1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 10 Latihan Matematik Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 10: Kecerunan Garis Lurus

Klik untuk jawapannya

1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan laju seragam.
A pergerakan angin
B pergerakan jarum jam
C pergerakan seekor arnab
D pergerakan sebuah kereta
Jawapan:

2. Jadual menunjukkan pemanduan seorang pemandu kereta. Hitungkan laju dalam km/j, kereta itu.
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A 80
B 90
C 110
D 120
Jawapan:

4. Laju sebuah kereta berkurang dari 110 m/s kepada 60 m/s dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan, dalam m/s2, kereta itu?
A 3.0
B 2.5
C -2.5
D -3.0
Jawapan:

5. Sebuah van menambahkan kelajuannya dari 65 km/j ke 80 km/j dalam masa 15minit. Hitung pecutannya dalam km/j2.
A 1
B 30
C 45
D 60
Jawapan:

6. Sebuah motosikal bergerak pada kelajuan 120 km/j. Cari jarak, dalam km, yang dilalui oleh motosikal dalam 90 minit.
A 80
B 120
C 170
D 180
Jawapan:

7. Rosman berlari 540m dengan laju 4 m/s. Cari masa, dalam minit, yang diambil oleh Rosman
A 5 minit
B 2.25 minit
C 4.46 minit
D 2.20 minit
Jawapan:

8. Adnan mengayuh basikal dengan laju 8 m/s. Dia memecut 0.8 m/s2 selama 5 saat. Hitungkan laju akhir, dalam m/s, basikal Adnan.
A 12 m/s
B 15 m/s
C 7 m/s
D 15 m/s
Jawapan:

9. Fadhli memandu dengan kelajuan 70 km/j. Dia menambah kelajuan keretanya kepada 100 km/j dalam masa 30 minit. Hitung pecutan dalam km/j
A 167 km/j
B 50 km/j
C 45.6 km/j
D 60 km/j
Jawapan:

10. Pecutan ialah suatu kadar yang melibatkan _______________
A jarak dan masa
B laju dan masa
Jawapan:

11. Pecutan = ?/Masa yang diambil
A Laju akhir - Laju awal
B Laju awal - Laju akhir
Jawapan:

12. Nyahpecutan bermaksud laju semakin ________.
A bertambah
B berkurang
Jawapan:

13. Rumus Pecutan ialah :
A LajuAwal/Masa
B LajuAkhir/Masa
C Perubahan dalam laju X Masa diambil
D Perubahandalamlaju/Masadiambil
Jawapan:

14. Sebuah motosikal bergerak daripada pegun dan memecut secara seragam sehingga mencapai kelajuan 20m/s dalam masa 5saat. Berapakah pecutan motosikal itu?
A Memecut memendekkan nyawa
B 20m/s
C 5s
D 4m/s2
Jawapan:

15.Rajah di atas menunjukkan grid segi empat sama bersisi 1 unit. Nyatakan jarak mencancang di antara titik X dan titik Y.
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A 3 unit
B 4 unit
C 9 unit
D 10 unit
Jawapan:

16. Rajah tersebut menunjukkan garis lurus AB.
Tentukan jarak mengufuk di antara titik A dan titik B.
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A 2 unit
B 3unit
C 4 unit
D 5 unit
Jawapan:

17. Rajah tersebut menunjukkan garis lurus AC yang melalui titik B. Cari pintasan -y bagi garis lurus itu .
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A −8
B −2
C 2
D 4
Jawapan:

18. Diberi pintasan -x dan pintasan-y bagi satu garis lurus masing-masing ialah 3 dan 6 .Cari kecerunan garis lurus itu.
A −2
B −3
C 3
D 2
Jawapan:

19. Cari kecerunan garis lurus bagi titik C (5,3) dan D (4,1).
A 8
B 2
C 5
D 0
Jawapan:

20. Kecerunan garis lurus PR dalam rajah di atas ialah
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A 3
B 5
C 7.5
D 15
Jawapan:

21.Rajah tersebut menunjukkan gairs lurus PQ dilukis pada satah Cartes . Cari kecerunan PQ.
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A −3/2
B −2/3
C 2/3
D 3/2
Jawapan:

22. Namakan jarak BC.
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A Jarak mengufuk
B Jarak mencancang
C Jarak menegak
D Jarak melintang
Jawapan:

23. Kecerunan garis lurus ialah
A Jarak yang mempunyai jarak mengufuk dan jarak mencancang antara dua titik di hujung garis itu.
B Garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat
C Nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk
Jawapan:

24. Suatu garis lurus adalah melalui titik (–3, –7) dan (4, 14). Apakah kecerunan garis lurus tersebut?
A 1/3
B 3
C 5
D 3/5
Jawapan:

25. Cari kecerunan garis lurus RS jika R(8,16) dan S(8,-4).
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A -20
B 0
C 20
D Tidak tertakrif
Jawapan:

26. Cari kecerunan garis lurus bagi titik G (2,-3) dan F (-2,1).
A 5
B -1
C 2
D 1
Jawapan:

27. Garis lurus ke bawah dari kiri ke kanan mempunyai kecerunan ?
A positif
B negatif
C landai
D curam
Jawapan:

28. Cari kecerunan garis lurus bagi titik E (-1,2) dan H (0,5).
A 4
B 1/8
C 6
D 3
Jawapan:

29. Diberi kecerunan garis lurus yang melalui titik P ( 7,4) dan titik Q ( x,y) ialah 2. Antara titik berikut, yang manakah mungkin koordinat Q ?
A (−4,3)(−4,3)
B (−1,5)(−1,5)
C (0,−10)(0,−10)
D (4,0)(4,0)
Jawapan:

30. Antara berikut yang manakah bukan daripada kecerunan garis lurus?
A nilai kecerunan ialah sifar
B nilai kecerunan ialah positif
C nilai kecerunan ialah menurun
D nilai kecerunan tidak tertakrif
Jawapan:

31. Garis lurus yang manakah mempunyai nilai kecerunan tertinggi.
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
A OJ
B MN
C IH
D KL
Jawapan:

32. Cari jarak mencancang dan jarak mengufuk rajah di bawah.
Bab 10: Kecerunan Garis Lurus
I jarak mencancang RS = 4 unit
II jarak mencancang RS =5 unit
III jarak mengufuk PS = 4 unit
IV jarak mengufuk PS = 5 unit
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。