1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 1 Latihan Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

BAB 1: Warisan Negara Bangsa

Klik untuk jawapannyaBAHAGIAN A - SOALAN OBJEKTIF
1. Kerajaan berikut muncul di alam melayu :
Funan, Champa, Kedah Tua
Apakh kepentingan kemunculan kerajaan berikut di Alam melayu ?
A Ajaran agama Islam
B Asas negara bangsa
C Amalan pemerintahan demokrasi
D Agihan kuasa antara pemimpin
Jawapan:

2. Raja
Undang - undang
Wilayah pengaruh
Rakyat
Apakah rumusan yang boleh dibuat tentang ciri - ciri negara bangsa berikut?
A Mengamalkan perhambaan
B Mewariskan pemerintahan demokrasi
C Memantapkan pentadbiran kerajaan
D Mewujudkan sistem feudal
Jawapan:

3. Apakah peranan Bendahara dalam di peringkat pusat dan peringkat jajahan.
A Ketua mengutip cukai
B Ketua Pentadbiran
C Menjaga istana
D Pemangku Syahbandar
Jawapan:

4. Berikut merupakan peranan BENDAHARA kecuali,
A Ketua terus angkatan tentera
B Penasihat dan pemangku sultan
C Ketua pentadbiran
D Menjaga keselamatan Kota Melaka
Jawapan:

5. Apakah peranan sebagai seorang SHAHBANDAR ?
A Mengutip cukai di setiap negara taklukan
B Mengutip cukai di pelabuhan
C Mengutip cukai di balai istana
D Menguti cukai daripada rakyat dan pembesar
Jawapan:

6. Apakah tugas dan tanggungjawab sebagai seorang TEMENGGUNG ?
A Menjaga dan menguruskan keselamatan istana
B Mentadbir angkatan perang laut negara
C Menjaga keselamatan kota melaka
D Mengutip cukai
Jawapan:

7. Berikut merupakan tanggungjawab pembesar lain di dalam pentadbiran Melaka suatu ketika dahulu. KECUALI
A Menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran
B Dibenar mengutip cukai
C Membantu mentadbir Melaka dan membangun melaka
D Penasihat sultan dalam hal - hal tertentu
Jawapan:

8. Menjalankan peranan sebagai Penglima angkatan laut Melaka.
Apakah jawatan yang sesuai dengan tanggungjawab tersebut ?
A Laksamana
B Temenggung
C Bendahara
D Penghulu Bendahari
Jawapan:

9. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya negara kita tidak mempunyai pemimpin yang mentadbir sesebiah negara atau negeri?
A Negara akan kucar kacir
B Negara lebih bebas dan rakyat lebih mudah
C Lebih bersifat demokrasi
D Mencapai tahap ketamadunan yang sebenar
Jawapan:

10. Berikut merupakan ciri - ciri negara bangsa kesultanan melayu melaka. KECUALI.
A Kerajaan
B Kedaulatan
C Wilayah Pengaruh
D Pembesar tempatan
Jawapan:

11. Berikut merupakan ciri - ciri negara bangsa alam melayu. KECUALI.
A Raja
B Undang - undang
C Rakyat
D Lambang kebesaran
Jawapan:

12. Apakah peranan raja dalam ciri - ciri negara bangsa alam melayu ?
A Menjadi tumpuan rakyat untuk menerima aduan dan masalah
B Menjadi tonggak utama sesebuah kerajaan
C Baginda perlu patuh kepada kemahuan rakyat
D Menjadi anak tuhan atau dianggap sebagai tuhan
Jawapan:

13. Berikut merupakan Undang undang dalam ciri - ciri negara bangsa alam melayu ? KECUALI .
A Perlaksanaan adalah untuk memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan
B Undang - undang terpakai di sesebuah wilayah pengaruh
C Menjadi panduan pentadbiran kerajaan alam melayu
D Hukum kanun melaka dan undang - undang laut melaka
Jawapan:

14. Apakah yang Wilayah pengaruh dalam ciri - ciri negara bangsa alam melayu yang tepat ?
A Rakyat yang setia kepada raja pemerintah dalam sesuatu wilayah.
B Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintah seseorang raja
C Pengaruh yang diterima oleh raja dalam kampung - kampung tertentu di dalam suatu negara
Jawapan:

15. Pada pendapat anda, mengapakah seseorang rakyat perlu mempunyai kesetiaan kepada raja yang memerintah ?
A Supaya raja dapat memerintah dengan bergaya
B Supaya raja dapat memerintah tanpa sebarang sekatan
C Supaya raja dapat mewujudkan kesetiaan kepada rakyatnya mencintai negara dan bersatu padu
D Supaya rakyat dapat menerima arahan dan kesetian dari satu institusi sahaja
Jawapan:

16. Apakah yang dimaksudkan dengan '' kerajaan '' di dalam Ciri - ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka.
A Sesebuah pemerintah yang mentadbir sesebuh wilayah dengan undang - undang yang telah diwujudkan.
B Raja dan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh sistem pemebesar empat lipatan dan memepunyai pentadbiran yang tersusun
C Proses pemerintahan yang bersifat dinamik dan meyeluruh
D Sesebuah wilayah yang mempunyai pemerintah dan pembesar
Jawapan:

17. Apakah yang dimaksudkan dengan rakyat di dalam ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka.
A Terdiri daripada pelbagai jenis kaum dan kepercayaan yang hidup aman damai.
B Terdiri daripada orang melayu, kadazan, murut dan bidayuh yang bersatu padu.
C Terdiri daripada orang melayu dan orang laut tetapi tidak merangkumi golongan hamba yang merupakan golongan pendatang.
D Terdiri daripada golongan orang melayu dan orang laut yang setia termasuk dengan golongan hamba .
Jawapan:

18. Apakah yang dimaksudkan dengan Kedaulatan di dalam ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka .
A Lambang tertinggi seseorang sultan
B lambang tertinggi sesebuah negara
C Lambang tertinggi sesebuah wilayah yang memerintah
D Lambang rakyat yang bersatu padu
Jawapan:

19. Apakah yang dimaksudkan dengan Wilayah Pengaruh di dalam ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka.
A Meliputi sesuatu sempadam yang ditadbir oleh pemerintah yang telah mendapat taat setia daripada raja.
B Kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan sesuatu raja
C Meliputi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan Pantai Timur Sumetara yang diperoleh daripada penaklukan , naungan dan perkhawinan.
D Wilayah sehingga ke Israel
Jawapan:

20. Apakah yang dimaksudkan dengan undang - undang di dalam ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka.
A Undang - undang yang meliputi darat dan laut
B Undang bertulis iaitu Hukum kanun melaka dan undang undang laut melaka
C Undang - undang bertulis yang diwatakan oleh raja pemerintah
Jawapan:

21. Apakah contoh lambang kebesaran di dalam ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka. KECUALI
A Warna diraja
B istiadat diraja
C regalia
D pedang dan keris diraja
Jawapan:

22. Apakah yang dimaksudkan dengan Lambang Kebesaran di dalam ciri-ciri Negara Bangsa Kesultanan Melayu Melaka.
A Indentiti kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka
B Indentiti sesebiah wilayah
C barang barang dan khazanah kerajaan yang tersimpan rapi
Jawapan:

23. Keunggulan sistem Pentadbiran dan Undang - undang.
Berikut merupakan penjelasan berkaitan sistem pentadbiran alam melayu Melaka kecuali.
A Dikenali sebagai sistem pembesar empat lipatan
B Kawasan tersebut dikenali sebagai wilayah pentadbiran
C Sistem pentadbiran dibahagikan kepada pentadbiran pusat dan pentadbiran jajahan
D Pemimpin temapatan diberikan kuasa untuk mentadbir sesuatu wilayah
Jawapan:

24. Undang - undang.
Apakah teras asas dalam perlaksanaan sesuatu undang-undang.
A Berteraskan syariah
B Berteraskan syariah dan hukum adat
C Meletakkan hukum adat sebagai keutamaan
D Mendapatkan pekenan sultan
Jawapan:

25. Berikut merupakan undang - undang yang wujud dalam Kesultanan Melayu Melaka. KECUALI.
A Undang-undang laut melaka
B Undang-undang Kanun Melaka
C Undang-undang diraja
Jawapan:

26. Berikut merupakan peranan seseorang sultan. KECUALI.
A Menaungi dan menjaga keselatan rakyat
B Mewudkan perpaduan rakyat
C Memeperkenalkan undang-undang.
D Mengutip cukai dan mengenakan hukuman
Jawapan:

27. Apakah Peranan seseorang pembesar.
A Memelihara keamanan
B Memperkenalkan undang undang.
C Taat setia kepada pemerintah
Jawapan:

28. Berikut merupakan peranan seseorang rakyat. KECUALI.
A Taat setia kepada pemerintah
B Mematuhi arahan pemerintah
C Menjadi tentera
D Mengutip hasil cukai
Jawapan:

29. Pada pendapat anda, apakah kesan sekiranya pemerintah tidak melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya.
A Negara aman damai
B Negara akan dipenuhi dengan wabak covid - 19
C Negara tidak aman dan kucar kacir
Jawapan:

30. Walaupun jawatan temenggung sudah ditiadakan dalam pemerintahan hari ini namun peranan nya masih lagi wujud dan kini digalas oleh?
A Ketua Angkatan Tentera
B Ketua Polis
C Perdana Menteri
D Menteri Pelajaran
Jawapan:

31. Walaupun jawatan LAKSAMANA sudah ditiadakan dalam pemerintahan hari ini namun peranan nya masih lagi wujud dan kini digalas oleh?
A Yang Di pertuan Agong
B Menteri Besar
C Ketua Angkatan Tentera
D Ketua Bomba
Jawapan:

32. Apakah ciri-ciri bangsa sebelum kedatangan Barat?
A Kedaulatan
B Lambang negara
C Wilayah pengaruh
D Pemuafakatan
Jawapan:

33. Kedaulatan
Pernyataan berikut menunjukkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Antara berikut yang manakah berkaitan konsep diatas?
A Mengukuhkan diplomatik
B Melambangkan identiti negara
C Menghindari campur tangan asing
D Menggalakkan pembinaan empayar
Jawapan:

34. Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Inderagiri dan Kampar adalah wilayah Melaka pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
A Melalui peperangan
B Melalui perkahwinan
C Melalui perjanjian
D Melalui pajakan
Jawapan:

35. Sultan memberi kuasa memerintah atau mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada pembesar berempat. Kawasan ini dikenali sebagai ___________
A Kawasan pemakaman
B Kawasan jual beli
C Kawasan pelabuhan
D Kawasan pegangan
Jawapan:

36. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai dua peringkat iaitu pentadbiran pusat dan peringkat jajahan. Siapakah pembesar pentadbiran di peringkat pusat?
A Syahbandar
B Bendahara
C Penghulu
D Bentara
Jawapan:

37. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kemudahan sistem kewangan yang sistematik untuk urusan perdagangan. Apakah tanggungjawab syahbandar dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka?
A Mengutip cukai di pelabuhan
B Ketua turus angkatan tentera
C Panglima angkatan laut Melaka
D Menguruskan perbendaharaan
Jawapan:

38. Undang-undang Laut Melaka diusahakan oleh beberapa nakhoda seperti Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan Nakhoda Ishak. Siapakah yang memperkenankan undang-undang ini?
A Sultan Muzaffar Shah
B Sultan Mansur Shah
C Sultan Alauddin Shah
D Sultan Mahmud Shah
Jawapan:

39. Dalam Fasal 6.3, nakhoda menentukan jumlah cukai terhadap penumpang. Berapakah kadar cukai tersebut?
A Satu persepuluh
B Dua persepuluh
C Tiga persepuluh
D Empat persepuluh
Jawapan:

40. Golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat diraja dan ulama. Apakah peranan pembesar dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?
A Menjaga keselamatan rakyat
B Memperkenalkan undang-undang
C Memelihara keamanan
D Mewujudkan perpaduan rakyat
Jawapan:

41. Menghadiri majlis umum seperti gotong-royong. Menjadi pengayuh atau pendayung kapal perang. Apakah nilai yang ditonjolkan oleh rakyat dalam pemerintahan tersebut?
A Pengorbanan
B Kesetiaan
C Keberanian
D Toleransi
Jawapan:

42. Hubungan baik antara pemerintah dan rakyat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha menjamin kesejahteraan rakyat. Pada pendapat anda, mengapakah hubungan ini perlu dijaga?
A Mengelakkan malapetaka
B Mendapat pahala
C Mengelakkan penjajahan
D Mengekalkan keamanan negara
Jawapan:

B - SOALAN STRUKTUR
1. Kesultanan Melayu Melaka terbukti mempunyai sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun sehingga menjadikannya kerajaan yang masyhur.
a) Nyatakan undang-undang yang diperkenalkan semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.


b) Sultan dibantu empat orang pembesar untuk mentadbir kerajaan pusat yang dikenali sebagai pembesar berempat.
Nyatakan satu daripada empat jawatan tersebut.c) Apakah kepentingan undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka?


d) Bagaimana undang-undang boleh menjadikan negara kita unggul di persada dunia.
Beri cadangan anda


2. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka tersusun dan berhieraki. Sultan mengetuai pemerintahan diikuti oleh pembesar berempat.
a) Siapakah dua daripada empat pembesar berempat tersebut?b) Apakah peranan sultan dalam memastikan kekukuhan Kesultanan Melayu Melaka.


c) Pada pandangan anda, mengapa institusi raja perlu dipertahankan?BAHAGIAN C - SOALAN ESEI
1. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melaka, golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat raja dan ulama.
a) Nyatakan peranan rakyat dalam memastikan keunggulan Kesultanan Melaka.
b) Peranan pembesar telah berjaya memastikan keunggulan pentadbiran laut/menjaga keselamatan Kesultanan Melaka.
Buktikan
2. Kemunculan dan kemasyhuran kerajaan Alam Melayu membuktikan asas negara bangsa telah bermula sebelum kedatangan Barat.
a) (i) Nyatakan dua ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu.(ii) Nyatakan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka.b) Jelaskan hubungan rakyat dan pemerintah dalam Kesultanan Melayu Melaka.


Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。