1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 10 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 10: Kelestarian Alam Sekitar

Klik untuk jawapannya

1. Kelestarian alam sekitar merupakan keadaan persekitaran yang kekal sama.
 Bab 10: Kelestarian Alam Sekitar
A benar B palsu
Jawapan:

2. Antara berikut, yang manakah BUKAN ancaman kepada kelestarian alam sekitar?
A Pembakaran bahan api fosil
B Penyahutanan
C Perindustrian
D Penanaman semula
Jawapan:

3. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan ledakan pertumbuhan populasi manusia?
A Perubahan iklim
B Eutrofikasi
C BOD berkurang
D Pencemaran
Jawapan:

4. Sila pilih semua contoh gas rumah hijau.
I Karbon dioksida
II Oksigen
III Metana
IV Nitrogen oksida
V Nitrogen
A I dan II
B III dan V
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

6. Apakah KEBAIKAN gas rumah hijau yang terkumpul di atmosfera?
A Menyerap sinar inframerah
B Pemanasan global
C Perubahan iklim
D Mengekalkan kitar air
Jawapan:

7. Antara berikut, yang manakan BUKAN aktiviti yang meningkatkan gas karbon dioksida di atmosfera?
A A Pembakaran terbuka
B Kenderaan petrol
C Pertanian
D Penyahhutanan
Jawapan:

8. Penebangan hutan secara berleluasa tanpa penanaman semula untuk pembangunan atau pertanian.
A Penyahhutanan
B Ternyahasli
C Kesan rumah hijau
D Hujan asid
Jawapan:

9. Haba terperangkap di dalam lapisan atmosfera bumi.
A Rumah hijau
B Hujan asid
C Kesan rumah hijau
D Pencemaran udara
Jawapan:

10. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan penyahhutanan?
 Bab 10: Kelestarian Alam Sekitar
A Hakisan tanah
B Hilang tadahan air
C Kemusnahan habitat
D Banjir kilat
E Kepekatan CO2 berkurang
Jawapan:

11. Kesan penyahhutanan menyebabkan kadar transpirasi berkurang dan menyekat kitaran air.
A BENAR
B PALSU
Jawapan:

12. Antara berikut, yang manakah kesan-kesan penyahhutanan?
A Kesan rumah hijau
B Kepupusan flora dan fauna
C Ubatan bertambah
D Kesuburan tanah berkurang
Jawapan:

13. Antara berikut, yang manakah menyebabkan pencemaran air berlaku?
A BOD berkurang
B BOD meningkat
Jawapan:

14. Pertumbuhan alga yang pesat dikenali sebagai ........................
A Eutrofikasi
B Keperluan oksigen biokimia
C Pencemaran air
D Peresapan nitrat
Jawapan:

15. Antara berikut, yang manakah PUNCA-PUNCA berlakunya eutrofikasi?
I Baja nitrat berlebihan
II Pertanian
III Penternakan haiwan
IV Hujan asid
V Kematian haiwan
A I dan II
B III dan V
C I, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

16. Apakah kesan-kesan berlakunya fenomena eutrofikasi?
I Tumbuhan tenggelam kurang cahaya
II BOD berkurang
III Pembiakan bakteria pesat
IV Kematian organisma akuatik
V pH air berkurang
A I dan II
B III dan V
C I, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

17. Keperluan oksigen biokimia (BOD) meningkat apabila pertumbuhan bakteria yang pesat untuk menguraikan organisma akuatik mati.
A BENAR
B PALSU
Jawapan:

18. Pilih gas-gas yang dibebaskan oleh perindustrian yang menyebabkan hujan asid.
I Sulfur dioksida
II Oksida nitrogen
III Metana
IV CFC
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

19. Apakah kandungan-kandungan dalam hujan asid?
I Asid nitrik
II Asid sulfurik
III Asid sitrik
IV Asid karbonik
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

20. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan hujan asid?
A pH tanah berkurang
B Kemusnahan tumbuhan
C Meningkatkan suhu
D Organisma akuatik mati
Jawapan:

21. Antara berikut, apakah PUNCA-PUNCA pencemaran terma dalam sungai?
I Stesen janakuasa
II Kesan rumah hijau
III Eutrofikasi
IV Hujan asid
V Industri melibatkan pembakaran
A I dan V
B III dan IV
C I, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

22. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan pencemaran terma?
A BOD akuatik meningkat
B Gas rumah hijau meningkat
C Kematian organisma akuatik
D Suhu akuatik meningkat
Jawapan:

