1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 4 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 4: Nisbah, Kadar dan Kandaran

Klik untuk jawapannya

1. Permudahkan 30 : 45
A 5 : 9
B 2 : 3
Jawapan:

2. Adakah 1 : 2 : 3 sama dengan 2 : 4 : 6 ?
A YES
B NO
Jawapan:

3. Tukarkan 40% kepada nisbah
A 4 : 10
B 2 : 5
Jawapan:

4. Pilih 2 nisbah setara bagi 1 : 4
A 10 : 40
B 5 : 10
C 6 : 30
Jawapan:

5. Permudahkan 5 m to 10 cm
A 1 : 2
B 5 : 10
C 50 : 1
Jawapan:

6. x : y = 2 : 3
y : z = 3 : 7
x : y : z =
A 2 : 3 : 7
B 2 : 6 : 7
C 3 : 6 : 7
Jawapan:

7. 2 pencil = RM 10
6 pencil = ?
A RM 30
B RM 20
C RM 40
D RM 50
Jawapan:

8. Cari nilai x
 Bab 4: Nisbah, Kadar dan Kandaran
A x=6
B x =1/6
C x = 7
D x=9
Jawapan:

9. Cari nilai x
 Bab 4: Nisbah, Kadar dan Kandaran
A x = 15
B x = 11
C x = 1/11
D x = 20
Jawapan:

10. Tukarkan 2/5 kepada bentuk nisbah
A 2 : 5
B 5 : 2
Jawapan:

11. Nyatakan 1 minggu kepada 2 bulan dalam bentuk a : b.
A 1 : 2
B 1 : 8
C 2 : 1
D 8 : 1
Jawapan:

12. Satu segi empat tepat dengan panjang 1 m 5 cm dan lebar 75 cm. Nyatakan nisbah panjang kepada lebar segi empat tepat tersebut.
A 2 : 1
B 5 : 7
C 5 ; 1
D 7 : 5
Jawapan:

13. Antara berikut, yang manakah setara dengan nisbah 72 : 45 : 90?
A 8 : 5 : 10
B 9 : 9 : 5
C 9 : 5 : 10
D 18 : 5 : 9
Jawapan:

14. Permudahkan 1 1/4 : 10 dalam bentuk termudah.
A 1 : 5
B 1 : 8
C 4 : 1
D 5 : 4
Jawapan:

15. Diberi x : y = 7 : 6 dan x + y = 78. Kira nilai y.
A 16
B 21
C 36
D 48
Jawapan:

16. Nisbah jubin putih kepada jubin hitam di dapur ialah 8 : 6. Jumlah jubin tersebut ialah 126. Cari jumlah jubin putih.
A 40
B 64
C 72
D 80
Jawapan:

17. Sebuah kotak mempunyai 180 biji pen iaitu pen merah dan pen biru. 45 biji daripadanya berwarna merah. Berapakah peratusan pen berwarna biru?
A 25%
B 40%
C 75%
D 80%
Jawapan:

18. Shima, Mimi dan Laila membeli gula-gula dalam nisbah 2 : 5 : 3.. Jumlah gula-gula itu ialah 40 biji. Mimi memberi 4 biji gula-gulanya kepada Shima dan 6 biji kepada Laila. Apakah nisbah gula-gula Shima kepada Mimi kepada Laila sekarang?
A 3 : 2 : 6
B 4 : 7 :2
C 6 : 5 : 9
D 8 : 10 : 6
Jawapan:

19. Dalam satu kelas ada 15 orang pelajar lelaki dan 20 orang pelajar perempuan. Apakah nisbah pelajar lelaki kepada pelajar perempuan?
A 4 to 5
B 10 to 13
C 3:4
D 3:5
Jawapan:

20. Ain mempunyai 1 beg LEGOS. Terdapat 6 kuning, 3 merah dan 8 biru lego. yang manakah menunjukkan nisbah termudah mewakili bilangan merah kepada kuning?
A 1/2
B 6/3
C 2/1
D 3/6
Jawapan:

