1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 3 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan

Klik untuk jawapannya

1. Tiga makronutrien utama yang mudah diperoleh
I Karbon
II Hidrogen
III Nitrogen
IV Oksigen
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

2. Kesan kekurangan menyebabkan pertumbuhan terbantut
I Nitrogen
II Kalsium
III Zink
IV Kuprum
V Nikel
A I dan III
B I dan IV
C I, II dan IV
D Semua di atas
Jawapan:

3. Pertumbuhan akar tidak sihat disebabkan kekurangan
A Sulfur
B Kalium
C Fosforus
D Magnesium
Jawapan:

4. Daun mengalami klorosis akibat kekurangan
I Kalsium
II Hidrogen
III Nitrogen
IV Fosforus
Jawapan:

5. Komposisi larutan kultur lengkap Knop
I Kalium nitrat, 0.8 g
II Kalsium nitrat, 0.8 g
III Magnesium sulfat, 0.2 g
IV Ferum fosfat, 0.2 g
V Air suling 1000 cm3
A II dan IV
B I dan IV
C II, III dan V
D Semua di atas
Jawapan:

6. Diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar.
Menambahkan jumlah luas permukaan akar untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral
A Pangkal akar
B Rambut akar
C Jidal akar
Jawapan:

7. Apakah fungsi klorin terhadap tumbuhan?
A Bertindak sebagai kofaktor dalam fotosintesis
B Mensistesis auksin
C Penting dalam keseimbangan osmosis
D Penting dalam kitar nitrogen
Jawapan:

8. Tisu-tisu yang membentuk akar
I Tisu epidermis
II Tisu korteks
III Tisu Endodermis
IV Tisu vaskular
B I dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas
Jawapan:

9. Apakah fungsi molibdenum terhadap tumbuhan?
A Terlibat dalam pengikatan nitrogen
B Penting dalam pembentukan daun
C Mensistesis auksin
D Mengaktifkan enzim-enzim fotosintesis
Jawapan:

10. Keadaan daun tersebut disebabkan oleh kekurangan?
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A Zink
B Nikel
C Mangan
D Boron
Jawapan:

11. Ciri-ciri tumbuhan parasit
I Menumpang pada tumbuhan lain
II Merembes nektar dan mempunyai kelonsong
III Dapat sintesis makanan sendiri
IV Tidak mengancam perumah
V Perumah mengalami kekurangan nutrisi
A I dan V
B I dan IV
C II, III dan V
D Semua di atas
Jawapan:

12. Diperlukan dalam kuantiti yang sedikit
A Makronutrien
B Mikronutrien
Jawapan:

13. Contoh mikronutrien
I Fosforus
II Kuprum
III Molibdenum
IV Kalium
V Klorin
A I dan V
B I dan IV
C II, III dan V
D Semua di atas
Jawapan:

14. Ciri-ciri tisu endodermis
I Sel-sel tersusun rapat
II Terdiri daripada xilem dan floem
III Tempat berlakunya pertukaran gas
IV Mengalami penebalan suberin atau lignin
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

15. Ciri-ciri akar tumbuhan yang mempunyai jalur Casparian terbentuk daripada tisu endodermis.
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A Akar monokot
B Akar eudikot
Jawapan:

16. Keadaan daun pada pokok tersebut disebabkan oleh kekurangan?
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A Fosforus
B Nikel
C Sulfur
D Mangan
Jawapan:

17. Apakah mikronutrien yang terdapat dalam baja tersebut?
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A Nirogen
B Kalsium
C Fosforus
D Zink
Jawapan:

18. Apakah makronutrien utama?
I Oksigen
II Nitrogen
III Karbon
IV Kalsium
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

19 Apakah organ utama penggambilan air dan garam mineral bagi tumbuhan?
A Daun
B Bunga
C Batang
D Akar
Jawapan:

20 Apakah nama struktur yang berlabel R?
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A Jidal akar
B Cabang akar
C Rambut akar
D Kambium vaskular
Jawapan:

21. Apakah nama struktur yang berlabel T?
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A Jidal akar
B Rambut akar
C Cabang akar
D Kambium vaskular
Jawapan:

22. Antara struktur berikut yang manakah mempunyai dinding sel yang nipis dan membran sel yang telap terhadap air memudahkan pergerakan air di dalam akar dan mengandungi sel-sel rambut akar tidak dilapisi oleh kutikel bagi membenarkan penyerapan air.
A Epidermis
B Endodermis
C Korteks
D Silinder vaskular
Jawapan:

23. Antara struktur berikut yang manakah merupakan teras akar yang terdiri daripada tisu xilem dan tisu floem yang dikelilingi oleh tisu perisikel setebal satu sel?
A Epidermis
B korteks
C endodermis
D silinder vaskular
Jawapan:

24. Apakah struktur pada akar yang diadaptasi daripada sel-sel epidermis akar untuk menambah jumlah luas permukaan akar untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral?
A jidal akar
B cabang akar
C rambut akar
D kambium vaskular
Jawapan:

25. Sel rambut akar adalah penting untuk pengambilan air dalam tumbuhan. Pernyataan berikut yang manakah benar mengenai sel tersebut?
A Ia adalah sebahagian daripada sel epidermis
B Air memasuki sel tersebut melalui pengangkut aktif
C Sel dilitupi dengan lapisan kutikel nipis
Jawapan:

26. Apakah nama struktur yang berlabel E?
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A epidermis
B endodermis
C korteks
D silinder vaskular
Jawapan:

27. Apakah nama struktur yang berlabel G?
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
A epidermis
B endodermis
C korteks
D silinder vaskular
Jawapan:

28. Antara berikut, yang manakah masalah yang dihadapi oleh tumbuhan akibat kekurangan makronutrien karbon?
A Proses fotosintesis tidak berlaku dan pertumbuhan tumbuhan terbantut.
B Sintesis protein terjejas dan kematian tumbuhan pramatang
C Daun atau seluruh tumbuhan menjadi kuning
D Pertumbuhan akar yang tidak sihat
Jawapan:

29. Rajah tersebut menunjukkan kulat pada tunggul kayu mati.
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
Apakah tabiat nutrisi bagi kulat?
A Holozoik
B Kemoautotrof
C saprotrofik
D parasit
Jawapan:

30. Rajah tersebut menunjukkan struktur akar.
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
Apakah fungsi struktur berlabel T?
A Menambah jumlah luas permukaan akar untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral.
B Melindungi akar daripada kerosakan semasa penembusan ke dalam tanah.
C Mengangkut bahan organik hasil daripada proses fotosintesis
D Menyimpan air dan garam mineral yang diserap daripada tanah.
Jawapan:

31. Mikronutrien diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh tumbuhan.
Antara yang berikut, yang manakah merupakan mikronutrien?
A Nitrogen
B Fosforus
C Magnesium
D mangan
Jawapan:

32. Antara berikut, elemen manakah bukan merupakan makronutrien?
i. Kalsium
ii. Mangan
iii. Fosforus
iv. Klorin
A i dan ii
B i dan iii
C ii dan iv
D iii dan iv
Jawapan:

33. Apakah fungsi kalium dalam tumbuhan?
A Mensintesikan klorofil
B Mensintesiskan protein untuk tumbuhan
C Menghasilkan selulosa untuk pembentukan dinding sel
D Merangsangkan sel-sel pada tunas pucuk untuk membahagi
Jawapan:

34. Rajah berikut menunjukkan susunan radas kultur hidroponik.
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
Susunan radas di atas adalah tidak betul. Antara berikut, pernyataan manakah adalah betul?
A Kapas perlu digantian dengan gabus yang keras
B Anak pokok perlu diganti dengan tumbuhan edikot
C Larutan Knop yang digunakan tidak mengandungi nutrien lengkap
D Balang gas perlu diselaputi dengan kertas hitam
Jawapan:

35. Apakah itu N:P:K?
A N:P:K ialah baja dengan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium dan ditulis dalam bentuk molar.
B N:P:K ialah baja dengan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium dan ditulis dalam bentuk jisim
C N:P:K ialah baja dengan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium dan ditulis dalam bentuk peratus.
D N:P:K ialah baja dengan nisbah nitrogen, fosforus dan kalium dan ditulis dalam bentuk kepekatan.

Jawapan:

36. Sejenis tanaman memerlukan pertumbuhan akar yang banyak dan sihat. Antara berikut, yang manakah nisbah N:P:K adalah terbaik bagi tanaman ini?
A 0:5:0
B 5:0:5
C 5:5:5
D 5:10:5
Jawapan:

37. Antara berikut, penyesuaian akar manakah untuk tujuan pegambilan air dan garam mineral dari tanah?
A kehadiran epidermis
B kehadiran endodermis
C akar yang panjang
D sel pada hujung akar yang aktif
Jawapan:

38. Apakah proses yang terlibat dalam pengangkutan air dalam tisu akar?
A resapan
B osmosis
C Resapan berbantu
D Pengangkutan aktif
Jawapan:

39. Rajah berikut menunjukkan keratan rentas akar tumbuhan eudikot.
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
Antara A,B,C dan D, manakah berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral ke pucuk?
A
B
C
D
Jawapan:

40. Rajah berikut menunjukkan satu jenis tumbuhan.
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
Apakah nutrisi yang diamalkan oleh tumbuhan ini?
A epifit
B parasit
C karnivor
D fotosintesis
Jawapan:

41. Rajah berikut menunjukkan sejenis tumbuhan.
 Bab 3: Nutrisi Dalam Tumbuhan
Antara berikut, pernyataan manakah berkenaan dengan tumbuhan tersebut adalah betul?
A Nutrisi tumbuhan ini hanya begrnatung kepada organ P
B Suhu dalam organ P memainkan peranan utama dalam pencernaan makanan
C Tumbuhan ini hidup di habitat yang kurang nitrogen
D Makanan diceraikan dalam organ P dan dicernakan dalam sel.
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。