1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 12 Latihan Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 12: Sistem Suria

1. Sistem Suria terdiri daripada ?
A Matahari, 8 planet dan satelit semula jadi
B Matahari, 7 planet dan bulan-bulan
C Matahari, 9 planet dan satelit semula jadi
Jawapan:

2. Sebutkan tiga planet yang terdekat dengan Matahari.
A Marikh, Musytari, Zuhal
B Utarid, Zuhrah, Bumi
C Zuhal, Uranus, Neptun
Jawapan:

3. Sebutkan tiga planet yang terjauh dengan Matahari.
A Utarid, zuhrah, Bumi
B Zuhal, Uranus, Neptun
C Marikh, Musytari, Zuhal
Jawapan:

4. Sebutkan unit pengukuran jarak angkasa.
A Unit Astronomi, Tahun Cahaya
B Unit Angkasa, Tahun Cahaya
C Unit Astronomi, Tahun Bunyi
Jawapan:

5. Berapakah jarak planet Utarid dari Matahari?
A 0.41 AU
B 0.35 AU
C 0.39 AU
Jawapan:

6. Berapakah jarak planet Zuhrah dari Matahari?
A 0.72 AU
B 0.78 AU
C 0.74 AU
Jawapan:

7. Berapakah jarak planet Bumi dari Matahari?
A 1.00 AU
B 2.00 AU
C 1.50 AU
Jawapan:

8. Berapakah jarak planet Marikh dari Matahari?
A 1.52 AU
B 1.60 AU
C 1.57 AU
Jawapan:

9. Apakah singkatan bagi Unit Astronomi?
A UA
B A.
C AU
Jawapan:

10. Berapakah jarak planet Musytari dari Matahari?
A 5.23 AU
B 5.20 AU
C 5.40 AU
Jawapan:

11. Berapakah jarak planet Zuhal dari Matahari?
A 9.58 AU
B 7.35 AU
C 8.61 AU
Jawapan:

12. Berapakah jarak planet Uranus dari Matahari?
A 19.20 AU
B 18.29 AU
C 19.30 AU
Jawapan:

13. Berapakah jarak planet Neptun dari Matahari?
A 30.10 AU
B 27.48 AU
C 54.52 AU
Jawapan:

14. Apakah planet yang paling dekat dengan Matahari?
A Utarid
B Zuhal
C Zuhrah
Jawapan:

15. Apakah planet kedua terdekat dengan Matahari?
A Zuhrah
B Neptun
C Musytari
Jawapan:

16. Apakah planet ketiga terdekat dengan Matahari?
A Bumi
B Utarid
C Marikh
Jawapan:

17. Apakah planet yang terjauh dari Matahari?
A Neptun
B Uranus
C Pluto
Jawapan:

18. Apakah lanet yang kedua terjauh dari Matahari?
A Uranus
B Zuhrah
C Zuhal
Jawapan:

19. Apakah planet ketiga terjauh dari Matahari?
A Zuhal
B Musytari
C Marikh
Jawapan:

20. Apakah planet yang terkecil dalam Sistem Suria?
A Utarid
B Pluto
C Zuhrah
Jawapan:

21. Planet ini dikenali sebagai planet 'rumah hijau'. Apakah planet tersebut?
A Zuhrah
B Bumi
C Neptun
Jawapan:

22. Apakah planet terbesar dalam Sistem Suria?
A Musytari
B Zuhal
C Pluto
Jawapan:

23. Apakah planet yang dikenali sebagai 'planet gergasi bergas'?
A Neptun
B Musytari
C Utarid
Jawapan:

24. Apakah planet yang mempunyai gelung / cecincin?
A Zuhal
B Zuhrah
C Uranus
Jawapan:

25. Apakah planet yang berputar mengikut arah jam?
A Zuhrah
B Musytari
C Neptun
Jawapan:

26. Apakah planet yang berputar dari atas ke bawah?
A Uranus
B Zuhrah
C Zuhal
Jawapan:

27. Berapakah planet yang berputar mengikut arah lawan jam?
A 6
B 8
C 7
Jawapan:

28. Berapakah paksi condong bagi planet Marikh?
A 25°
B 52°
C 117°
Jawapan:

29. Berapakah paksi condong bagi planet Zuhrah?
A 177°
B 128°
C 154°
Jawapan:

30. Berapakah paksi condong bagi planet Zuhal?
A 27°
B 36°
C 29°
Jawapan:

31. Sistem Suria terdiri daripada ________ buah planet.
A 8
B 6
C 7
Jawapan:

32. Apakah bentuk planet?
A Sfera
B Bulatan
C Hemisfera
Jawapan:

33. Apakah maksud orbit?
A laluan yang dilalui oleh sesuatu di angkasa lepas
B laluan yang dilalui oleh planet di angkasa lepas
C laluan yang dilalui roket atau kapal angkasa
Jawapan:

34. Planet ini boleh dihuni oleh makhluk hidup.
A Bumi
B Pluto
C Zuhal
Jawapan:

35. Planet apakah yang kebanyakan permukaan diliputi oleh air?
A Bumi
B Marikh
C Utarid
Jawapan:

36. Bulan Phobos dan Demos merupakan bulan bagi planet.....
A Marikh
B Uranus
C Bumi
Jawapan:

37. Apakah planet yang mempunyai bulan terbanyak?
A Uranus
B Musytari
C Zuhal
Jawapan:

38. Apakah bahan yeng terdapat di dalam gelang dan cecincin?
A Ais, batu dan debu
B Batu, debu dan kaca
C Ais dan debu
Jawapan:

39. Berapakah bulan yang mengorbit planet Uranus?
A 27
B 23
C 25
Jawapan:

40. Planet Neptun mengambil masa selama __________ untuk mengelilingi Matahari. (Waktu Bumi).
A 65 tahun
B 73 tahun
C 54 tahun
Jawapan:

41. Apakah nama bulan terbesar di planet Zuhal?
A Titan
B Phobos
C Tentacruel
Jawapan:

42. Berapakah jisim planet Musytari berbanding dengan Bumi?
A 320 kali
B 460 kali
C 370 kali
Jawapan:

43. Berapakah kandungan karbon dioksida padu planet Marikh?
A 96%
B 82%
C 91%
Jawapan:

44. Berikut merupakan ciri-ciri bagi planet?

Planet keenam daripada Matahari
Planet yang kurang tumpat daripada air
Mempunyai gelang/ cecincin

A Zuhal
B Musytari
C Neptun
Jawapan:

45. Apakah unit pengukuran jarak bagi angkasa?
A Unit astronomi
B Unit angkasa
C Unit jarak planet
Jawapan:

46. Berapakah satelit semula jadi di planet Zuhal?
A 62
B 74
C 38
Jawapan:

47. Antara berikut manakah planet yang lebih dekat dengan Matahari?
A Marikh
B Musytari
Jawapan:

48. Apakah planet kelima dalam Sistem Suria?
A Musytari
B Zuhal
C Zuhrah
Jawapan:

49. Ahli Sistem Suria ini tidak dikenali sebagai planet
A Pluto
B Bumi
C Awan
Jawapan:

50. Semua planet berputar dari barat ke timur kecuali 2 planet ini iaitu.....
I Zuhrah
II Bumi
III Uranus
IV Utarid
A II dan IV
B I dan II
C III dan IV
D I dan III
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。