1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 3 Latihan Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita

Klik untuk jawapannya

1. Sejak awal abad ke-20 idea gerakan Islam dari Timur Tengah telah mula menyelusup masuk ke negara kita. Bagaimanakah reaksi British terhadap perkembangan tersebut?
A menangkap golongan gerakan Islam
B memperkenalkan Enakmen Undang-Undang Islam 1904
C memenjarakan tokoh-tokoh gerakan Islam
D menyebarkan propaganda
Jawapan:

2. Apakah badan penyiasat yang ditubuhkan oleh British bagi mengawal gerakan Islah Islamiah?
A Jabatan Siasatan dan Mahkamah
B Jabatan Jenayah dan Undang-undang
C Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Politik
D Jabatan Siasatan Jenayah dan Biro Siasatan Undang-undang
Jawapan:

3. Mengapakah British berusaha membendung pengaruh gerakan Islamiah di negara kita pada abad ke-20?
A Berlakunya kebangkitan penentangan oleh Tok Janggut
B Tidak mahu orang Melayu menentang pemerintahan British
C Orang British bersikap Islamofobia
D Berusaha untuk menyekat penyebaran agama Islam
Jawapan:

4. Apakah cabaran yang dihadapi oleh orang Melayu pada abad ke-20 dalam usaha mereka untuk menyebarkan ideologi nasionalisme menentang penjajahan British?
A tindakan radikal pihak Brtish terhadap tokoh nasionalis
B pejuang-pejuang tempatan ditangkap dan dibunuh oleh British
C kewujudan undang-undang yang mengawal kebebasan bersuara, penerbitan dan berpersatuan
Jawapan:

5. Antara berikut yang manakah undang-undang British yang berkaitan dengan penerbitan?
A Publishing and Book Enactment 1915
The Seditious Publication (Prohibition) Enactment 1919 Publishing and Book Law 1904 Proibition Publication 1919
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

6. Yang manakah antara berikut berkaitan dengan krisis rantau Balkan ?
A permusuhan Australia dengan Serbia
B permusuhan antara Jerman dengan Perancis
C pembunuhan Archduke Ferdinand oleh pemuda Serbia
D kewujudan pakatan ketenteraan antara Kuasa Tengah dengan Pakatan Bertiga
Jawapan:

7. Antara berikut yang manakah negara sekutu kepada Pakatan Bertiga semasa Perang Dunia Pertama?
A Serbia, Itali, Romania
B Bulgaria, Portugal, Greece
C Austria-Hungary, Belanda, Serbia
D Jerman, Perancis, Itali
Jawapan:

8. Pada pendapat anda, mengapakah wujud persaingan antara negara imperialis Eropah dalam mendapatkan tanah jajahan?
A lambang kehebatan dan kemegahan negara mereka
B untuk mendapatkan pengiktirafan dan sanjungan dunia
C untuk memenuhi keperluan industri negara mereka
D untuk mendapatkan bahan mentah
Jawapan:

9. Mengapakah Jerman turut mengisytiharkan perang terhadap Perancis semasa Perang Dunia Pertama?
A Perancis merupakan sekutu Rusia
B Orang Perancis membunuh putera mahkota Austria-Hungary
C Perancis mula memihak kepada Belgium
D Perancis telah menyerang Jerman terlebih dahulu
Jawapan:

10. Apakah faktor kejayaan Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama?
 Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita
A Berlakunya siri persidangan dan perjanjian damai
B Amerika Syarikat diiktraf sebagai kuasa besar dunia
C Jerman dipaksa menandatangani gencatan senjata
D Terdapat penglibatan Amerika Syarikat
Jawapan:

11. Apakah keputusan penting yang terhasil daripada Persidangan Damai Paris 1919?
A Jerman bukan lagi menjadi ancaman kepada Eropah
B pembentukan negara bangsa ditentukan oleh rakyat
C lahirnya Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wlison
D Pakatan Bertiga dan Kuasa Tengah menjalankan gencatan senjata
Jawapan:

12. Apakah prinsip utama yang diputuskan dalam Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson?
A sempadan negara berasaskan bangsa
B gencatan senjata oleh negara-negara yang terlibat Perang Dunia Pertama
C Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian
D Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada Eropah
Jawapan:

13. Negara manakah yang terlibat dengan Perjanjian Versailles?
A Empayar Uthmaniyah dengan Serbia
B Pakatan Bertiga dengan Kuasa Tengah
C Jerman dengan Pakatan Bertiga
D Amerika Syarikat dengan Jerman
Jawapan:

14. Apakah kesan daripada prinsip yang dipersetujui dalam Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson terhadap Eropah?
A tamatnya peperangan yang meargut banyak nyawa
B perjanjian damai antara kuasa-kuasa besar dunia
C munculnya negara-negara baharu berasaskan rumpun bangsa
D Jerman menanggung kerugian yang banyak
Jawapan:

15. Apakah peranan Liga Bangsa-bangsa yang ditubuhkan semasa Perjanjian Versailles ditandatangani?
A memantau perkembangan negara Jerman
B memberi perlindungan kepada negara-negara Pakatan Bertiga
C menjamin keamanan kepada seluruh dunia
D menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa
Jawapan:

16. Berakhirnya Perang Dunia Pertama telah meruntuhkan pemerintahan beraja di Eropah. Negara manakah yang terlibat dengan kesan tersebut?
A Serbia
B Britain
C Amerika Syarikat
D Jerman
Jawapan:

17. Negara-negara berikut muncul selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama setelah keruntuhan empayar Austria-Hungary.
A Poland, Estonia dan Latvia
B Iran, Iraq, dan Syria
C Lebanon, Lithuania
D Yugoslavia, Czechoslovakia
Jawapan:

18. Apakah kesan yang dirasai oleh negara kita hasil Perang Dunia Pertama?
A Pemodenan ekonomi oleh British
B Kemakmuran sistem pemerintahan British
C Pengeksploitasian hasil ekonomi negara
D pelaksanaan undang-undang yang lebih ketat
Jawapan:

19. Negara manakah yang memberi laluan kepada Jerman untuk menyerang Perancis?
A Finland
B Costa Rica
C Itali
D Belgium
Jawapan:

20. Negara manakah yang diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama?
A Amerika Syarikat
B Perancis
C Britain
D Itali
Jawapan:

21. Apakah penyebab kepada berlakunya krisis rantau Balkan?
A Akibat keperluan bahan mentah
B Persaingan sihat dalam perdagangan
C Permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia
D Berlakunya Perang Dunia Kedua
Jawapan:

22. Apakah antara propaganda yang digunakan oleh Jepun untuk menambat hati orang di Asia Tenggara?
A Semangat Asia
B Asia untuk Orang Barat
C Bersama Jepun Bangkit
D Jepun negara matahari terbit
Jawapan:

23. Perang Dunia Kedua bermula setelah Jepun menyerang ___________.
A Rusia
B China
C Pearl Harbour D Filipina
Jawapan:

24. Berikut merupakan kawasan Perang Dunia Kedua berlaku di Asia Pasifik KECUALI
A Lautan Pasifik
B Tanah Besar Asia
C Kepulauan Laut Mediterranean
D Kepulauan Asia Tenggara
Jawapan:

25. Apakah kod operasi pendaratan tentera Bersekutu di Normandy, Perancis pada Jun 1944?
 Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita
A Blitzkrieg
B D-Day
C A-Team
D Barbarossa
Jawapan:

26. Kemenangan pihak Bersekutu telah memberikan iktibar kepada kita sehingga kini. Antara berikut, iktibar yang manakah relevan berkaitan peristiwa tersebut?
A Bekerjasama dan bermuafakat dalam menghadapi cabaran
B Sentiasa berani menempuh dugaan
C Rasional dalam tindakan
D Sentiasa bersiap siaga
Jawapan:

27. Dalam Operasi Barbarossa, Hitler mengarahkan lebih tiga juta tentera menyerang Rusia dengan dibantu oleh 3350 kereta kebal dan 2270 kapal terbang. Operasi tersebut disertai oleh tentera...
A Romania, Jepun, Jerman
B Jerman , Itali, Finland
C Finland,Romania,Hungary
D Austria, Romania, Hungary
Jawapan:

28. Apakah cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama?
I Krisis Manchuria
II Perjanjian Pelucutan Senjata
III Krisis Habsyah
IV Krisis rantau Balkan
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

29. Apakah faktor utama berlakunya Perang Dunia Kedua di Eropah?
I Pakatan Ketenteraan
II Persaingan kuasa imperialis
III Kemunculan Ideologi baharu
IV Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

30. Nyatakan DUA kesan daripada peristiwa Perang Dunia Pertama?
I Keruntuhan pemerintahan beraja
II Kemunculan negara baharu
III Kesedaran nasionalisme bermula
IV Kemerdekaan Amerika Syarikat
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

31. Penglibatan negara manakah yang membawa kemenangan kepada Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama?
 Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita
A Jerman
B Greece
C Amerika Syarikat
D Rusia
Jawapan:

