1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Set 11 Latihan Matematik Tingkatan 1 Sekolah Menengah KSSM

Bab 11: Pengenalan Set

Klik untuk jawapannya

1. A = {huruf dalam perkataan 'MERDEKA'}
A A = {M, E, R, D , E , K , A}
B A = {M, R, D, E, K, A}
Jawapan:

2. C={2, 4, 6, 8, 10}
n(C)=
A 2
B 4
C 5
D 10
Jawapan:

3. D={nombor ganjil kurang daripada 10}
A 6
B 7
C 8
D 11
Jawapan:

4.  Bab 11: Pengenalan Set
A P⊂Q
B Q⊂P
Jawapan:

5. Kawasan berlorek mewakili ___________.
 Bab 11: Pengenalan Set
A subset
B elemen
C pelengkap
Jawapan:

6.  Bab 11: Pengenalan Set
A ξ={a,b,d}
B ξ={c,e,f}
C ξ={a,b,c,d,e,f}
Jawapan:

7. n(H')=
 Bab 11: Pengenalan Set
A 3
B 4
C 7
Jawapan:

8. Set B ialah set nombor perdana yang kurang daripada 10
A B = {1,2,3,5,7,9}
B B = {1,3,5,7,9}
C B = {2,3,5,7,9}
D B = {2,3,5,7}
Jawapan:

9. Bilangan unsur dalam set A boleh ditulis sebagai...
A n{A}
B n[A]
C n < A>
D n(A)
Jawapan:

10. Diberi X = {warna bendera Malaysia}. Antara berikut, yang manakah tidak benar?
A putih ∈ X
B biru ∈ X
C merah ∈ X
D hijau ∈ X
Jawapan:

11. Diberi G = {x : x ialah gandaan 6 dan 0 < x < 45}.
Hitung n(G).
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

12. Sesuatu set boleh ditulis dengan cara perihalan atau tanda kurung { } dan dilabel dengan huruf besar seperti A,B,C...
A Betul
B Salah
Jawapan:

13. Diberi P = { x : x ialah nombor perdana dan 0 ≤ x ≤ 10 }.
Pilih pernyataan yang BETUL.
A 2 ∈ P
B 4 ∈ P
C 5 ∉ P
D 7 ∉ P
Jawapan:

14. Antara berikut, yang manakah merupakan tatatanda set?
A ( )
B { }
C [ ]
D < >
Jawapan:

15. Set A ialah set warna pada Jalur Gemilang
A A = {merah, putih, kuning, biru}
B A = {merah, putih, kuning, hitam}
C A = {merah, hijiau, kuning, biru}
D A = {merah, putih, hitam, biru}
Jawapan:

16. A = { huruf dalam perkataan 'VIRUS COVID'}
A A = { V,I,R,U,S,C,O,V,D}
B A = { V,I,R,U,S,C,O,V,I,D}
Jawapan:

17. M = { huruf dalam perkataan 'MERDEKA'}
A M = { M,E,R,D,E,K,A}
B M = { M,R,D,K,E,A}
Jawapan:

18. B = { 1,9,3,6,7,8}
n(B)=
A 7
B 8
C 6
D 4
Jawapan:

19. Q = { nombor ganjil yang kurang daripada 20}
A Q = { }
B Q = {1,3,5,7,9,11,13,15,17,19}
C Q = {1,2,5,7,9,10,11,17,18,19}
D Q = {1,3,5,6,7,9,11,15,16,19}
Jawapan:

20. Simbol bagi set kosong
A {set kosong}
B {0}
C { }
Jawapan:

21. B={faktor bagi 15}. Nyatakan n(B)
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

22. Diberi P ialah set nombor perdana antara 10 dan 30. Apakah unsur-unsur bagi set P?
A {11, 13, 19}
B {11, 15, 19, 23, 29}
C {11, 13, 17, 19, 23, 29}
D {11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29}
Jawapan:

23. Bilangan unsur dalam set A boleh ditulis sebagai...
A n{A}
B n[A]
C n < A>
D n(A)
Jawapan:

24. F={a,b}. Senaraikan semua subset bagi F
A {a},{b},{a,b}
B { },{a},{b},{a,b}
Jawapan:

25.  Bab 11: Pengenalan Set
A ξ={a,b,c,d,e,f}
B ξ={c,e,f}
Jawapan:

26.  Bab 11: Pengenalan Set
A P ⊂ Q
B Q ⊂ P
Jawapan:

27. Tentukan sama ada setiap set berikut adalah set semesta bagi {2,3,5,7}.
i) {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
ii) {nombor ganjil yang kurang daripada 10}
A set semesta
B bukan set semesta
Jawapan:

28. P = { bulan-bulan dalam setahun yang mempunyai 31 hari }
Yang manakah antara berikut BUKAN unsur dalam set P?
A Jun
B Ogos
C Mac
D Oktober
Jawapan:

29. Nyatakan bilangan unsur bagi set K = {warna lampu isyarat}
A 2
B 3
C 4
D 5
Jawapan:

30. Nyatakan unsur dalam set semesta
 Bab 11: Pengenalan Set
A {1,2}
B {5,10}
C {1,2,5,10}
D {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
Jawapan:

40. Nyatakan unsur dalam pelengkap set A
 Bab 11: Pengenalan Set
A {1,2}
B {5,10}
C {1,2,5,10}
D {3,4,6,7,8,9}
Jawapan:

41. A = Gandaan 2 yang kurang daripada 15.
Huraikan set A dalam bentuk perihalan.
A Set A ialah set gandaan 2 yang kurang daripada 15.
B A = { 2, 4, 6, 8, 10, 12,14 }
C A = { x : x ialah gandaan 2 dan x < 15 }
Jawapan:

42. K = { x : x ialah faktor bagi 15 }
Yang manakah adalah set K?
A K = { 1, 2, 3 ,5 }
B K = { 1, 3, 5, 15 }
C K = { 1, 3, 5, 10, 15 }
Jawapan:

43. M = huruf dalam perkataan 'HISTORY'.
Huraikan set M dalam bentuk penyenaraian.
A M = { H, I, S, T, O, R, Y}
B Set M ialah huruf dalam perkataan HISTORY
C M = { x : x ialah huruf dalam perkataan HISTORY}
Jawapan:

44. A = set nama hari yang bermula dengan huruf vokal.
Huraikan set A dalam bentuk tatatanda pembina set.
A A ialah set nama hari yang bermula dengan huruf vokal.
B A = { isnin, ahad }
C A = { x : x ialah nama hari yang bermula dengan huruf vokal. }
Jawapan:

45. B = { x : x ialah kenderaan darat dan empat roda }
Yang manakah set B?
A B = { lori, motor, kereta, van }
B B = { basikal, motorsikal, jetski, beca }
C B = { van, lori, ambulan, kereta }
D B = { bas , lori, kereta tolak, van }
Jawapan:

46. D = { x : x ialah gandaan 5 yang kurang daripada 40 }
Yang manakah antara berikut adalah set D
A D = { 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 }
B D = { 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,40 }
C D = { 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 }
D D = { 5, 15, 25, 35 }
Jawapan:

47. Set G merupakan pulau percutian di Malaysia.
A G = {Teluk intan, Ipoh, Manjung, Parit}
B G = { Tioman, Langkawi, Perhentian, Redang}
C G = {Shah Alam, Klang, Sabak Bernam, Petaling}
D G = {Parit Baru, BNO, Sg Air Tawar, Sg Besar}
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。