23. Antara berikut, yang manakah BUKAN punca pencemaran bunyi?
A Letupan kuari
B Muzik kuat
C DIndustri pembinaan
D Pasaraya
Jawapan:

24. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan pencemaran bunyi?
 Bab 10: Kelestarian Alam Sekitar
A Demam
B Tekanan perasaan
C Sakit kepala
D Kerosakan pendengaran
E Insomnia (tidak boleh tidur)
Jawapan:

25. Antara berikut, yang manakah BUKAN kesan ledakan pertumbuhan manusia?
A Kesan rumah hijau
B Hujan asid
C Eutrofikasi
D Pencemaran
E Kelestarian alam sekitar
Jawapan:

26. Melindungi sesuatu ekosistem supaya dapat mengekalkan keadaan semulajadi.
 Bab 10: Kelestarian Alam Sekitar
A Pemeliharaan
B Pemuliharaan
C Pemulihan
Jawapan:

27. Tindakan melindungi spesies, habitat semulajadi dan keseluruhan ekosistem TERANCAM daripada kepupusan.
A Pemeliharaan
B Pemuliharaan
C Pemulihan
Jawapan:

28. Penanaman semula dan kawalan hakisan bagi memperbaiki kemusnahan ekosistem akibat aktiviti manusia.
A Pemeliharaan
B Pemuliharaan
C Pemulihan
Jawapan:

30. Mengekalkan spesies terancam di habitat asalnya.
A Pemuliharaan ex situ
B Pemuliharaan in situ
C Pemeliharaan
Jawapan:

31. Antara berikut, yang manakah BUKAN amalan 5R untuk kelestarian alam sekitar?
A Membaiki telefon bimbit rosak
B Tidak menggunakan plastik
C Tayar lama dijadikan pasu
D Bekas makanan diguna semula
E Guna bahan berasaskan petroleum
Jawapan:

32. Amalan meggunakan bioplastik pengganti kepada plastik biasa.
A Guna semula
B Mengurangkan
C Baiki
D Kitar semula
Jawapan:

33. Kertas lama diproses menjadi kertas dinding baru.
A Guna semula
B Kitar semula
C Mengurangkan
D Baiki
Jawapan:

34. Antara berikut, yang manakah BUKAN status sekuriti makanan di Malaysia?
A Ketersediaan
B Akses
C Kestabilan
D Penggunaan
E Kitar semula
Jawapan:

35. Memastikan isi rumah mempunyai sumber perolehan makanan sesuai yang mencukupi.
A Ketersediaan
B Akses
C Kestabilan
D Penggunaan
Jawapan:

36. Memastikan kuantiti bekalan makanan mencukupi dan berkualiti.
A Ketersediaan
B Akses
C Kestabilan
D Penggunaan
Jawapan:

37. Sumber makanan tidak dipengaruhi oleh krisis ekonomi, politik atau pandemik.
A Ketersediaan
B Akses
C Kestabilan
D Penggunaan
Jawapan:

38. Penyediaan makanan yang betul, selamat dan berkhasiat.
A Ketersediaan
B Kestabilan
C Akses
D Penggunaan
Jawapan:

39. Penggunaan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk kelastarian alam sekitar.
A Teknologi hijau
B Teknologi virtual
C Teknologi bio
D Teknologi kecerdasan buatan
Jawapan:

40. Antara berikut, pilih semua tonggak Dasar Teknologi Hijau Negara.
I Tenaga
II Alam sekitar
III Ekonomi
IV Sosial
V Perubatan
A I dan V
B III dan V
C II dan III
D I, II, III dan IV
Jawapan:

41. Antara berikut, yang manakah BUKAN kriteria teknologi hijau?
A Meminimumkan degradasi alam sekitar
B Pembebasan gas rumah hijau sifar
C Menjimatkan tenaga
D Menggalakkan penggunaan petroleum
Jawapan:

42. Antara berikut, yang manakah BUKAN objektif pendidikan alam sekitar?
A Penglibatan
B Kemahiran
C Diri sendiri
D Pengetahuan
E Kesedaran
Jawapan:

43. Inovasi teknologi hijau ini dikenali sebagai .................
A rumah hijau
B dinding hijau
C tembok hijau
D sudut hijau
Jawapan:

44. Antara berikut, yang manakah BUKAN kebaikian teknologi hijau ini?
A Mengurangkan gas rumah hijau
B Membekalkan oksigen
C Mengekalkan kitar air
D Menyerap gas karbon monoksida
Jawapan:

45. Antara berikut, yang manakah BUKAN contoh teknologi hijau?
A Kereta hibrid
B Kincir angin
C Motor diesel
D Lampu LED
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。