1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 1 Latihan Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 1 Biodiversiti

Klik untuk jawapannya

1. Apakah Biodiversiti ?
A. sumber makanan,keseimbangan alam dan perubatan
B. organisma,mikroorganisma,haiwan atau tumbuhan
C. arivalagan dan kalaimugilbarathy
D. tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat ubatan dan kosmetik.
Jawapan:

2. Kepentingan Biodiversiti , kecuali?
A. pendidikan
B. sumber makanan
C. buran
D. bahan mentah industri
Jawapan:

3. Apakah Itu Invertebrata ?
A. haiwan yang tidak bertulang belakang
B. LASK
C. haiwan yang bertulang belakang
D. haiwan yang besar
Jawapan:

4. Apakah itu vertebrata ?
A. bertulang belakang
B. tidak bertulang belakang
C. haiwan yang cantik
D. remo
Jawapan:

5. Pilih tumbuhan tidak berbunga yang betul , kecuali?
A. lumut
B. pokok padi
C. paku pakis
D. konifer
Jawapan:

6. Yang manakah ciri-ciri reptilia yang betul ?
A. homoioterma
B. nafas melalui insang
C. malakukan persenyawaan dalam
D. haiwan yang talah mati
Jawapan:

7. Apakah itu monokotiledon ?
A. dua kotiledon
B. empat kotiledon
C. seratus kotiledon
D. satu kotiledon
Jawapan:

8. Berapakah bilangan negara mega biodiversiti?
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
Jawapan:

9. Mana antara berikut bukan kepentingan biodiversiti?
A. Perubatan
B. Tempat rekreasi
C. Sumber makanan
D. Pelancongan
Jawapan:

10. Mana antara berikut merupakan spesies endemik?
A. Penyu belimbing
B. Gajah pigmi
C. Kucing
D. Hamster
Jawapan:

11. Organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran dikenali sebagai
A. Homoiterma
B. Poikiloterma
Jawapan:

12. Nyatakan ciri-ciri tumbuhan dikotiledon
A. Mempunyai dua kotiledon
B. Mempunyai satu kotiledon
C. Berakar serabut
D. Berakar tunjang
Jawapan:

13. Apakah yang dimaksudkan dengan homoiterma
A. Organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran
B. Organisma yang mempunyai tulang belakang
C. Haiwan yang suhu badannya malar dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran
D. Haiwan yang mempunyai cengkerang
Jawapan:

14. Cara yang digunakan untuk mengenalpasti dan mengelaskan organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan dinamakan sebagai
A. Papan kekunci
B. Kekunci dikotomi
C. Kekunci dikotori
D. Kekunci Dakota
Jawapan:

15. Apakah kepentingan bonggol atas belakang unta?
 Bab 1 Biodiversiti
A. Untuk perlindungam diri dari musuh
B. Untuk menyimpan makanan
C. untuk menyimpan air
D. Untuk keseimbangan badan
Jawapan:

16. Burung Kenyalang adalah spesies endemik di Malaysia yang terletak di negeri ______
 Bab 1 Biodiversiti
A Perak
B Sabah
C Perlis
D Sarawak
Jawapan:

17. Haiwan - haiwan ini mempunyai lebih 3 pasang kaki, kecuali
A Ketam
B Lipas
C Kala Jengking
D Udang
E Rama-rama Jawapan:

18. kuda laut dalam kategori
A amfibia
B mamalia
C ikan
D reptilia Jawapan:

19. Rajah menunjukkan seekor haiwan yang poikoloterma. Apakah maksud poikiloterma?
 Bab 1 Biodiversiti
A berdarah panas
B berdarah sejuk
C tiada darah
D berdarah campuran Jawapan:

20. Ular merupakan contoh haiwan reptilia. Manakah pernyataan lain yang benar berkenaan reptilia?
 Bab 1 Biodiversiti
A habitat hanya di darat
B berdarah sejuk
C contoh lain adalah sesumpah
D bernafas menggunakan peparu dan kulit Jawapan:

21. Pokok di bawah adalah contoh tumbuhan dikotiledon. Apakah cirinya ?  tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A berakar serabut
B batang berkayu
C daun berurat selari
D mempunyai 2 kotiledon Jawapan:

22. kekunci merupakan satu cara yang digunakan oleh ahli-ahli biologi untuk mengenalpasti dan mengelaskan organisma berdasarkan ciri-ciri sepunya secara sistematik