32. Antara berikut, yang manakah bukan terdiri daripada Kuasa Tengah?
A Jerman
B Bulgaria
C Empayar Uthmaniyah
D Rusia
Jawapan:

33. Terdapat dua kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, iaitu Kuasa Paksi dan Kuasa Bersekutu. Kuasa Paksi terdiri daripada
A Jerman, Britain dan Perancis
B Jerman, Itali dan Jepun
C Jepun, Perancis dan Amerika Syarikat
D Rusia, Perancis dan Britian
Jawapan:

34. Berikut adalah merupakan kawasan pendaratan tentera Bersekutu di Normandy kecuali...
A Pantai Utah
B Pantai Omaha
C Pantai Jane
D Pantai Juno
Jawapan:

35. Antara berikut, bom manakah yang telah digugurkan di Bandar Hiroshima dan Nagasaki?
 Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita
I Little Boy
II MK-41
III Fat Man
IV Bom Tsar
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

36. Siapakah nama tokoh tersebut?
 Bab 3: Konflik Dunia Dan Pendudukan Jepun Di Negara Kita
A Sybil Kathigasu
B Gurchan Singh
C Isabella Suarez
D Abdon Clement
Jawapan:

37. Apakah implikasi daripada Perjanjian Versailles 1919 terhadap Jerman?
A Bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang
B Membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga
C Mengehadkan saiz angkatan tentera
D Semua jawapan adalah betul.
Jawapan:

38. Antara pernyataan berikut, yang manakah BENAR mengenai kemunculan ideologi baharu iaitu fasisme?
A Gerakan fasisme di bawah pimpinan Vladimir Lenin
B Memberikan keutamaan kepada kepentingan negara
C Memulihkan nasionalisme di Jerman
D Persaingan untuk mendapatkan tanah jajahan
Jawapan:

39. Perang Dunia Kedua tercetus apabila Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman.
Pilih faktor tercetusnya Perang Dunia Kedua di Eropah.
I Penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat
II Penyertaan Itali dalam perang di Eropah
III Serangan Jerman terhadap Rusia
IV Kerjasama kuasa besar
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

40. Antara berikut merupakan faktor berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah KECUALI
A Kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera
B Kegagalan operasi menawan Rusia
C Kejayaan operasi pendaratan tentera Bersekutu
D Kesilapan Kuasa Paksi membuat keputusan politik
Jawapan:

41. Antara berikut, yang manakah bukan negara baharu yang lahir daripada keruntuhan empayar Austria-Hungary?
A Czechoslovakia
B Hungary
C Yugoslavia
D Latvia
Jawapan:

42. Pilih pernyataan yang betul mengenai Perang Dunia Kedua. Jawapan anda boleh lebih daripada satu.
I Gerakan nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler
II Gerakan fasisme di bawah pimpinan Vladimir Lenin
III Itali meluaskan tanah jajahan dengan menguasai Habsyah
IV Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

43. Pilih pernyataan yang betul.
A Presiden Amerika Syarikat - Winston Churchill
B Perdana Menteri Britain - Joseph Stalin
C Presiden Rusia - Franklin Roosevelt
D Pemimpin Jerman - Adolf Hitler
Jawapan:

44. Operasi Barbarossa menyasarkan bandar utama di Rusia KECUALI
A Leningrad
B Stalingrad
C Rhineland
D Moscow
Jawapan:

45. Jepun telah menandatangani perjanjian Pakatan Tiga Negara dengan ___________
A Jerman
B Manchuria
C China
D Korea
Jawapan:

46. Antara yang berikut yang manakah ialah faktor perang dunia pertama?
Pilih jawapan yang tepat.
I Perebutan takhta
II Krisis rantau Balkan
III Pengeboman Pearl Habour
IV Pakatan ketenteraan
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

47. Apakah yang menyebabkan berlakunya krisis rantau Balkan?
A Akibat keperluan bahan mentah
B Persaingan mendapatkan tanah jajahan
C Permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia
D Berlakunya Perang Dunia Kedua
Jawapan:

48. Antara berikut, yang manakah bukan terdiri daripada Kuasa Tengah?
A Jerman
B Bulgaria
C Empayar Uthmaniyah
D Rusia
Jawapan:

49. Apakah prinsip utama Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson?
I sempadan negara berasaskan bangsa
II penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri
III kehebatan negara berdasarkan penguasaan tanah jajahan
IV kesedaran semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

50. Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di Eropah KECUALI
A Kerajaan Republik Jerman didirikan
B Pemerintahan Dinasti Hansburg berakhir
C Kerajaan komunis pertama terbentuk di Rusia
D Penubuhan negara baharu seperti Poland
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。