1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 6 Latihan Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 6: Ancaman Komunis Dan Perisytiharan Darurat

Klik untuk jawapannya

1. Bagaimanakah Sir Harold Briggs menyelesaikan masalah tersebut ?
 Bab 6: Ancaman Komunis Dan Perisytiharan Darurat
A Mengisytihar darurat
B Melancarkan perang saraf
C Memperkenalkan tawaran pengampunan
D Melaksanakan kawasan penempatan semula
Jawapan:

2. Bagaimanakah beliau mendapatkan sokongan penduduk supaya menyokong usaha perang saraf tersebut?
 Bab 6: Ancaman Komunis Dan Perisytiharan Darurat
A Mewujudkan Kampung Baru
B Memperkenalkan kad pengenalan
C Membawa masuk tentera Komanwel
D Melonggarkan syarat kewarganegaraan
Jawapan:

3. Mengapakah keadaan sedemikian berlaku?
 Bab 6: Ancaman Komunis Dan Perisytiharan Darurat
A Menamatkan konfrontasi
B Membendung rusuhan kaum
C Menghapuskan kegiatan lanun
D Membanteras ancaman komunis
Jawapan:

4. Siapakah yang menulis karya Communist Manifesto dan Das Kapital?
I Karl Edward
II Friedrich Engels
III Karl Marx
IV Engels Donald
A I dan II
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

5. Pada tarikh bilakah Parti Komunis Malaya (PKM) ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan?
Tarikh pernikahan kita __________.
A 30 April 1930
B 17 mac 2005
C 30 Mac 1930
Jawapan:

6. Siapakah yang telah dibunuh oleh komunis pada 16 Jun 1948
I Arthur Walker
II John Allison
III Park Seojun
IV Ian Cristian
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

7. Komunis menyerang siapa pada 17 Julai 1948?
A Balai Polis Gua Musang
B Balai Polis Bukit Kepong
Jawapan:

8. Berapa pasukan keselamatan yang British tubuhkan untuk membanteras kegiatan komunis?
A 6
B 3
C 4
D 2
Jawapan:

9. Parti Komunis Indonesia (PKI) telah berusaha untuk membuka cawangan di Tanah Melayu. Apakah faktor yang mendorong PKI bertindak demikian
A Kegagalan menguasai Pulau Jawa
B Kekosongan politik di Tanah melayu
C Keinginan meluaskan pengaruh
D Kekejaman tentera jepun
Jawapan:

10. Apakah kesan daripada peristiwa pembunuhan tiga orang pengurus ladang British di Sungai Siput, Perak pada 16 Jun 1948?
A Undang-undang darurat diisytiharkan
B Pasukan keselamatan diperkukuhkan
C Parti Komunis Malaya diharamkan
D Rancangan Briggs diperkenankan
Jawapan:

11. Mengapakah pengganas komunis pada tahun 1948 bertindak dengan membakar kilang, menyerang balai polis dan merosakkan landasan kereta api?
A Menubuhkan kerajaan demokrasi
B Melumpuhkan ekonomi negara
C Menamatkan Malayan Union
D Menentang pentadbiran Jepun
Jawapan:

12. Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM ) menyerang pasukan keselamatan dan balai polis
A Mencetuskan keadaan huru hara
B Menerima sokongan masyarakat
C Menggugat keselamatan masyarakat
D Menunjukkan kekuatan kerajaan
Jawapan:

13. Apakah pasukan keselamatan yang ditugaskan untuk mengawal kampung dan pekan?
A Sarawak Rangers
B Senoi Guard
C Home Guard
D Special Constable
Jawapan:

14. Kerajaan British telah memperkenalkan Sistem Pendaftaran Kebangsaan untuk membanteras ancaman Komunis di Tanah Melayu. Apakah langkah yang diambil oleh British untuk menjayakan sistem tersebut?
A Memastikan pendaftaran parti yang sah
B Menubuhkan pasukan Special Constable
C Menguatkuasakan penggunaan kad pengenalan
D Memastikan penduduk melaporkan diri di balai polis
Jawapan:

15. Apakah anggota yang dikaitkan dengan aktiviti bergerak pada waktu malam, tinggal di pinggir hutan dan membekalkan makanan dan ubat-ubatan ?
A Anggota Min Yuen
B Anggota sukarela
C Anggota tentera darat
D Anggota Melayu Radikal
Jawapan:

16. Mengapakah British mengambil tindakan menubuhkan Kampung Baru pada tahun 1952?
A Membanteras kegiatan subversif
B Melemahkan pergerakan komunis
C Mempelbagaikan kegiatan sara diri
D Menyeragamkan petempatan penduduk
Jawapan:

17. Apakah kejayaan kempen "Memenangi Hati dan Fikiran Rakyat" pada tahun 1950-an yang dilancarkan oleh British?
A Memujuk rakyat untuk menentang komunis
B Meningkatkan taraf hidup rakyat luar bandar
C Memupuk kerjasama rakyat melalui parti politik
D Mewujudkan sistem pendidikan seragam
Jawapan:

18. Mengapakah Chin Peng telah menolak tawaran pengampunan semasa Rundingan Baling pada 28 Disember 1955?
A Kerajaan meragui kesetiaan PKM
B Kerajaan enggan mengiktiraf PKM
C Kerajaan meminta PKM menyerah diri
D Kerajaan enggan membayar ganti rugi
Jawapan:

19. Nyatakan tindakan ganas komunis yang menggugat keselamatan rakyat?
I meculik
II membakar harta benda
III merampas boyfriend orang
IV membunuh penduduk yang enggan bekerjasam
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

20. Siapakah pegawai polis wanita yang pertama?
A sajat
B Barbara D.R Wenworth
Jawapan:

21. Bilakah Persidangan Kongres Belia Asia berlangsung?
A 12 Februari 1956
B 19 Jun 1948
C 19 Februari 1948
Jawapan:

22. Sir Henry dilantik sebagai Pesuruhjaya Tinggi British bagi menggantikan .......
A Donald Trump
B Sir Edward Gent
C George Henry Hall
Jawapan:

23. Siapakah yang telah dibunuh oleh komunis pada 16 Jun 1948
A John Allison
B David Beckham
Jawapan:

24. Apakah tugas Police Field Force (PFF)?
I memburu komunis
II membuat rondaan di pinggir hutan
III membawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas
IV menjaga kubu
A I dan II
B II dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas
Jawapan:

25. Apakah pasukan keselamatan yang ditugaskan untuk mengawal kampung dan pekan?
A Home Guard
B Special Constables
C Pak Guard
Jawapan:

26. Komunis menyerang Balai Polis Kampung Jeram pada tahun bila?
A 2030
B 1947
C 1948
D 1968
Jawapan:

27. Siapakah pegawai polis wanita yang pertama?
A Barbara D.R Wenworth
B Dilbara Dr Wangworth
Jawapan:

28. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang darurat di Tanah Melayu semasa ancaman komunis?
I mengetatkan undang-undang senjata api
II mengharamkan Parti Komunis Malaya
III menghantar pengintip mengintip pergerakan komunis
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

29. Apakah serangan komunis bagi melemahkan ekonomi British
I merosakkan kilang
II Menjual kedai
III merosakkan pokok getah
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

30. Apakah cogan kata Sarawak Rangers?
A Bagai bulan dipagar bintang
B Agi Idup Agi Ngelaban
C Agi Idup Agi Meraban
Jawapan:

31. Antara parti yang diharamkan semasa undang-undang darurat di Tanah Melayu ialah..
I PETA
II MPAJA
III PKMM
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

32. Antara berikut yang manakah usaha british memperkasakan pasukan keselamatan?
A menubuhkan pasukan askar melayu
B menubuhkan gerakan MPAJA
C menubuhkan pasukan polis marin
Jawapan:

33. Apakah cara pasukan polis cawangan khas (special branch) memerangi ancaman komunis?
A menyamar sebagai komunis bagi mendapatkan maklumat
B mengawal ladang dan lombong
C membuat rondaan di pinggir hutan
D menyusun pasukan polis wanita
Jawapan:

34. Pasukan yang membantu polis menentang ancaman komunis secara sukarela dikenali sebagai
A Senoi Praaq
B Pasukan polis hutan
C Auxiliary police
D Polis wanita
Jawapan:

35. Apakah kejayaan terbesar Pasukan Askar Melayu dalam usaha memerangi komunis?
A memusnahkan kubu operasi komunis
B menangkap pemimpin utama komunis
Jawapan:

36. Antara negara berikut, negara manakah yang menganggotai pasukan askar komanwel yang membantu usaha memerangi komunis di begara kita?
I Australia
II Pakistan
III New Zealand
IV Uganda
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

37. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pasukan tentera "Sarawak Rangers"?
I terdiri daripada kaum melayu sarawak
II cogan kata "agi idup agi ngelaban"
III mahir selok belok hutan
IV pasukan perisik mencari maklumat komunis
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

38. Apakah tugas pasukan sukarelawan Home Guard semasa ancaman komunis?
A menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis
B menjejak persembunyian komunis di dalam hutan
C mengeledah rumah rumah mencari pengintip komunis
Jawapan:

39. Langkah Britih untuk memutuskan hubungan diantara parti komunis dengan penduduk yang membantu komunis (Min Yuen) dikenali sebagai
A penubuhan Kampung baru
B rancangan ekonomi 5 tahun
C pelaksanaan pasukan special Branch
Jawapan:

40. Bagaimanakah cara tawaran pengampunan kepada komunis agar menyerah diri disebarkan?
I melalui radio
II melalui televisyen
III melalui penyebaran risalah
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

41. Apakah cara Sir Gerald Templer menghukum penduduk tempatan yang enggan bekerjasama memberikan maklumat mengenai gerakan komunis kepada kerajaan?
A melaksanakan perintah berkurung
B kempen bulan rakyat melawan penjahat
C memenangi hati dan fikiran rakyat
Jawapan:

42. Antara berikut apakah langkah dalam perang saraf memenangi hati penduduk temapatan yang dilaksanakan oleh templer supaya pendudk bekerjasama menentang komunis?
I mengetatkan syarat kewarganegaraan
II menawarkan hadiah wang tunai
III mengadakan lawatan
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

43. Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Komunisme adalah fahaman politik
A .menjadikan ekonomi sebagai milik negara
B. menentang penjajahan kuasa asing
C. menentang raja berkuasa mutlak
D. membela rakyat yang tertindas
Jawapan:

44. Apakah persamaan kedua-dua parti tersebut?
* Parti Kuomintang (KMT)
* Parti Komunis Nanyang
A Menentang penjajahan kuasa asing
B Menuntut kemerdekaan daripada penjajah
C Mengalakkan kesatuan sekerja penubuhan
D Menyebarkan pengaruh komunis
Jawapan:

45. Mengapakah Parti Komunis Malaya (PKM) bertambah kuat semasa pendudukan Jepun (1941-1945)?
I Mendapat bantuan kewangan
II Memiliki kemudahan pengangkutan
III Mendapat sokongan penduduk tempatan
IV Memperoleh bekalan senjata daripada British
A I dan II
B II dan IV
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

46. Apakah tujuan British bertindak meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948?
A Mengharamkan PKM
B Menutup sekolah Cina
C Menyekat pengaruh komunis
D Mengharamkan Kesatuan
Jawapan:

47. ada 16 Jun 1948 komunis telah membunuh tiga orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak.
Apakah tindakan British selepas peristiwa berikut?
A Mendesak komunis serah diri
B Memperkenalkan kad pengenalan
C Melumpuhkan ekonomi komunis
D Mengisytiharkan Undang-undang Darurat
Jawapan:

48. *Gerald Templer telah melancarkan kempen memenangi hati dan fikiran rakyat.*
Bagaimanakah Templer bertindak untuk mencapai matlamat tersebut?
I Menghapuskan gerakan Min Yuen
II Memperkenalkan kad pengenalan
III Mengikis perasaan perkauman
IV Melonggarkan syarat kerakyatan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

49. Apakah langkah yang digunakan dalam Rancangan Briggs untuk membanteras ancaman komunis pada tahun 1950?
I Melonggarkan syarat kerakyatan
II Menawarkan pemberian hadiah
III Membuka kampung baru
IV Melancarkan Gerakan Kelaparan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

50. Pertemuan Baling telah diadakan pada 28 Disember 1955 di Baling, Kedah antara wakil kerajaan dengan wakil pihak komunis.
Apakah tuntutan kerajaan dalam pertemuan tersebut?
A Mengembalikan harta rampasan
B Meninggalkan negara
C Meletakkan senjata
D Memusnahkan kubu
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。