1 2 3 4 5 6 7 8

Set 1 Latihan Sejarah Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 1: Kedatangan Kuasa Barat

Klik untuk jawapannya

1. Apakah sistem pemerintahan yang digunakan oleh Sabah?
I. Sistem pemerintahan beraja
II.Hieraki pemerintahan
III.Sistem Kesukuan
IV.Sistem Ketua Bebas
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

2. Kestabilan dan kemakmuran negara TIDAK dapat dilihat daripada
A Hubungan luar yang berkesan
B Sistem perundangan yang tersusun
C Pengalaman mentadbir negara
D Sistem ekonomi
Jawapan:

3. Pilih DUA ciri-ciri Sultan.
A Menjaga keamanan dan kemakmuran negara
B Ketua negeri
C Ketua Kampung
D Melambangkan kedaulatan
Menyampaikan titah Raja kepada penghulu
Jawapan:

4. Yang manakah BUKAN undang-undang bertulis? (PILIH DUA)
A Pantang Larang
B Hukum Kanun Melaka
C Undang-undang 99 Perak
D Adat Perpatih
E Hukum Kanun Pahang
Jawapan:

5. Hubungan luar yang berkesan merujuk kepada
A Bilangan kakitangan awam pentadbiran
B Bijak menjalin jalinan diplomatik dan perdagangan
C Menerima pandangan daripada luar negara
D Penguatkuasaan undang-undang yang berkesan
Jawapan:

6. Yang manakah bukan hasil galian ?
A Jelutong
B Bijih Timah
C Emas
D Perak
Jawapan:

7. Apakah mata wang ini?
map
A Mata Wang Kelantan
B Mata Wang Terengganu
C Mata Wang Negeri Sembilan
D Mata Wang Kedah
Jawapan:

8. Pilih TIGA pelabuhan yang menjadi pusat pengumpulan barangan dari Timur dan Barat.
Johor
A Kelantan
B Kedah
C Pulau Pinang
D Klang
Jawapan:

9. Siapakah yang mengurus pelabuhan?
A Bendahara
B Yang Di-Pertua Negeri
C Syahbandar
D Laksamana
Jawapan:

10. Cukai adalah bayaranyang dikenakan atas_____________________.
Pilih DUA jawapan yang sesuai.
A Pengawasan
B Perlombongan
C Pertanian
D Pentadbiran
Jawapan:

11. Cerita Anjing dengan Bayang-bayang
Cerita ini mendidik anak-anak supaya
A tidak menderhaka kepada ibu bapa
B tidak bersikap tamak
C menghargai segala peluang yang diberikan
D membayangkan harapan kita masa depan
Jawapan:

12. Yang mana bukan ciri-ciri Pendidikan Tidak Formal?
A Menerapkan kemahiran asas seperti bercucuk tanam
B Membolehkan manusia berdikari pada masa kelak
C Menekankan ilmu keagamaan dan bercorak Islam
D Diajar melalui syair dan pantun
Jawapan:

13. Pendidikan formal dilaksanakan di tempat berikut,KECUALI
I Istana
II Taman Bunga
III Madrasah
IV Pondok
A II sahaja
B III sahaja
C I dan III
D II dan IV
Jawapan:

14. 2 KEPUL=_______________
A 1 GANTANG
B 1 CUPAK
C 1 KAL
D 1 LENG
Jawapan:

15. 100 KATI=_____________
A 1 TAHIL
B 1 PIKUL
C 1 MAYAM
D 1 BUNGKAL
Jawapan:

16. -Dilaksanakan secara kelas
-Diawasi oleh mudir
Yang manakah tempat pendidikan formal berikut mempunyai ciri-ciri tersebut?
A Istana
B Masjid
C Pondok
D Madrasah
Jawapan:

17. -Merupakan bahasa ilmu
-Bahasa Lingua Franca
Apakah bahasa tersebut?
A Bahasa Melayu
B Bahasa Arab
C Bahasa Inggeris
D Bahasa Cina
Jawapan:

18. Misa Melayu merupakan karya sastera Raja Chulan.
A Betul
B Salah
Jawapan:

19. Kuasa Barat ingin mendapatkan barang mewah Tanah Melayu.
A Betul
B Salah
Jawapan:

20. Syarikat Oxford merupakan syarikat Barat pada abad ke-16.
Syarikat Oxford memerlukan____________ dari Tanah Melayu.
A Pusat Penyelidikan
B Pusat Pengumpulan Barang
C Pusat Buruh Asing
D Pusat Perkembangan Agama
Jawapan:

21. Apakah tugas Sultan dalam sistem pemerintahan beraja ?
A Lambang kedaulatan negeri
B Membantu mengekalkan kedaulatan negeri
C Menyampaikan arahan kepada orang kampung
D Menjadi utusan kepada negara lain
Jawapan:

22. Sistem Pemerintahan di Sarawak ialah
A Sistem Ketua Bebas
B Sistem Kesukuan dan Sistem Kesultanan
C Sistem Temenggung
D Sistem Beraja
Jawapan:

23. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan tidak formal?
A Pendidikan memburu dan memancing
B Pendidikan di sekolah pondok
C Pendidikan awal atau asuhan dalam institusi keluarga
D Pendidikan di dalam madrasah
Jawapan:

24. Apakah peranan sultan?
A Mengetuai upacara agama
B Merupakan bayangan tuhan
C Menjadi lambang kedaulatan
D Mempamerkan identiti negara
Jawapan:

25. Kampung merupakan unit yang paling kecil dalam sistem pemerintahan dan struktur sosial masyarakat Melayu.Manakah antara berikut merupakan jawatan yang dikaitkan dengan kampung ?
A Raja
B Imam
C Penghulu
D Pembesar
Jawapan:

26. Bagi timbangan emas dan perak, orang Melayu mengambil timbangan dari India. Apakah timbangan bagi kedua-dua barangan tersebut ?
A kilo dan gram
B saga dan mayam
C pikul dan cupak
D leng dan kepul
Jawapan:

27. Pendidikan tidak formal bermula dari rumah. Apakah persamaan pendidikan tidak formal masyarakat di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak?
A Diajar ilmu agama
B Diajar di sekolah
C Diajar kemahiran
D Diajar ilmu kebomohan
Jawapan:

28. Apakah faktor kedatangan kuasa barat pada sekirat abad ke 17 dan 18 ?
A Perlabuhan persinggahan
B Barangan Mewah
C Revolusi Pertanian
D Revolusi Perindustrian
Jawapan:

29. Apakah strategi Belanda dalam menjajah negara kita pada sekitar abad ke-17 ?
A Melalui tipu muslihat
B Melalui perjanjian
C Melalui pajakan
D Melalui suapan
Jawapan:

30. Apakah kesan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Ibrahim pada tahun 1786?
A Sultan Ibrahim menyerang Belanda
B Belanda menyerang Selangor
C Bersetuju mahu dijajah
D Bersetuju menjual bijih timah kepada Belanda
Jawapan:

31. British merupakan kuasa barat paling lama dalam menjajah negara kita bermulanya pertapakan Bristish di Pulau Pinang.
Apakah strategi British dalam menguasai negara kita?
A British menggunakan rasuah
B British menggunakan tipu helah
C British menggunakan ilmu sihir
D Bristish menggunakan pujukan
Jawapan:

32. Apakah kesan pembukaan Terusan Suez kepada usaha penjajahan kuasa barat?
A Taraf hidup masyarakat berkembang pesat
B Menghubungkan benua barat dan benua timur
C Mempercepatkan perjalanan antara barat dan timur
D Memendekkan jarak antara barat dan timur
Jawapan:

33. Apakah nilai yang harus kita amalkan terhadap kedatangan kuasa barat terhadap tanah air kita?
A Mengamalkan nilai kecekalan terhadap negara
B Berhemah tinggi dalam perhubungan dengan orang luar
C Sentiasa bersyukur dengan orang asing
D Sentiasa berwaspada terhadap kuasa asing
Jawapan:

34. Apakah sistem perundangan yang an diamalkan oleh masyarakat tempatan di Sarawak sebelum kedatangan kuasa Barat?
A undang-undang adat
B undang-undang bertulis
C hukum kanun melaka
D hukum kanun pahang
Jawapan:

35. Antara berikut, Hieraki yang paling akhir dalam struktur masyarakat di Negeri Sembilan?
I Buapak
II Undang
III Ibu sako
IV anak buah
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

36. Masyarakat tempatan di negara kita telah mempunyai sistem sukatan yang tersendiri sebelum kedatangan Barat. pilih padanan jawapan yang betul.
A 1 kal bersamaan 1 kepul
B 1 kal bersamaan 2 kepul
C 1 kal 1 leng
D 1 kal bersamaan 2 leng
Jawapan:

37. Apakah negara yang terawal sekali mengalami peristiwa berikut?
REVOLUSI PERINDUSTRIAN
A Sepanyol
B Portugis
C Perancis
D Britain
Jawapan:

38. Sistem pengangkutan berikut telah dihasilkan oleh kuasa Barat.
KAPAL WAP
Bilakah ciptaan tersebut mula dihasilkan?
A Abad ke 16
B Abad ke 17
C Abad ke 18
D Abad ke 19
Jawapan:

39. Slogan berikut telah digunakan oleh kuasa Barat untuk menguasai Asia Tenggara.
Tugas Menyebarkan Tamadun
apakah kuasa barat tersebut?
A Britain
B Portugis
C Perancis
D Belanda
Jawapan:

40. Apakah strategi yang dilakukan oleh Portugis untuk menguasai Kesultanan Melayu Melaka?
A mengadakan pakatan
B melakukan desakan
C melancarkan serangan
D melaksanakan manipulasi
Jawapan:

41. Rajah berikut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh British.
Tokoh X - Memaksa pemerintah tempatan menerima campur tangan British.
Siapakah tokoh X
A Harry Odd
B Andrew Clarke
C Anthony Abell
D Francis Xavier
Jawapan:

42. Apakah peristiwa yang membawa kepada campur tangan British di Selangor
A penyerangan siam
B kegiatan perlanunan
C perebutan takhta
D konflik pembesar
Jawapan:

43. Mengapakah kuasa Barat memerlukan sebuah pelabuhan persinggahan di Alam Melayu?
A Persediaan ke Canton
B Mengumpul hasil bumi
C Menjalankan perdagangan
D Mendapatkan barang dagangan
Jawapan:

44. Apakah tugas pembesar daerah?
A menjaga keamanan
B mengetuai pentadbiran
C melantik pengganti sultan
D meluaskan kawan jajahan
Jawapan:

45. senarai berikut berkaitan dengan sistem timbangan yang digunakan dalam masyarakat Melayu tradisional.
12 Saga = 1 mayam
16 mayam = 1 bungkal
12 bungkal = 1 kati
apakah barang dagangan yang ditimbang melalui sistem timbangan tersebut?
A beras
B emas
C minyak
D batu permata
Jawapan:

46. Senarai berikut berkaitan dengan cerita rakyat dalam masyarakat Melayu.
si tanggang anak derhaka
anjing dengan bayang-bayang
apakah peranan cerita tersebut dalam sistem pendidikan tidak formal masyarakat Melayu tradisional?
A berkarya
B menghibur
C menasihat
D menghafal
Jawapan:

47. Bagaimanakah kuasa Portugis berjaya tiba di benua Asia?
A bersaing dengan Belanda
B menandatangani perjanjian
C menubuhkan syarikat perdagangan
D menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi
Jawapan:

48. Mengapakah pada abad ke-19 dan ke 20 memperlihatkan kuasa Barat berlumba-lumba datang ke negara kita untuk mendapatkan getah asli?
A mutu getah asli negara kita terbaik
B kemunculan perusahaan kereta di Eropah
C negara kita pengeluar getah terbesar dunia
D pembesar tempatan berjaya memajukan perusahaan getah
Jawapan:

49. Apakah kesan pembukaan Terusan Suez terhadap negara kita?
i perusahaan getah meningkat
ii perkembangan industri perkapalan
iii mengalakkan kedatangan kuasa barat
iv mempercepatkan urusan perdagangan
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

50. Berikut menunjukkan perjanjian yang ditandatatangani antara Belanda dengan negeri-negeri Melayu.
1650- Perak
1786- Selangor
Apakah tujuan perjanjian tersebut ditandatangani?
A pertahanan
B penyerahan kuasa
C semangat setiakawan
D perdagangan bijih timah
Jawapan:

51. Antara berikut, yang manakah berjaya menguasai negara kita melalui strategi pajakan?
A belanda
B portugis
C james brooke
D syarikat british utara borneo
Jawapan:

52. Apakah peristiwa yang menunjukkan strategi pakatan dalam penguasaan negara kita?
A British mendapatkan Melaka
B kejadian di Tanjung Rachado
C konflik pembesar di Sungai Ujong
D penyerahan Singapura kepada British
Jawapan:

53. Siapakah PENGGAWA dalam sistem pemerintahan Negeri - negeri Melayu?
A Pegawai Keselamatan
B Pentadbir peringkat mukim
C Pentadbir peringkat negeri
D Pentadbir peringkat jajahan
Jawapan:

54. Manakah antara berikut berkaitan dengan pembesar (jajahan / daerah) dalam sistem pentadbiran kerajaan Melayu?
A menyampaikan arahan daripada raja
B mengetuai pentadbiran negeri dan kawasan
C membantu mengekalkan kedaulatan negeri
D dilantik oleh Sultan
Jawapan:

