1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 8 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 8: Penduduk di Malaysia

Klik untuk jawapannya

1. Taburan Penduduk di Malaysia _______________________
A sekata
B tidak sekata
C sama rata
D seimbang
Jawapan:

2. Taburan penduduk merujuk kepada
A kelahiran penduduk
B kematian penduduk
C sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara
D kadar pertumbuhan penduduk
Jawapan:

3. Taburan penduduk suatu kawasan boleh dikategorikan kepada
A kawasan berpenduduk sederhana padat
B kawasan berpenduduk padat
C kawasan luar bandar
D kawasan berpenduduk jarang
Jawapan:

4. Kawasan berpenduduk padat mempunyai bentuk muka bumi
I rata
II subur
III sesuai untuk kegiatan ekonomi
IV tanah tinggi
A I and II
B II and III
C I, II and III
D I, II and IV
Jawapan:

5. Antara berikut kawasan berpenduduk padat ialah
I Kuching
II Kota Kinabalu
III Kapit
IV Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
A I and II
B II and III
C I, II and III
D I, II and IV
Jawapan:

6. Antara berikut Kawasan berpenduduk jarang ialah
I Tumpat
II Kuala Tahan
III Tasik Loagan Bunut
IV Gua Niah
A I and II
B II, III and IV
C I, II and III
D I, II and IV
Jawapan:

7. Kawasan dikatakan berpenduduk padat ialah seramai _____________otang per kilometer persegi di Malaysia
A > 200 orang
B <200 orang
C < 50 orang
D 50- 200 orang
Jawapan:

8. Faktor-faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia ialah
I tanah pamah yang subur dan rata
II tanah tinggi di kawasan pedalaman
III pinggir laut yang merupakan kawasan petempatan nelayan
A I and II
B II and III
C I, II and III
D I, III
Jawapan:

9. Faktor ekonomi dalam mempengaruhi tumpuan penduduk padat ialah
I pertanian
II perikanan
III perindustrian
IV perdagangan
A I and II
B II, III and IV
C I, II and III
D I, III and IV
Jawapan:

10. Antara faktor sosial yang mempengaruhi kepadatan penduduk ialah
A Infrastruktur
B perindustrian
C perdagangan
D perlombongan
Jawapan:

11. Kebanyakan bandar utama mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi kerana
A Kos hidup rendah
B Banyak peluang pekerjaan
C Bandar sangat selamat
D Tiada pencemaran udara
Jawapan:

12. Skudai (Johor), Bangi (Selangor) dan Tanjung Malim (Perak) menjadi tumpuan penduduk kerana faktor
A pertanian
B perlombongan
C pendidikan
D perindustrian
Jawapan:

13. Kesan taburan penduduk yang padat di sesuatu kawasan ialah
I kos hidup menurun
II tempat tinggal yang selesa
III pencemaran alam sekitar
IV perkembangan bandar baru
A I and II
B III and IV
C I, II and III
D I, II and IV
Jawapan:

14. Kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak berpenduduk jarang kerana
I Bergunung-ganang
II berhutan tebal
III sanagt maju
IV jalan pengangkutan moden
A I and II
B III and IV
C I, II and III
D I, II and IV
Jawapan:

15. Kawasan lembangan sungai menjadi tumpuan penduduk kerana
A tanah aluvium subur
B sistem pengangkutan moden
C bebas daripada bencana alam
D kawasan perindustrian yang maju
Jawapan:

16. Faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di Miri, Bintulu dan Kerteh ialah
I perlombongan emas
II perlombongan gas asli
III perlombongan bijih timah
IV perlombongan petroleum
A I and II
B II and IV
C I, II and III
D I, II and IV
Jawapan:

17. Bandar Kerteh (Terengganu) dan Bandaraya Miri (Sarawak) menjadi tumpuan penduduk kerana
A faktor pendidikan
B Perlombongan
C Perikanan
D Pusat pentadbiran
Jawapan:

18. Jengka ( Pahang )
Sahabat ( Sabah )
Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di lokasi di atas ?
A Faktor Fizikal
B Faktor Ekonomi
C Faktor Dasar Kerajaan/ Gorvenan
D Faktor Sosial
Jawapan:

19. Kawasan penanaman getah mempunyai taburan penduduk
A Padat
B Sederhana padat
C jarang
D sesak
Jawapan:

20. Faktor dasar kerajaan yang mempengaruhi kepadatan penduduk ialah
A Pembukaan bandar baru
B Tanah rancangan
C Mewartakan hutan simpan
D perlombongan
Jawapan:

21. Tanah tinggi kurang tumpuan penduduk kerana
A kegiatan perikanan dan perlombongan
B Darjah ketersampaian rendah
C pemandangan indah
D terdapat kemudahan sosial yang lengkap
Jawapan:

22. Kawasan X mempunyai lebih daripada 200 orang penduduk sekilometer persegi. Kawasan X merujuk
A Lembah Klang
B Lembah Beringin
C Lembah Bujang
D Lembah Danum
Jawapan:

23. Apakah faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk yang tinggi di kawasan berlorek dalam peta?
Bab 8 Penduduk di Malaysia
A Sosial
B Pendidikan
C Fizikal
D Ekonomi
Jawapan:

24. Di Malaysia, penduduk bertumpu di lembah sungai kerana
I tanih yang subur untuk pertanian
II kemudahan pengangkutan sungai
III bebas daripada kemarau
IV bebas daripada bencana alam
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

25. Apakah faktor yang menjadikan kawasan di bawah berpenduduk jarang?
-Ulu Tembeling (Pahang)
-Tasik Banding (Perak)
-Kapit (Sarawak)
A Tempat penginapan yang mahal
B Kejadian bencana alam
C Darjah ketersampaian yang rendah
D Bentuk muka bumi yang tidak rata
Jawapan:

26. Mengapakah kawasan berlorek P, Q dan R berpenduduk padat?
Bab 8 Penduduk di Malaysia
A Kawasan perlombongan petroleum
B Lokasi bandar pentadbiran negeri
C Tanah subur untuk pertanian
D Kawasan yang aman dan selamat
Jawapan:

27. Bagaimanakah aktiviti perindustrian menggalakkan tumpuan penduduk di sesuatu kawasan?
A Mewujudkan banyak peluang pekerjaan
B Bentuk muka bumi yang rendah
C Sumber makanan banyak dan murah
D Pelbagai barangan keperluan yang murah
Jawapan:

28. Kawasan-kawasan di bawah mempunyai kepadatan penduduk
-Ulu Tembeling (Pahang)
-Tasik Banding (Perak)
-Kapit (Sarawak)
A tetap
B padat
C jarang
D sederhana
Jawapan:

29. Apakah isu utama di kawasan berpenduduk padat di Malaysia?
I Kesesakan tempat tinggal
II Kadar pengangguran menurun
III Keselesaan hidup
IV Taraf hidup merosot
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

30. Apakah langkah yang berkesan untuk mengurangkan kesesakan di kawasan yang berpenduduk padat?
A Memindahkan penduduk ke bandar lain
B Pembukaan bandar baharu di pinggir bandar induk
C Pembinaan lebih banyak rumah kos rendah
D Mengusir keluar penghuni yang menganggur
Jawapan:

31. Perpindahan pusat pentadbiran persekutuan ke Putrajaya menyebabkan kawasan tersebut berpenduduk padat termasuk dalam faktor
A Dasar Kerajaan/Governan
B Faktor Sosial
C Faktor Fizikal
D Faktor Ekonomi
Jawapan:

32. Gambar menunjukkan petempatan orang asli Kuala Koh. Kawasan seperti ini termasuk dalam taburan penduduk
Bab 8 Penduduk di Malaysia
A Padat
B sederhana
C jarang
D tiada di atas
Jawapan:

33. Gambar foto tersebut ialah Universiti Malaya. Kawasan yang mempunyai kemudahan pusat pengajian tinggi biasanya mempengaruhi taburan penduduk. Ini adalah di bawah faktor
Bab 8 Penduduk di Malaysia
A Faktor Ekonomi
B Faktor Sosial
C Faktor Fizikal
D Faktor Dasar Kerajaan
Jawapan:

34. Faktor ekonomi berikut mempengaruhi taburan penduduk KECUALI
A kawasan pelancongan
B kawasan pertanian
C kawasan perikanan
D kawasan perindustrian
Jawapan:

35. Ini adalah gambar foto Taman Negara Pahang. Faktor taburan penduduk adalah mengikut dasar kerajaan/governan di bawah
Bab 8 Penduduk di Malaysia
A Tanah Rancangan
B Pembukaan Bandar Baharu
C Pewartaan Hutan Simpan dan Taman Negara
D Infrastruktur
Jawapan:

36. Faktor fizikal berikut mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia
A kawasan pinggir laut dan saliran
B Tanah pamah
C Tanah Tinggi
D di atas laut
Jawapan:

37. Kawasan berpenduduk jarang melibatkan kawasan banjaran di Malaysia adalah seperti berikut kecuali
A Seremban
B Ulu Tembeling
C Banjaran Kapuas Hulu
D Banjaran Tahan
Jawapan:

38. kawasan tanah pamah yang menjadi bandar adalah tumpuan penduduk untuk kawasan petempatan, contohnya
A Dataran Kedah-Perlis
B Petaling Jaya
C sekitar Tasik Bera
D Dataran Kelantan
Jawapan:

39. Bandar-bandar berikut berpenduduk padat kecuali
A Kuching
B Kota Kinabalu
C Shah Alam
D Tumpat
Jawapan:

40. Kawasan yang berwarna merah adalah kawasan
Bab 8 Penduduk di Malaysia
A berpenduduk padat
B berpenduduk sederhana
C berpenduduk jarang
D tiada penduduk
Jawapan:

41. Kawasan berpenduduk jarang adalah seperti berikut KECUALI
A Kuala Tahan
B Kuching
C Kapit
D Tasik Banding
Jawapan:

42. Kawasan berpenduduk padat bermaksud
A kurang dari 50 org sekilometer persegi
B 50-200 orang sekilometer persegi
C lebih dari 200 orang sekilometer persegi
D tiada satu pun di atas
Jawapan:

43. Menurut sumber Jabatan Perangkaan Malaysia, anggaran jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2016 adalah seramai
A 30 juta orang
B 26.8 juta orang
C 31.7 juta orang
D 42.1 juta orang
Jawapan:

44. Apakah maksud taburan penduduk?
A Perbezaan penduduk yang terdapat di sesuatu kawasan
B Sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau negara
C Jumlah penduduk di sesuatu negara
D Purata penduduk di sesuatu negara atau kawasan
Jawapan:

45. Antara yang berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan taburan penduduk di Malaysia?
I Taburan penduduk di Malaysia ialah sekata
II Taburan penduduk padat di bandar-bandar utama
III Kawasan jarang penduduk terletak di pedalaman
IV Negeri paling padat penduduk ialah Johor
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

46. Antara yang berikut, yang manakah mempunyai taburan penduduk paling padat?
A Johor Baharu
B Georgetown
C Lembah Klang
D Kota Kinabalu
Jawapan:

47. Kawasan berpenduduk sederhana adalah seperti
A Task Banding (Perak)
B Alor Setar (Kedah)
C Felda Tunku (Sabah)
D Ipoh (Perak)
Jawapan:

48. Menjadi tumpuan penduduk kerana kawasannya rata dan subur. Pernyataan tersebut merujuk kepada
A Kawasan Berpenduduk Jarang
B Kawasan Berpenduduk Sederhana
C Kawasan Berpenduduk Padat
Jawapan:

49. Apakah jenis taburan yang berkaitan dengan maklumat berikut?
Penduduk 50 hingga 200 orang sekilometer persegi.
A Penduduk padat.
B Penduduk sederhana.
C Penduduk jarang.
D Penduduk sangat jarang.
Jawapan:

50. Apakah persamaan ciri kawasan di bawah ini?
*Besut, Terengganu
*Sungai Rajang, Sarawak
*Tasik Bera, Pahang
A Kawasan berpenduduk padat.
B Terletak di pinggir laut dan saliran
C Kawasan pedalaman berpenduduk jarang.
D Sukar dihubungi keana terletak di kawasan tanah tinggi.
Jawapan:

51. Antara yang berikut, kawasan manakah mempunyai penduduk padat?
i. Mersing
ii. Lembah Klang
iii. Dataran Kedah
iv. Pahang Tenggara
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

52. Antara berikut, berkaitan dengan Dasar kerajaan kecuali?
A Pembukaan bandar baharu seperti Putrajaya
B Pembangunan tanah rancangan seperti Felda C Mewujudkan taman negara D Penghijrahan penduduk ke luar negara
Jawapan:

53. Berikut merupakan kawasan berpenduduk sederhana banyak tertumpu kecuali di kawasan.........
A Pertanian
B Pesisir pantai
C Bandar kecil
D Perindustrian
Jawapan:

54. Antara berikut, mengenai kawasan berpenduduk sederhana kecuali
A Kegiatan ekonomi pertanian seperti kelapa sawit
B Tertumpu di kawasan bandar utama
C Kepadatan penduduk 50 hingga 200 orang sekilometer persegi
D Terletak di kawasan persisiran pantai
Jawapan:

55. Apakah ciri-ciri lazim kepadatan penduduk jarang ?
I Bentuk muka bumi yang rata dan luas
II Kawasan berpaya dan berbukit bukau
III Kegiatan ekonomi yang tradisional
IV Jaringan pengangkutan yang baik
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D III dan IV
Jawapan:

56. Mengapakah taburan penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak jarang?
A Kegiatan Ekonomi berasakan kepada pertanian
B Bentuk muka bumi yang bergunung-ganang dan berhutan tebal
C Mempunyai banyak kemudahan asas
D Dasar kerajaan
Jawapan:

57. Pilih penyataan yang betul berdasarkan ciri yang diberikan.
Lebih daripada 200 orang bagi sekilometer persegi
A Penduduk padat
B Penduduk sederhana
C Penduduk jarang
Jawapan:

58. Pilih penyataan yang betul berdasarkan ciri yang diberikan.
50 hingga 200 orang bagi sekilometer persegi
A Penduduk padat
B Penduduk sederhana
C Penduduk jarang
Jawapan:

59. Pilih penyataan yang betul berdasarkan ciri yang diberikan.
Kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi
A Penduduk padat
B Penduduk sederhana
C Penduduk jarang
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。