1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 11 Latihan Sains Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 11: Bintang Dan Galaksi Dalam Alam Semesta

Klik untuk jawapannya

1. Siapakah pencipta teleskop pembiasan yang pertama?
A Galileo Galilei
B Alexander Grahembell
C Steve Jobs
D Mark Zuckerberg
Jawapan:

2. Ahli astronomi menggunakan teleskop untuk mengkaji semua objek dalam alam semesta seperti
I nebula
II planet
III ciptaan Allah
IV buruj
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

3. Koleksi berjuta-juta bintang,planet,debu dan gas yang ditarik oleh daya graviti
A bima sakti
B nebula
C galaksi
D bumi
Jawapan:

4. Apakah nama teleskop ini?
 Bab 11: Bintang Dan Galaksi Dalam Alam Semesta
Teleskop Angkasa Galileo Galilei
Teleskop Angkasa James Webb
Teleskop Angkasa Hubble
Teleskop Angkasa Pluto
Jawapan:

5. Yang manakah bukan jenis galaksi?
A elips
B tidak seragam
C berpilin
D seragam
Jawapan:

6. Sistem Suria terletak di
A Halo
B Bima Sakti
C Andromeda
D Kajang
Jawapan:

7. Kumpulan Tempatan mengandungi lebih daripada .... galaksi.
A 30
B 20
C 60
D 50
Jawapan:

8. Ciri-ciri Bima Sakti
I berusia kira-kira 13.6 bilion tahun
II galaksi tidak seragam berbentuk cakera
III terdiri daripada bintang,planet,debu dan gas
IV mempunyai pusat beralun
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

9. Apakah ini
 Bab 11: Bintang Dan Galaksi Dalam Alam Semesta
A lohong hitam
B bima sakti
C pluto
D andromeda
Jawapan:

10. Saiz relatif yang manakah paling besar?
A kumpulan tempatan
B sistem suria
C alam semesta
D bumi
Jawapan:

11. Ruang di angkasa lepas yang mempunyai medan graviti yang sangat kuat
A bima sakti
B andromeda
C lohong hitam
D nebula
Jawapan:

12. Gumpalan debu, gas-gas helium dan hidrogen, serta plasma (zarah-zarah gas terion) di angkasa lepas
A bima sakti
B nebula
C andromeda
D lohong hitam
Jawapan:

13. Nebula ________ kerana tarikan graviti yang terlalu kuat
A meranap
B mengecil
C menggumpal
D menarik
Jawapan:

14. Bintang kerdil yang bersaiz sederhana
A matahari
B bintang
C kelip-kelip
D spotlight
Jawapan:

15. Apakah bintang paling besar di alam semesta?
A bintang raksasa
B bintang superraksasa
C bintang hiperraksasa
D matahari
Jawapan:

16. Apakah faktor yang mempengaruhi kecerahan bintang
I jarak dari bumi
II suhu permukaan
III kekilauan
IV saiz
A I dan II
B II dan III
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV
Jawapan:

17. Bintang kelihatan lebih cerah jika ia lebih .... dengan bumi
I besar
II berkilau
III panas
IV dekat
A I dan II
B II dan III
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV
Jawapan:

18. Jarak di antara Bumi dan Matahari dipanggil __________.
A unit astronomi
B unit km
C unit m
D unit cm
Jawapan:

19. Apakah warna matahari
A jingga
B merah
C kuning kejinggaan
D kuning
Jawapan:

20. Jumlah tenaga cahaya yang dipancarkan oleh permukaan sesuatu bintang
A kegelapan bintang
B kecerahan bintang
C kekilauan bintang
D kemalapan bintang
Jawapan:

21. Jasad yang manakah paling sejuk dan paling malap?
A raksasa merah
B kerdil putih
C superraksasa
D kerdil hitam
Jawapan:

22. Objek sfera di angkasa lepas yang dapat menghasilkan tenaga sendiri melalui pelakuran nukleus
A nebula
B bintang
C matahari
D bulan
Jawapan:

23. Dua unsur yang membentuk bintang
I hidrogen
II karbon dioksida
III helium
IV nitrogen
A I dan II
B I dan III
C III dan IV
D I, II dan III
Jawapan:

24. Bintang yang manakah paling dekat dengan bumi?
A matahari
B bintang
C star
D buruj
Jawapan:

25. Warna bintang bergantung kepada?
A keasidan
B kecerahan
C suhu
D debu yang terkumpul
Jawapan:

26. Pusat bagi Sistem Suria ialah
A Bintang
B Bulan
C Bumi
D Matahari
Jawapan:

27. X adalah objek semula jadi di angkasa lepas dan membebaskan tenaga haba dan cahaya. X ?
A Bulan
B Bintang
Jawapan:

28. Apakah nama bintang yang sangat panas?
A Putih
B Biru
C Jingga
Jawapan:

29. Apakah kelas bintang yang mempunyai saiz dua puluh kali lebih besar daripada Matahari ?
A Bintang Neutron
B Bintang Raksasa
C Bintang Super Raksasa
Jawapan:

30. Namakan galaksi di mana Sistem Suria berada
A Andromeda
B Galaksi 87
C Bima Sakti
Jawapan:

31. Siapakah saiz yang paling besar ?
A Alam Semesta
B Galaksi
C Sistem suria
Jawapan:

32. Satu kumpulan bintang membentuk corak tertentu di langit dikenali sebagai
A meteor
B komet
C buruj
Jawapan:

33. Apakah yang dimaksudkan dengan Buruj?
A Gugusan Bintang yang terdiri daripada pelbagai bentuk
B Sekumpulan bintang yang mengeluarkan cahaya pada waktu malam
C Gugusan bintang yang membentuk corak tertentu
D Sekumpulan bintang yang mengeluarkan cahaya warna-warni
Jawapan:

34. Rajah 1 menunjukkan beberapa objek X yang menbentuk buruj biduk .Apakah yang diwakili oleh X?
 Bab 11: Bintang Dan Galaksi Dalam Alam Semesta
A Meteor
B Planet
C Asteroid
D Bintang
Jawapan:

35. Antara pernyataan berikut,yang manakah tidak benar tentang alam semesta
A Alam semesta sangat luas dan indah
B Sistem suria adalah sebahagian daripada alam semesta
C Matahari memberi tenaga kepada seluruh alam semesta
D Fenomena semula jadi dalam alam semesta berlaku secara tertib dan sistematik
Jawapan:

36. Apakah itu Astronomi?
A kajian tentang semua objek di alam semesta
B kajian tentang objek-objek semula jadi di angkasa lepas
C kajian tentang pergerakan objek di angkasa lepas
Jawapan:

37. Rajah menunjukkan patung ahli angkasawan yang pertama mengorbit Bumi yang dibina di Moscow. Siapakah tokoh ini?
 Bab 11: Bintang Dan Galaksi Dalam Alam Semesta
A Neil Armstrong
B Yuri Gagarin
C Dr Syeikh Muzaffar
D Buzz Aldrin
Jawapan:

38. Pada tahun 2004, alat dalam rajah diatas dihantar ke angkasa lepas. Apakah fungsi alat ini?
 Bab 11: Bintang Dan Galaksi Dalam Alam Semesta
A mengumpul maklumat dan menghantar ke bumi
B memancarkan maklumat untuk sistem telekomunikasi di Bumi
C mengesan lokasi sumber mineral di bumi
Jawapan:

39. Berikut merupakan kegunaan Satelit kecuali
A Pertanian
B Geologi
C Pertahanan
D Pengangkutan
Jawapan:

40. Ptolemy membina model yang menunjukkan bahawa Bumi adalah pusat sistem Suria
A Benar
B Palsu
Jawapan:

41. Galileo Galilei merupakan orang yang pertama mencipta
A satelit
B teleskop astronomi
C kuar angkasa
D kapal angkasa
Jawapan:

42. Apakah peranan Stesen Angkasa Antarabangsa?
A tempat persinggahan angkasawan
B makmal penyelidikan
C bengkel kerja angkasawan
Jawapan:

43. Apakah kepentingan bidang astronomi?
A Mengkaji planet dan bintang dalam alam semesta.
B Mengkaji perubahan cuaca dan iklim.
C Mengkaji jirim dan tindak balas yang berlaku.
D Mengkaji tenaga dan kesannya kepada jirim.
Jawapan:

44. Matahari merupakan
A Cahaya
B Bumi
C Bintang
D Angkasa
Jawapan:

45. Berikan maksud Bima Sakti
A Merupakan sistem suria dan bintang
B Bintang
C Galaksi yang mempunyai kumpulan bintang yang besar
D Galaksi yang mempunyai kumpulan bintang yang kecil
Jawapan:

46. Antara penyataan berikut, manakah yang salah tentang matahari?
A Merupakan bebola cair dan panas
B Diameter matahari 109 kali sari Bumi
C Suhu matahari lebih kurang 6000oC
D Matahari merupakan sejenis bintang
Jawapan:

47. Siapakah angkasawan pertama Malaysia?
A Dr Faiz Khaleed
B Dr Khairul Hadfiz
C Dr Sheikh Muszaphar Shukor
Jawapan:

48. Siapakah yang mengawal sistem satelit di angkasa?
A Agensi Angkasa Negara
B NASA
C Satelit Malaysia
Jawapan:

49. Perkataan galaksi berasal dari ______
A China
B Yunani
C India
D Korea
Jawapan:

50. Matahari dan Sistem Suria terletak di salah satu lengan Bima Sakti yang dipanggil _____________.
A Jaluran Orion
B Jaluran Oren
C Jaluran Orian
D Jaluran Puzzle
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。