1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 4 Latihan Sejarah Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 4

Bab 4: Era Peralihan Kuasa British Di Negara Kita

Klik untuk jawapannya

1. Bilakah BMA mula beroperasi ?
A 12 September 1946
B 12 September 1945
C 1 April 1946
D 25 April 1945
Jawapan:

2. Malayan Union diketuai oleh Gabenor British yang dilantik oleh _____.
A Raja England
B Raja Melayu
Jawapan:

3. Siapakah yang mengetuai Unit Perancang Tanah Melayu ?
A Tan Cheng Lock
B Sir Harold Michael
C Mejar Jeneral Ralph Hone
D Ejen Ali
Jawapan:

4. Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandom pada Tarikh ____.
A 22 Jun 1987
B 25 April 1945
C 26 April 1998
D 12 April 1945
Jawapan:

5. Apakah cara bantahan Raja-raja Melayu terhadap Malayan Union ?
I Menyokong Kongres Melayu
II Bantahan Cendekiawan
III Menghantar Surat Bantahan ke London
IV Membawa Kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

6. Apakah penentangan rakyat terhadap Malayan Union ?
I Bantahan Akhbar Melayu
II Bantahan Cendekiawan
III Bantahan Persatuan Melayu
IV Menghantar Surat Bantahan ke London
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

7. Di Seremban,Negeri Sembilan, orang ramai berbaris panjang di jalan masuk istana dengan membawa sepanduk betulis "______________" dan "______________" .
I Kami Berhendak Naungan,Bukan Penaklukan
II Kekalkan Takhta Kerajaan Raja-raja Melayu
III Humbanan Perjanjian MacMichael
IV MacMichael ialah Imperialis
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

8. Bilakah penyerahan Sabah kepada British berlaku ?
A 28 Februari 1945
B 2 Mei 1946
C 24 Oktober 1945
Jawapan:

9. Pada 15 Disember 1945,berapakah bilangan orang yang berhimpun di Kota Bharu semasa MacMichael datang untuk mendapatkan tandatangan sultan ?
A 30 ribu
B 10 ribu
C 1 ribu
D 15 ribu
Jawapan:

10. Bilakah Pergerakan Semenanjung Johor berhimpun menentang Malayan Union ?
A 10 Februari 1946
B 1 Februari 1996
C 14 Februari 1997
D 10 Februari 1964
Jawapan:

11. Hari lahir Malayan Union itu dianggap sebagai ?
A Hari Kematian
B Semboyan
Jawapan:

12. Siapakah yang British melantik untuk mendapatkan tandatangan sultan ?
A Raja-raja Melayu
B H.C Willan
C Sir Harold MacMichael
Jawapan:

13. Bilakah Malayan Union di Tanah Melayu dilaksanakan ?
A 10 April 1946
B 1 April 1946
C 25 April 1946
D 1 April 1964
Jawapan:

14. Apakah maksud prinsip Jus Soli?
A Syarat kewargenegaraan berdasarkan negara
B Syarat kewargenegaraan berdasarkan ibu bapa
C Syarat kewargenegaraan berdasarkan tempat tinggal
D Syarat kewargenegaraan berdasarkan tempat lahir
Jawapan:

15. Apakah bidang kuasa raja-raja Melayu setelah Malayan Union diperkenalkan?
A Politik
B Sosial
C Ekonomi
D Agama Islam dan adat Melayu
Jawapan:

16. Bilakah MacMichael menghadap Sultan Kelantan ?
A 17 Disember 1945
B 14 November 1945
C 15 Disember 1945
D 2 November 1945
Jawapan:

17. Siapakah yang mengetuai Malayan Union?
A Residen Jeneral
B Penasihat British
C Gabenor Jeneral
D Pegawai Barat
Jawapan:

18. Apakah muslihat yang digunakan oleh Sir Harold MacMichael untuk menyelesaikan misi mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu?
A Melalui perjanjian
B Melalui rundingan damai
C Melalui paksaan dan desakan
D Melalui serangan bersenjata
Jawapan:

19. Siapakah golongan muda yang memimpin Kumpulan Rukun 13 ?
I Morshidi Sidek
II Bujang Suntong
III Awang Rambli
IV Rosly Dhoby
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

20. Anthony Brooke merayu semua persatuan antipenyerahan supaya menghentikan usaha menentang penyerahan pada ___________.
A 5 Februari 1952
B 6 Februari 1951
C 5 Februari 1951
D 6 Februari 1952
Jawapan:

21. Penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam...
I peperangan
II pentadbiran
III memajukan bidang perniagaan
IV meluaskan jaringan perdagangan
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D II, III dan IV
Jawapan:

22. Apakah akhbar yang digunakan di Singapura untuk menentang penubuhan Malayan Union
A Majlis
B Utusan melayu
C Warta Negara
D Utusan Borneo
Jawapan:

23. "Jika apa sekalipun yang terjadi, kami kaum wanita akan turut menggembleng tenaga bersama-sama kaum lelaki, bagi mendapatkan kembali hak-hak kami"
Manakah antara yang berikut berkait dengan penyataan di atas?
A Cikgu Zaharah Abdullah
B Hasah Ishak
C Halimahton Abd Majid
D Datin Puteh Mariah Ibrahim
Jawapan:

24. Apakah tindakan pemimpin H.M. Salleh ?
A Telah dihantar berkurus ke SITC
B Pulang ke Indonesia
C Berpindah ke Pulau Labuan
D Ditawarkan bekerja dengan kerajaan
Jawapan:

25. Apakah tindakan pemimpin Mandur Syarif ?
A Pulang ke Indonesia
B Menyertai Khairat Jumaat Muslimin ( KJM )
C Ditukarkan ke Jesselton
D Berpindah ke Pulau Labuan
Jawapan:

26. Apakah tindakan pemimpin Apong Kerabu ?
A Menyertaii Khairat Jumaat Muslimin ( KJM )
B Berpindah ke Pulau Labuan
C Ditukarkan dari daerah Tawau ke daerah Sandakan
D Telah dihantar berkursus ke SITC
Jawapan:

27. Apakah tindakan pemimpin Zakaria Gunn ?
A Dipindahkan ke Jesselton pada bulan September 1946.Beliau kemudian ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton sebelum pulang ke Tanah Melayu
B Berpindah ke Pulau Labuan
C Ditukarkan dari daerah Tawau ke daerah Sandakan
D Ditukarkan ke Jesselton
Jawapan:

28. Bilakah Kongres Melayu kali kedua diadakan?
A 11 Mei 1946
B 11 Mac 1946
C 11 Jun 1946
D 11 Jan 1946
Jawapan:

29. Penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza dari aspek......
I bahasa
II budaya
III petempatan
IV jawatan
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, II dan III
Jawapan:

30. Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menandatangi satu perjanjian dengan kerajaan British pada....
A 26 Jun 1946
B 22 Jun 1988
C 25 Jun 1978
Jawapan:

31. Orang ramai berbaris panjang di jalan masuk Istana sambil membawa sepanduk bertulis "kekalkan takhta raja-raja Melayu dan MacMichael ialah imperialis"
Penyataan di atas berkaitan tindakan UMNO yang menganjurkan bantahan secara besar-besaran Dimanakah penentangan tersebut?
A Pulau Pinang
B Alor Setar, Kedah
C Negeri Sembilan
D Klang, Selangor
Jawapan:

32. Apakah faktor penentangan penyerahan Sarawak?
I Masalah kewangan
II Desakan Kerajaan British
III Sarawak akan diserahkan pada Belanda
IV Masalah Perwarisan Takhta
A I dan II
B II dan III
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

33. Siapakah yang bertanggungjawab mendapatkan persetujuan daripada ketua tempatan?
A Sir Henry Gurney
B Gerard T. MacBryan
C Sir Cecil Clementi
D Sir Edward Twining
Jawapan:

34. Apakah reaksi orang Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada British?
I Mengadakan persidangan
II Mengadakan rapat umum
III Membentuk barisan panjang
IV Meletakkan jawatan beramai-ramai
Menubukan kumpulan 13
A I dan II
B II dan V
C I dan III
D I, IV dan V
Jawapan:

35. Apakah faktor yang menyebabkan sebahagian penduduk Sarawak menyokong penyerahan tersebut?
A Memajukan negeri
B Dijamin kemerdekaan
C Ketua tempatan mengetuai pentadbiran
D Ekonomi utama akan diberikan semula kepada penduduk tempatan
Jawapan:

36. Apakah faktor penyerahan Sabah kepada British?
I Memenuhi kepentingan British
II Masalah kewangan SBUB
III Sebahagian proses pemberian kemerdekaan
IV Meneruskan dasar British dalam hubungan luar
A I dan II
B II dan IV
C I dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

37. Mengapakah penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat penentangan?
A Penduduk tempatan turut diugut buang negara
B Ketua-ketua telah diturunkan pangkat
C British menindas kegiatan berpersatuan
D Hukuman mati akan di kenakan kepada yang menentang
Jawapan:

38. Kertas Putih 6274 membentangkan perkara kandungan Malayan Union.Apakah yang dimuatkan dalam kandungan tersebut?
I Kesatuan
II Pendidikan
III Adat Istiadat
IV Sistem perundangan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

