1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 10 Latihan Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 10: Gelombang Bunyi

Klik untuk jawapannya

1. Benda yang bergetar menghasilkan ....
A Bunyi
B frekuensi
C nada
D getaran
Jawapan:

2. Apakah faktor yang menyebabkan kesan Doppler?
I Frekuensi geelombang
II Amplitud gelombang
III Pergerakan relatif sumber bunyi
IV Pergerakan relatif pemerhati
A I dan II
B II dan IV
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

3. Bunyi tidak boleh merambat melalui
A Batu
B Minyak masak
C Gas hidrogen
D Vakum
Jawapan:

4. Kelangsingan bunyi bergantung kepada
A Amplitud
B Kekuatan bunyi
C Frekuensi
D Desibel
Jawapan:

5. Ikan lumba - lumba menghasilkan bunyi yang
A kuat
B Berfrekuensi tinggi
C Nyaring
D Amplitud tinggi
Jawapan:

6. Lembu melenguh menghasilkan bunyi yang
A Lemah
B Amplitud rendah
C Berfrekuensi rendah
D Nyaring
Jawapan:

7. Mengapakah gema didengari secara berulang-ulang di dalam gaung?
A Gelombang bunyi dipantulkan kembali dari permukaan keras
B Gelombang bunyi diserap kembali dari permukaan keras
C Gelombang bunyi dipantulkan kembali dari permukaan lembut
D Gelombang bunyi diserap kembali dari permukaan lembut
Jawapan:

8. O.S.K
A Osiloskop Sinar Katod
B Osikop Sinar Katod
C Osiloskop Sinar Kation
D Osikop Sinar Kation
Jawapan:

9. Gelombang bunyi yang dihasilkan oleh jet supersonik boleh
A Meruntuhkan bangunan
B Meletupkan tangki gas
C Mencederakan manusia
D Meretakkan bangunan kaca
Jawapan:

10. Haiwan manakah yang dapat mendengar dalam julat 2000 - 110000 Hz
A Gajah
B Anjing
C Dolfin
D Kelawar
Jawapan:

11. Alat yang boleh digunakan untuk mengatasi had deria pendengaran termasuklah
I Megafon
II Mikroskop
III Stetoskop
IV Alat bantu pendengaran
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

12. Frekuensi melebihi 20 000 Hz disebut
A Audio
B Ultrabunyi
C Sonar
D Supersonik
Jawapan:

13. Manakah alat muzik yang boleh menghasilkan julat frekuensi yang besar?
I Drum
II Selo
III Biola
IV Gitar
V Gong
A I dan II
B II dan III
C II, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

14. Bunyi dapat ______ apabila bunyi terkena pada permukaan objek yang keras seperti permukaan dinding batu, simen atau kaca
A Dimampat
B Disebar
C Diserap
D Dipantul
Jawapan:

15. Manakah yang SALAH
A Kenyaringan ialah KEKUATAN sesuatu bunyi
B Semakin nyaring sesuatu bunyi bermakna semakin kuat bunyi tersebut
C Kenyaringan bunyi bergantung kepada AMPLITUD gelombang bunyi
D Amplitud gelombang yang besar menghasilkan bunyi yang lemah
Jawapan:

16. Kelangsingan bunyi
I Kelangsingan digambarkan sebagai KEKUATAN bunyi
II Kelangsingan bergantung pada frekuensi
III Frekuensi bunyi, f adalah bilangan ayunan yang terjadi dalam satu saat. Frekuensi diukur dalam unit hertz (Hz)
IV Semakin tinggi frekuensi bunyi, semakin tinggi kelangsingan bunyi
A I dan II
B II dan III
C II, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

17. Rajah menunjukkan sebuah ambulans menghampiri En.Ahmad. Pilih pernyataan yang BETUL.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
I Kelangsingan bunyi berkurang
II Kelangsingan bunyi bertambah
III Frekuensi gelombang bunyi siren meningkat
IV Kesan Doppler bunyi
A I dan II
B II dan III
C II, III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

