1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 11 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 11: Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara

Klik untuk jawapannya

1. Kawasan delta dan lembah sungai banyak terdapat di
A Pinggir laut
B Tanah tinggi
C Tanah pamah
D kawasan gunung
Jawapan:

2. Bandar yang paling padat penduduk di Asia Tenggara ialah
A Kuala Lumpur
B Jakarta
C Manila
D Johor Bahru
Jawapan:

3. Fungsi ibu negara sesebuah negara ialah
A Pusat pelancongan
B Pusat perdagangan
C Pusat pentadbiran
D Pusat perniagaan
Jawapan:

4. Pengangkutan air penting di Thailand untuk
A Mengangkut kayu balak
B Kapal dagang
C Pelabuhan dagang
D Pengairan padi
Jawapan:

5. Negara manakah yang mempunyai penduduk paling ramai di Asia Tenggara (Jun 2016).
A Indonesia
B Malaysia
C Singapura
D Thailand
Jawapan:

6. Kawasan pedalaman serta berhutan tebal mempunyai penduduk _________.
A padat
B sederhana
C jarang
D kurang
Jawapan:

7. ________ merupakan Pusat Pentadbiran di Indonesia.
A Surabaya
B Kuala Lumpur
C Jakarta
D Hanoi
Jawapan:

8. _________ berfungsi sebagai Pusat Pentadbiran di Thailand.
A Bangkok
B Phnom Penh
C Hanoi
D Naypyidaw
Jawapan:

9. Gambar dibawah ini merupakan ikon dari negara ...
Bab 11 Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara
A Singapura
B Thailand
C Malaysia
D Laos
Jawapan:

10. Berapakah jumlah penduduk Malaysia pada Julai 2016 ?
A 31.7 juta
B 66.8 juta
C 15 juta
D 42.6 juta
Jawapan:

11. Antara berikut, yang manakah kawasan berpenduduk padat ?
A Tumpat
B Alor Setar
C Kapit
D Dungun
Jawapan:

12. Kawasan berpenduduk jarang banyak tertumpu di kawasan ________ dan kawasan tanah tinggi.
A perindustrian
B pertanian
C berhutan tebal
D rata
Jawapan:

13. Petempatan Berjajar
-Rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi _______.
-Tersusun secara _______ dan seragam.
A bukit.......selerak
B pantai........deretan
C pokok......rapi
D tasik......rapat
Jawapan:

14. Apakah ibu negara bagi Myanmar ?
A Naypyidaw
B Phnom Penh
C Hanoi
D Dili
Jawapan:

15. Bendera tersebut ialah bendera negara _____.
Bab 11 Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara
A Vietnam
B Laos
C Filipina
D Kemboja
Jawapan:

16. Kebanyakan gunung berapi terdapat di Indonesia dan ________.
A Myanmar
B Thailand
C Filipina
D Brunei Darussalam
Jawapan:

17. __________ merupakan sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar.
A Sungai Mekong
B Menam Chao Phraya
C Tonle Sap
D Sungai Irrawaddy
Jawapan:

18. Taburan penduduk di Asia Tenggara = Padat
- Ibu negara dan _______.
A bandar utama
B pinggir bandar
C pedalaman
D bandar baharu
Jawapan:

19. Taburan penduduk di Asia Tneggara terbahagi kepada tiga kecuali
A Padat
B Sederhana
C Jarang
D Kecil
Jawapan:

20. Negara yang mempuyai bilangan penduduk paling sedikit di Asia Tenggara ialah
A Brunei
B Timur Leste
C Singapura
D Laos
Jawapan:

21. Kawasan yang mempunyai taburan penduduk jarang adalah terletak di
A Kawasan bandar baru
B Kawasan pekan
C Banjaran
D Kawasa pertanian
Jawapan:

22. Berikut merupakan fungsi-fungsi bagi bandaraya di bawah kecuali
*Kuala Lumpur
*Bangkok
*Jakarta
A Pusat pentadbiran
B Pusat pengumpulan pertanian
C Pusat perindustrian
D Pusat pelancongan
Jawapan:

23. Delta Menam Chao Phraya merupakan delta yang subur untuk pertanian padi. Taburan penduduk di kawasan ini ialah
A Padat
B Sederhana
C Jarang
D Kecil
Jawapan:

24. Bandar Sri Begawan adalah ibukota negara....
A Malaysia
B Kamboja
C Timor Lestle
D Brunei Darussalam
Jawapan:

25. Negara di kawasan Asia Tenggara yang belum masuk ASEAN adalah...
A Indonesia
B Jepang
C Timor Lestle
D Malaysia
Jawapan:

26. Berikut merupakan bandar yang berfungsi sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara kecuali
A Orchard Road Singapura
B Surabaya Indonesia
C Delta Mekong, Vietnam
D Johor Bahru Malaysia
Jawapan:

27. Pergunungan Annam Vietnam mempunyai bilangan penduduk yang
A Padat
B Sederhana
C Jarang
D Kecil
Jawapan:

28. Kawasan-kawasan di bawah mempunyai taburan penduduk yang

- Pantai barat Semenanjung Malaysia
- Bandaraya Singapura
- Pulau Jawa

A. padat
B. sederhana
C. jarang
D. optimum
Jawapan:

29. __________ merupakan negara yang paling padat penduduk di Asia Tenggara.
A. Laos
B. Brunei Darussalam
C. Indonesia
D. Singapura
Jawapan:

30. Kawasan yang manakah mempunyai taburan penduduk yang jarang?
I Banjaran Annam, Vietnam
II Bandaraya Bangkok, Thailand
III Sekitar Tonle Sap
IV Kawasan timur Myanmar
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

31. Apakah faktor yang menyebabkan kawasan berlorek berpenduduk padat?
Bab 11 Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara
A. Tanih yang subur
B. Bebas daripada banjir
C. Kawasan rata dan beralun
D. Kawasan yang stabil
Jawapan:

32. Bandar-bandar di bawah mempunyai persamaan, iaitu merupakan

- Jakarta
- Manila
- Bangkok

I pusat penternakan
II pusat pentadbiran
III ibu negara
IV pusat perikanan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

33. Bandar yang berkaitan dengan maklumat di bawah ialah

- Terletak di muara Sungai Ciliwung
- Merupakan bandar metropolitan terbesar di Indonesia
- Merupakan pusat pentadbiran negara

A. Bangkok
B. Jakarta
C. Manila
D. Hanoi
Jawapan:

34. Apakah ibu negara Timur Leste?
A. Dili
B. Hanoi
C. Naypyidaw
D. Phnom Penh
Jawapan:

35. Apakah maksud taburan penduduk?
A Jumlah orang yang mendiami sesuatu kawasan
B kawasan yang menjadi tumpuan penduduk
C sebaran penduduk di sesuatu kawasan
Jawapan:

36. Jumlah orang yang mendiami sesuatu tempat sama ada negara, negeri ataupun daerah. Pernyataan ini merujuk kepda maksud..
A populasi
B taburan penduduk
C kepadatan penduduk
Jawapan:

37. Apakah faktor yang menyebabkan taburan penduduk di kawasan ibu negara dan bandar utama berpenduduk padat?
A Kadar upah yang lebih tinggi
B peluang pekerjaan yang banyak di kampung
C kemudahan asas yang pelbagai
D sumber mineral dan galian
Jawapan:

38. Kawasan yang manakah yang menjadi tumpuan penduduk di Asia Tenggara?
A Kawasn berpaya
B Kawasan Bergunung-ganang
C Kawasan pedalaman
D Lembah sungai
Jawapan:

39. Yang berikut merupakan fungsi bandar-bandar utama di Asia Tenggara kecuali...
A Perdagangan
B Perindustrian
C Perhubungan dan pengangkutan
D Pelancongan Desa
Jawapan:

40. Antara berikut, bandar manakah yang berfungsi sebagai pusat kewangan dan perdagangan antarabangsa di Asia Tenggara?
A Singapura
B Bangkok
C Manila
Jawapan:

41. Bangkok penting untuk
A Industri makanan
B Industri Besi Keluli
C Industri Automotif
Jawapan:

42. Ciri-ciri taburan penduduk yang yang padat di Asia Tenggara ialah
I Sungai sebagai jalan perhubungan
II Sebagai contoh, pantai timur Semenanjung Malaysia, pantai barat Sumatera (Indonesia), pantai Arakan Yoma (Myanmar) dan pinggir Sungai Mekong (Vietnam)
III Sebagai contoh, pantai barat Semenanjung Malaysia, Pulau Jawa (Indonesia) dan Bangkok (Thailand)
IV Ibu negara dan bandar utama
A. I dan II
B. I dan IV
C. II, III dan III
D. I, III dan IV
Jawapan:

43. Bandar Utama di Asia Tenggara ialah
I Bangkok (Thailand)
II Jakarta (Indonesia)
III Kuala Lumpur (Malaysia)
IV Singapura
V Manila (Filipina)
A. I dan II
B. I, II dan IV
C. II, III dan III
D. semua di atas
Jawapan:

44. Bandar-bandar utama di Asia Tenggara mempunyai fungsi-fungsi tertentu seperti
I Ibu Negara dan Pusat Pentadbiran
II Pusat Perdagangan
III Pusat Pelancongan
IV Pusat Perindustrian
V Pusat Perhubungan dan Pengangkutan
A. I dan II
B. I, II dan IV
C. II, III dan III
D. semua di atas
Jawapan:

45. Ciri-ciri taburan penduduk yang yang sederhana di Asia Tenggara ialah
I Kawasan pinggir bandar
II Sebagai contoh, pantai timur Semenanjung Malaysia, pantai barat Sumatera (Indonesia), pantai Arakan Yoma (Myanmar) dan pinggir Sungai Mekong (Vietnam)
III Sebagai contoh, pantai barat Semenanjung Malaysia, Pulau Jawa (Indonesia) dan Bangkok (Thailand)
IV Delta dan lembah sungai yang subur
A. I dan II
B. I dan IV
C. I, II dan IV
D. I, III dan IV
Jawapan:

46. Apakah faktor yang menyebabkan taburan penduduk padat di Pulau Jawa dan Bangkok?
A Pusat pentadbiran
B Pelancongan musim sejuk
C Kepelbagaian kegiatan ekonomi
D Mudah menghubungi kawasan pedalaman
Jawapan:

47. Pengangkutan manakah yang memudahkan kemasukan pelabur asing ke bandar Bangkok dan Singapura.
A Jalan air
B Jalan raya
C Jalan udara
D Jalan kereta api
Jawapan:

48. Apakah perbezaan fungsi antara bandar Bangkok dan Singapura.
I Pusat pentadbiran
II Kemudahan asas
III Mengumpul hasil pertanian
IV Sistem pengangkutan melalui jalan air
A. I dan III
B. III dan IV
C. I, II dan IV
D. I, III dan IV
Jawapan:

49. Ciri-ciri taburan penduduk yang yang jarang di Asia Tenggara ialah
I Kawasan pergunungan dan banjaran
II Sebagai contoh, pantai timur Semenanjung Malaysia, pantai barat Sumatera (Indonesia), pantai Arakan Yoma (Myanmar) dan pinggir Sungai Mekong (Vietnam)
III Sebagai contoh, kawasan pedalaman Sarawak dan Sabah (Malaysia), kawasan paya Sumatera Timur (Indonesia) dan kawasan Banjaran Annam (Vietnam)
IV Delta dan lembah sungai yang subur
A. I dan III
B. I dan IV
C. I, II dan IV
D. I, III dan IV
Jawapan:

50. Apakah kegiatan ekonomi utama di bandar Manila?
I Pertanian
II Pembalakan
III Perdagangan
IV Perindustrian
A. I dan III
B. I dan IV
C. III dan IV
D. I, III dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。