39. Siapakah pegawai British yang menentang Malayan Union?
A Sir Harold Mac Micheal
B Sir Edward Gent
C Mejar Jeneral Ralph Hone
D Frank Swettenhem
Jawapan:

40. Pada 19 Januari 1946, ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Alor Setar yang terdiri daripada pelbagai persatuan untuk menentang Malayan Union. Apakah faktor yang menyebabkan Malayan Union ditentang?
A Menjejaskan Pengaruh raja
B Tidak memberikan Kemerdekaan kepada Tanah Melayu
C Menjejaskan ekonomi penduduk tempatan
D Mencabul kedaulatan Bangsa Melayu
Jawapan:

41. Penyerahan Sarawak telah mendapat tentangan daripada penduduk tempatan. Mengapakah keadaan ini berlaku?
A Melanggar Perlembagaan 1941
B Membuat keputusan dengan terburu-buru
C Sarawak belum bersedia bekerajaan Sendiri
D Merampas daerah Sarawak
Jawapan:

42. Mengapakah British kurang memberikan peluang kepada penduduk Sabah melibatkan diri dalam bidang pentadbiran British?
A Tidak mempunyai pendidikan yang tinggi
B Tidak mempunyai pengalaman dalam pentadbiran
C Untuk mengekalkan kuasa British
D Mengekalkan berlaku rampasan kuasa
Jawapan:

43. Siapakah dua ahli parlimen Kerajaan British yang dihantar ke Kuching untuk membuat tinjauan ?
A Gammas dan Gerard T. MacBrayn
B Rees Williams dan Gammas
C Vyner Brooke dan Rees Williams
D Vyner Brooke dan Gerard T. MacBrayn
Jawapan:

44. Terdapat segelintir penduduk tempatan yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British. Apakah faktor penyokongan penyerahan Sarawak ?
A Menjadikan Sarawak negeri berdaulat
B Telah dibayar oleh kerajaan British untuk menyokong penyerahan
C Mendapat sokongan kuasa atas
D Memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awak
Jawapan:

45. Siapakah yang yelah menikam Duncan Stewart sehingga meninggal dalam peristiwa sungai berdarah ?
A Morshid Sidek
B Awang Rambli
C Rosli Dhoby
D Bujang Suntang
Jawapan:

46. Apakah yang dilakukan oleh pihak British untuk menbuatkan Kegiatan Berpasukan tidak bangkit menentang pemerintahan ?
A Melancarkan perang kepada ahli persekutuan kerana bimbang negeri Sabah akan diambil alih
B Menawarkan kenaikkan pangkat kepada ahli persekutuan
C Pihak British menyerah kalah dan berundur dari Sabah
D Mengugut ahli persekutuan untuk menandatangani perjanjian
Jawapan:

47. Apakah faktor yang menyebabkan ramai masyarakat Sabah tidak bangkit menentang penyerahan negeri kepada pihak British ?
A Penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang untuk melibatkan diri dalam pelbagai bidang sekali gus membangunkan Sabah
B Rakyat berpuas hati dengan pentadbiran British
C Pihak British mengugut untuk menjatuhkan hukuman bunuh kepada sesiapa yang menentang penyerahan Sabah
D Ramai rakyat Sabah terkorban selepas Perang Dunia Kedua
Jawapan:

48. Mengapakah Sabah memenuhi kepentingan kepada pihak British ?
A Perairan Sabah yang dalam dan luas menarik kedatangan pelabur asing
B Masyarakat Sabah tidak bijak merancang strategi untuk menentang pihak British dan dianggap Sabah merupakan negeri yang judah dijajah
C Tanah di Sabah yang subur sesuai untuk penanaman pelbagai bahan mental yang boleh didagangkan
D Sabah mempunyai banyak kemudahan teknologi yang mempercepatkan kerja
Jawapan:

49. Berikut merupakan faktor penyerahan Sabah kepada British kecuali
A Sabah mempunyai pemimpin yang bijaksana
B Memenuhi keperluan British
C Meneruskan dasar British dalam hubungan luar
D Masalah kewangan SBUB
Jawapan:

50. Apakah Kegiatan Berpasukan di negeri Sabah yang gagal menentang penyerahan kepada pihak British ?
A Barisan Pemuda Sabah (BARIP) dan Syarikat Borneo Utara Sabah (SBUB)
B British Military Administration (BMA) dan kumpulan rukun 13
C Syarikat Borneo Utara Sabah (SBUB) dan United Malays National Organization (UMNO)
D Barisan Pemuda Sabah (BARIP) dan Pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML)
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。