1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Set 10 Latihan Geografi Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 10: Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara

Klik untuk jawapannya

1. Ibu negara Vietnam
A Bangkok
B Phnom Penh
C Hanoi
D Naypyidaw
Jawapan:

2. Ibu negara Kemboja
A Bangkok
B Hanoi
C Vientiane
D Phnom Penh
Jawapan:

3. Negara yang bertanda A
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Hanoi
B Myanmar
C Vietnam
D Indonesia
Jawapan:

4. Negara yang bertanda B
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Kemboja
B Timor Leste
C Thailand
D Laos
Jawapan:

5. Negara bertanda G
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Myanmar
B Timor Leste
C Laos
D Vietnam
Jawapan:

6. Tandakan kawasan-kawasan tanah pamah di Asia Tenggara
I Delta Sungai Mekong, Vietnam
II Delta Sungai Irrawady, Myanmar
III Lembah Menam Chao Phraya, Thailand
IV Bilauktaung, Thailand
A I dan II
B I dan IV
C I, II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

7. Banjaran tinggi berpunca dari Banjaran Himalaya di utara dan menganjur ke Asia Tenggara bermula di
A Banjaran Croker, Sabah
B Banjaran Arakan Yoma, Myanmar
Jawapan:

8. Banjaran yang terletak di Vietnam
A Banjaran Annam
B Banjaran Bilauktaung
C Banjaran Croker
D Banjaran arakan Yoma
Jawapan:

9. Banjaran ini terletak di negara Thailand
A Bilauktaung
B Banjaran Himalaya
C Banjaran Croker
D Banjaran arakan Yoma
Jawapan:

10. Gunung berapi ini masih aktif dan terletak di Filipina
I Gunung Mayon
II Gunung Krakatau
III Gunung Pinatubo
IV Gunung Kerinci
A I dan III
B I dan IV
C I, II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

11. Gunung ini terletak di Indonesia
I Gunung Pinatubo
II Gunung Merapi
III Gunung Kerinci
IV Gunung Krakatau
A I dan II
B I dan IV
C I, II dan III
D II, III dan IV
Jawapan:

12. Sungai yang terpanjang di Asia tenggara
A Sungai Irrawady
B Sungai Mekong
Jawapan:

13. Bandar raya ini dikenali sebagai 'Venice timur'
A Hanoi
B Bangkok
C Vientiane
D Phnom Penh
Jawapan:

14. Sungai ini penting untuk mengangkut barangan pukal
A Sungai Irrawady
B Sungai Mekong
C Sungai Menam Chao Phraya
Jawapan:

15. Tasik yang merupakan tasik vulkanik
A Danau Toba
B Tonle Sap
Jawapan:

16. Tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara
A Danau Toba
B Tonle Sap
Jawapan:

17. Sungai yang bertanda 2
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Sungai Mekong
B Sungai Menam chao phraya
C Sungai Irrawady
Jawapan:

18. Tasik yang bertanda 3
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Tonle Sap
B Danau Toba
Jawapan:

19. Sungai yang bertanda 4
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Irrawady
B Mekong
Jawapan:

20. Tasik yang bertanda 5
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Danau Toba
B Tonle Sap
Jawapan:

21. Berapakah bilangan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara?
A 10 buah negara
B 11 buah negara
C 13 buah negara
D 16 buah negara
Jawapan:

22. Antara negara-negara Asia Tenggara berikut, yang manakah terletak di Kepulauan Asia Tenggara?
I Filipina
II Timor Leste
III Kemboja
IV Thailand
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

23. Berdasarkan Peta , pulau yang bertanda Y, terletak dalam negara apa?
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Laos
B Brunei Darussalam
C Indonesia
D Thailand
Jawapan:

24. Banjaran gunung di asia Tenggara terdiri daripada
A Dataran tinggi
B Gunung lipat
C Gunung bongkah
D Lembah sungai
Jawapan:

25. Gunung berapi yang masih aktif di Indonesia ialah
Gunung Krakatau
Gunung Mayon
Gunung Pinatubo
Gunung Kinabalu
Jawapan:

26. Semua negara di asia Tenggara mempunyai pingir laut KECUALI
A Laos
B Vietnam
C Kemboja
D Thailand
Jawapan:

27. Sungai terpanjang di Asia Tenggara yan berpunca dari Dataran Tibet di Utara.
A Sungai Rajang
B Sungai Mekong
C Sungai Irrawaddy
D Menam Chao Phraya
Jawapan:

28. Antara berikut, yang manakan merupakan ibu negara Myanmar?
A Bangkok
B Jakarta
C Naypyidaw
D Manila
Jawapan:

29. Antara berikut, negara manakah yang dapat dikaitkan dengan gambar di atas ini?
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Myanmar
B Kemboja
C Singapura
D Thailand
Jawapan:

30. Mengapakah di Asia Tenggara hanya negara Indonesia dan Filipina sahaja yang mempunyai gunung berapi?
A Kawasan tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran gunung lipat muda dan banjaran gunung lipat tua
B Terletak di kawasan Lingkaran Api Pasifik
C Kawasan tanah pamah di Asia Tenggara sangat subur sesuai untuk tanaman padi
D Pinggir laut di Asia Tenggara cetek dan dikenali sebagai pentas benua
Jawapan:

31. Mengapakah kawasan tanah pamah di Asia Tenggara menjadi tumpuan penduduk?
i Tanah yang subur untuk kegiatan pertanian
ii Tanah yang rata sesuai dibina sistem pengangkutan
iii Tanah yang tinggi menggalakkan pembinaan petempatan
iv Kedudukan yang hampir dengan pinggir laut menawarkan banyak peluang pekerjaan
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

32. Antara yang berikut, pernyataan yang manakah betul tentang kedudukan asia Tenggara
A Di tenggara Benua Asia
B Di selatan dunia
C Di utara dunia
D Di Benua Eropah
Jawapan:

33. Bentuk muka bumi di Asia Tenggara terdiri daripada kawasan yang berikut KECUALI
A Pinggir laut
B Tanah pamah
C Hanyutan benua
D Tanah tinggi
Jawapan:

34. Singapura, Indonesia, Filipina, Timor Leste terletak dalam kelompok
A Kepulauan Asia
B Tanah asia Tenggara
C Kepulauan Asia Tenggara
D Tanah Besar Asia Tenggara
Jawapan:

35. Laut manakah tidak terdapat di Asia Tenggara?
A Laut Sulu
B Laut Hindi
C Laut Sulawesi
D Laut Andaman
Jawapan:

36. Yang manakah BENAR tentang Danau Toba?
A Terletak di Sumatera Selatan Indonesia
B Merupakan tasik vulkanik
C Bersaiz 200km panjang dan 30km lebar
D Dianggarkan sedalam 400km
Jawapan:

37. Berfungsi untuk menghanyutkan kayu balak. Pernyataan ini merujuk kepada Sungai....
A Mekong
B Irrawaddy
C Menam Chao Phraya
D Danau Toba
Jawapan:

38. Pernyataan manakah yang SALAH tentang Sungai Irrawaddy?
A Sungai terpanjang dan terpenting di Thailand
B Memiliki kepanjangan 2293km
C Mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Teluk Andaman
D Berfungsi sebagai pengangkutan, perhubungan, sumber protein dan sumber air
Jawapan:

39. Apakah kepentingan Sungai Mekong?
A membekalkan air untuk kawasan sawah padi
B pengangkutan
C menghanyutkan kayu balak
D pelancongan
Jawapan:

40. Antara kenyataan yang berikut yang manakah bukan berkaitan dengan Sungai Mekong?
A Sungai yang terpanjang di Asia Tenggara iaitu 4 880 km
B Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman.
C Terdapat lebih 140 000 km persegi padi sawah ditanam di kawasan lembangan.
D Lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada sungai berkenaan.
Jawapan:

41. Antara kenyataan yang berikut yang manakah bukan berkaitan dengan Menam Chao Phraya?
A Sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand (372 km).
B Mempunyai lembah yang kaya dengan tanih aluvium yang subur untuk penanaman padi.
C Bandar raya yang diberi nama jolokan ‘Venice Timur’.
D Sungai yang terpanjang di Asia Tenggara (4 880 km).
Jawapan:

42. Antara yang berikut, negara manakah yang terletak di Asia Tenggara?
i Laos
ii China
iii Korea
iv Malaysia
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

43. Namakan negara berdasarkan bendera yang diberikan di atas.
Bab 10 Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
A Thailand
B Vietnam
C Laos
D Kemboja
Jawapan:

44. Negara manakah yang tidak mempunyai pinggir laut?
A Laos
B Vietnam
C Myanmar
D Kemboja
Jawapan:

45. Antara yang berikut, negara yang manakah terletak di kebenuaan Asia Tenggara?
I Filipina
II Singapura
III Vietnam
IV Semenanjung Malaysia
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

46. Negara-negara Asia Tenggara yang masih mengalami ledakan gunung berapi dan gempa bumiialah
I Thailand
II Filipina
III Indonesia
IV Myanmar
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:

47. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan sungai-sungai di bawah?

- Menam Chao Phraya (Thailand)
- Sungai Irrawaddy (Myanmar)
- Sungai Mekong (Vietnam)

A. Sempadan semula jadi antarabangsa
B. Kawasan perikanan yang terpenting
C. Sungai terpanjang di dunia
D. Jalan perhubungan dan pengangkutan
Jawapan:

48. Di Asia Tenggara, kegiatan ekonomi yang paling bergantung kepada sungai ialah
A. penternakan
B. pelancongan
C. perlombongan
D. pertanian
Jawapan:

49. Di Asia Tenggara, tasik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi ialah
A. Tasik Bera
B. Tasik Kayangan
C. Tonle Sap
D. Danau Toba
Jawapan:

50. Apakah sumbangan sungai-sungai utama kepada kegiatan pertanian di Asia Tenggara?
I Sumber air pengairan
II Pengangkutan hasil tanaman
III Banjir membekalkan air
IV Pemendapan tanih aluvium
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。