1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 7 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 7: Ketaksamaan Linear

Klik untuk jawapannya

1. Simbol ketaksamaan manakah yang patut diisi supaya menjadi pernyataan benar?
7______ -17
A >
B <
C ≥
D ≤
Jawapan:

2. Pendapatan bulanan minimum, x , bagi seorang pekerja ialah RM 1200.
Antara berikut, yang manakah mewakili pernyataan di atas?
A x≥1200
B x≤1200
C x>1200
D x<1200
Jawapan:

3. Selesaikan ketaksamaan linear
3x ≥ 12
A x≤4
B x≥4
C x≥9
D x≤9
Jawapan:

4. Selesaikan ketaksamaan linear
−2x≥10
A x≥−5
B x≤−5
C x≥12
D x≤12
Jawapan:

5. Selesaikan ketaksamaan linear x + 3 ≤ −7
A X <−10
B X ≤−10
C X ≥−10
D X ≤10
Jawapan:

6. Selesaikan ketaksamaan linear x/4 ≥ −2
A x ≤ −8
B x < −8
C x ≥ −8
D x ≥ 6
Jawapan:

7. Selesaikan ketaksamaan linear x/-8 > 5
A X < 40
B X < −40
C X > −40
D X ≤ −40
Jawapan:

8. Selesaikan ketaksamaan linear
2x + 2 ≤ 10
A x < 8
B x ≤ 8
C x < 4
D x ≤ 4
Jawapan:

9. Selesaikan ketaksamaan linear
−2x−6 ≤ −10
A x < 2
B x ≤ 2
C x ≥ 2
D x ≤ −2
Jawapan:

10. Selesaikan ketaksamaan linear 2−2x ≤ 4
A x < −1
B x ≤ −1
C x > −1
D x ≥ −1
Jawapan:

11. Jika t > 9, apakah nilai-nilai yang mungkin bagi t?
A 7 dan 8
B 8 dan 9
C 9 dan 10
D 10 dan 11
Jawapan:

12. Jika m ≤ 9, apakah nilai-nilai yang mungkin bagi m?
A 5 dan 8
B 7 dan 9
C 9 dan 10
D 12 dan 13
Jawapan:

13. 13 minit < 12 saat
A Benar
B Palsu
Jawapan:

14. Tuliskan ketaksamaan yang diwakili oleh garis nombor ini.
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A X < −8
B X ≤ −8
C X > −8
D X ≥ −8
Jawapan:

15. Tulis ketaksamaan yang diwakili oleh garis nombor ini.
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A x≤−2
B x≥−2
C x<−2
D x>−2
Jawapan:

16. 5<115<11
Tulis sifat akas bagi ketaksamaan ini.
A 5>11
B 11>5
C 11<5
D 11≥5
Jawapan:

17. 0.52>0.250.52>0.25
Tuliskan sifat akas bagi ketaksamaan ini.
A 0.25>0.52
B 0.25≤0.52
C 0.24≥0.52
D 0.25<0.52
Jawapan:

18. Tuliskan sifat akas bagi ketaksamaan ini −1/4 < −1/5
A −1/5 ≥ −1/4
B −1/5 > −1/4
C −1/5 < −1/4
D −1/5 ≤ −1/4
Jawapan:

19. Tulis sifat transitif bagi ketaksamaan ini.
1 < 3 < 6
A 1 > 6
B 1 < 3
C 1 < 6
D 1 > 3
Jawapan:

20. Tulis sifat transitif bagi ketaksamaan ini.
-5 < 0 < 2
A -5 < 2
B -5 < 0
C -5 > 2
D -5 > 0
Jawapan:

21. Tuliskan sifat transitif bagi ketaksamaan ini.
1/5 < ¼ < ½
A 1/5 < ¼
B 1/5 > ½
C 1/5 < 1/2
D 1/5 > ¼
Jawapan:

22, Isi petak dengan simbol ketaksamaan yang sesuai.
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A < , < , >
B < , > , <
C < , < , <
D > , > , >
Jawapan:

23. Isi petak dengan simbol ketaksamaan yang sesuai.
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A < , > , <
B < , < , <
C > , > , <
D > , > , >
Jawapan:

24. Isi petak dengan simbol ketaksamaan yang sesuai.
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A < , < , >
B < , > , >
C < , > , <
Jawapan:

25. Isi petak dengan simbol ketaksamaan yang sesuai.
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A < , < , <
B < , > , <
C < , > , >
D < , < , >
Jawapan:

26. Pilih simbol bagi - LEBIH BESAR
A <
B >
C ≠
D ≤
Jawapan:

27. Pilih simbol bagi - LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN
A <
B >
C ≥
D ≤
Jawapan:

28. Pilih simbol yang sesuai bagi ketaksamaan berikut.
42 ______ 18
A ≠
B >
C ≥
D <
Jawapan:

29. Isikan tempat kosong dengan simbol ' > ' dan ' < '
4 _______ 10
A >
B <
Jawapan:

30. Isikan tempat kosong dengan simbol ' > ' dan ' < '
-2 _______-7
A >
B <
Jawapan:

31. Isikan tempat kosong dengan simbol ' > ' dan ' < '
0.31 ________ 0.13
A >
B <
Jawapan:

32. Isikan tempat kosong dengan simbol ' > ' dan ' < '
-5/6 _________ 4
A >
B <
Jawapan:

33. Terbitkan satu ketaksamaan algebra
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A x > -9
B x ≥ -9
C x < -9
D x ≤ -9
Jawapan:

34. Terbitkan satu ketaksamaan algebra
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A m > 2
B m ≥ 2
C m < 2
D m ≤ -2
Jawapan:

35. Wakilkan ketaksamaan berikut pada garis nombor
m > 2
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
Jawapan:

36. Pendapatan bulanan Puan Norehan ialah RMx. Pendapatn Norehan sekurang-kurangnya RM2500
A x ≥ 2500
B x > 2500
C x < 2500
D x ≤ 2500
Jawapan:

37. Pilih ketaksamaan yang diwakili oleh garis nombor berikut
 Bab 7: Ketaksamaan Linear
A x < 10
B x > 10
C x ≤ 10
D x ≥ 10
Jawapan:

38. Bina satu ketaksamaan bagi situasi berikut.
Markah minimum untuk mendapat gred A di suatu ujian Matematik ialah 80. Farah tidak mendapat gred A dalam ujian tersebut. Markah farah ialah y.
A y<80
B y>80
C y≤80
D y≥80
Jawapan:

39. Bina satu ketaksamaan bagi situasi berikut.
Bilangan murid setiap kelas di SMK Indah adalah sekurang-kurangnya 25 orang. Noreen ialah murid SMK Indah. Kelasnya ada r orang.
A r<25
B r>25
C r≤25
D r≥25
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。