23. kumpulan di bawah yang manakah hanya mengandungi haiwan tidak bertulang belakang (invertebrata)
A kerang, ketam, lipas dan labah-labah
B ayam, semut, sotong, lipas
C kambing, lipan , lipas dan semut
D buaya, labah-labah, kerang dan ketam
Jawapan:

24. Tumbuhan vaskular mempunyai sistem vaskular yang mengangkut dan makanan ke seluruh tumbuhan. tumbuhan ini mengandungi , batang dan yang nyata
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A udara, akar, daun
B air, akar , bunga
C mineral, akar, bunga
D air, akar , daun
Jawapan:

25 Tumbuhan di dalam gambar merupakan  tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti

A tumbuhan bakal pupus
B tumbuhan tidak berbunga
C membiak menghasilkan kon
D tumbuhan bukan vaskular
Jawapan:

26 Bagaimanakah bonggol yang terdapat di belakang badan unta membantunya bermandiridi kawasan gurun yang kering dan tandus?
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A Menyerap haba dari badan dan membebaskannya ke persekitaran
B Menyimpan makanan separa cerna untuk digunakan apabila perlu
C Sebagai pertahanan daripada serangan haiwan lain di kawasan yang terbuka
D menyimpan lemak dan air sebagai bekalan kerana sukar mendapat sumber makanan dan air
Jawapan:

27 Antara yang berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan kepada ekosistem?
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A Mengawal suhu persekitaran
B Tempat untuk pembalakan haram
C Membekalkan karbon dioksida dan menyerap oksigen
D Habitat bagi pelbagai jenis flora dan fauna
Jawapan:

28 Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri tumbuhan dikotiledon?  tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A Batang berkayu
B Berakar tunjang
C Daun berurat selari
D Ranggi bunga dalam gandaan tiga
Jawapan:

29. Berikut benar langkah-langkah melindungi biodiversiti KECUALI  tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A Menebang pokok-pokok yang terpilih iaitu pokok yang kecil dan kurang matang bagimengelakkan pokok tersebut pupus.
B Mewujudkan pusat-pusat rehabilitasi spesies-spesies endemik bagi tujuanpenjagaan dan pembiakan.
C Menghapuskan pembalakan haram dengan mengenakan denda yang berat kepadapelaku.
D Melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, tapak ramsar, hutan simpan,taman laut dan santuari hidupan liar.
Jawapan:

30. Pokok Sprus adalah contoh
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A tumbuhan tidak berbunga yang tanpa vaskular iaitu tidak mempunyai batang,akar dan daun sebenar.
B tumbuhan berbunga yang mempunyai vaskular iaitu mempunyai batang, akar dandaun sebenar.
C tumbuhan tidak berbunga yang mempunyai vaskular iaitu mempunyai batang, akardan daun sebenar.
D tumbuhan berbunga yang tanpa vaskular dan mempunyai batang, akar dan daunsebenar.
Jawapan:

31. Semasa anak, haiwan ini berada di air dan bernafas melalui insang. apabila dewasa iaberada di air dan darat dan bernafas melalui peparu dan kulit lembap. Apakah haiwan itu?
A Salamander
B Biawak
C kuda laut
D Ular
Jawapan:

32. Tumbuhan konifer adalah tumbuhan tidak berbunga. Bagaimanakah tumbuhan inimembiak?
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A Melalui biji benihnya yang boleh didapati di dalam buah
B Membiak menggunakan keratan dahan
C Mempunyai kon yang menghasilkan biji benih
D Membiak melalui spora di bawah daun
Jawapan:

33. Tumbuhan tinggi mementuk kanopi melindungi tanah dari pancaran matahari yangterik. Pernyataan ini sesuai untuk kepentingan biodiversiti _____
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A Keseimbangan oksigen dan karbon dioksida
B Sumber makanan
C Tempat rekreasi dan eko pelancongan
D Mengawal suhu
Jawapan:

34. Ia adalah invertebrata yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A kutu
B kumbang
C lipas
D cengkerik
Jawapan:

35. Manakah benar tentang Tapak Sulaiman?
 tingkatan 2 Bab 1 Biodiversiti
A Badan tidak bersegmen
B Mempunyai kaki
C Badan bersegmen
D Mempunyai rangka luar
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。