1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 5 Latihan Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 5: Persekutuan Tanah Melayu

Klik untuk jawapannya

1. Malayan Union 1946 telah digantikan dengan ____________.
A Persekutuan Tanah Melayu 1948
B Persekutuan Tanah Melayu 1957
C Pentadbiran Tentera British
Jawapan:

2. Apakah faktor utama yang menyebabkan British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948?
A Gesaan Piagam Atlantik
B UMNO tidak menuntut kemerdekaan
C Orang Melayu menggunakan senjata dalam bantahan
D Sikap acuh tidak acuh orang Melayu
Jawapan:

3. Siapakah bekas pegawai-pegawai British yang menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948
I Sir George Maxwell
II Sir Tony Fernandez
III Sir Cecil Clementi
IV Sir Frank Swettenham
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

4. *Ditubuhkan pada 25 Julai 1948
*Matlamat membincangkan ASAS Perjanjian PTM 1948
Namakan jawatankuasa tersebut
A Jawatankuasa Kerja
B Jawatankuasa Perunding
Jawapan:

5. Berapa ahlikah yang menganggotai Jawatan Kuasa Eksekutif bagi pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
A 24 orang ahli
B 18 orang ahli
C 12 orang ahli
D 8 orang ahli
Jawapan:

6. Siapakah pengasas parti Islam tersebut?
A Abu Bakar al-Baqir
B Musa Ahmad
C Hj Fuad
D Nik Aziz
Jawapan:

7. Apakah sebab perundingan Persekutuan Tanah Melayu ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu?
A Kemerdekaan tidak akan diberikan
B Mahukan negara aman
C Tidak disertai oleh wakil orang dagang
D Orang dagang tiada hak keistimewaan
Jawapan:

8. Rakyat British di bawah Persekutuan Tanah Melayu 1948 merujuk kepada mereka yang .......
A tinggal dan lahir di Singapura
B tinggal dan lahir di Tanah Melayu
C tinggal dan lahir di Pulau Pinang dan Melaka
D tinggal dan lahir di negeri-negeri Melayu
Jawapan:

9. Struktur pentadbiran dalam Persekutuan 1948 telah menunjukkan bahawa..................
A Majlis Raja-raja Melayu bertanggungjawab ke atas sultan negeri
B wujud pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri
C Majlis Eksekutif dan perundangan di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi
D perlantikan Menteri Besar ditentukan oleh Pesuruhjaya Tinggi British
Jawapan:

10. Kejayaan menentang Malayan Union merupakan kejayaan orang Melayu menentang penjajahan British. Mengapakah anda berpendapat sedemikian?
A Orang Melayu sudah boleh berdikari dan berkerajaan sendiri
B Orang Melayu berjaya mendesak British mengambil kira kehendak mereka dalam perubahan politik di Tanah Melayu
C Orang Melayu telah berjaya memberi kesedaran kepada British supaya tidak boleh berbuat sesuka hati
D Orang Melayu telah mendapat semula hak istimewa mereka sebagai peribumi
Jawapan:

11. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada ________________ untuk menggantikan Perlembagaan Malayan Union.
A 1 Februari 1948
B 1 Mac 1948
C 1 Februari 1946
D 1 Mac 1946
Jawapan:

12. Usaha penentangan orang Melayu terhadap British supaya pendapat dan kehendak mereka dipertimbangkan termasuklah
I Tindakan membunuh pegawai-pegawai British
II Tindakan memulaukan majlis-majlis berkaitan Malayan Union
III Tindakan berkabung oleh orang-orang Melayu
IV Tindakan membakar pusat pentadbiran
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

13. Pada bulan Julai 1946, suatu Jawatankuasa Kerja telah dilantik yang terdiri daripada 2 wakil UMNO, 4 wakil Raja-Raja Negeri Melayu dan 6 pegawai British untuk merangka suatu perlembagan yang baru bagi menggantikan Malayan Union.
A Ya
B Tidak
Jawapan:

14. Berikut merupakan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang berbeza daripada Malayan Union, kecuali
A Majlis Undangan ditubuhkan
B Majlis Raja-raja Melayu dibubarkan
C Pesuruhjaya Tinggi British dibantu oleh Majlis Kerja Kerajaan (Executive Council)
D Kuasa memerintah terletak pada tangan Pesuruhjaya Tinggi Inggeris
Jawapan:

15. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengembalikan kedaulatan Raja-raja Melayu dengan memberi semula ____________________________ke atas negeri mereka masing-masing.
A Hak-hak utama, kuasa dan bidang kuasa
B Hak-hak tertentu, kuasa dan bidang kuasa
C Hak-hak tertentu, kuasa tertentu dan bidang kuasa
D Hak-hak tertentu, kuasa tertentu dan bidang kuasa tertentu
Jawapan:

16. Raja-raja Melayu telah bersetuju memberikan taraf kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu kepada ______________ orang bukan Melayu yang layak.
A 30,00
B 300,000
C 3,000
D 300
Jawapan:

17. Kesan utama Persekutuan Tanah Melayu 1948 adalah mengembalikan semula status quo politik Raja-raja Melayu, negeri-negeri Melayu dan pengiktirafan kepada ____________________ sebagai peribumi.
A orang Siam
B orang Melayu
C orang Cina
D orang India
Jawapan:

18. Perjanjian persekutuan Tanah Melayu 1948 telah melahirkan keinginan Kerajaan United Kingdom dan Raja-raja Melayu untuk mengarah kepada pembentukan “_________________”.
A Kerajaan Sendiri
B Negeri Sendiri
C Kepulauan Sendiri
D Istana Sendiri
Jawapan:

19. Kedatangan British ke Tanah Melayu hanya mementingkan ___________________.
A sosial
B agama
C ekonomi
D politik
Jawapan:

20. Kesan serta-merta kejayaan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu termasuk tindakan ____________________ yang cuba merebut kuasa dan mahu menggulingkan kerajaan.
A Parti Komunis Malaya
B Parti Keadilan Rakyat
C Pakatan Harapan
D Barisan Nasional
Jawapan:

21. Maklumat berikut berkaitan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.
Sikap politik orang Melayu yang mendorong British menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.
Apakah bukti orang Melayu mengamalkan kesederhanaan dalam berpolitik?
I Mengadakan kongres
II Menulis dalam akhbar
III Menyokong orang dagang
IV Menyertai PKM
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

22. Apakah kesan rundingan berikut?
Rundingan antara British dengan Raja-raja Melayu dan UMNO 1948
A Pemberian kerakyatan dilonggarkan
B Pengembalian kuasa Raja-raja Melayu
C Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
D Penangguhan perlaksanaan Malayan Union
Jawapan:

23. Maklumat berikut menunjukkan piagam yang dikeluarkan oleh PBB
* Piagam Atlantik 1945
Apakah tanggungjawab British berdasarkan piagam tersebut?
A Mengembalikan keamanan
B Membebaskan tanah jajahan
C Membentuk persekutuan
D Memajukan ekonomi rakyat tempatan
Jawapan:

24. Pilih 2 ahli Parlimen British yang ditugaskan melihat reaksi orang Melayu menentang Malayan Union 1946.
I Gammans
II Rees Williams
III Sir Henry Gurney
IV Sir Edward Gent
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

25. Pada bulan Julai 1946, suatu Jawatankuasa Kerja telah dilantik yang terdiri daripada 2 wakil UMNO, 4 wakil Raja-Raja Negeri Melayu dan 6 pegawai British untuk merangka suatu perlembagan yang baru bagi menggantikan Malayan Union.
A Ya
B Tidak
Jawapan:

26. Berikut merupakan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang berbeza daripada Malayan Union, kecuali
A Majlis Undangan ditubuhkan
B Majlis Raja-raja Melayu dibubarkan
C Pesuruhjaya Tinggi British dibantu oleh Majlis Kerja Kerajaan (Executive Council)
D Kuasa memerintah terletak pada tangan Pesuruhjaya Tinggi Inggeris
Jawapan:

27. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah mengembalikan kedaulatan Raja-raja Melayu dengan memberi semula ____________________________ke atas negeri mereka masing-masing.
A Hak-hak utama, kuasa dan bidang kuasa
B Hak-hak tertentu, kuasa dan bidang kuasa
C Hak-hak tertentu, kuasa tertentu dan bidang kuasa
D Hak-hak tertentu, kuasa tertentu dan bidang kuasa tertentu
Jawapan:

28. Apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948?
A Kekuatan perpaduan orang Melayu
B Pertambahan bilangan kaum imigran
C Memenuhi desakan orang dagang
D Akur tuntutan golongan radikal
Jawapan:

29. Apakah ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?
I Penggabungan 11 buah negeri
II Pengenalan sistem Raja Berperlembagaan
IIIPentadbiran negeri diketuai oleh Residen
IVPerlantikan Menteri Besar sebagai ketua kerajaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

30. Apakah sumbangan tokoh berikut?
*Dato Onn Ja"afar
A Menubuhkan Majlis Raja-raja Melayu
B Merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
C Memimpin orang Melayu menentang Malayan Union
D Mendesak British supaya memberi kemerdekaan segera kepada Tanah Melayu
Jawapan:

31. Apakah tugas Menteri Besar dalam sistem pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948?
A Menggubal dasar negara
B Melantik pegawai kerajaan
C Menasihati soal adat Melayu
D Mengetuai pentadbiran negeri
Jawapan:

32. Apakah maksud Rakyat Raja Melayu?
A Mereka yang lahir dan tinggal di Pulau Pinang dan Melaka
B Orang yang lahir di Sarawak dan Sabah
C Mereka yang bermaustatin di Tanah Melayu
D Orang Melayu yang lahir di sesebuah Negeri Melayu
Jawapan:

33. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dibentuk bagi menggantikan __________________ yang gagal.
A Perjanjian Kemerdekaan
B Perjanjian Malayan Union
C Perjanjian Pangkor
D Perjanjian London
Jawapan:

34. Orang Melayu dipimpin oleh ______________ menunjukkan ketegasan menentang Malayan Union.
A Tunku Abdul Rahman
B Dato' Onn Ja'afar
C Dato' Ja'afar Onn
D Dato' Bahaman
Jawapan:

35. Pilih bekas pegawai British yang telah menolak dasar menakluk Tanah Melayu.
I Sir R.O. Winsted
II Sir Edward Gent
III Sir George Maxwell
IV Sir Cecil Clementi
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

36. Siapakah yang mengasaskan UMNO?
A Tunku Abdul Rahman
B Dato' Onn Ja'afar
C Tun Hussien Onn
D Dato' Hamzah Abdullah
Jawapan:

37. Pesuruhjaya Tinggi British yang pertama dalam pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah ______________
A James Brooke
B Sir Edward Gent
C Charles Brooke
D Sir Frank Swettenham
Jawapan:

38. Pernyataan berikut menerangkan sebuah parti di Tanah Melayu
Parti Kebangsaan Melayu Melaya menyokong Malayan Union
Mengapakah parti tersebut berbuat demikian?
A Mengiktiraf kuasa sultan
B Menentang prinsip jus soli
C Memelihara hak pembesar Melayu
D Menghapuskan sistem feudal Melayu
Jawapan:

39. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948?
I Gesaan pedagang asing
II Sokongan golongan Melayu radikal
III Sikap politik orang Melayu yang sederhana
IV Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D III dan IV
Jawapan:

40. Sultan negeri manakah yang menjadi JURUCAKAP semasa perundingan antara Raja-raja Melayu dengan Pihak British pada 27 Mei 1946 di Kuala Kangsar ?
A Sultan Perak
B Sultan Johor
C Sultan Melaka
D Sultan Singapura
Jawapan:

41. Shamsiah Fakeh mengetuai parti
A Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
B Angkatan Pemuda Insaf (API)
C Hizbul Muslimin
D UMNO
Jawapan:

42. Siapakah tokoh tersebut yang memegang jawatan KETUA SETIAUSAHA MALAYAN UNION ?
A A.T. Newboult
B K.K.O'Connor
Jawapan:

43. Pilih perwakilan UMNO dalam Jawatankuasa Kerja 1946
I Dato' Onn Jaafar
II Haji Megat Yunus
III Tunku Abdul Rahman
IV Tan Cheng Lock
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

44. Siapakah Pengerusi ALL MALAYAN COUNCIL OF JOIN ACTION (AMCJA) ?
A Tan Cheng Lock
B Ahmad Boestamam
C Shamsiah Fakeh
Jawapan:

45. Mengapakah Ahmad Boestamam menerbitkan akhbar SUARA RAKYAT ?
A Menentang penjajahan bentuk baru British di Tanah Melayu
B Membuka minda rakyat ke arah idea merdeka
Jawapan:

46. Menurut PERLEMBAGAAN RAKYAT oleh PUTERA-AMCJA, warganegara Malaya haruslah dinamakan dengan
A Melayu
B Malaysia
C Malaysian
Jawapan:

47. Apakah warna Bendera kebangsaan PTM menurut PERLEMBAGAAN RAKYAT oleh PUTERA-AMCJA ?
A Merah dan Putih
B Biru, Kuning
C Kuning, Putih, Merah dan Biru
Jawapan:

48. Apakah yang dilakukan oleh gabungan PUTERA-AMCJA apabila British menolak Perlembagaan Rakyat ?
A Mengadakan hartal
B Mengadakan demonstrasi
C Mogok lapar
D Berhimpun tanda bantahan
Jawapan:

48. Pilih negara yang telah merangka Piagam Atlantik 1945.
I Britain
II Amerika Syarikat
III Jepun
IV Perancis
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

49. Tokoh tersebut antara pegawai British yang menyokong PTM 1948.
Beliau mencadangkan British melibatkan Raja-raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan.
A Sir Ralph Hone
B Sir Edward Gent
C Sir Malcom MacDonald
Jawapan:

50. Berapakah bilangan anggota Majlis Raja-Raja ?
A 9
B 8
C 14
D 11
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。