18. Teknologi pantulan ultrabunyi yang dikenali sebagai _____ digunakan dalam perubatan
A Solar
B Sonar
C Ultraungu
D Supersonik
Jawapan:

19. Frekuensi yang paling tinggi yang dapat didengar oleh ikan lumba-lumba adalah
A 5 000 Hz
B 10 000 Hz
C 15 000 Hz
D 150 000 Hz
Jawapan:

20. Contoh pemantul yang baik
I Papan gabus
II Jubin marmar
III Permaidani
IV Dinding
A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

21. Pantulan ultrabunyi digunakan untuk tujuan berikut KECUALI
A mengesan kedalaman laut
B melihat keadaan janin dalam kandungan ibunya
C mengesan kedudukan ikan
D mengukur suhu badan
Jawapan:

22. Dinding pawagam biasanya dilapisi dengan papan lembut yang nipis. Apakah kegunaan papan tersebut?
A Untuk menyerap bunyi
B Untuk memantulkan bunyi
C Untuk sekadar hiasan
D Untuk menguatkan bunyi
Jawapan:

23. Aktiviti ini menunjukkan bunyi memerlukan medium untuk merambat.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
Pernyataan yang manakah betul
A Ada udara di dalam balang gas,bunyi jam loceng boleh didengar
B Apabila udara dipam keluar, bunyi loceng boleh didengar
C Apabila udara dipam semula ke dalam balang gas, tiada bunyi jam loceng yang boleh didengar
Jawapan:

24. Permukaan yang ................................. dan ........................ dapat memantulkan bunyi dengan baik.
A keras, kasar
B keras, licin
C lembut, kasar
D lembut, licin
Jawapan:

25. Pilih kenyaringan dan kelangsingan bunyi yang dihasilkan alatan muzik P, Q dan R dengan betul.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
A P - Bunyi yang nyaring dan langsing
 Q - Bunyi yang nyaring dan sederhana langsing
 R - Bunyi yang nyaring dan kurang langsing
B P - Bunyi yang nyaring dan kurang langsing
 Q - Bunyi yang nyaring dan sederhana langsing
 R - Bunyi yang nyaring dan langsing
Jawapan:

26. Had pendengaran bagi manusia adalah dalam julat ...
A 16 - 12000 Hz
B 20 - 20000 Hz
C 40 - 100 000 Hz
D 67 - 45000 Hz
Jawapan:

27. Haiwan manakah yang dapat mendengar dalam julat 16 - 12000 Hz
A Dolfin
B Anjing
C Gajah
D Kuda
Jawapan:

28. Tandakan contoh pemantul bunyi yang baik:
I Jubin marmar
II Dinding
III Papan Gabus
IV Permaidani
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

29. Rajah menunjukkan eksperimen untuk menunjukkan satu sifat bunyi.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
Antara berikut, yang manakah menggunakan sifat bunyi yang dikaji dalam eksperimen itu?
A Menyanyi di atas pentas
B Menentukan kedalaman laut
C Berlari dengan menggunakan kasut spike
D Menggunakan alat bantu pendengaran
Jawapan:

30. Rajah menunjukkan alat muzik bertali 6 iaitu gitar.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
Apakah yang memboleh gitar itu menghasilkan bunyi yang lebih langsing?
I Memetik tali yang paling halus
II Memetik tali yang paling kasar
III Memetik tali dengan kuat.
IV Mengetatkan tali gitar.
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

31. Tandakan ciri-ciri gelombang bunyi
I Memerlukan medium untuk merambat
II Merambat pada kelajuan yang berbeza di dalam medium yang berbeza
III Boleh dipantul dan diserap
IV Boleh dibiaskan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

32. Berikut merupakan contoh sumber getaran yang menghasilkan bunyi, KECUALI
A Apabila kayu pemukul memukul gong, getaran gong menghasilkan bunyi yang kuat.
B Getaran sayap lebah atau nyamuk menghasilkan bunyi yang berdesing.
C Gitar menghasilkan bunyi melalui getaran tali.
D Nyanyian lagu Getaran Jiwa menyebabkan tulang rusuk bergetar.
Jawapan:

33. Aktiviti yang menunjukkan bunyi merambat pada kelajuan berbeza melalui medium yang berbeza.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
Bekas plastik diisi dengan udara, kemudian diisikan dengan air dan akhir sekali dengan tepung.
Apakah pemerhatian yang jangka dapat diperoleh?
A Bunyi jam loceng paling kuat kedengaran melalui bekas berisi udara, dan paling lemah berisi air.
B Bunyi jam loceng paling kuat kedengaran melalui bekas berisi tepung, dan paling lemah berisi air.
Jawapan:

34. Permukaan objek yang manakah penyerap bunyi yang paling baik.
A Dinding
B Lantai simen
C Papan lembut
D Jubin marmar
Jawapan:

35. Rajah menunjukkan set untuk mengkaji penyerapan dan pemantulan bunyi.
Apakah bahan X yang membolehkan jam randik analog kedengaran.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
I Kain tuala
II Marmar
III Papan lembut
IV Kepingan kayu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

36. Aplikasi Pantulan Gelombang Bunyi
I Ultrabunyi oleh kelawar
II Sonar dalam perkapalan
III Gema
IV Bayang-bayang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

37. Apakah perubahan bunyi yang dapat diperhatikan jika tali gitar diketatkan.
A Kelangsingan bertambah
B Kenyaringan bertambah
C Kekuatana bunyi bertambah
Jawapan:

38. Yang dimaksud dengan satu getaran adalah ..
 Bab 10: Gelombang Bunyi
A C – B – A – C - B
B A - B – A – B – C
C A – B – C – B - A
D B – A – C – A – C
Jawapan:

39. Rajah 20 menunjukkan bandul ringkas berayun pada frekeunsi aslinya. Sudut ayunan ialah θ.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
Sudut ayunan θ ditambah. Kuantiti manakah yang turut bertambah?
A Amplitud
B Frekuensi
C Tempoh
Jawapan:

40. Rajah 5 menunjukkan bot nelayan menggunakan sonar untuk mengesan kumpulan ikan di dalam laut.
 Bab 10: Gelombang Bunyi
A interferens
B pembiasan
C gema
D pembelauan
Jawapan:

41. Frekuensi yang dapat didengar oleh kita disebut ....
A ultrasonik
B audiosonik
C infrasonik
D supersonik
E sonic
Jawapan:

42. Bunyi yang memiliki getaran teratur disebut. . . .
A frekuensi
B nada
C getaran
D amplitudo
Jawapan:

43. Bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hetz disebut . . . .
A ultrasonik
B audiosonik
C infrasonik
D sonik
Jawapan:

44. Hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah . . . .
A Gajah
B Badak
C Paus
D Kelelawar
Jawapan:

45. Bunyi tidak merambat melalui medium . . . .
A Gas
B cair
C padat
D Hampa udara
Jawapan:

46. Berikut merupakan penerangan tentang kelajuan pemindahan bunyi dalam X
“Bunyi dipindahkan dengan cepat melalui X. apabila zarah-zarah pada satu hujung X mula bergetar, getaran itu menyebbakan zarah-zarah yang bersebelahan turut bergetar dengan pantas kerana zarah-zarah X tersusun rapat”
Apakah X
A Pepejal
B cecair
C Gas
D Vakum
Jawapan:

47. Kekuatan bunyi yang dihasilkan bergantung kepada .................. gelombang bunyi.
A amplitud
B frekuensi
C attitud
Jawapan:

48. Perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi,pemerhati atau kedua-duanya ialah fenomena..
A kesan Doppler
B kesan droplet
C kesan amplitud
Jawapan:

49. Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan keras. Bunyi yang dipantulkan ini menyerupai bunyi asal tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar. Betul atau salah?
A Betul
B Salah
Jawapan:

50. Antara berikut, yang manakah BUKAN peralatan yang digunakan untuk mengatasi had pendengaran manusia?
A Pembesar suara / megafon
B Stetoskop
C Kanta pembesar
D Alat bantu pendengaran
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。