21. Wakilkan hubungan antara tiga kuantiti ini : 2 minggu kepada 16 hari kepada 1 minggu dalam bentuk a : b : c
A 2 : 16 : 1
B 14 : 16 : 7
Jawapan:

22. Tukarkan unit kadar 85 sen per 50 g kepada unit RM per kg
A RM17 per kg
B RM17 per 20 kg
C RM17 per 50 kg
Jawapan:

23. Hitung masa yang diambil oleh sebuah kereta api untuk bergerak sejauh 405 km pada kelajuan 90km/j
A 4 jam 30 minit
B 4.2 jam
C 4.5 minit
D 4 jam 50 minit
Jawapan:

24. Harga semeter kain P ialah RM24. Zarina membeli 2.5 meter kain P. Berapakah yang perlu dibayar oleh Zarina?
A RM90
B RM80
C RM70
D RM60
Jawapan:

25. Bandingkan kuantiti-kuantiti yang berikut dan nyatakan nisbah dalam bentuk a:b. Beri jawapan anda dalam bentuk termudah.
2 cm kepada 7 cm
A 2 : 7
B 7 : 2
C 4 : 14
D 14 : 2
Jawapan:

26. Bandingkan kuantiti-kuantiti yang berikut dan nyatakan nisbah dalam bentuk a:b. Beri jawapan anda dalam bentuk termudah.
4 hari kepada 2 minggu
A 4 : 2
B 2 : 4
C 4 : 14
D 2 : 7
Jawapan:

27. Bandingkan kuantiti-kuantiti yang berikut dan nyatakan nisbah dalam bentuk a:b. Beri jawapan anda dalam bentuk termudah.
1.1 m kepada 88 cm
A 1100:88
B 10:8
C 5:4
D 1.1 : 8.8
Jawapan:

28. Sasa membuat kek dengan mencampurkan 500g mentega dengan 800g tepung kek. Tulis nisbah jisim mentega kepada jisim tepung kek dalam bentuk 1 : n
A 1:8
B 1: 5
C 1: 8/5
D 8:5
Jawapan:

29. Tentukan sama ada nisbah yang diberi setara atau tidak.
2 : 7 dan 14 : 49
A SETARA
B TIDAK SETARA
Jawapan:

30. Tentukan sama ada nisbah yang diberi setara atau tidak.
3 : 10 dan 6 : 20
A SETARA
B TIDAK SETARA
Jawapan:

31. Tentukan sama ada nisbah yang diberi setara atau tidak.
21 : 45 dan 3 : 15
A SETARA
B TIDAK SETARA
Jawapan:

32. Diberi P : Q = 5 : 9, cari nisbah yang berikut.
P : P + Q
A 5:4
B 5:14
C 4 : 9
D 9:4
Jawapan:

33. Diberi P : Q = 5 : 9, cari nisbah yang berikut.
Q : Q – P
A 5 : 4
B 9: 4
C 4 : 5
D 4:9
Jawapan:

34. Jisim Amin, Haziq dan Khir adalah dalam nisbah 3 : 9 : 8. Jika jumlah jisim Amin dan Haziq ialah 48 kg,cari jisim Khir.
A 25
B 38
C 32
D 40
Jawapan:

35. Kelas 1 Melur mempunyai 15 orang murid perempuan dan 25 orang murid lelaki. Apakah nisbah bilangan murid perempuan kepada murid lelaki?
A 3 : 5
B 5 : 3
C 3 : 8
D 5 : 8
Jawapan:

36. Hanisah membeli 2 botol minuman oren dengan harga RM5.00. Berapakah bilangan botol minumanyang boleh dibeli dengan harga RM75?
A 10
B 15
C 30
D 40
Jawapan:

37. Jika 7 : m = 42 : 36, apakah nilai m?
A 6
B 8
C 16
D 216
Jawapan:

38. Permudahkan 3 : 6 : 9
A 1 : 2 : 3
B 3 : 2 : 1
Jawapan:

39. Permudahkan 5 : 30
A 1 : 6
B 1 : 5
C 1 : 3
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。