1 2 3 4 5 6 7

Set 1 Latihan Fizik Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 1: Daya dan Gerakan

Klik untuk jawapannya

1. Semua Penyataan ini BENAR berkaitan sesaran kecuali
A jarak terdekat
B jumlah jarak yang dilalui
C unit kilometer
D boleh bermagnitud negatif
Jawapan:

2. Apabila seorang pemain bola menendang sebiji bola yang pegun berjisim 0.8kg, halajunya menjadi 12ms-1 selepas 0.6 saat. Berapakah daya impuls bertindak ke atas bola itu apabila ditendang.
A 0.8 N
B 1.3 N
C 7.2 N
D 16 N
Jawapan:

3. Antara prinsip kerjaa yang berikut, yang manakah tidak menggunakan kesan daya impuls?
A Penghentak cerucuk
B Kayu Hoki
C Alu dan Lesung
D Tilam dalam acara lompat tinggi
Jawapan:

4. Sebiji batu mengambil masa 2 saat untuk jatuh dari atas perigi ke permukaan air didalam perigi. Berapakah jarak permukaan air dari atas perigi?
A 2.0 m
B 6.9 m
C 10.0 m
D 20.0 m
Jawapan:

5. Seorang kanak-kanak berjisim 30 kg boleh berlari sejauh 30m dalam masa 10 saat. Berapakah tenaga kinetik yang dihasilkan ketika anak-anak tersebut berlari?
A 135 J
B 300 J
C 450 J
D 500 J
Jawapan:

6. "Jumlah momentum sebelum perlanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas perlanggaran jika tiada sebarang daya luar yang bertindak"
Penyataan di atas merujuk kepada ...
A Hukum Gerakan Newton Pertama
B Hukum Gerakan Newton Ketiga
C Prinsip Archimedes
D Prinsip Keabadian Momentum
Jawapan:

7. Antara berikut, manakah formula dan unit S.I. bagi momentum ?
A W=mg ,Newton
B p=mv ,kgms-1
C W=mg ,kgms-2
D p=mv ,Newton
Jawapan:

8. Bola berjisim 50 kg begeraka pada halajau 5 m s-1. Kirakan momentum bola itu?
A 55 kg m s-1
B 100 kg m s-1
C 250 kg m s-1
D 500 kg m s-1
Jawapan:

9. Sebiji bola berjisim 1 kg bergerak dengan halaju 5 ms-1 berlanggar secara tak kenyal dengan sebiji bola berjisim 1kg yang pegun.
Hitungkan halaju bola selepas perlanggaran itu?
A 5 m s-1
B 2.5 m s-1
C 10 m s-1
D 7.5 m s-1
Jawapan:

10. Daya Impuls didefinisikan sebagai
A kadar perubahan momentum
B hasil darab jisim dan pecutan
C hasil darab iisim dan halaiu
D hasil darab daya dan masa perlanggaran
Jawapan:

11. Sebiji bola tenis menyentuh tali raket.
Kenapakah tali raket harus diikat dengan tegangan yang tinggi?
A Mengurangkan masa perlanggaran bola itu dengan tali raket.
B Mengurangkan perubahan momentum bola semasa kena tali raket.
C Mengurangkan daya impuls yang bertindak ke atas bola semasa kena tali raket.
Jawapan:

12. Sebiji bola berjisim 150 g disepak dengan halaju 60 m s-1 dari keadaan pegun. Berapakah daya impuls, jika masa tindakbalas menyepak adalah 5 ms ?
(Hint: 1 saat = 1000 mili saat)
A 1300 N
B 1600 N
C 1800 N
D 1900 N
Jawapan:

13. Sebuah objek berjisim 200 g di tarik di atas lantai yang licin dengan daya 8 N. Berapakah pecutan objek tersebut?
( hint : F=ma )
A 1600m s-2
B 1600m s-1
C 40m s-2
D 40m s-1
Jawapan:

14. Daya graviti yang bertindak pada objek dengan jisim 500 kg ialah 4000 N.
Berapakah kekuatan medan graviti?
Hint: W = mg
A 80 N kg-1
B 8 N kg-1
C 0.125 N kg-1
D 1.25 N kg-1
Jawapan:

15. Kejadian jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh ..
daya luar yang bertindak ke atas objek
A jisim objek tersebut
B bentuk objek tersebut
C daya tarikan graviti
Jawapan:

16. Sebiji bola dijatuhkan dari sebuah tempat yang tinggi ke tanah. Antara kuantiti berikut, yang manakah akan meningkat?
A Pecutan disebabkan graviti
B Halaju objek
C Berat objek
D Tenaga keupayaan objek
Jawapan:

17. Antara yang berikut yang manakah bukan contoh gerakan linear?
A Seorang atlet berlari 100 meter
B Gasing yang sedang berputar
C Buah kelapa jatuh ke tanah
D Anak panah meluncur ke sasaran
Jawapan:

18. Apabila seorang pemain bola menendang sebiji bola yang pegun berjisim 0.8kg, halajunya menjadi 12ms-1 selepas 0.6 saat.
Berapakah daya impuls bertindak ke atas bola itu apabila ditendang
A 0.8 N
B 1.3 N
C 7.2 N
D 16 N
Jawapan:

19. Sebiji batu mengambil masa 2 saat untuk jatuh dari atas perigi ke permukaan air didalam perigi. Berapakah jarak permukaan air dari atas perigi?
A 2.0 m
B 6.9 m
C 10.0 m
D 20.0 m
Jawapan:

20. Seorang kanak-kanak berjisim 30 kg boleh berlari sejauh 30m dalam masa 10 saat. Berapakah tenaga kinetik yang dihasilkan ketika anak-anak tersebut berlari?
A 135 J
B 300 J
C 450 J
D 500 J
Jawapan:

21. Pemalar daya bagi spring boleh ditambah dengan
A menambahkan panjang spring
B mengurangkan diameter geglung spring
C menggunakan wayar kuprum dan bukannya wayar keluli sebagai gegelung spring
D mengurangkan diameter wayar spring
Jawapan:

22. Rajah menunjukkan sekeping kadbod ditarik dengan cepat, duit syiling 50 sen jatuh ke dalam gelas disebabkan oleh kesan inersia
Bab 1 Daya dan Gerakan
Situasi yang manakah dapat mengurangkan inersia?
A Gunakan kadbod yang lebih licin.
B Gunakan kepingan kadbod yang lebih besar.
C Menarik kadbod dengan daya lebih kecil.
D Gunakan duit syiling 5 sen.
Jawapan:

23. Satu jasad berada dalam keadaan pegun, atau terus bergerak dengan halajualar, kecuali terdapat satu daya luar yang mengubah keadaan gerakannya.
Hukum yang manakah menerangkan pernyataan di atas?
A Hukum Gerakan Newton Pertama
B Hukum Gerakan Newton Kedua
C Hukum Gerakan Newton Ketiga
D Prinsip Keabadian Momentum
Jawapan:

24. Kereta yang bergerak dengan halaju seragam mengalami pecutan ......
A bertambah
B berkurang
C seragam
D sifar
Jawapan:

25. Satu detik dari jangkamasa detik ialah ...
A Sela masa antara dua titik berturutan stas pita detik.
B Jarak antara dua titik berturutan pada pita detik.
C Frekuensi getaran dari jangkamasa detik.
D Halaju getaran dari jangkamasa detik.
Jawapan:

26. Pernyataan manakah tidak benar tentang perlanggaran kenyal?
A Jumlah momentum diabadikan.
B Jumlah tenaga diabadikan.
C Tenaga kinetik diabadikan.
D Dua objek bercantum selepas perlanggaran.
Jawapan:

27. Antara berikut, yang manakah kuantiti vektor?
A Jisim
B Sesaran
C Laju
D Jarak
Jawapan:

28. Objek bergerak dengan halaju negatif, bermaksud...
A Objek mengalami pecutan berkurang.
B Objek bergerak pada arah bertentangan.
C Objek mengalami nyahpecutan.
D Objek dalam keadaan pegun.
Jawapan:

29. Suatu objek mengambil masa t s untuk jatuh setinggi h m dari permukaan bumi. Jika pecutan graviti di Bulan adalah 1.6ms-2, bandingkan masa untuk objek itu jatuh dari ketinggian yang sama di Bulan.
A Sama dengan t s
B Kurang daripada t s
C Lebih lama daripada t s
Jawapan:

30. Apabila objek dalam keadaan halaju malar....
A pecutan bertambah
B pecutan objek adalah sifar
C halaju bertambah secara seragam
Jawapan:

31. Daya impuls dapat ditingkatkan dengan
A membengkokkan kaki semasa melompat
B menumbuk lesung dengan laju
C span di dalam helmet
Jawapan:

32. Berikut merupakan jenis-jenis daya, KECUALI
A Daya normal
B Daya tegak
C Daya apungan
D Berat
Jawapan:

33. ____ bertindak ke arah yang bertentangan dengan arah gerakan.
A Berat
B Daya geseran
C Daya elastik
D Daya graviti
Jawapan:

34. Membalas pukulan bola tenis semasa ia bergerak akan mengubah _____ dan _____ nya
A arah, kelajuan
B kelajuan, bentuk
C bentuk, kelajuan
D bentuk, arah
Jawapan:

35. Antara yang berikut, yang manakah bukan kesan daya?
A menggerakkan objek yang pegun
B menghentikan objek bergerak
C merubah warna objek
D merubah bentuk objek
Jawapan:

36. Seketul batu bata terjatuh dari satu ketinggian h m dari sebuah bangunan yang sedang dibina.Batu bata itu sampai ke tanah selepas 3 s. hitungkan nilai h.
A 20.5 m
B 44.1 m
C 45.3 m
D 54.2 m
Jawapan:

37. Seorang budak lelaki menolak troli yang berjisim 5 kg dengan daya 20 N. Anggap geseran antara tayar dan jalan diabaikan.
A 1.0 m s-2
B 1.2 m s-2
C 3.6 m s-2
D 4.0 m s-2
Jawapan:

38. Tali pinggang keledar
A Memanjangkan masa untuk kereta berhenti ketika perlanggaran
B Menahan penumpang pada tempat duduknya semasa perlanggaran bersemuka
C Mengurangkan inersia penumpang
Jawapan:

39. Satu detik bersamaan dengan
A 50 Hz
B 0.2s
C 0.02s
D 2s
Jawapan:

40. Satu objek berjisim 2 kg yang sedang bergerak dengan halaju 1 ms-1 berlanggar dengan satu objek berjisim 4 kg yang sedang bergerak dengan halaju 3 ms-1 pada arah yang bertentangan.
Selepas perlanggaran tepat,kedua-dua objek itu bercantum dan bergerak bersama-sama. berapakah halaju sepunya objek itu?
A 1.67 ms-1
B 1.80 ms-1
C 2.33 ms-1
D 2.50 ms-1
Jawapan:

41. Pak Abu menunggang motosikal dengan kelajuan tetap 60 km j-1.
Seekor anjing mengejarnya dari belakang. Anjing itu berlari 200 m dalam masa 15s.
Anaknya pula berbasikal sejauh 240 km dalam masa 5 jam di belakangnya. Antara perbandingan kelajuan yang berikut, manakah yang benar?
A kelajuan Pak Abu tidak sama dengan kelajuan anjing
B kelajuan anak Pak Abu kurang daripada kelajuan anjing
C kelajuan anjing lebih daripada kelajuan Pak Abu dan anaknya
D Kelajuan anjing sama dengan kelajuan anak Pak Abu tetapi lebih dari kelajuan Pak Abu
Jawapan:

42. Seketul batu berjisim 5kg dijatuhkan dari sebuah bangunan setinggi 20 m dari permukaan Bumi. Berapakah impuls batu itu pada permukaan Bumi?
A 50 kg ms-1
B 100 kg ms-1
C 200 kg ms-1
D 300 kg ms-1
Jawapan:

43. Terdapat dua jenis gelombang iaitu melintang dan membujur. Gelombang __________ adalah sejenis gelombang membujur.
A elektromagnet
B air
C bunyi
D radio
Jawapan:

44. Gelombang melintang adalah apabila zarah medium bergerak __________ dengan ________________ gelombang.
A serenjang, fasa
B selari, fasa
C serenjang, arah perambatan
D selari, arah perambatan
Jawapan:

45. Gelombang yang melalui celah akan mempunyai amplitud yang lebih _______ kerana tenaga yang dibawa telah __________
A tinggi, meningkat
B tinggi, berkurang
C rendah, meningkat
D rendah, berkurang
Jawapan:

46. Satu spring berayun dengan frekuensi asli 10Hz. Resonans akan berlaku apabila satu daya luar dikenakan pada frekuensi
A 0 Hz
B 5 Hz
C 10 Hz
D 20 Hz
Jawapan:

47. "Getaran yang berulang ulang dan berkala yang bergerak melalui satu medium serta memindahkan tenaga dari satu lokasi ke lokasi yang lain".
Penyataan ini adalah definasi bagi
A gelombang
B gelombang membujur
C gelombang melintang
D gelombang bunyi
Jawapan:

48. Berikut merupakan contoh-contoh gelombang KECUALI
A Bunyi
B Angin
C Cahaya
D Ombak
Jawapan:

49. "Gelombang yang mana zarah mediumnya bergetar pada arah yang berserenjang dengan arah perambatan gelombang". Penyataan adalah definasi bagi
A gelombang bunyi
B gelombang
C gelombang melintang
D gelombang membujur
Jawapan:

50. "Gelombang yang mana zarah mediumnya bergetar pada arah yang selari dengan arah perambatan gelombang".
Pentaan ini ialah definasi bagi
A gelombang
B gelombang cahaya
C gelombang melintang
D gelombang membujur
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。