1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 4 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 4: Lakaran Peta Malaysia

Klik untuk jawapannya

1. Negeri yang terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia ialah
A Kedah
B Selangor
C Sarawak
D Terengganu
Jawapan:

2. Negeri yang berada di Kepulauan Borneo ialah
A Pulau Pinang
B Sabah
C Johor
D Kelantan
Jawapan:

3. Pusat Pentadbiran Negara ialah
A Kuala Lumpur
B Shah Alam
C Putrajaya
D Cyberjaya
Jawapan:

4. Ibu negeri Perak ialah
A Kuala Kangsar
B Ipoh
C Tanjung Malim
D Taiping
Jawapan:

5. Negeri X terkenal dengan nama Jelapang Padi, X merujuk kepada
A Perlis
B Perak
C Kedah
D Selangor
Jawapan:

6. Gunung tertinggi di Malaysia terletak di
A Sabah
B Sarawak
C Kedah
D Perak
Jawapan:

7. Ibu negeri Perlis ialah
A Arau
B Kangar
C Anak Bukit
D Bukit Kayu Hitam
Jawapan:

8. Merupakan negeri terkecil di Malaysia
A Perlis
B Pulau Pinang
C Negeri Sembilan
D Melaka
Jawapan:

9. Bandar Alor Setar terletak di negeri
A Pahang
B Perak
C Kedah
D Perlis
Jawapan:

10. Terkenal dengan perlombongan bijih timah, negeri tersebut merujuk kepada
A Kedah
B Perak
C Melaka
D Johor
Jawapan:

11. Negeri yang maju disebabkan oleh kepelbagaian ekonomi merujuk kepada
A Sarawak
B Sabah
C Selangor
D Kelantan
Jawapan:

12. Negeri yang terkenal dengan adat pepatih merujuk kepada
A Terengganu
B Pahang
C Johor
D Negeri Sembilan
Jawapan:

13. Negeri yang terletak paling selatan di Semenanjung Malaysia
A Negeri Sembilan
B Melaka
C Johor
D Pahang
Jawapan:

14. Merupakan negeri paling besar di Semenanjung Malaysia, merujuk kepada
A Kelantan
B Terengganu
C Perak
D Pahang
Jawapan:

15. Negeri pengeluar petroleum terbesar di Semenanjung Malaysia ialah A Kelantan B Terengganu C Pahang D Johor
Jawapan:

16. Negeri yang bersempadan dengan Thailand ialah
A Pulau Pinang
B Kelantan
C Sabah
D Sarawak
Jawapan:

17. Merupakan negeri paling luas di Malaysia
A Pahang
B Perak
C Sabah
D Sarawak
Jawapan:

18. Ibu negara Malaysia ialah
A Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
B Putrajaya
C Cyberjaya
D Shah Alam
Jawapan:

19. Merupakan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang menggantikan Kuala Lumpur pada 1999
A Cyberjaya
B Putrajaya
C Shah Alam
D Petaling Jaya
Jawapan:

20. Wilayah Persekutuan Labuan terletak di negeri
A Sabah
B Sarawak
Jawapan:

21. Merujuk pada rajah di bawah, apakah fungsi Y?
Bab 4 Lakaran Peta Malaysia
A pelabuhan
B petempatan desa
C perkampungan nelayan
D pusat pengumpulan hasil pertanian
Jawapan:

22. _____________ adalah sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan
A Kuala Lumpur
B Petaling Jaya
C Putrajaya
D Cyberjaya
Jawapan:

23. Namakan bandar diraja pada kawasan yang berlorek
Bab 4 Lakaran Peta Malaysia
A Anak Bukit
B Kuala Kangsar
C Seri Menanti
D Pekan
Jawapan:

24. Berdasarkan Peta Semenanjung di atas, apakah Bandar Diraja yang terdapat pada lokasi bertanda X
Bab 4 Lakaran Peta Malaysia
A Kuantan
B Temerloh
C Pekan
D Pontian
Jawapan:

25. Berdasarkan Peta Semenanjung di atas, apakah Bandar Diraja yang terdapat pada lokasi bertanda Y
Bab 4 Lakaran Peta Malaysia
A Ipoh
B Georgetown
C Seberang Perai
D Kuala Kangsar
Jawapan:

26. Malaysia terletak di rantau
A. Asia Barat
B. Asia Timur
C. Asia Tengah
D. Asia Tenggara
Jawapan:

27. Negara-negara jiran yang bersempadan dengan Malaysia ialah
I Thailand di utara
II Singapura di selatan
III Vietnam di timur laut
IV Filipina di timur
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

