1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 2 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 2: Kedudukan

Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Kedudukan ialah _________________________.
A tempat di mana individu membeli barangan keperluan harian
B tempat manusia berkumpul
C tempat yang perlu diukur
D tempat letaknya sesuatu objek dalam sesebuah kawasan
Jawapan:

2. Kedudukan terbahagi kepada dua iaitu kedudukan relatif dan kedudukan _______________.
A primatif
B berdasarkan latitud dan longitud
C titik rujukan
D arah
Jawapan:

3. Apakah kedudukan relatif?
A Kedudukan yang dinyatakan menggunakan nombor dan angka
B Kedudukan tidak berubah
C Kedudukan yang dinyatakan berdasarkan satu titik rujukan
D Kedudukan duduk di rumah
Jawapan:

4. Kedudukan relatif dinyatakan sama ada sesuatu objek terletak di hadapan, belakang, kiri dan ________________.
A kanan
B tepi
C selisih
D berselerak
Jawapan:

5. Kedudukan relatif dinyatakan sama ada sesuatu objek terletak di hadapan, belakang, kiri dan ___________________.
A kanan
B tepi
C selisih
D berselerak
Jawapan:

6. ______________ ialah garisan melintang atau mendatar pada glob atau atlas.
A Latitud
B Longitud
C Meridian
D Bearing
Jawapan:

7. Latitud 0° dikenali sebagai Garisan ___________________.
A Artik
B Khatulistiwa
C Sartan
D Antartik
Jawapan:

8. Latitud bagi Garisan _____________ ialah 66 ½ °S.
A Artik
B Khatulistiwa
C Sartan
D Antartik
Jawapan:

9. Latitud ini terletak di antara Garisan Khatulistiwa dengan Garisan Artik. Apakah latitud yang dimaksudkan?
A Garisan Sartan
B Garisan Jadi
C Kutub Utara
D Kutub Selatan
Jawapan:

10. Longitud ialah garisan yang dilukis secara ________________ pada permukaan glob atau atlas.
A menyimpang
B mendatar
C menegak
D melintang
Jawapan:

11.Garisan _________________ terletak berhampiran ibu negara England iaitu London.
A Jadi
B Khatulistiwa
C Greenwich
D Antartik
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1. Berdasarkan peta lakar di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.
Bab 2 Kedudukan
(a) Stesen kaji cuaca terletak di makmal komputer.
(b) Dari tapak perhimpunan, terletak di bahagian barat.
(c) Di hadapan kantin terdapat .
(d) berada di sebelah kanan padang sekolah.
(e) Pintu masuk sekolah terletak di bahagian utara .
(f) Blok Amanah terletak di Blok Bestari dengan padang sekolah.

2 Lengkapkan peta pemikiran di bawah berdasarkan maklumat kedudukan relatif pelan kelas Tingkatan 1 Amanah.
Bab 2 Kedudukan
(a) Kedudukan relatif Kumpulan A jika nombor 4 sebagai titik rujukan.
Bab 2 Kedudukan
i.
ii.
iii.

(b) Kedudukan relatif kumpulan jika Kumpulan B sebagai titik rujukan.
Bab 2 Kedudukan
i.
ii.
iii.

(c) Kedudukan relatif kumpulan jika Kumpulan E sebagai titik rujukan.
Bab 2 Kedudukan
i.
ii.
iii.

3 Namakan garisan yang ditandakan di atas glob di bawah.
Bab 2 Kedudukan
(a) X ialah garisan .
(b) Y ialah garisan .

4. Berdasarkan rajah di bawah, nyatakan latitud dan longitud bagi bandar-bandar berikut.
a.
Bab 2 Kedudukan
Latitud : .
Longitud : .

b.
Bab 2 Kedudukan
Latitud : .
Longitud : .

c.
Bab 2 Kedudukan
Latitud : .
Longitud : .

d.
Bab 2 Kedudukan
Latitud : .
Longitud : .

5. Nyatakan kedudukan bagi tempat-tempat berikut.
Bab 2 Kedudukan
a. Bandar W:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

b. Bandar X:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

c. Bandar Y:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

d. Bandar Z:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

6. Berdasarkan peta di bawah, nyatakan anggaran kedudukan beberapa tempat di Semenanjung Malaysia.
Bab 2 Kedudukan
a) Kota Bharu:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

b) Kuala Terengganu:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

c) Kuala Lipis:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

d) Kuala Lumpur:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

e) Melaka:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

f) Georgetown:
Latitud:
Longitud:
Kedudukan:

7. Nyatakan kedudukan bagi bandar-bandar berikut.
Bab 2 Kedudukan
a) Bangkok:
Kedudukan:

b) Kuala Lumpur:
Kedudukan:

c) Singapura:
Kedudukan:

d) Jakarta:
Kedudukan:

e) Ho Chi Minh:
Kedudukan:

f) Manila:
Kedudukan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。