1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 12 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 12: Pengendalian Data

Klik untuk jawapannya

1. Hobi murid ialah
A Data numerik
B Data kategori
Jawapan:

2. Tempoh rawatan paling lama adalah
 Bab 12: Pengendalian Data
A 17 minit
B 24 minit
C 25 minit
Jawapan:

3. Skor bola sepak dari Adam adalah
 Bab 12: Pengendalian Data
A 14
B 12
C 10
D 8
Jawapan:

4. Pilih jawapan yang betul.
 Bab 12: Pengendalian Data
A Paling muda ialah berumur 10 tahun
B Data ini mengandungi 15 orang
Jawapan:

5. Berapakah perbezaan markah matematik Raju dan Nora?
 Bab 12: Pengendalian Data
A 5
B 10
C 15
Jawapan:

6. Tingkatan berapakah yang paling ramai dalam sekolah itu?
 Bab 12: Pengendalian Data
A Tingkatan 1
B Tingkatan 2
C Tingkatan 3
D Tingkatan 4
Jawapan:

7. Nombor buku yang paling sedikit ialah
 Bab 12: Pengendalian Data
A 0
B 1
C 5
D 8
Jawapan:

8. Apakah perwakilan yang sesuai untuk merekod tinggi murid?
A Carta palang
B Plot titik
Jawapan:

9. Carta apa yang paling sesuai dengan penukaran perwakilan data ini?
 Bab 12: Pengendalian Data
A Graf garis
B Plot batang dan daun
Jawapan:

10. Rajah ini menunjukkan
 Bab 12: Pengendalian Data
A carta palang
B carta pai
C graf garis
D plot titik
Jawapan:

11. Rajah ini menunjukkan
 Bab 12: Pengendalian Data
A carta palang
B carta pai
C graf garis
D plot titik
Jawapan:

12. Rajah ini menunjukkan
 Bab 12: Pengendalian Data
A carta palang
B carta pai
C graf garis
D plot titik
Jawapan:

13. Rajah ini menunjukkan
 Bab 12: Pengendalian Data
A carta palang
B carta pai
C graf garis
D plot titik
Jawapan:

14. Rajah ini menunjukkan
 Bab 12: Pengendalian Data
A carta palang
B Plot batang-dan-daun
C graf garis
D plot titik
Jawapan:

15. Apakah kaedah yang relevan untuk mengumpul data bagi :
- Pendapat pelanggan mengenai perkhidmatan sebuah bank
A Temubual
B Tinjauan
C Eksperimen
D Pemerhatian
Jawapan:

16. Daripada rajah, semua pernyataan berikut adalah benar KECUALI
 Bab 12: Pengendalian Data
A Paling muda ialah berumur 10 tahun
B Data ini mengandungi 5 orang
C Paling tua ialah berumur 53 tahun
D Kekerapan tertinggi berada pada selang umur 10-19 tahun
Jawapan:

17. Tingkatan berapakah yang paling ramai dalam sekolah itu?
 Bab 12: Pengendalian Data
A Tingkatan 1
B Tingkatan 2
C Tingkatan 3
D Tingkatan 4
Jawapan:

18. Berapakah jumlah kereta yang telah dijual pada hari Sabtu dan Ahad?
 Bab 12: Pengendalian Data
A 5
B 3
C 8
D 10
Jawapan:

19. Mary merekod kadar pertumbuhan tumbuhan di dalam jurnal. Berapa inci kadar pertumbuhan tumbuhan dari minggu 1 hingga 7?
 Bab 12: Pengendalian Data
A 22
B 18
C 14
Jawapan:

20. Dari data diagram di atas, jumlah tabungan Siti pada 3 bulan terakhir adalah ... .
 Bab 12: Pengendalian Data
A 160000
B 170000
C 180000
D 190000
Jawapan:

21. Bilangan lencana yang dikumpul oleh setiap pelajar ialah
A Data Numerik
B Data Kategori
Jawapan:

22. Masa yang diambil untuk mengulangkaji ialah
A Data Numerik
B Data Kategori
Jawapan:

23. Kebolehan bermain gitar ialah
A Data Kategori
B Data Numerik
Jawapan:

24. Warna rumah ialah
A Data Kategori
B Data Numerik
Jawapan:

25. Berikut merupakan markah Matematik bagi 12 pelajar dalam kelas 1 Intan.
43 50 56 49 87 66 63 64 59 59 75 80
Lengkapkan jadual kekerapan ini.
 Bab 12: Pengendalian Data
A x = 1 , y = 3 , z = 4
B x = 3 , y = 3 , z = 2
C x = 4 , y = 2 , z = 2
D x = 4 , y = 3 , z = 1
Jawapan:

26. Pilih jawapan yang betul.
A Berat murid - Data numerik
B Makanan kegemaran - Data numerik
C Markah murid - Data kategori
Jawapan:

27. Carta palang berikut menunjukkan bilangan botol minuman yang dijual di sebuat kantin pada hari Isnin.
 Bab 12: Pengendalian Data
Keuntungan yang diperoleh daripada jualan sebotol minuman oren, sarsi dan cola masing-masing ialan 40 sen 45 sen dan 30 sen.
Pilih jawapan yang betul.
A Oren - RM 16.00
B Sarsi - RM 22.00
C Cola - RM 10.50
Jawapan:

28. Carta pai di bawah menunjukkan tinjauan mengenai kepuasan para pelanggan terhadap makanan yang dihidangkan di sebuah restoran.
 Bab 12: Pengendalian Data
Berapakah peratusan pelanggan yang berpuas hati dengan makanan yang dihidangkan?
A 20%
B 25%
C 30%
D 35%
Jawapan:

29. Cari kekerapan halaju lebih dari 110km/j.
 Bab 12: Pengendalian Data
A 50
B 55
C 60
D 65
Jawapan:




Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。