1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 2 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 1

Bab 2: Faktor dan Gandaan

Bahagian Objektif
1. Tentukan sama ada 9 ialah faktor bagi 30 atau bukan
A Bukan
B Ya
Jawapan:

2. Senaraikan semua faktor bagi 18
A 1, 2, 3, 6, 9 dan 18
B 2, 3, 6, 9 dan 18
C 3, 6, 9 dan 18
D 1, 2, 3, 6 dan 9
Jawapan:

3. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurung atau bukan. 12 (40)
A Bukan
B Ya
Jawapan:

4. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurung atau bukan. 5 (50)
A Bukan
B Ya
Jawapan:

5. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah faktor bagi nombor dalam tanda kurungan atau bukan. 8 (24)
A Bukan
B Ya
Jawapan:

6. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah bagi faktor nombor dalam tanda kurung atu bukan. 6 [90]
A Bukan
B Ya
Jawapan:

7. Senaraikan semua faktor bagi 15
A 42127
B 1, 3, 5, 15
C 5, 15
D 1, 3, 5
Jawapan:

8. Senaraikan semua faktor bagi 32
A 2, 4, 8, 16, 32
B 4, 8, 16, 32
C 1, 2, 4, 8
D 1, 2, 4, 8, 16, 32
Jawapan:

9. Senaraikan semua faktor bagi 40
A 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
B 4, 5, 8, 10, 20, 40
C 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40
D 1, 2, 4, 5, 8, 10
Jawapan:

10. Senaraikan semua faktor bagi 48
A 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
B 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
C 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48
D 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16
Jawapan:

11. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan.
A faktor perdana
B bukan faktor perdana
Jawapan:

12. Tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan.
A bukan faktor perdana
B faktor perdana
Jawapan:

13. Tentukan samada nombor ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. 5
A bukan faktor perdana
B faktor perdana
Jawapan:

14. Senaraikan semua faktor perdana bagi 72
A 1, 2, 3
B 1, 2
C 2
D 43161
Jawapan:

15. Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana (60).
A 2 x 2 x 3 x 5
B 2 x 3 x 5
C 3 x 5
D 2 x 2 x 3
Jawapan:

16. Tentukan sama ada 3, 5 dan 7 ialah faktor perdana bagi 30 atau bukan.
A Bukan
B Ya
Jawapan:

17. Senaraikan semua faktor perdana bagi setiap nombor yang berikut. 36
A 1, 2, 3
B 2, 3, 9
C 2, 3
D 1, 2, 3, 9
Jawapan:

18. Ungkapkan setiap nombor yang berikut dalam bentuk pemfaktoran perdana (42).
A 2 x 3 x 7
B 3 x 7
C 2 x 3
D 2 x 7
Jawapan:

19. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36
A Bukan
B Ya
Jawapan:

20. enaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64
A 1, 2 dan 4
B 1 dan 2
C 1 dan 4
D 2 dan 4
Jawapan:

21. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 48, 64, dan 80.
A 12
B 3
C 4
D 6
Jawapan:

22. Tentukan sepunya terbesar bagi 48, 64, dan 80
A 16
B 12
C 4
D 8
Jawapan:

23. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 36, 90, 108
A 6
B 12
C 3
D 18
Jawapan:

24. Pasukan Kadet Polis di sebuah sekolah telah menderma 60 kampit beras, 78 botol minyak masak dan 90 air mineral kepada mangsa banjir di sebuah daerah. Semua barang itu dibahagikan sama rata dalam setiap kotak untuk diberikan kepada mangsa banjir. Berapakah bilangan kotak yang paling banyak dapat disediakan?
A 12 Kotak
B 10 Kotak
C 6 Kotak
D 8 Kotak
Jawapan:

25. Dalam suatu jamuan Hari Raya, Mak Minah telah membuat 45 biji kuih koci, 75 biji kuih tako dan 90 biji karipap. Dia ingin menghidangkan kuih-muih itu di dalam sebilangan pinggan. Berapakah bilangan maksimum pinggan yang perlu supaya semua kuih itu diagihkan sama rata di dalam semua pinggan itu?
A 15 pinggan
B 10 pinggan
C 5 pinggan
D 20 pinggan
Jawapan:

26. Tentukan samada 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan.
A Ya
B Bukan
Jawapan:

27. Tentukan samada 60 ialah gandaan sepunya bagi 5,15 dan24 atau bukan.
A Ya
B Bukan
Jawapan:

28. Tentukan samada 72 ialah gandaan sepunya bagi 8,9,18 dan 24 atau bukan.
A Bukan
B Ya
Jawapan:

29. Senaraikan lima gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4
A 24, 36, 48, 60 dan 72
B 12, 24, 36 dan 48
C 12, 24, 36, 48 dan 60
D 36, 48, 60 dan 72
Jawapan:

30. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi. 2 dan 3
A 6
B 2
C 3
D 9
Jawapan:

31. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi. 3, 6 dan 9
A 3 x 2 = 6
B 3 x 3 = 9
C 3 x 2 x 3 = 18
D 3 x 2 x 2 = 12
Jawapan:

32. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi soalan 3, 8 dan 12
A 2
B 3
C 24
D 12
Jawapan:

33. Satu lampu neon mengelip setiap 9 saat manakala satu lagi lampu neon mengelip setiap 12 saat. Jika dua lampu neon itu mengelip serentak ketika suis dihidupkan, selepas beberapa saat dua lampu neon itu akan mengelip serentak sekali lagi?
A 36 saat
B 30 saat
C 34 saat
D 32 saat
Jawapan:

34. Cari nombor terkecil yang boleh dibahagi tepat dengan 8 dan 20
A 40
B 160
C 80
D 20
Jawapan:

35. Cari Gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 2, 3, 4, 5 dan 6
A 20
B 40
C 60
D 80
Jawapan:

36. Satu nombor boleh dibahagikan tepat dengan 12 dan 30. Apakah nilai terkecil bagi nombor itu?
A 20
B 40
C 60
D 80
Jawapan:

37. Sebuah jam dipasang supaya berbunyi setiap 15 minit manakala sebuah jam yang lain dipasang supaya berbunyi setiap 25 minit. Jika kedua dua jam itu berbunyi serentak pada pukul 4:00 p.m., cari waktu apabila kedua dua jam itu berbunyi serentak sekali lagi.
A 5:15 p.m.
B 6:15 p.m.
C 7:15 p.m.
D 4:15 p.m.
Jawapan:

38. Sebuah bilik berukuran 7.5m x 9.6m. Jika Encik Zaki ingin memasang jubin berbentuk segi empat sama pada lantai bilik itu, apakah saiz terbesar, dalam cm, jubin yang boleh digunakan supaya jubin-jubin dapat menutupi keseluruhan lantai itu?
A Membentuk sebuah segi empat sama dengan sisi 7cm
B Membentuk sebuah segi empat sama dengan sisi 7.5cm
C Membentuk sebuah segi empat sama dengan sisi 6.5cm
D Membentuk sebuah segi empat sama dengan sisi 6cm
Jawapan:

39. Sebuah kafeteria menghidangkan kuih kacang setiap 4 hari dan burger setiap 6 hari. Jika kuih kacang dan burger dihidangkan pada hari isnin, pada hari apakah kedua-dua jenis makanan akan dihidangkan sekali lagi di kafeteria itu?
A hari sabtu kedua
B hari sabtu pertama
C hari ahad pertama
D hari ahad kedua
Jawapan:

40. Nombor berikut adalah faktor bagi 12 kecuali
A 2
B 4
C 6
D 8
Jawapan:

41. 7 adalah faktor bagi
A 12
B 15
C 21
D 25
Jawapan:

42. 18, 24 dan 30 adalah gandaan bagi
A 4
B 6
C 8
D 10
Jawapan:

43. Gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 9, 12 dan 24 ialah
A 12
B 36
C 48
D 72
Jawapan:

44. Faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi 8 dan 28 ialah
A 2
B 4
C 8
D 14
Jawapan:

45. 315 bukan gandaan bagi
A 5
B 21
C 25
D 63
Jawapan:

46. Faktor-faktor perdana bagi 45 ialah
A 3, 5
B 3, 9
C 1, 3, 5
D 3, 5, 9
Jawapan:

47. Dua gandaan sepunya yang pertama bagi 6 dan 8 ialah
A 12, 16
B 24, 36
C 24, 48
D 30, 48
Jawapan:

48. Yang manakah bukan nombor perdana
A 27
B 29
C 41
D 47
Jawapan:

49. Tiga nombor perdana selepas 10 ialah
A 11, 12, 13
B 11, 13, 17
C 11, 15, 19
Jawapan:

50. Dua gandaan sepunya yang pertama bagi 3 dan 5 ialah
A 8 dan 16
B 9 dan 15
C 10 dan 30
D 15 dan 30
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1. Lengkapkan faktor-faktor untuk nombor berikut.
(a) 4


(b) 5


(c) 10


(d) 18


2. Diberi 4 dan 9 adalah faktor bagi x.
Tuliskan nilai-nilai x yang mungkin.

18, 54, 72, 81, 108Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。