1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 6 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 6: Bentuk Muka Bumi

Klik untuk jawapannya

1. Malaysia mempunyai ...................... bentuk muka bumi.
A satu
B dua
C tiga
D empat
Jawapan:

2. Berikut merupakan contoh kawasan tanah pamah KECUALI....
A Dataran Kelantan
B Delta Segama
C Cameron Highland
D Dataran Kedah-Perlis
Jawapan:

3. Saliran di Malaysia merujuk kepada
A kawasan gunung dan dataran tinggi
B sungai dan tasik
C teluk dan pantai
D delta dan dataran
Jawapan:

4. Banjaran Crocker terletak di......?
A Sabah
B Sarawak
C Johor
D Pahang
Jawapan:

5. Tanih aluvium sesuai untuk pertanian....?
A padi
B getah
C nanas
D lada hitam
Jawapan:

6. Gambar berikut merupakan bentuk muka bumi pinggir laut iaitu.....
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A batu tunggul
B gerbang laut
C batu sisa
D tanjung
Jawapan:

7. Tanjung terbentuk akibat hakisan ombak terhadap .......................?
A batuan keras
B batuan lembut
C batu karang
D pasir
Jawapan:

8. Tasik Kenyir merupakan tasik.........?
A Semulajadi
B Buatan manusia
Jawapan:

9. Di Malaysia, kawasan pantai yang berpasir, indah dan bersih sangat sesuai untuk kegiatan
A akuakultur
B pelancongan
C perdagangan
D pertanian
Jawapan:

10. *ketinggian kurang 180m dari aras laut
*kawasan datar/beralun
*lebuhraya
Ciri berikut mewakili bentuk muka bumi .....
A tanah pamah
B tanah tinggi
C saliran
D pinggir laut
Jawapan:

11. *Proses lipatan
*Dataran Tinggi
*Suhu Rendah
Penyataan di atas adalah ciri-ciri bagi betuk muka bumi...
A Saliran
B Pinggir laut
C Tanah Tinggi
D Tanah pamah
Jawapan:

12. *Banjaran yang terpanjang di Malaysia.
*Terdapat tiga pusat peranginan terkenal
*Tapak bagi penjanaan kuasa hidroelekrik
Penyataan berikut merujuk kepada...
A Banjaran Crocker
B Banjaran Bintang
C Banjaran Tama Abu
D Banjaran Titiwangsa
Jawapan:

13. Kepentingan Sungai Golok ialah....
A Partanian
B Sempadan
C Perlombongan
D Pelabuhan
Jawapan:

14. Delta terbentuk akibat proses...
A hakisan
B pemendapan
Jawapan:

15. Gambar tersebut merupakan kepentingan bentuk muka bumi....
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A tanah pamah
B saliran
C pinggir laut
D tanah tinggi
Jawapan:

16. Gambar berikut merujuk kepada.
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A Batu tunggul
B Gua laut
C Tanjung
D Teluk
Jawapan:

17. Gua laut merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap?
A tebing tinggi
B pulau
C batu karang
D batu tunggul
Jawapan:

18. Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat hakisan ombak dan bantuan keras menganjur ke laut
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A teluk
B tanjung
C tebing tinggi
D gerbang laut
Jawapan:

19. Lokasi manakah terletak di kawasan tanah pamah
A Cameron Higland
B Pulau Tioman
C Muadzam Shah
D Sungai Pahang
Jawapan:

20. Apakah hasil mineral yang dapat dikaitkan dengan kawasan pinggir laut Terengganu
A emas
B bijih timah
C arang batu
D Petroleum
Jawapan:

21. Gunung korbu terletak di banjaran apa
A Banjaran Crocker
B Banjaran Tama Abu
C Banjaran Benom
D Banjaran Titiwangsa
Jawapan:

22. Banjaran dan Gunung berikut terdapat di Sarawak KECUALI
A Banjaran Trus Madi
B Banjaran Kapuas Hulu
C Gunung Mulu
D Pergunungan Iran
Jawapan:

23. Apakah kegiatan ekonomi yang dapat di jalankan di kawasan tanah tinggi
A perikanan
B perlombongan
C pertanian hawa sederhana
D petempatan nelayan
Jawapan:

24. Dimanakah lokasi pertanian penanaman padi
A Dataran Kedah-Perlis
B Kundasang
C Sepang
D Shah Alam
Jawapan:

25. Dimanakah rumah api sesuai dibina
A Teluk
B Pulau
C Tebing Tinggi
D Anak Tanjung
Jawapan:

26. Empangan hidroelektrik sesuai dibina di kawasan yang berbentuk muka bumi
A Tanah Pamah
B Dataran
C Pinggir laut
D Tanah Tinggi
Jawapan:

27. Sungai yang digunakan untuk mengangkut kayu balak
A Sungai Batang Lupar
B Sungai Melaka
C Sungai Kinabatangan
D Sungai Muar
Jawapan:

28. Sesuai bagi kegiatan perikanan air tawar
A tanah tinggi
B tanah pamah
C saliran
D pinggir laut
Jawapan:

29. Berikut pulau yang terdapat di Malaysia KECUALI...
A Pulau Langkawi
B Pulau Aman
C Pulau Tioman
D Pulau Madura
Jawapan:

30. Gambar menunjukkan.....
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A Hutan
B Tebing tinggi
C Air Pasang
D Hakisan
Jawapan:

31. Tanah tinggi merujuk kepada kawasan ketinggian melebihi................. m dari arah laut.
A 180
B 80
C 100
D 50
Jawapan:

32. "Dataran Kelantan" merupakan
A Tanah Tinggi
B Tanah Pamah
C Pinggir Laut
D Saliran
Jawapan:

33. Banjaran Titiwangsa merupakan " Tulang Belakang" Semenanjung Malaysia.
A Betul
B Salah
Jawapan:

34. Gua merupakan tempat tinggal haiwan berikut KECUALI :
A Kelawar
B Burung Layang-layang
C Katak
D Burung Tempua
Jawapan:

35. Delta Rajang membentuk lembangan yang luas di pantai barat......................
A Sabah
B Sarawak
C Perak
D Kelantan
Jawapan:

36. Dataran Pantai Barat Sarawak mempunyai kegiatan pertanian seperti berikut
A Padi
B Nanas
C Lada hitam
D Ciku
Jawapan:

37. Kawasan manakah yang paling sesuai untuk pembinaan petempatan?
A Tanah Tinggi
B Tanah Pamah
C Pinggir Pantai
Jawapan:

38. Berikut merupakan
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A Gerbang
B Gerbang Laut
C Batu Tunggul
D Tebing
Jawapan:

39. Gambar berikut merupakan
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A Batuan
B Batu Tunggul
C Batu Sisa
D Teluk
Jawapan:

40. Pulau ialah daratan yang dikelilingi oleh laut.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

41. TANAH PAMAH penting untuk perhubungan dan pengangkutan
A landasan kereta api dan feri
Blapangan terbang dan bot
C lapangan terbang dan landasan kereta api
Jawapan:

42. Kereta kabel Bukit Bendera sesuai dibina di kawasan?
A Tanah Pamah
B Tanah Tinggi
C Pinggir Laut
D Saliran
Jawapan:

43. Berikut merupakan kepentingan "Saliran" KECUALI:
A Sempadan
B Perhubungan Dan Pengangkutan
C Pangairan dan Penjanaan Hidroelektrik
D Petempatan
Jawapan:

44. Kawasan pesisir pantai kaya dengan sumber mineral untuk aktiviti perlombongan. Sumber mineral tersebut ialah
A Petroleum dan gas asli
B Gas asli dan bijih timah
C Petroleum dan bijih timah
Jawapan:

45. Saliran penting untuk kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan melibatkan penternakan dan penangkapan....................
A ikan air tawar
B ikan air masin
Jawapan:

46. Empangan Tenom Pangi terletak di............
A Sabah
B Sarawak
C Perak
D Kelantan
Jawapan:

47. Merupakan kepentingan Tanah Pamah.
A Petempatan
B Pelancongan
C Pertanian
D Pelabuhan
Jawapan:

48. Aktiviti berikut sesuai dijalankan di kawasan
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A Tanah Pamah
B Tanah Tinggi
C Saliran
D Pinggir laut
Jawapan:

49. Tasik Chini terletak di......
A Pahang
B Kelantan
C Johor
D Kedah
Jawapan:

50. Saliran di Malaysia merujuk kepada
A kawasan gunung dan dataran tinggi
B sungai dan tasik
C teluk dan pantai
D delta dan dataran
Jawapan:

51. Lokasi manakah terletak di kawasan TANAH PAMAH
A Cameron Higland
B Pulau Tioman
C Muadzam Shah
D Sungai Pahang
Jawapan:

52. Antara yang berikut, yang manakah menerangkan bentuk muka bumi di Malaysia?
I Pelbagai bentuk bumi
II Tanah pamah di kawasan pedalaman
III Tanah tinggi di sepanjang pantai
IV Saliran terdiri daripada sungai dan tasik
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

53. Maklumat di bawah merujuk kawasan yang bertanda
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A. I
B. II
C. III
D. IV
Jawapan:

54. Maklumat di bawah merujuk

- Tanah pamah yang beralun
- Merupakan dataran terhakis
- Ditanami kelapa sawit, getah dan nanas

A. Dataran Selangor
B. Dataran Kedah-Perlis
C. Dataran Johor
D. Dataran Rajang
Jawapan:

55. Berdasarkan peta di bawah, pasangan yang manakah betul?
Bab 6 Bentuk Muka Bumi
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

56. Antara yang berikut, yang manakah merupakan bentuk muka bumi pinggir laut di Malaysia?
I Air terjun
II Delta
III Tanjung
IV Teluk
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

57. Kawasan-kawasan di bawah mempunyai persamaan kepentingan, iaitu

- Dataran Kedah-Perlis
- Dataran Kelantan
- Delta Rajang

A. perindustrian
B. perlombongan
C. penternakan ikan
D. penanaman padi
Jawapan:

58. Kegunaan sungai-sungai di bawah ialah

- Sungai Terengganu
- Sungai Rajang
- Sungai Perak

A. perhubungan dan pengangkutan
B. ekopelancongan
C. penjanaan kuasa hidroelektrik
D. perikanan air tawar
Jawapan:

59. Kawasan pinggir laut yang berteluk dan tenang airnya sesuai untuk dijadikan sebagai
A. tapak perkampungan nelayan
B. pertanian intensif
C. tapak pelabuhan
D. perlombongan
Jawapan:

60. Kawasan yang manakah sesuai untuk dijadikan sebagai kawasan petempatan nelayan?
A. Mersing, Johor
B. Muara Sungai Perak
C. Kundasang, Sabah
D. Delta Rajang, Sarawak
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。