1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 6 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi

Klik untuk jawapannya

1. Berapa banyakkah poligon yang terdapat dalam bentangan piramid?
A 3
B 4
C 5
D 6
Jawapan:

2. Kon mempunyai satu tapak rata berbentuk ___________.
A segi empat
B bulatan
Jawapan:

3. Bentangan ini mewakili pepejal...
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Kubus
B Prisma
C Silinder
D Sfera
Jawapan:

4. Prisma mempunyai permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk ___________________.
A segi tiga
B segi empat
Jawapan:

5. Kon mempunyai satu tapak rata berbentuk ___________.
A segi empat
B bulatan
Jawapan:

6. Bentangan ini mewakili pepejal...
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Kuboid
B Prisma
C Kiub
D Sfera
Jawapan:

7. Bentangan ini mewakili pepejal...
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Kuboid
B Prisma
C Silinder
D Sfera
Jawapan:

8. Bentangan ini mewakili pepejal...
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Kiub
B Prisma
C Silinder
D Sfera
Jawapan:

9. Pilih pernyataan yang betul.
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Mempunyai 1 permukaan melengkung, 3 satah rata
B Mempunyai 2 permukaan melengkung , 1 bucu
C Mempunyai 1 permukaan rata , 0 bucu
D Mempunyai 1 permukaan rata, 1 permukaan melengkung, 1 bucu
Jawapan:

10. Sifat suatu bentuk geometri adalah seperti berikut:
i. mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon.
ii. muka lainnya berbentuk segi tiga yang bertemu di puncak.
Bentuk geometri tersebut ialah satu
A Kon
B Prisma
C Piramid
D Silinder
Jawapan:

11.Rajah tersebut menunjukkan bentangan bagi suatu pepejal. Namakan pepejal itu.
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Kuboid
B Piramid
C Kubus
D Prisma
Jawapan:

13. Luas permukaan sfera
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A πj2
B 4/3πj3
C 3/4πj2
D 4πj2
Jawapan:

14. Luas permukaan silinder
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 2πr2+2πrh
B πr2+h
C πr2h
D 2πr+2h
Jawapan:

15. Cari luas permukaan sebuah kubus yang mempunyai sisi 2cm.
A 24cm2
B 16cm2
C 8cm2
Jawapan:

16. Isipadu prisma
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 4ah2
B 1/2abh
C 2abh
D abh
Jawapan:

17. Jejari bagi bentuk geometri ini ialah 14 cm, dan tinggi 20 cm. Hitung luas permukaan bentuk geometri tiga dimensi ini. [ Guna π=22/7 ]
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 2992cm2
B 9922cm2
C 9292cm2
D 2929cm2
Jawapan:

18. Rajah menunjukkan bentangan sebuah bentuk geometri tiga dimensi. Hitung jumlah luas permukaan bentuk ini dalam cm2 . [ Guna π=22/7 ]
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 229 3/7
B 264
C 418
D 308
Jawapan:

19. Dalam rajah, EF = 8 cm, AB = 16 cm, AE = 15 cm, dan BC = 9 cm. Hitung luas permukaan bentuk geometri tiga dimensi ini.
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 864 cm2
B 900 cm2
C 1 100 cm2
D 1 200 cm2
Jawapan:

20. Sebuah kilang membuat tin silinder untuk ikan sardin. Tinggi and diameter tapak tin itu masing- masing adalah 10 cm and 8 cm. Berapa tinkah yang boleh dibuat dengan 40 m2 kepingan logam? (Guna π = 3.142)
A 113
B 114
C 1 136
D 1 137
Jawapan:

21. Rajah menunjukkan sebuah kon dengan atasnya telah dipotong.
Hitung luas permukaan melengkung bagi pepejal itu. (Guna π = 3.142)
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 282.78
B 612.69
C 1 131.12
D 7 540.80
Jawapan:

22. Nyatakan nama bentuk geometri bagi bentangan ini
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Sfera
B Piramid
C Kon
D Kubus
Jawapan:

23. Luas permukaan silinder
A 2πr2+2πrh
B πr2+h
C πr2h
D 2πr+2h
Jawapan:

24. Bentangan ini mewakili pepejal...
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Kuboid
B Prisma
C Kiub
D Sfera
Jawapan:

25. Cari luas permukaan kon yang jejarinya 7cm dan tingginya 10cm. (π=22/7)
A 374
B 220
C 70
Jawapan:

26. Cari luas permukaan sebuah kubus yang mempunyai sisi 2cm.
A 24cm2
B 16cm2
C 8cm2
Jawapan:

27. Luas permukaan sfera
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A πj2
B 4/3πj3
C 3/4πj2
D 4πj2
Jawapan:

28. Sifat suatu bentuk geometri adalah seperti berikut:
i. mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon.
ii. muka lainnya berbentuk segi tiga yang bertemu di puncak.
Bentuk geometri tersebut ialah satu
A Kon
B Prisma
C Piramid
D Silinder
Jawapan:

29. Nyatakan bilangan permukaan suatu prisma pentagon:
A 4
B 5
C 6
D 7
Jawapan:

30. Sebuah kubus mempunyai panjang sisi 7 cm. Cari jumlah luas permukaan kubus tersebut.
A 294 cm2
B 343 cm2
C 49 cm2
D 245 cm2
Jawapan:

31. Diameter sebuah sfera ialah 28 cm, cari luas permukaan sfera tersebut.
A 352 cm2
B 9856 cm2
C 176 cm2
D 2464 cm2
Jawapan:

32. Rajah A tersebut merupakan sebuah kuboid dan Rajah B merupakan bentangannya. Jika jumlah luas permukaan bagi kuboid tersebut ialah 200 cm2. Cari luas segi empat tepat yang bertanda x pada Rajah B.
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 37 cm2
B 45 cm2
C 74 cm2
D 126 cm2
Jawapan:

33. Luas tapak sebuah piramid ialah 36cm2 dan tingginya ialah 15 cm. Cari isi padu piramid tersebut
A 90 cm3
B 180 cm2
C 270 cm2
D 540 cm2
Jawapan:

34. Isi padu sebuah sfera ialah 38808 cm3. Apakah diameter sfera tersebut?
A 21 cm
B 42 cm
C 23.11 cm
D 46.23 cm
Jawapan:

35. Rajah menunjukkan bentangan sebuah silinder yang mempunyai jejari bulatan 7 cm. Cari panjang x
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 14 cm
B 44 cm
C 154 cm
D 308 cm
Jawapan:

36. Rajah menunjukkan sebuah kuboid. Sebahagian kuboid yang berbentuk hemisfera telah dikeluarkan daripada kuboid tersebut. Jika isi padu hemisfera tersebut ialah 54 cm3. Cari isi padu bagi baki pepejal itu.
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A 300 cm3
B 538 cm3
C 960 cm3
D 906 cm3
Jawapan:

37. Namakan bentuk tiga dimensi yang mempunyai sifat-sifat geometri berikut :
i) satu muka rata berbentuk bulatan
ii) satu muka melengkung
iii) satu tepi
iv) satu bucu
A Piramid
B Prisma
C Silinder
D Kon
Jawapan:

38. Antara berikut, yang manakah bentuk geometri TIDAK mempunyai permukaan melengkung ?
A Kon
B Sfera
C Prisma
D Silinder
Jawapan:

39. Namakan pepejal yang dapat dibentuk daripada bentangan yang diberikan.
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Prisma
B Silender
C Piramid
D Kon
Jawapan:

40. Bentuk geometri yang sesuai untuk imej yang diberi ialah..
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A Prisma
B Kon
C Sfera
D Segi tiga
Jawapan:

41. Model rumah tersebut dipanggil sebagai pepejal gubahan yang mana ianya terhasil daripada gabungan ?
 Bab 6: Bentuk Geometri Tiga Dimensi
A silinder dan kon
B kuboid dan kon
C piramid dan silinder
D piramid dan kuboid
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。