1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 3 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga

Klik untuk jawapannya

1. Nombor berikut, yang manakah merukapan nombor punca kuasa dua sempurna.
A 8
B 121
C 281
D 252
Jawapan:

2. Antara berikut, yang manakah bukan punca kuasa dua sempurna.
A 100
B 36
C 144
D 172
Jawapan:

3. Cari nilai 232
A 46
B 115
C 259
D 529
Jawapan:

4. Cari nilai (−82)
A 16
B −16
C 64
D −64
Jawapan:

5. Cari nilai 0.92
A 0.81
B −0.81
C 0.18
D −0.18
Jawapan:

6. Cari nilai (−3.5)2
A 7
B −7
C −12.25
D 12.25
Jawapan:

7. Cari nilai (5/8)2
A 10/16
B 25/64
C 30/48
D 5/8
Jawapan:

8. Cari nilai (−7/9)2
A 49/81
B −49/81
C 14/18
D −14/18
Jawapan:

9. Cari nilai
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
Jawapan:

10. Cari nilai
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
Jawapan:

11. (−1.37)2
A 1.8769
B 2.74
C −1.8769
D −2.74
Jawapan:

12. Cari nilai
169
A 11
B 12
C 13
D 14
Jawapan:

13. Cari nilai
0.09
A 0.03
B 0.4
C 0.2
D 0.3
Jawapan:

14. Cari Nilai
2.56
A 16
B 1.6
C 0.16
D 0.016
Jawapan:

15. Cari Nilai
49/81
A 3/4
B 4/7
C 7/9
D 14/17
Jawapan:

16. Cari nilai
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
Jawapan:

17. Cari nilai -94.4
A −9.716
B 9.716
C 8.892
D −9.982
Jawapan:

18. Cari nilai -38.3
A 6.565
B 6.189
C −6.224
D −6.189
Jawapan:

19. Cari nilai 3 x 27
A 7
B 8
C 9
D 9.5
Jawapan:

20. Cari nilai 5 x 0.338
A 1.2
B 1.3
C 1.4
D 1.5
Jawapan:

21. Cari nilai 0.0027 x 12
A 0.0018
B 0.018
C 0.18
D 1.8
Jawapan:

22. Cari nilai (2/3) x (-(2/147))
A 2/21
B −2/21
C 3/23
D−3/23
Jawapan:

23. Cari nilai
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
Jawapan:

24. Cari nilai 42 + (-11)2
A 122
B 144
C 137
D 154
Jawapan:

25. Cari nilai 256 - (-9)2
A −65
B 65
C 97
D −97
Jawapan:

26. Cari nilai (81/9) ÷3
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

27. Cari Nilai (−5)2 × (81/225) - 6 2
A 21
B −21
C 18
D −18
Jawapan:

28. Cari Nilai
 Bab 3: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
A 1/3
B 1/5
C 1/6
D 1/7
Jawapan:

29. Sebuah padang bola sekolah berbentuk segi empat sama mempuyai keluasan 2342.25cm2. Cari perimeter padang bola tersebut.
A 60cm
B 68cm
C 74cm
D 80cm
Jawapan:

30. Antara berikut yang manakah bukan kuasa tiga sempurna.
A 8
B 216
C 30
D 64
Jawapan:

31. Yang manakah kuasa tiga sempura
A 121
B 345
C 27
D 64
Jawapan:

32. Cari nilai (−4)3
A 12
B −12
C 64
D −64
Jawapan:

33. Cari nilai (−0.2)3
A −0.8
B−0.08
C −0.008
D −0.0008
Jawapan:

34. Cari nilai 0.93
A 0.729
B 0.0729
C 0.0729
D 0.00729
Jawapan:

35. Cari nilai (−3/4)3
A 27/64
B 9/12
C −27/64
D 6/7
Jawapan:

36. Cari nilai 3216
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

37. Cari nilai 32197
A 12
B 13
C 14
D 15
Jawapan:

38. Cari nilai 315625
A 20
B 25
C 30
D 35
Jawapan:

39. Cari nilai 3(-8)
A −2
B 2
C 4
D −4
Jawapan:

40. Cari nilai 30.027
A 0.3
B 0.03
C 0.003
D 0.0003
Jawapan:

41. Cari nilai 3(216/343)
A 2/3
B 3/4
C 5/6
D 6/7
Jawapan:

42. Cari nilai 3-0.727
A 0.9
B −0.9
C 0.09
D −0.09
Jawapan:

43. Hitungkan −43 + 49 × 92
A 456
B 503
C 525
D 624
Jawapan:

44. Hitungkan 400 + (-5 + 1/2)3
A 65.25
B 71.125
C −71.125
D −56.25
Jawapan:

45. Hitungkan 30.125 + (1/2)2 + 1/25
A 0.9
B 0.95
C 1.0
D 1.5
Jawapan:

46. Isipadu sebuah tangki sekolah berbentuk kubus ialah 5714/5m3. Hitungkan tinggi dalam m, paras air jika air dalam tangki itu hanya 70% penuh.
A 5m
B 5.81m
C 6.2m
D 6.55m
Jawapan:

47. Kira hasil tambah nombor kuasa tiga sempurna diantara 100 hingga 500.
A 125
B 216
C 343
D 684
Jawapan:

48. Cari nilai bagi (−0.5)2 tanpa menggunakan kalkulator.
A 0.25
B 25
C -0.25
D -25
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。