapan:

17. Xilem mempunyai dinding sel yang diselaputi ..........
A sitoplasma
B pektin
C lignin
D sel pengawal
Jawapan:

18. Floem terdiri daripada:
A lignin
B sel pengawal
C tiub tapis
D sel rakan
Jawapan:

19. Antara berikut yang manakah yang TIDAK BENAR
A Kutikel mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan
B sel rambut akar meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan air dan garam mineral
C sel pengawal mengawal bukaan liang stoma
D Tisu epidermis melapisi lapisan dalam batang, daun dan akar tumbuhan muda
Jawapan:

20. Apakah jenis tisu yang merupakan tisu yang aktif membahagi secara mitosis?
A Tisu asas
B Tisu meristem
C Tisu vaskular
D Tisu kekal
Jawapan:

21. Berapakah jenis tisu kekal?
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

22. Apakah jenis tisu yang mempunyai ciri-ciri berikut?
# melapisi permukaan luar batang, daun dan akar tumbuhan muda.
#Dinding yang terdedah kepada udara diliputi lapisan berlilin dan kalis air yang dikenali sebagai kutikel.
#Kutikel mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan (proses transpirasi), melindungi daun daripada kecederaan mekanikal dan menghalang serangan patogen.
A Tisu vaskular
B Tisu meristem
C Tisu asas
D Tisu epidermis
Jawapan:

23. Apakah jenis sel epidermis yang terubahsuai mengikut fungsi seperti mengawal bukaan liang stoma?
A Sel pengawal
B Sel parenkima
C Sel kolenkima
D Sel rambut akar
Jawapan:

24. #Memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk tumbuhan herba.
#Terlibat dalam fotosintesis dan membantu penyimpanan kanji dan gula serta terlibat dalam pertukaran gas.
#Terlibat dalam baik pulih dan penjanaan semula tisu tumbuhan serta dalam pengangkutan sistem vaskular.
Antara tisu manakah yang manakah mempunyai fungsi berikut?
A Tisu sklerenkima
B Tisu parenkima
C Tisu epidermis
D Tisu kolenkima
Jawapan:

25. # Memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang.
#Membantu dalam pengangkutan air dan nutrien dalam tumbuhan.
Antara tisu manakah yang manakah mempunyai fungsi berikut?
A Tisu sklerenkima
B Tisu parenkima
C Tisu epidermis
D Tisu kolenkima
Jawapan:

26. # Memberi sokongan mekanikal dan sifat keanjalan kepada tumbuhan.
Antara tisu manakah yang manakah mempunyai fungsi berikut?
A Tisu sklerenkima
B Tisu parenkima
C Tisu epidermis
D Tisu kolenkima
Jawapan:

27. Antara berikut yang manakah merupakan terdiri daripada sel hidup dan apabila telah matang akan menjadi sel yang fleksibel?
A Tisu sklerenkima
B Tisu parenkima
C Tisu epidermis
D Tisu kolenkima
Jawapan:

28. Antara berikut yang manakah merupakan terdiri daripada sel-sel yang mati apabila matang dan mempunyai dinding sel yang paling tebal antara semua tisu asas?
A Tisu sklerenkima
B Tisu parenkima
C Tisu epidermis
D Tisu kolenkima
Jawapan:

29. Antara berikut yang manakah merupakan terbentuk daripada sel-sel mati yang tidak mengandungi sitoplasma?
A Epidermis
B Parenkima
C Xilem
D Floem
Jawapan:

30. Antara sel yang berikut, yang manakah adalah sel tumbuhan tidak khusus?
A Sel pengawal
B Sel floem
C Sel parenkima
D Sel kolenkima
Jawapan:

31. Apakah fungsi sel epidermis?
A Mengurangkan kehilangan air
B Menjalankan proses fotosintesis
C Menyerap air dan nutrien dari tanah
D Membuka dan menutup stoma
Jawapan:

32. Tisu tumbuhan terdiri daripada...
A Tisu asas
B Tisu meristem
C Tisu vaskular
D Tisu kekal
Jawapan:

33. Apakah jenis tisu yang tisu matang yang telah mengalami pembezaan atau sedang mengalami pembezaan?
A Tisu asas
B Tisu meristem
C Tisu vaskular
D Tisu kekal
Jawapan:

34. Antara berikut yang manakah merupakan terdiri daripada sel hidup, iaitu tiub tapis dengan kehadiran sitoplasma?
A Epidermis
B Parenkima
C Xilem
D Floem
Jawapan:

35. Antara berikut yang manakah merupakan tisu vaskular?
A Epidermis
B Parenkima
C Xilem
D Floem
Jawapan:

36. Antara sel berikut, yang manakah merupakan sel tisu asas dalam tumbuhan?
A Sel xilem
B Sel pengawal
C Sel epidermis
D Sel parenkima
Jawapan:

37. Tisu utama yang menyokong tumbuhan tidak berkayu ialah
A tisu parenkima
B tisu kolenkima
C tisu sklerenkima
D tisu meristem
Jawapan:

38. Pertumbuhan yang berupa pemanjangan batang dan akar sebagai akibat dari aktivitas meristem apikal disebut .....
A Pertumbuhan primer pada tumbuhan
B Pertumbuhan sekunder pada tumbuhan
C Perkembangan primer pada tumbuhan
D Perkembangan sekunder pada tumbuhan
Jawapan:

39. Apakah jenis tisu meristem yang terdapat di kambium vaskular dan kambium gabus?
A Meristem asas
B Meristem apeks
C Meristem lateral
D Meristem epidermis
Jawapan:

40. Bagaimanakah usia tumbuhan ditentukan berdasarkan penghasilan pertumbuhan sekunder?
A Gelang musim
B Gelang tahunan
C Gelang bulanan
D Gelang mingguan
Jawapan:

41. Pada musim apakah gelang tahunan tumbuhan bermusim mempunyai xilem sekunder yang dihasilkan adalah besar dan berdinding nipis dan tisu xilem yang terbentuk pada musim ini berwarna cerah?
A Panas
B Sejuk
C Bunga
D Luruh
Jawapan:

42. Primordium daun dan primordium tunas adalah struktur yang terbentuk hasil daripada pertumbuhan sekunder.
A Benar
B Palsu
Jawapan:

43. Antara berikut, tumbuhan monokotiledon yang manakah tidak mengalami pertumbuhan sekunder?
A Aloe sp.
B Agave sp.
C Lemna sp.
D Draceana sp.
Jawapan:

44. Antara berikut, yang manakah bukan kepentingan pertumbuhan sekunder?
A menggantikan tisu floem dan xilem yang rosak
B memberi kestabilan kepada tumbuhan
C menyebabkan tumbuhan hidup lasak
D mengelak kehilangan air yang berlebihan, kecedaraan fizikan dan serangan patogen
Jawapan:

45. Tumbuhan sekunder mempunyai nilai ekonomi yang tinggi kerana________
A menghasilkan kayu balak
B menghasilkan debunga
C menghasilkan buah
Jawapan:

46. Pertambahan lilitan batang pokok dikenali sebagai pertumbuhan .................
A primer
B sekunder
C Tertier
D Kuaterner
Jawapan:

47. Apakah jenis kitar hidup tumbuhan bagi merujuk kepada tumbuhan yang mengambil masa dua tahun?
A Semusim
B Dwimusim
C Saka
D Sementara
Jawapan:

48. Apakah jenis kitar hidup tumbuhan bagi pokok padi?
A Semusim
B Dwimusim
C Saka
D Sementara
Jawapan:

49. Apakah jenis kitar hidup tumbuhan bagi pokok mangga?
A Semusim
B Dwimusim
C Saka
D Sementara
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1. a) Kulit pokok muda mempunyai berkas vaskular berbentuk cincin. Tukang kebun dan pekerja perhutanan biasanya melindungi pokok muda dengan membalut tiub plastik di sekitar bahagian bawah batang. Apa yang dilindungi dan mengapa ini diperlukan?
The bark of young trees contains a ring of vascular bundles. Gardeners and forestry workers protect young trees with plastic tubes around the lower part of the trunk. What are being protected from and why is this necessary?b) Manusia memanfaatkan banyak hasil tumbuhan. Kayu sering digunakan untuk membina bangunan. Jelaskan bagaimana sifat kayu menjadikannya bahan binaan yang baik.
Human make use of many plant products. Wood is often used to construct buildings. Explain how the properties of wood make it a good building material.


2. Zon pertumbuhan sel terbahagi kepada 3 iaitu


3. Apakah jenis-jenis pertumbuhan?


4. Tisu kekal terdiri dari :

Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。