55. Dua jenis undang-undang dalam sistem perundangan negeri melayu
A Undang - undang pembesar
B Undang-undang Bertulis
C Undang Anak Buah
D Undang-undang adat
Jawapan:

56. Yang manakah BUKAN undang-undang bertulis
A Undang-undang 99 Perak
B Adat Temenggung
C Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor
D Hukum Kanun Pahang
Jawapan:

57. Antara berikut, hierarki manakah yang paling akhir dalam struktrur masyarakat di Negeri Sembilan?
A Buapak
B Undang
C Ibu Sako
D Anak Buah
Jawapan:

58. Ibu soko terlibat dalam pemilihan pelantikan
A Anak Buah
B Buapak
C Lembaga
D Undang
Jawapan:

59. Apakah sistem perundangan yang diamalkan oleh masyarakat tempatan di Sarawak sebelum kedatangan kuasa Barat?
A Undang-undang adat
B Undang-undang bertulis
C Hukum Kanun Melaka
D Hukum Kanun Pahang
Jawapan:

60. Antara kepentingan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar ialah
A memajukan ekonomi negara luar
B melindungi daripada ancaman musuh
Jawapan:

61. Apakah kegunaan mata wang dalam sistem ekonomi?
A memakmurkan kehidupan negara luar
B mewujudkan sistem ekonomi yang teratur
C mempermudah sistem tukar barang
Jawapan:

62. Antara berikut yang manakah contoh pendidikan tidak formal:
I asuhan dalam keluarga
II Disampaikan dalam bentuk pantun
III Mempunyai institusi pendidikan
IV Ada penyelia yang memantau
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

63. Apakah tujuan kedatangan orang Eropah ke Alam Melayu pada abad ke-16?
A Mengaut keuntungan
B Menyebarkan ilmu pengetahuan
C Memajukan sosioekonomi orang Melayu
D Memperkenalkan birokrasi barat di Alam Melayu
Jawapan:

64. Kuasa barat perlukan pelabuhan persinggahan di alam melayu untuk
A Persediaan ke Canton
B Mengumpul hasil bumi
C Perdagangan
D Mendapatkan barangan mewah
Jawapan:

65. Apakah faktor kedatangan kuasa barat pada sekitar abad ke 17 dan 18 ?
A Perlabuhan persinggahan
B Barangan Mewah
C Revolusi Pertanian
D Revolusi Perindustrian
Jawapan:

66. Mengapa kuasa barat berlumba -lumba datang ke negara kita untuk mendapatkan getah asli?
A Mutu getah asli negara kita terbaik
B Perkembangan industri kereta di Eropah
C Negara kita pengeluar getah terbesar dunia
D Pembesar tempatan berjaya memajukan perusahaan getah
Jawapan:

67. Slogan berikut telah digunakan oleh kuasa Barat untuk menguasai Asia Tenggara.
"BEBAN ORANG PUTIH"
Apakah kuasa Barat tersebut?
A Britain
B Portugis
C Perancis
D Belanda
Jawapan:

68. Strategi belanda untuk menguasai negara kita
A PAJAKAN
B PAKATAN
C PERJANJIAN
D SERANGAN FIZIKAL
Jawapan:

69. Apakah kesan pendudukan British di Pulau Pinang, kecuali?
A kemasukan kuasa british di negeri melayu
B pulau pinang mendapat bantuan britisH
C pemisahan pulau pinang dan kedah
D pulau pinang menjadi tanah jajahan british
Jawapan:

70. Isi kandungan perjanjian London 1824, kecuali,
A Belanda mengiktiraf petempatan british di singapura
B Belanda tidak membuka petempatan di tanah melayu
C British tidak akan membuka petempatan di Riau Lingga
D British mewujudkan hubungan dengan perancis
Jawapan:

71. Apakah kepentingan pembentukan negeri negeri selat, kecuali?
A Pengaruh gabenor dan raja -raja melayu di tambah
B Negeri selat menjadi pusat pengumpulan hasil di alam melayu
C Status pelabuhan bebas menarik kedatangan pedagang
D Penguasaan british di seluruh selat melaka
Jawapan:

72. Apakah tindakan kerajaan untuk memperkasakan kualiti pentadbiran negara, kecuali?
A mengambil tindakan yang sewajarnya kepada penyalahgunaan kuasa
B memperbanyakkan kursus dan program
C mengadakan hubungan sulit dengan pentadbir
D mengadakan anugarah kualiti kepada kakitangan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。