28. Antara yang berikut, yang manakah merupakan negeri terbesar di Malaysia?
A. Pahang
B. Selangor
C. Sabah
D. Sarawak
Jawapan:

29. Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak dipisahkan oleh
A. Selat Melaka
B. Laut China Selatan
C. Selat Tebrau
D. Laut Sulu
Jawapan:

30. Apakah peranan ibu negeri di setiap negeri di Malaysia?
A. Pusat rekreasi dan peranginan
B. Pusat kediaman ketua negeri
C. Pusat pentadbiran negeri
D. Tempat kediaman pelawat kenamaan
Jawapan:

31. Kombinasi yang manakah betul? Bab 4 Lakaran Peta Malaysia

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

32. Kombinasi negeri dan ibu negeri yang manakah betul?
A. Negeri: Pahang, Ibu negeri: Kota Bahru
B. Negeri: Pulau Pinang, Ibu negeri: Georgetown
C. Negeri: Perak, Ibu negeri: Seremban
D. Negeri: Sarawak, Ibu negeri: Kota Kinabalu
Jawapan:

33. Maklumat di bawah dapat dikaitkan dengan kawasan bertanda Bab 4 Lakaran Peta Malaysia

A. I
B. II
C. III
D. IV
Jawapan:

34. Pada pendapat anda, apakah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan ibu negeri di Malaysia?
A. Bilangan penghuni semakin merosot
B. Kawasan semakin sesak
C. Permintaan untuk perkhidmatan merosot
D. Bilangan ruang pejabat tidak mencukupi
Jawapan:

35. Malaysia terdiri daripada _________ negeri?
A 15
B 14
C 13
D 12
Jawapan:

36. Ibu negeri bagi Kelantan ialah
A Kota Bharu
B Kangar
C Alor Setar
D Shah Alam
Jawapan:

37. Apakah ibu negeri bagi Pahang
A Kuantan
B Kuala Lumpur
C Seremban
D Shah Alam
Jawapan:

38. Ibu negeri bagi Selangor
A Johor Bahru
B Seremban
C Putrajaya
D Shah Alam
Jawapan:

39. Ibu negeri bagi Sarawak
A Kuching
B Kuantan
C Kota Kinabalu
D Georgetown
Jawapan:

40. Ibu negeri bagi Sabah
A Kuching
B Kota Kinabalu
C Shah Alam
D Ipoh
Jawapan:

41. Namakan negeri di utara tanah air?
A Kedah,Perak dan Selangor
B Perak, Melaka dan Perlis
C Perlis, Kedah dan Pulau Pinang
D Kelantan, Terengganu dan Pahang
Jawapan:

42. Namakan negeri di Pantai Timur?
A Terengganu, Perak dan Perlis
B Pahang,Kelantan dan Sabah
C Melaka,Johor dan Pahang
D Kelantan, Terengganu dan Pahang
Jawapan:

43. Wilayah Persekutuan Labuan terletak di...
A Malaysia barat
B Malaysia timur
C Selangor
D Kuala Lumpur
Jawapan:

44. Malaysia bersempadan dengan negara ?
A Thailand, Singapura Dan Indonesia
B Thailand, Singapura Dan Brunei
C Thailand, Singapura , Brunei Dan Indonesia
D Thailand, Shah Alam Dan Indonesia
Jawapan:

45. Foto berikut merupakan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia iaitu di
Bab 4 Lakaran Peta Malaysia
A Labuan
B Putrajaya
C Georgetown
D Kuala Lumpur
Jawapan:

46. Nama Putrajaya diambil bersempena dengan nama Perdana Menteri Malaysia yang ____________
A pertama
B kedua
C ketiga
D keempat
Jawapan:

47. Ibu negeri bagi Negeri Sembilan
A Seremban
B Kuantan
C Johor Bahru
D Putrajaya
Jawapan:

48. Kuala Lumpur telah diiktiraf sebagai ibu negara Malaysia pada
A 1963
B 1936
C 1957
D 1975
Jawapan:

49. Maklumat berikut berdasarkan negeri di Malaysia?
Negeri yang paling kecil di Malaysia
Bersempadan dengan Thailand
Terletak di bahagian timur laut Malaysia
Apakah negeri yang dimaksudkan berdasarkan ciri tersebut?
A Perak
B Perlis
C Kelantan
D Negeri Sembilan
Jawapan:

50. Maklumat di bawah berkaitan negeri di Malaysia.
Apakah nama ibu negeri bagi negeri tersebut?
A Ipoh
B Georgetown
C Kota Kinabalu
D Kuala Terengganu
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。