1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 3 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 3: Peta Lakar

Klik untuk jawapannya

1. Peta lakar merupakan sebuah peta yang dilukis dari
A pandangan atas
B pandangan bawah
C pandangan mata
D pandangan manusia
Jawapan:

2. Berikut merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam peta lakar kecuali
A Tajuk
B Pemidang
C Arah mata angin
D Suhu
Jawapan:

3. Sesebuah peta lakar perlu mempunyai berapa ciri?
A Satu
B Dua
C Empat
D Lima
Jawapan:

4. Yang manakah ciri-ciri sebuah peta lakar
I Petunjuk
II Simbol
III Kotak
IV Nama
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Jawapan:

5. Gambar di bawah mewakili simbol apa
 bab 3 Peta Lakar
A Singkatan perkataan
B Simbol kawasan
C Simbol titik
D Simbol garisan
Jawapan:

6. Gambar di bawah merupakan simbol?
 bab 3 Peta Lakar
A Simbol titik
B Simbol kawasan
C Simbol garisan
D Singkatan perkataan
Jawapan:

7. Gambar berikut mewakili simbol ?
 bab 3 Peta Lakar
A Singkatan perkataan
B Simbol garisan
C Simbol kawasan
D Simbol titik
Jawapan:

8. Yang manakah merupakan pandang darat fizikal?
A Padi
B Kelapa sawit
C Rumput
D Getah
Jawapan:

9. Semua di bawah mewakili pandang darat fizikal kecuali
A Sungai
B Bukit
C Paya
D Kelapa sawit
Jawapan:

10. Yang manakah mewakili ciri pandang darat budaya?
A Sawah padi
B Nipah
C Rumput
D Hutan
Jawapan:

11. Semua di bawah mewakili ciri pandang darat budaya kecuali
A Jalan raya
B Jalan kereta api
C Kelapa sawit
D Nipah
Jawapan:

12. Siapakah yang paling memerlukan peta lakar?
A Guru
B Pelancong
C Posmen
D Pegawai internet
Jawapan:

13. Apakah ciri yang diwakili oleh simbol garisan?
A Sempadan
B Masjid
C Petempatan
D Jalan raya
Jawapan:

14. Apakah jenis simbol bagi rumah ibadat?
A Simbol titik
B Simbol kawasan
C Simbol garisan
D Singkatan perkataan
Jawapan:

15. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang simbol-simbol yang biasa digunakan dalam peta lakar?
A Simbol titik, simbol bulat, simbol garisan, dan simbol kawasan
B Singkatan perkataan, simbol kawasan, simbol titik, dan simbol gambar
C Simbol kawasan, simbol titik, simbol garisan, dan singkatan perkataan
D Simbol garisan, simbol tulisan, simbol gambar, dan simbol titik
Jawapan:

16. Apakah maksud simbol?
A Gambar yang digunakan dalam peta lakar
B Lakaran yang menunjukkan kedudukan
C Tanda yang menunjukkan sesuatu
D Lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar
Jawapan:

17. Apakah yang perlu ada dalam sesebuah peta yang lengkap?
A Arah mata angin
B Warna
C Singkatan
D Petunjuk
Jawapan:

18. Apakah maklumat yang perlu ada pada peta lakar yang lengkap selain tajuk, arah mata angin, dan petunjuk?
A Pemidang
B Ruang kosong
C Titik
D Simbol
Jawapan:

19. Berikut adalah simbol bagi paya bakau
 bab 3 Peta Lakar
A I
B II
C III
D IV
Jawapan:

20. Singkatan perkataan bagi pulau ialah:
A P
B PL
C P.
D PP
Jawapan:

21. Yang manakah bukan ciri-ciri peta lakar?
A Pemidang
B Arah mata angin
C Corak
D Simbol
Jawapan:

22. Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar. Terdapat empat jenis simbol. Yang manakah bukan jenis simbol peta lakar.
A Simbol titik
B Simbol flora
C Simbol kawasan
D Simbol garisan
Jawapan:

23. Apakah jenis simbol yang ditunjukkan dalam gambar?
 bab 3 Peta Lakar
A simbol titik
B simbol perkataan
C simbol kawasan
D simbol garisan
Jawapan:

24. Apakah jenis simbol yang ditunjukkan dalam rajah?
 bab 3 Peta Lakar
A simbol garisan
B simbol titik
C simbol kawasan
Jawapan:

25. Apakah maksud simbol berikut?
 bab 3 Peta Lakar
A sawah padi
B tali air
C sungai
Jawapan:

26. Yang manakah maksud simbol yang salah di padankan di dalam gambar?
 bab 3 Peta Lakar
A 1 ialah jambatan
B 2 ialah sungai
C 3 ialah petempatan
Jawapan:

27. Manakah maksud simbol yang betul
 bab 3 Peta Lakar
A 3 ialah petempatan
B 4 ialah pokok sawit
C 6 ialah kilang
Jawapan:

28. Apakah simbol yang ditunjukkan dalam gambar?
 bab 3 Peta Lakar
A getah
B kelapa
C kelapa sawit
D pokok bakau
Jawapan:

29. Apakah simbol yang ditunjukkan dalam gambar?
 bab 3 Peta Lakar
A sungai
B paya bakau
C tasik
D paya
Jawapan:

30. Yang manakah ciri pandang darat fizikal yang salah?
A Ciri semulajadi
B Terdiri daripada bentuk muka bumi
C Terdiri daripada saliran dan tumbuhan semulajadi
D menggambarkan kereta
Jawapan:

31. Yang manakah ciri pandang darat budaya yang salah?
A ciri buatan manusia
B menunjukkan petempatan
C simbol untuk pengangkutan dan kegiatan ekonomi
D terdapat simbol paya
Jawapan:

32. Apakah simbol yang ditunjukkan dalam gambar?
 bab 3 Peta Lakar
A kontor
B gunung
C barisan sawah
D hutan
Jawapan:

33. Bentuk muka bumi kawasan tanah tinggi diwakili oleh.......
A Paya
B Hutan
C Kontur
D Nipah
Jawapan:

34. Terdapat empat jenis simbol yang biasa digunakan dalam peta lakar kecuali.....
A Simbol kawasan
B Simbol titik
C Singkatan perkataan
D Simbol bentuk
E Simbol garisan
Jawapan:

35. Apakah peta lakar?
A Peta yang menunjukkan ciri-ciri pandang darat fizikal sahaja
B Peta yang dilakar menggunakan ciri budaya sahaja
C Peta yang dilakar berdasarkan pemerhatian sahaja dan tidak menggunakan simbol
D Gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas bagi menggambarkan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan
Jawapan:

36. Kombinasi yang manakah benar tentang singkatan perkataan dan maksudnya?
A Ldg. - Ladang
B Hosp. - Hospital
C PI. - Pulau
D B.P. - Pejabat Pos
Jawapan:

37. Antara berikut, kampung manakah yang melakukan aktiviti penanaman kelapa sawit?
 bab 3 Peta Lakar
A Kampung Batu
B Kampung Flora
C Kampung Suria
D Kampung Maju
Jawapan:

38. Apakah kemudahan asas yang terdapat berhampiran dengan Kampung Batu?
 bab 3 Peta Lakar
A Sekolah
B Masjid
C Tali air
D Balai Polis
Jawapan:

39. Kawasan tanah tinggi sesuai untuk _________
A Penanaman getah
B Kegiatan perindustrian
C Petempatan nelayan
D Penanaman teh
Jawapan:

40. Nyatakan maksud simbol berikut.
 bab 3 Peta Lakar
A Petempatan
B Gunung
C Masjid
D Kilang
Jawapan:

41. Pilih jawapan yang betul.
I Sempadan - Simbol Titik
II Tanjung - Singkatan perkataan
III Pantai - Simbol Garisan
IV Kontur - Simbol Kawasan
A I
B II
C III
D IV
Jawapan:

42. Ciri-ciri peta lakar mestilah mempunyai
A bingkai peta
B warna ceria
C petunjuk
D tulisan yang cantik
Jawapan:

43. Apakah maksud simbol ini
 bab 3 Peta Lakar
A Padi
B Nipah
C Rumput
D Kelapa Sawit
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。