1 2 3 4 5 6 7 8 9

Set 1 Latihan Matematik Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 1: Indeks


Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Cari nilai bagi (3 / 4)^2 tanpa menggunakan kalkulator.
A 9/16
B 9/15
C 9/14
D 9/17
Jawapan:

2. Cari nilai bagi 2.96^2 dengan menggunakan kalkulator.
A 8.7616
B 8.7615
C 8.7617
D 8.7618
Jawapan:

3. Cari nilai bagi 43^2 dengan menggunakan kalkulator
A 1849
B 1850
C 1848
D 1851
Jawapan:

4. Cari nilai bagi (-0.5)^2 tanpa menggunakan kalkulator.
A 0.25
B 25
C -0.25
D -25
Jawapan:

5. Cari nilai bagi punca kuasa dua 0.36 tanpa menggunakan kalkulator.
A 0.6
B -0.5
C -0.23
D 0.13
Jawapan:

6. Cari nilai bagi punca kuasa dua bagi 4/25 tanpa menggunakan kalkulator.
A 43222
B 4/25
C 43222
D 43224
Jawapan:

7 Cari nilai bagi punca kuasa dua 2, 7/9 tanpa menggunakan kalkulator.
A 5/3'
B 3/5'
C 7/3'
D 14/3'
Jawapan:

8 Cari nilai bagi (-5/6)^2 tanpa menggunakan kalkulator.
A 25/36
B 43256
C -25/36
D -5/6
Jawapan:

9. Anggarkan nilai bagi (27.5)^2
A 900
B 600
C 700
D 800
Jawapan:

10. Luas tapak sebuah piramid yang berbentuk segi empat sama ialah 52900 meter ^2 (kuasa dua). Cari panjang sisi tapak piramid itu.
A 230 m
B 235 m
C 240 m
D 245 m
Jawapan:

11. Cari nilai bagi (2/7)^2 tanpa menggunakan kalkulator.
A 4/49
B 2/14
C 2/21
D 2/49
Jawapan:

12. Tentukan sama ada 54 ialah kuasa dua sempurna atau bukan.
A Bukan
B Ya
Jawapan:

13. Tentukan sama ada 1000 ialah kuasa dua sempurna atau bukan. Gunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk menyokong jawapan anda.
A Bukan
B Ya
Jawapan:

14. Dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana tentukan sama ada 343 ialah kuasa tiga sempurna atau bukan.
A Bukan
B Ya
Jawapan:

15. Tentukan sama ada 64 ialah mempunyai kuasa sempurna atau bukan.
A Kuasa dua sempurna
B Bukan
C Kuasa tiga sempurna
Jawapan:

16. Cari nilai bagi 4 kuasa tiga tanpa menggunakan kalkulator.
A 12
B 36
C 16
D 64
Jawapan:

17. Cari nilai bagi 0.2 kuasa tiga tanpa menggunakan kalkulator.
A 0.006
B 0.004
C 0.008
D 0.002
Jawapan:

18. Cari nilai bagi (-3/5) kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator.
A 9/25
B -27/125
C -9/25
D 27/125
Jawapan:

19. Cari nilai bagi 18 kuasa tiga dengan menggunakan kalkulator.
A 5824
B 5732
C 5822
D 5832
Jawapan:

20. Cari nilai bagi (-6.3) kuasa tiga dengan menggunakan kalkulator.
A 250.047
B -250.047
C -247.05
D 247.05
Jawapan:

21. Cari nilai bagi punca kuasa tiga bagi 64 tanpa menggunakan kalkulator.
A 4
B 6
C 8
D 10
Jawapan:

22. Cari nilai bagi puca kuasa tiga -125 tanpa menggunakan kallkulator.
A -5
B 5
C 25
D -25
Jawapan:

23. Cari nilai bagi punca kuasa tiga 7/9 dengan menggunakan kalkulator.
A -0.92
B 0.92
C 0.79
D -0.79
Jawapan:

24. Suatu kawasan mendarat untu helikopter adalah berbentuk segi empat sama dan mempunyai luas 400 meter persegi. Gunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari panjang sisi kawasan mendarat itu.
A 30m
B 25m
C 15m
D 20m
Jawapan:

25. Hitung nilai bagi (punca kuasa tiga 27) - (1.5 kuasa dua).
A 0.75
B 0.65
C 0.85
D 0.95
Jawapan:

26. Hitung nilai bagi (punca kuasa tiga 1/125) x 0.3^2
A 0.018
B 0.017
C 0.016
D 0.019
Jawapan:

27. Hitung nilai bagi (-0.5)^2
A -0.25
B 2.5
C -2.5
D 0.25
Jawapan:

28. b×b×b×b dalam bentuk indeks adalah sama dengan
A 4b
B b4
C b3
D 2b2
Jawapan:

29. Ringkaskan 2b2×3b2
A 6b2
B 6b4
C 12b
D 20b3
Jawapan:

30. Ungkapkan b2 dalam bentuk kembang
A b+b
B b+b+b
C b×b
D 2×b
Jawapan:

31. Ringkaskan b3 ×b11
A b15
B b8
C b33
D b14
Jawapan:

32. Ringkaskan 5b4×4b3
A 20b7
B 9b7
C 9b12
D 20b12
Jawapan:

33. Ringkaskan b2×b4×b3
A b7
B b6
C b9
D b10
Jawapan:

34. Ringkaskan 10b7÷ 2b2
A 5b
B 5b4
C 5b6
D 5b5
Jawapan:

35. Ringkaskan 18b7÷ 2b3
A 6b4
B 9b
C 6b4
D 9b4
Jawapan:

36. Ringkaskan 24b3 ÷ 3b
A 12b2
B 8b2
C 12b
D 8b4
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。