1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 7 Latihan Biologi Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat

Klik untuk jawapannya

1. Tumbuhan dapat dikelaskan kepada 4 kelas kecuali
A mesofit
B hetrofit
C hidrofit
D halofit
E xerofit
Jawapan:

2. Pilih semua pernyataan yang betul mengenai tumbuhan Halofit
I hidup di habitat berpaya kerana paya kaya dengan kandungan garam
II hidup muara sungai iaitu tempat pertembungan air tawar dan air laut
III contoh tumbuhan halofit ialah pokok bakau
IV Tumbuhan yang hidup dihabitat yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair
A I dan III
B II dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

3. Tumbuhan yang hidup di habitat berair, sama ada hidup di permukaan air atau tenggelam di dalam air ialah tumbuhan ______________.
A Halofit
B Hidrofit
C Mesofit
D Xerofit
Jawapan:

4. Pilih semua contoh tumbuhan Hidrofit
I pokok kurma
II Pokok kaktus
III Teratai
IV Elodea sp
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

5. Tumbuhan yang hidup dihabitat yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair serta di habitat dengan bekalan air yang mencukupi.
Penerangan ini merujuk kepada:
A Tumbuhan Mesofit
B Tumbuhan Xerofit
C Tumbuhan Halofit
Jawapan:

6. Pilih semua contoh tumbuhan Mesofit
I Pokok mangga
II pokok getah
III pokok bunga raya
IV pokok kaktus
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

7. Pilis semua jawapan yang menerangkan tumbuhan Xerofit dengan betul.
I hidup dihabitat yang panas dan kering
II boleh hidup dengan kehadiran air yang sangat minimum
III mudah untuk layu apabila mendapat air
IV habitanya tempat yang mempunyai suhu yang sangat panas seperti di gurun
V contoh tumbuhan ialah : pokok kaktus dan pokok kurma
A I dan III
B I dan IV
C I, III, IV dan V
D Semua di atas
Jawapan:

8. Kawasan paya bakau yang merupakan habitat Tumbuhan Halofit terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi.
Benar atau Salah?
A Benar
B Salah
Jawapan:

9. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup dalam habitat yang mengandungi kepekatan garam yang tinggi dan kandungan oksigen yang tinggi.
A benar
B salah
Jawapan:

10. Ciri Penyesuaian Daun bagi Tumbuhan Halofit seperti pokok bakau ialah ______
I Daun berkutikel tebal serta stoma yang terbenam untuk mengurangkan kadar transpirasi
II struktur daun sukulen yang tidak yang dapat menyimpan air
III mempunyai struktur khas iaitu Daun hidatod untuk menyingkirkan garam berlebihan
IV Daun yang tua dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak
A I dan III
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

11. Sistem akar pokok bakau juga menghasilkan ratusan akar pernafasan yang tumbuh tegak di atas permukaan tanah disebut
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A pneumatofor
B akar jangkang
C akar banir
Jawapan:

12. Mengapa sap sel akar pokok bakau mempunyai kandungan garam yang lebih tinggi daripada air laut?
I membenarkan air kehilangan air melalui osmosis
II supaya sap sel akar tidak kehilangan air melalui osmosis
III membolehkan pokok bakau memperoleh air dan garam mineral melalui air laut yang memasuki akar
A I dan II
B II dan III
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

13. Pokok teratai mempunyai daun yang lebar, nipis dan rata membantu tumbuhan ini.
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A menyerap cahaya matahari yang maksimum untuk fotosintesis
B menyerap garam mineral daripada air
Jawapan:

14. Batang tumbuhan Hidrofit terdiri daripada tisu yang ringan dengan banyak ruang udara di antara sel yang dikenali sebagai tisu
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A parenkima
B aerenkima
Jawapan:

15. Bagaimanakah tumbuhan xerofit mampu mengatasi masalah kekeringan yang melampau
I Akarnya tumbuh secara meluas.
II Akarnya dapat menembusi jauh ke dalam tanah untuk menyerap air dan garam mineral
III Mempunya stomata yang sentiasa terbuka
IV Air yang diserap dapat disimpan di dalam akar, batang dan daun
A I dan III
B II dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

16. Batang pokok kaktus menjalankan proses fotosintesis.
Benar Atau Salah
A Benar
B Salah
Jawapan:

17. Antara berikut yang manakah penyataan yang salah mengenai DURI pada pokok kaktus?
A merupakan daun yang diubah suai B dapat mengurangkan jumlah luas permukaan yang terdedah kepada matahari C membantu kaktus mendapatkan bekalan air dengan mengumpulkan embun D mempunyai kloroplas dan stomata yang membantu fotosintesis E menghalang tumbuhan ini daripada dimakan oleh haiwan
Jawapan:

18. Adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya dibawah menjadi 5, kecuali ...
A xerofit
B hidrofit
C halofit
D epifit
Jawapan:

19. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannnya disebut . . . .
A Ekosistem
B Simbiosis
C Adaptasi
D Populasi
Jawapan:

20. Kaktus mempunyai akar yang panjang, untuk….
A Menyimpan cadangan makanan
B Bernafas
C Membuat makanan
D Mecari sumber air yang letaknya jauh
Jawapan:

21. Kangkung dapat hidup terapung di atas air karena ....
A memiliki kantong udara
B akar panjang
C daun lebar
D batang berongga
Jawapan:

22. Mawar melindung diri dari gangguan musuhnya dengan ....
A batang berduri
B Kelenjar madu
C warna bunga menarik
D bunga yang harum
Jawapan:

23. Tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi adalah untuk….
A Menakut-nakuti mangsa
B Mempertahankan hidup
C Berkembang biak
D Mendapatkan makanan
Jawapan:

24. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1) daun lebar
2) daun berduri
3) Memilik akar nafas
4) akar sangat panjang
5) batangnya berongga
6) batang tebal
Dari pernyataan diatas, yang merupakan ciri- ciri tanaman xerofit adalah ...
A 1, 3 dan 5
B 2, 4 dan 6
C 1, 4 dan 6
D 2,3 dan 5
Jawapan:

25. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut ...
A ekosistem
B populasi
C habitat
D Individu
Jawapan:

26. Hidatoda adalah ...
A daun kaku dan tebal pada tanaman bakau
B cairan untuk mencerna serangga
C lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan
D struktur khusus pada daun untuk mengeluarkan air
Jawapan:

27. Apakah yang dimaksudkan dengan adaptasi?
A Ciri untuk membantu tumbuhan membesar
B Ciri untuk membantu benda hidup berjalan
C Ciri untuk membantu haiwan mendapatkan makanan
D Ciri untuk membantu benda hidup meneruskan hidup
Jawapan:

28 Tumbuhan ini merupakan ....
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A mesofit
B xerofit
C halofit
D hidrofit
Jawapan:

29. Berdasarkan habitat, apakah jenis pokok ini?
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A Mesofit
B Xerofit
C Halofit
D Hidrofit
Jawapan:

30. Permukaan atas daun ini dilapisi dengan kutikel berlilin untuk ...
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A membantu penyerapan cahaya matahari secara maksimum
B membantunya terapung atas permukaan air
C mengurangkan kehilangan air ke atmosfera
Jawapan:

31. Antara yang berikut, yang manakah bukan tumbuhan hidrofit?
A Kangkung
B Pokok kiambang
C Bunga teratai
D Pokok bunga raya
Jawapan:

32. Mengapakah rumput yang hidup di kawasan panas dan kering mempunyai akar yang panjang dan jauh menembusi ke dalam tanah?
A Menyebarkan anak benih ke kawasan baharu
B Mendapatkan bekalan air dan garam mineral
C Melindungi rumput daripada cahaya matahari
Jawapan:

33. Apakah kelebihan akar pneumatofor pada pokok bakau?
A Memberi sokongan kepada pokok dalam keadaan berlumpur
B Membenarkan pertukaran gas dengan atmosfera
C Menyerap air dan garam mineral
Jawapan:

34. Pokok ini dikelaskan sebagai ...
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A mesofit
B hidrofit
C halofit
D xerofit
Jawapan:

35. Apakah ciri penyesuaian pada pokok kiambang yang membolehkannya hidup dalam habitatnya?
Tandakan mana-mana jawapan yang betul.
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
I Mempunyai daun yang lebar, nipis dan rata
II Mempunyai daun fleksibel
III Mempunyai bilangan stoma yang banyak dan sentiasa terbuka pada permukaan daun
IV Mempunyai banyak akar serabut yang halus
A I dan III
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

36. Apakah ciri-ciri pada Hydrilla sp. untuk terus bermandiri dalam air.
Tandakan mana-mana yang betul.
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
I Tidak mempunyai stoma
II Tidak mempunyai kutikel
III Bentuk daun dan batang yang tidak fleksibel
IV Mempunyai daun yang kecil dan nipis
A I dan III
B II dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

37. Apakah nama liang udara pada pokok bakau yang membenarkan kemasukan oksigen kepada akar yang berada di dalam tanah.
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A Hidatod
B Lentisel
C Peneumatofor
Jawapan:

38. Keadaan stoma yang terbenam didapati pada ...
I Pokok bakau
II Kaktus
III Elodea sp.
IV Pokok mangga
A I dan II
B III dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

39. Duri pada kaktus terubahsuai daripada ...
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A akar
B batang
C daun
Jawapan:

40. Nyatakan kepentingan daun dan batang bersifat sukulen?
 Bab 7: Penyesuaian Tumbuhan Pada Habitat
A Memberi sokongan kepada tumbuhan
B Menyimpan air bagi kegunaanya dalam tempoh kering yang panjang
C Mengurangkan kadar kehilangan air melalui transpirasi
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。