1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 10 Latihan Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 10: Pemasyhuran Kemerdekaan

Klik untuk jawapannya

1. Apakah nama bendera yang diturunkan pada pukul 12 tengah malam pada 30 Ogos 1957?
A Union Jack
B United State
C United Malay Nasional Organisation
D Malaya
Jawapan:

2. Apakah nama tempat diturunkan bendera Union Jack?
A Kelab Malaya
B Kelab Union Jack, Selangor
C Kelab Selangor, Kuala Lumpur
D Kelab Selangor, Selangor
Jawapan:

3. Siapakah yang telah menaikkan bendera persekutuan tanah melayu?
A Pemuda Persekutuan Tanah Melayu
B Pemuda MCA, MIC & UMNO
C Pemuda Malaya
D Pemuda UMNO
Jawapan:

4. Apakah nama tempat pemasyhuran kemerdekaan persekutuan?
A Kelab Selangor, Kuala Lumpur
B Stadium Kuala Lumpur
C Stadium Merdeka Kuala Lumpur
D Stadium Melawati, Shah Alam
Jawapan:

5. Siapakah pembesar utama yang tidak hadir semasa pemasyhuran kemerdekaan?
A Raja-raja melayu
B Tunku Abdul Rahman
C Ratu Elizeberth
D Duke of Wellington
Jawapan:

6. Siapakah Ketua Negara Persekutuan Tanah Melayu?
A Tunku Abdul Rahman
B Raja-raja melayu
C Presiden parti perikatan
D Yang Dipertuan Agong
Jawapan:

7. Apakah maksud laungan merdeka?
A Kemenangan negara yang bebas daripada cengkaman penjajah
B Kemenangan rakyat yang bebas daripada cengkaman anasir luar
C Kemenangan rakyat yang bebas daripada cengkaman penjajah
D Kemenangan penduduk setempat yang bebas daripada cengkaman penjajah
Jawapan:

8. Siapakah wakil Ratu Elizeberth?
A Duke of Wellington
B Wellington of Duke
C Union jack
D Christoper
Jawapan:

9. Apakah peristiwa penting sebelum pemasyhuran kemerdekaan?
A Rombongan Merdeka
B Perjanjian London
C Demonstrasi besar-besaran di Kuala Lumpur
D Perjanjian British
Jawapan:

10. Apakah monumen yang dibuat sebelum pemasyhuran merdeka?
A Stadium Kelab Selangor
B Stadium Merdeka
C Bangunan Pejabat Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu
D Lapangan terbang negara
Jawapan:

11. Apakah parti memerintah persekutuan tanah melayu pada 31 Ogos 1957
A Barisan Nasional
B Parti perikatan
C Parti Bersatu
D Barisan Negara
Jawapan:

12. Kemerdekaan bukan hanya pertempuran untuk melawan satu kumpulan ayau warna kulit, malah merupakan satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas.
Siapakah tokoh yang dimaksudkan?
A Tunku Abdul Rahman
B Soekarno
C Mahatma Gandhi
D Nelson Mandela
Jawapan:

13. Nyatakan lambang kebangsaan bagi Negara kita
I lagu negaraku
II bunga raya
III Jata Negara
IV Bendera
A I dan II
B II dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas
Jawapan:

14. Lambang-lambang kebangsaan berperanan penting untuk ________.
A simbol perpaduan
B lambang kemegahan negara
C identiti dan lambang kedaulatan negara
D Menaikna jati diri dan semangat kebangsaan
A I dan II
B II dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas
Jawapan:

15. Bangunan ini dibina khas bagi meraikan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Bangunan yang dimaksudkan ialah ________.
A Stadium Merdeka
B Tugu Negara
C Muzium Negara
D Padang Merdeka
Jawapan:

16. Apakah kepentingan lambang ini?
A Menunjukkan ketulusan
B Mempamerkan kehebatan dan kemasyuran
C Mewujudkan semangat kekitaan
D Melahirkan semangat cinta akan negera
Jawapan:

17. Mengapakah Bank Negara diwujudkan pada awal kemerdekaan negara kita?
A Membantu penduduk luar bandar bersaing dalam ekonomi
B Membuka lebih banyak peluang pekerjaan
C Menggalakkan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi
D Menarik pelabur luar untuk melabur dalam Negara
Jawapan:

18. Apakah tujuan Rancangan Buku Merah?
A Membuka penerokaan tanah bagi pertanian
B Memantau Projek Pembangunan
C Manstabilkan kewangan negara
D Menyediakan peluang pekerjaan terutamanya ke luar negara
Jawapan:

19. Selepas kemerdekaan, apakah sistem pentadbiran yang dialamkan di Tanah Melayu?
A Raja Berperlembangaan dan Demokrasi Terpimpin
B Raja Berperlembangaan dan Demokrasi Berparlimen
C Autokratik
D Republik
Jawapan:

20. Siapakah yang dilantik menjadi Perdana Menteri yang pertama?
A Dr Ismail Abdul Rahman
B Dato' Onn Jaafar
C Tunku Abdul Rahman
D Dato' Abdul Razak
Jawapan:

21. Apakah maksud kemerdekaan Kamus Dewan?
A. Bebas dari penjajah Barat
B. Bebas dari penjajahan atau naungan
C. Bebas mentadbir dan majukan negara
D. Bebas mengamalkan budaya kaum sendiri
Jawapan:

22. Setelah merdeka, kerajaan banyak menumpukan dalam pembangunan sosial iaitu ______________.
I Penddidikan
II Kedudukan Bahasa Melayu
III Jabatan Penerangan
IV Pusat Kesihatan dan hospital
A I dan II
B II dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas
Jawapan:

23. Apakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi mengukuhkan Bahasa Melayu ?
I Mengangkat Bahasa Melayu menjadi Bahasa Kebangsaan
II Menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka
III Di dalam Perlembangaan Persekutuan
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

24. Apakah monumen yang dibuat sebelum pemasyhuran merdeka?
A Stadium Kelab Selangor
B Stadium Merdeka
C Bangunan Pejabat Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu
D Lapangan terbang negara
Jawapan:

25. Kemerdekaan bererti bebas, apakah kebebasan tersebut ?
A menindas
B tidak melangkah jauh
C berfikir
Jawapan:

26. Lagu Negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan negara. Apakah nama lagu asal yang diubahsuai menjadi lagu Negaraku?
A. Lagu Terang Bulan
B. Lagu Bersatu Teguh
C. Lagu Jiwa dan Bangsaku
D. Lagu Maju Jaya Baangsaku
Jawapan:

27. Siapakah pemimpin PARTI PESAKA ?
A soekarno
B tun fuad stephens
C mahatma gandhi
D tun temenggong jugah anak anak barieng
Jawapan:

28. Penduduk manakah yang berkorban demi mempertahankan negara ?
A peribumi sabah
B peribumi sarawak
Jawapan:

29. Apakah maksud merdeka ?
A menghayati pengorbanan dan mempertahankan perpaduan
B menghayati semangat jiwa merdeka
C kebebasan dan usaha mendaulatkan nusa dan bangsa
Jawapan:

30. Apakah dimaksud dengan takrif kemerdekaan ?
A bebas daripada penjajahan
B lepas dari cengkaman luar
C berada dalam negara penjajahan
Jawapan:

31. Manakah persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara
I jawatankuasa sambutan
II jawatan persediaan negara
III jawatan persediaan fizikal
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

32. Bilakah peletakan batu asas stadium melaka dilaksanakan ?
A 30 ogos 1957
B 28 ogos 1957
C 17 ogos 1957
D 20 ogos 1957
Jawapan:

33. Dimanakah asal dari lagu negaraku ?
A bulan dan bintang
B kesetiaan kepada negara
C terang bulan
D cinta akan negara
Jawapan:

34. Siapakah yang mereka bentuk bendera malaysia ?
A abdul rahman
B yaacob abdul latiff
C razak hussien
D mohamed hamzah
Jawapan:

35. Manakah persediaan menyambut pemasyhuran kemerdekaan negara
I jawatankuasa sambutan
II jawatan persediaan negara
III jawatan persediaan fizikal
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

36. Tarikh ucapan Tunku Abdul Rahman
A 8 Julai 1957
B 7 Ogos 1957
C 5 Jun 1957
D 8 Ogos 1957
Jawapan:

37. Kementerian yang meninjau pendapat rakyat untuk menentukan bunga kebangsaan
A Pendidikan
B Sumber manusia
C Pertanian
D Sukan
Jawapan:

38. Malaysia's Independence's MVPs
I Dato' Abdul Razak Hussein
II Tunku Abdul Rahman
III Jawatankuasa Persediaan Fizikal
IV Jawatankuasa Sambutan
A I dan II
B II dan IV
C I, III dan IV
D Semua di atas
Jawapan:

39. Siapakah yang mereka bentuk bendera kebangsaan dan apakah jawatan yang dipegangnya?
A Mohamed Hamzah, kaki tangan jabatan pengangkutan, negeri Perak
B Muhamed Hamzah,ahli jawatankuasa jabatan kerja raya
C Mohamad Hamzah, ketua jabatan pengangkutan jalan raya negeri Kelantan
D Mohamed Hamzah, kaki tangan jabatan kerja raya negeri Johor
Jawapan:

40. Reka bentuk Pingat Emas yang dikalungkan oleh Sardon Jubir kepada Tunku Abdul Rahman
I berukir peta Semenanjung Tanah Melayu
II di tepi bulatan peta, ditulis perkataan "Merdeka"
III di tepi bulatan peta, ditulis perkataan "Bapa Kemerdekaan Tanah Air"
IV gambar Tunku Abdul Rahman
A I dan II
B II dan IV
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

41. Mengapakah sambutan Hari Kemerdekaan dirancang sangat teliti?
A. Atas arahan Yang di-Pertuan Agong
B. Mematuhi arahan Pesuruhjaya British
C. Memastikan detik bermakna diingati rakyat
D. Memastikan rakyat asing menghormatinya
Jawapan:

42. Sambutan Kemerdekaan diraikan pada malam 30 Ogos 1957. Mengapakah bendera Union Jack diturunkan?
A. Permintaan Parti Perikatan
B. Mematuhi arahan Majlis Raja-raja
C. Tanda berakhirnya pemerintahan British
D. Atas kehendak Parlimen British di London
Jawapan:

43. Apakah takrifan pengertian kemerdekaan menurut tokoh gerakan Pan – Islamisme Sayyid Jamal al Din al Afghani
A. Kebebasan adalah hak mutlas seseorang yang bertamadun dan berwawasan
B. Kemerdekaan merangkum kebebasan berfikirdan bertindak terhadap penindasan rejim
C. Rakyat mesti bersatu padu bagi mempertahankan maruah diri bangsa, agama dan negara
D. Kebebasan boleh dicapai melalui politik bebas dari penghambaan, kemiskinan dan penderitaan
Jawapan:

44. “Setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya, wlaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni” Petikan ucapan di atas adalah ucapan tokoh tentang makna kemerdekaan. Tokoh yang di maksudkan ialah
A. Nelson Mandela
B. Manhatma Gandhi
C. Soekarno
D. Tun Fuad Stephen
Jawapan:

45. Jawatankuasa Persediaan Fizikal dibentuk bagi memastikan segala perancangan yang di atur dapat dijalankan dengan sebaiknya menjelang detik pemasyhuran kemerdekaan negara. Apakah nilai yang diamalkan oleh anggota jawatankuasa tersebut?
A. Toleransi
B. Rasional
C. Kasih sayang
D. Kesederhanaan
Jawapan:

46. Maklumat berikut adalah takrif kemerdekaan menurut Sayyid Jamal al-Din al-Afghani iaitu pelopor gerakan Pan-Islamisme. Bagaimanakah kita dapat merealisasikan takrif tersebut?
Konsep Jinsiyyah =Semangat kebangsaan
Wataniyyah= Cinta akan tanah air yang merdeka
A Mewujudkan masyarakat tanpa kelas
B Mendaulatkan sistem perundangan
C Menjalinkan hubungan diplomatik
D Membentuk rakyat bersatu
Jawapan:

47. Jawatankuasa sambutan telah dibentuk sebagai persediaan untuk memeriahkan upacara sambutan kemerdekaan negara. Apakah bentuk persediaan jawatankuasa ini?
I Memilih lagu kebangsaan
II Menganjurkan kursus protokol
III Menempah bendera kebangsaan
IV Membina tempat sambutan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

48. Jadual berikut adalah badan penggubalan undang-undang di Persekutuan Tanah Melayu selepas merdeka.
Parlimen - Mengubal undang-undang peringkat Persekutuan Dewan Undangan Negeri- Mengubal undang-undang peringkat Negeri
Mengapakah wujud badan perundangan yang berbeza?
A Mengukuhkan kuasa raja
B Memastikan lebih berkesan
C Mengamalkan sistem terbuka
D Memudahkan permantauan berkala
Jawapan:

49. Negara kita menyertai pertubuhan berikut selepas mencapai kemerdekaan.
*Komanwel
*AMDA
Apakah faedah yang diperolehi negara daripada pertubuhan tersebut?
A Menguatkan pertahanan negara
B Meningkatkan prasarana ekonomi
C Menjamin kebebasan pentadbiran
D Menambah aset ketenteraan
Jawapan:

50. Penubuhan badan di atas adalah dilakukan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya
Apakah matlamat penubuhan badan di atas.
A. Memajukan kawasan tanah baru
B. Menggalakan kegiatan perdagangan
C. Memantau kesihatan penduduk
D. Memberi kemudahan kewangan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。