1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 2 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun

Klik untuk jawapannya

1. Lapisan yang mempunyai banyak stoma
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
A
B
C
D
E
Jawapan:

2. Bagian daun yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas adalah....
A stomata
B klorofil
C tulang daun
D tangkai daun
Jawapan:

3. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan merupakan fungsi dari....
A xylem
B epidermis
C floem
D batang
Jawapan:

4. Merupakan tapak fotosintesis kerana mempunyai banyak kloroplas
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
A
B
C
D
E
Jawapan:

5. Tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
A
B
C
D
E
Jawapan:

6. Bersifat lutsinar
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
A
B
C
D
E
Jawapan:

7. Faktor yang mempengaruhi keadaan sel pengawal
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
I Pengambilan ion kalsium
II Pengambilan ion kalium
III Kepekatan sukrosa
IV Kepekatan maltosa
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

8. Keadaan yang menyebabkan sel pengawal dalam keadaan segah
I Ion kalium bergerak keluar daripada sel pengawal
II Ion kalium bergerak masuk ke dalam sel pengawal
III Kepekatan sukrosa tinggi dalam sel pengawal
IV Kepekatan sukrosa rendah dalam sel pengawal
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

9. Keadaan yang menyebabkan sel pengawal dalam keadaan flasid
I Ion kalium bergerak keluar daripada sel pengawal
II Ion kalium bergerak masuk ke dalam sel pengawal
III Kepekatan sukrosa tinggi dalam sel pengawal
IV Kepekatan sukrosa rendah dalam sel pengawal
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

10. Faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi
I Keamatan cahaya
II Suhu
III Kepekatan gas karbon dioksida
IV Kelembapan relatif udara
V Pergerakan udara
A I dan III
B I dan IV
C II dan V
D I, II dan IV
Jawapan:

11. Faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar fotosintesis
I Keamatan cahaya
II Suhu
III Kepekatan gas karbon dioksida
IV Kelembapan relatif udara
V Pergerakan udara
A I dan V
B II dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

12. Tempat berlakunya tindak balas bersandarkan cahaya
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
A Tilakoid
B Lamela
C Granum
D Stroma
Jawapan:

13. Tempat berlakunya tindak balas tidak bersandarkan cahaya
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
A Tilakoid
B Lamela
C Granum
D Stroma
Jawapan:

14. Keadaan yang berlaku semasa tindak balas bersandarkan cahaya
I Melibatkan penurunan gas karbon dioksida
II Melibatkan fotolisis air
III Menghasilkan molekul ATP
IV Menggunakan molekul ATP
V Menghasilkan oksigen dan air
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

15. Keadaan yang berlaku semasa tindak balas tidak bersandarkan cahaya
I Melibatkan penurunan gas karbon dioksida
II Melibatkan fotolisis air
III Menghasilkan molekul ATP
IV Menggunakan molekul ATP
V Menghasilkan glukosa
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, IV dan V
Jawapan:

16. Warna cahaya yang dapat meningkatkan kadar fotosintesis
I Jingga
II Merah
III Kuning
IV Biru
A I dan III
B II dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

17. Titik pampasan ialah aras keamatan cahaya apabila
A kadar fotosintesis melebihi kadar respirasi
B kadar respirasi melebihi kadar fotosintesis
C kadar respirasi sama dengan kadar fotosintesis.
Jawapan:

18. Semasa proses respirasi
I glukosa disintesis
II glukosa diuraikan
III tenaga dihasilkan
IV Gas karbon dioksida dan air diperlukan
V Gas oksigen dan glukosa diperlukan
A I dan V
B II dan IV
C I dan III
D II, III dan V
Jawapan:

19. Semasa proses fotosintesis
I glukosa disintesis
II glukosa diuraikan
III Tenaga dihasilkan
IV cahaya diperlukan
V Gas karbon dioksida dan air diperlukan
A I dan V
B II dan IV
C I dan III
D I, IV dan V
Jawapan:

20. Perhatikan gambar berikut!
floem dan xylem ditunjukkan oleh nomor....
 Bab 2: Struktur Dan Fungsi Daun
A 1 dan 4
B 2 dan 4
C 3 dan 5
D 1 dan 2
Jawapan:

21. Menguji idea bahawa tumbuhan mendapat makanan daripada tanah
A Eksperimen Joseph Priestly
B Eksperimen Jan-Baptista van Helmont
Jawapan:

22. Lapisan sel hidup paling luar dari bagian daun dinamakan
A Epidermis
B Stomata
C Palminervis
D pembuluh tapis
Jawapan:

23. Daun biasanya mempunyai warna hijau karena mengandung
A kambium
B klorofil
C enzim
D getah
Jawapan:

24. Apa fungsi floem pada daun ?
A melakukan fotosintesis
B menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan
C mengangkut air dan hara dari tanah ke daun
D mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tubuh tumbuhan
Jawapan:

25. Pembakaran terbuka akan menyebabkan jerebu berlaku. Jerebu yang ada di udara akan mengurangkan proses fotosintesis. Berikan inferens.
A Jerebu menghalang air daripada diserap masuk ke dalam tumbuhan
B Jerebu meningkatkan jumlah karbon dioksida di udara
C Jerebu mengurangkan jumlah cahaya matahari daripada diserap oleh tumbuhan
D Jerebu menghalang oksigen daripada meresap masuk ke dalam daun
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。