1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 1 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1


Bab 1: Nombor Nisbah

Klik untuk jawapannya

1. Jika +200 mewakili kenaikan gaji RM200, maka penurunan gaji RM100 diwakili oleh ____________.
A. -700
B. +700
Jawapan:

map
2. Berdasarkan gambar di atas. Anggap pergerakan ke timur sebagai positif. Jarak lori dari plaza tol.
A. +80 km
B. -80 km
Jawapan:

3. Berdasarkan gambar di atas. Anggap pergerakan ke timur sebagai positif. Jarak bas dari plaza tol.
A. +25 km
B. -25 km
Jawapan:

4. Jika +500 mewakili kelahiran 500 ekor anak ayam, maka kematian 700 ekor anak ayam diwakili oleh ______.
A. -700
B. +700
Jawapan:

5. Jika +4000 mewakili keuntungan RM4000 jualan sebuah kereta terpakai, maka kerugian RM1000 diwakili oleh ____________.
A. -1000
B. +1000
Jawapan:

6. Mana satu adalah perihalan integer yang betul?
A. Nombor bulat positif, nombor bulat negatif dan sifar.
B. Nombor bulat positif, nombor bulat negatif kecuali sifar.
Jawapan:

7. Wakilkan suhu dalam situasi berikut dengan nombor positif atau negatif. Suhu di gurun Sahara pada suatu ketika ialah 35°C di atas 0°C.
A. -35
B. +35
Jawapan:

8. Wakilkan suhu dalam situasi berikut dengan nombor positif atau negatif. Suhu Vostok di Antarctica pada waktu malam mencecah 62°C di bawah 0°C.
A. -62
B. +62
Jawapan:

9. Wakilkan 3 dan —5 pada garis nombor yang berikut.
map
Pilih yang betul
I. 3 adalah kurang daripada 8 II. -5 adalah lebih besar daripada —1 III. —2 adalah lebih besar daripada —5 IV. -1 adalah kurang daripada 3
A. I dan II
B. I, II dan III
C. II dan III
D. I, III dan IV
Jawapan:

10.

—5, -10, -1, -8, 3, -3

Dengan mewakilkan integer-integer di atas pada satu garis nombor, susun integer-integer itu mengikut tertib menurun.
A. 3, −1, −3, −5, −8, −10
B. -3, −1, 3, −5, −8, −10
C. −8, −10, -3, −1, 3, −5
D. −10, −8, −5, −3, −1, 3
Jawapan:

11. Pilih yang betul berdasarkan gambar di bawah.
map
A. (—6) + (+8) = +2 B. (+6) + (-8) = -2
C. (-2) + 6 = +4
D. (+2) + (-6) = -4
Jawapan:

12. Pilih yang betul berdasarkan gambar di bawah.
map
A. (+3) + (–8) = –5 B. (-3) + (+8) = +5
C. (+6) + (-8) = -2
D. (+2) + (-6) = -4
Jawapan:

13. Pilih yang betul berdasarkan gambar di bawah.
map
A. (+3) + (–8) = –5 B. (-3) + (+8) = +5
C. (+6) + (-8) = -2
D. (–6) + (+8) = +2
Jawapan:

14. Pilih yang betul berdasarkan gambar di bawah.
map
A. (+3) + (–8) = –5 B. (+1) + (+3) = + 4
C. (–1) + (–3) = – 4
D. (–6) + (+8) = +2
Jawapan:

15. 3 - (+7) =
A. -4
B. -3
C. -5
D. 4
Jawapan:

16. 9 — (+6) =
A. -4
B. -3
C. 3
D. 4
Jawapan:

17. -5 - (-2) =
A. -4
B. -3
C. 3
D. 4
Jawapan:

18. Cari hasil tolak yang berikut
-7 - (-8) =
A. -1
B. -2
C. 1
D. 2
Jawapan:

19. (+7) × 4 =
A. 28
B. 21
C. 11
D. 4
Jawapan:

20. 9 × (−6) =
A. -54
B. 54
C. 45
D. -45
Jawapan:

21. −5 × (−8) =
A. 40
B. -40
C. 45
D. -45
Jawapan:

22. −12 × (+3) =
A. -36
B. 36
C. 63
D. -63
Jawapan:

23. −14 ÷ 2 =
A. -7
B. 7
C. -3
D. 3
Jawapan:

24. 18 ÷ (−3)=
A. -6
B. 6
C. -3
D. 3
Jawapan:

25. −15 ÷ (+5) =
A. -6
B. 6
C. -3
D. 3
Jawapan:

26. −24 ÷ (−6) =
A. -4
B. 4
C. -5
D. 5
Jawapan:

27. Seekor helang terbang pada ketinggian 726 m di atas aras laut. Dalam tempoh beberapa minit, helang itu menjunam 25 m, kemudian menaik 39 m dan akhirnya menjunam 54 m. Tentukan ketinggian di atas aras laut, dalam m, helang itu sekarang.
A. 586m
B. 686m
C. 687m
D. 696m
Jawapan:

28. Rajah berikut menunjukkan satu garis nombor.

map
Tentukan nilai-nilai bagi P, Q dan R.
A. P:2/3, Q:1/2, C:3/4
B. P:-2/3, Q:1/2, C:3/4
C. P:-2/3, Q:-1/2, C:-3/4
D. P:2/3, Q:1/2, C:-3/4
Jawapan:

29. Hitung nilai yang berikut.

map
A. 8/21
B. - 8/21
C. 9/21
D. - 9/21

Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。