1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 12 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat

Klik untuk jawapannya

1. Adakah mod bagi suatu set data ialah nilai yang paling rendah kekerapan.
A Betul
B Salah
Jawapan:

2. Nyatakan mod bagi set data seperti berikut.
2, 3, 2, 4, 5, 3, 4, 2
A 2
B 3
C 4
D 5
Jawapan:

3. Tentukan median bagi set data seperti berikut
4, 7, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 9
A 2
B 3
C 4
D 6
Jawapan:

4. Min bagi suatu set data merupakan nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data.
A Betul
B Salah
Jawapan:

5. Nyatakan min bagi nombor-nombor yang diberi di bawah.
|13|18|13|14|16|14|21|13|14|
A 13
B 15
C 25
D 136
Jawapan:

6. Yang manakah kelas mod?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 20-29
B 30-39
C 40-49
D 50-59
Jawapan:

7. Yang manakah merupakah kelas mod?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 56-60
B 61-65
C 66-70
D 71-75
Jawapan:

8. Nyatakan apakah mod bagi perwakilan carta pai berikut ?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A Kereta
B Berjalan kaki
C Bas
D Motosikal
Jawapan:

9. Hairul baru diperkenalkan kepada permainan 'PUBG Mobile' atas talian. Dia telah mencatatkan mata yang diperoleh pada setiap set permainan iaitu 96, 55, 110, 78, 126, 80, 80, 910. Jika Hairul ingin mencari sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk mewakili mata yang diperoleh. Sukatan kecenderungan memusat manakah yang paling sesuai untuk tujuan tersebut?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A Min
B Mod
C Median
Jawapan:

10. Carta pai menunjukkan hasil suatu kajian tentang cara pengangkutan pelajar ke sekolah SMK Segambut. Manakah sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai untuk mewakili data tersebut?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A mod
B min
C median
D min dan median
Jawapan:

11. Plot titik menunjukkan bilangan murid yang mengunjungi pusat akses dalam masa seminggu. Hitung MOD bagi perwakilan data berikut.
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 4
B 5 & 6
C 5.5
D 6
Jawapan:

12. Seorang murid akan dipilih sebagai wakil sekolah untuk pertandingan kuiz Matematik. Siapakah yang lebih sesuai untuk dipilih?
Haslina: 65, 69, 72, 88, 93
Ganesh: 70, 75, 76, 80, 83
Jack: 64, 80, 91, 78, 85
Amir: 70, 80, 78, 75, 84
A Haslina
B Jack
C Amir
D Ganesh
Jawapan:

13. Hitungkan nilai lagi A..
(Gunakan formula A= Kekerapan X Titik Tengah)
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 140
B 198
C 380
D 516
E 336
Jawapan:

14. Hitungkan nilai lagi B..
(Gunakan formula B= Kekerapan X Titik Tengah)
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 140
B 198
C 380
D 516
E 336
Jawapan:

15. Hitungkan nilai lagi C..
(Gunakan formula C= Kekerapan X Titik Tengah)
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 140
B 198
C 380
D 516
E 336
Jawapan:

16. Hitungkan nilai lagi D..
(Gunakan formula D= Kekerapan X Titik Tengah)
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 140
B 198
C 380
D 516
E 336
Jawapan:

17. Jadual menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh pelajar Tingkatan 2 Dalton. Apakah min bagi data dalam jadual kekerapan di atas?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 5.65
B 5.77
C 5.83
D 5.92
Jawapan:

18. Ibrahim menyelesaikan 25 soalan Matematik pada hari Jumaat, 35 soalan pada hari Sabtu dan 30 soalan pada hari Ahad. Cari min soalan yang diselesaikan oleh Ibrahim dalam masa tiga hari itu.
A 15
B 25
C 30
D 40
Jawapan:

19. Nyatakan mod bagi perwakilan data pada rajah
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A RM 35
B RM 34
C RM 33
D RM 32
Jawapan:

20. Carta palang menunjukkan saiz buah mandarin yang dijual di sebuah kedai semasa Tahun Baru Cina. Hitung mod bagi perwakilan data berikut
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A S
B M
C L
D XL
Jawapan:

21. Rahim baru diperkenalkan kepada permainan Scrabble atas talian. Dia telah mencatatkan mata yang diperoleh pada setiap set permainan iaitu 96, 55, 110, 78, 126, 80, 80, 510. Rahim ingin mencari sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk mewakili mata yang diperoleh. Sukatan manakah yang paling sesuai untuk tujuan tersebut?
A Min
B Median
C Mod
Jawapan:

22. Plot titik menunjukkan masa yang diambil bagi 15 orang pelajar untuk menyiapkan kerja rumah. Tentukan jenis sukatan memusat yang sesuai bagi situasi tersebut.
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A Min
B Median
C Mod
Jawapan:

23. 17.1 , x , 30.6 , 12.4 , 8.5 , 25.8
Data di atas menunjukkan suhu, dalam Celsius, bagi enam buah bandar di Asia pada suatu pagi. Diberi min suhu bagi data itu ialah 17.45 C, hitung nilai X.
A 9.7
B 10.8
C 10.3
D 12.1
Jawapan:

24. Rahim baru diperkenalkan kepada permainan Scrabble atas talian. Dia telah mencatatkan mata yang diperoleh pada setiap set permainan iaitu 96, 55, 110, 78, 126, 80, 80, 510. Rahim ingin mencari sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk mewakili mata yang diperoleh. Sukatan manakah yang paling sesuai untuk tujuan tersebut?
A Min
B Mod
C Median
Jawapan:

25. Piktograf berikut menunjukkan bilangan motosikal yang dijual olah sebuah kedai dalam tempoh tiga bulan tertentu.
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
Tentukan bulan mod dan kekerapanya.
A Mod=Januari
Kekerapan=36
B Mod=Mac
Kekerapan=30
C Mod=februari
Kekerapan=24
Jawapan:

26. Carta pai menunjukkan hasil suatu kajian tentang bilangan kereta yang dimiliki oleh keluarga yang tinggal di Taman Bunga Raya.
Manakah sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai untuk mewakili data tersebut?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A mod
B median
C min
D min dan median
Jawapan:

27. Cari kelas mod bagi data di bawah jenis buku yang dibaca oleh Ain pada tahun 2012.
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A Komik
B Majalah
C Novel
D Ensiklopedia
Jawapan:

28. Berapa ramai pelajar yang skor markah 80% ke atas?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 10
B 13
C 7
D 15
Jawapan:

29. Apa yang anda lakukan sekiranya terdapat dua nombor di "tengah" ketika anda mencari median?
A Pilih nombor kegemaran anda
B Menambah dua nombor di tengah dan kemudian bahagi dengan dua
C kedua-dua ialah median
D Menolah dua nombor di tengah dan kemudian bahagi dengan dua
Jawapan:

30. Sukatan kecenderungan memusat manakah yang menggunakan formula yang diberi?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A Mean
B Median
C Mod
D Frequency
Jawapan:

31. Tentukan jenis sukatan memusat yang sesuai bagi data batang dan daun berikut.
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A Min
B Mod
C Median
Jawapan:

32. Diberi median bagi data tersebut ialah 8. Jika nilai 8 daripada set data itu diganti dengan 7, hitung median yang baharu.
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A 3
B 5
C 6
D 7
Jawapan:

33. Cari median bagi piktograf berikut
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A RM4
B RM5
C RM6
D RM7
Jawapan:

34. Rahim baru diperkenalkan kepada permainan Scrabble atas talian. Dia telah mencatatkan mata yang diperoleh pada setiap set permainan iaitu 96, 55, 110, 78, 126, 80, 80, 510. Rahim ingin mencari sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk mewakili mata yang diperoleh. Sukatan manakah yang paling sesuai untuk tujuan tersebut?
A Min
B Median
C Mod
Jawapan:

35. Cari perbezaan antara mod dan median bagi set data 8, 5, 4, 9, 8 dan 3.
A 6.5
B 6.0
C 1.0
D 1.5
Jawapan:

36. Encik Pabil ingin melantik seorang murid untuk mewakili kelas 2 Wawasan dalam pertandingan lompat jauh peringkat sekolah pada Ahad ini. Jadual di bawah menunjukkan jarak lompatan setiap murid dalam empat percubaan. Berdasarkan nilai sukatan kecenderungan memusat, siapakah menunjukkan pretasi yang terbaik?
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A Murid J
B Murid K
C Murid L
D Murid M
Jawapan:

37. Malek, Ravi dan Yip telah dipilih ke pusingan akhir pertandingan lompat jauh. Mereka telah membuat lomptan masing-masing sebanyak tiga kali dan jarak lompatan mereka direkodkan, dalam meter.
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
Daripada data tersebut, sukatan kecenderungan memusat yang manakah anda pilih untuk menentukan pemenang pingat emas dan perak?
I. Emas - Yip
II. Emas - Ravi
III. Emas - Malek
IV. Perak - Yip
V. Perak - Ravi
VI. Perak - Malek
A I dan V
B I dan VI
C II dan IV
D II dan VI
E III dan IV
Jawapan:

38. MEDIAN dipilih apabila terdapat nilai ekstrem. Betul atau salah?
A betul
B salah
Jawapan:

39. Apakah pemilihan sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai untuk data kategori contohnya item kegemaran
A min
B median
C mod
Jawapan:

40. Apakah sukatan kecenderungan yang paling sesuai untuk data di bawah
 Bab 12: Sukatan Kecenderungan Memusat
A min
B mod
C median
Jawapan:

41. Median bagi data di bawah ialah
2, 4, 2, 3, 2, 5, 2, 4
A 2.5
B 3
C 3.5
D 4
Jawapan:

42. Tentukan mod bagi data di bawah.
8 , 10, 8, 13, 10, 9, 8, 10, 8,13, 9
A 8
B 9
C 10
D 13
Jawapan:

43. Median bagi
6, 8, 10, 6, 11 6, 8, 10, 6, 11 ialah
A 6
B 8
C 10
D 11
Jawapan:

44. Antara data berikut, yang manakah mempunyai mod 5 ?
A 7, 5 , 1 , 7 , 4 , 5 , 7
B 8 , 4 , 9 , 2 , 7, 5, 4
C 3 , 5, 1, 5, 3 , 6 , 5
Jawapan:

45. Data di bawah menunjukkan suhu, dalam Celsius, bagi enam buah bandar di Asia pada suatu pagi. Diberi min suhu bagi data itu ialah 17.45 C, hitung nilai X.
17.1 , x , 30.6 , 12.4 , 8.5 , 25.8
A 9.7
B 10.8
C 10.3
D 12.1
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。