1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 9 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung

Klik untuk jawapannya

1. Lima keping kad berlabel dengan huruf "R, A, J, I, N" dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Dua keping kad dikeluarkan dari kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Antara berikut, yang manakah bukan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu?
A (A,J)
B (J,J)
C (I,N)
D (R,A)
Jawapan:

2. Rajah tersebut menunjukkan kad-kad di dalam kotak M dan kotak N.
 Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu. Hitung kebarangkalian mendapat satu kuasa sempurna dan satu huruf vokal.
A 1/6
B 1/4
C 3/4
D 1/3
Jawapan:

3. Kebarangkalian seorang pesakit untuk dijangkiti sejenis virus ialah 1/10. Dua orang pesakit dipilih secara rawak untuk menjalani saringan pada masa yang sama. Hitung kebarangkalian sekurang-kurangnya seorang pesakit dijangkiti virus itu.
A 1/10
B 9/50
C 19/100
D 81/100
Jawapan:

4. Kad-kad berlabel dengan huruf "K, E, B, O, L, E, H, J, A, D, I, A, N" dimasukkan ke dalam sebuah bekas.
R : Peristiwa mendapat satu huruf vokal
T : Peristiwa mendapat satu huruf J
Tentukan P(R∪T).
A 6/13
B 7/13
C 8/13
D 9/13
Jawapan:

5. Austin melambung dua biji dadu yang mempunyai enam permukaan pada masa yang sama. Apakah kebarangkalian kedua-dua dadu itu menunjukkan nombor ganjil?
A 1/2
B 1/4
C 1/6
D 1/8
Jawapan:

6. Satu kajian mendapati bahawa 83% rakyat Malaysia suka minum teh tarik. Jika dua orang dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian kedua-dua rakyat Malaysia suka minum teh tarik.
A 0.59
B 0.68
C 0.69
D 0.96
Jawapan:

7. Di dalam sebuah kelas yang terdiri daripada 20 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan, dua orang murid akan dipilih untuk menyertai pertandingan bercerita. Hitung kebarangkalian dua orang murid lelaki akan dipilih menyertai pertandingan itu.
A 73/245
B 38/119
C 30/119
D 12/49
Jawapan:

8. Terdapat 10 biji epal dan lapan biji oren di dalam sebuah bakul. Sin Ling makan dua biji buah yang terdapat di dalam bakul tersebut. Hitung kebarangkalian Sin Ling makan dua buah biji yang berlainan.
A 40/81
B 73/153
C 80/153
D 103/153
Jawapan:

9. Kebarangkalian bagi peristiwa P dan Q masing-masing ialah 1/3 dan 2/5 . Jika P dan Q adalah saling ekslusif, cari P(P∪Q).
A 1/15
B 2/15
C 4/15
D 11/15
Jawapan:

10. Kebarangkalian Joanne makan sebiji pai epal dan sebiji pai pisang masing-masing ialah 0.31 dan 0.45. Jika kebarangkalian Joanne makan kedua-dua pai ialah 0.9, berapakah kebarangkalian dia akan makan lebih daripada sebiji pai?
A 0.05
B 0.23
C 0.67
D 0.85
Jawapan:

11. Sebiji dadu dan sekeping syiling dilambung secara serentak. Apakah kebarangkalian dadu tersebut menunjukkan nombor genap manakala syiling menunjukkan ekor?
A 1/2
B 1/3
C 1/4
D 1/6
Jawapan:

12. Sebuah kotak mengandungi 10 keping kad merah serta beberapa keping kad biru dan kad hijua. Jika sekeping kad telah dipilih secara rawak, kebarangkalian bahawa sekeping kad biru dan sekeping kad hijau dikeluarkan masing-masing ialah 2/5 dan 4/15. Kemudian, lima keping kad biru dimaskukkan ke dalam kotak tersebut dan sekeping kad telah dipilihsecara rawak. Hitung kebarangkalian sekeping kad merah dikeluarkan.
A 4/15
B 2/7
C 1/3
D 2/5
Jawapan:

13. Terdapat 15 batang pen biru, 25 batang pen hitam dan beberapa batang pen merah di dalam sebuah kotak. Kebarangkalian memilih sebatang pen hitam ialah 1/2. Cari kebarangkalian memilih pen biru.
A 3/26
B 1/5
C 3/10
D 1/2
Jawapan:

14. Sebuah bekas mengandungi 4 biji guli biru, 8 biji guli hijau dan sejumlah biji guli ungu. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada bekas tersebut. Kebarangkalian memilih sebiji guli biru ialah 1/7. Cari jumlah guli dalam bekas tersebut.
A 16
B 28
C 32
D 52
Jawapan:

15. Terdapat 150 orang pwkwrja di sebuah kilang. Apabila seorang pekerja dipilih secara rawak dari kilang tersebut, kebarangkalian memilih seorang pekerja lelaki ialah 19/50. 17 orang pekerja lelaki telah meletak jawatan dan digantikan dengan 17 orang pekerja perempuan yang lain. Kemudian, seorang pekerja dipilih secara rawak dari kilang tersebut. Cari kebarangkalian memilih seorang pekerja perempuan.
A 93/167
B 31/50
C 109/150
D 11/15
Jawapan:

16. Cherry ingin memilih satu nombor scara rawak daripada set nombor yang diberi untuk dilekatkan pada basikalnya. Nombor-nombor tersebut dari 20 hingga 40. Cherry meletakkan syarat iaitu nombor yang dipilih mesti berakhir dengan digit sifar atau mempunyai dua digit yang sama. Cari kebarangkalian memilih nombor tersebut.
A 2/21
B 3/21
C 5/21
D 7/21
Jawapan:

17. Terdapat 85 orang murid Tingkatan 4 dan 90 orang murid tingkatan 5 di sebuah sekolah. seorang murid dipilih secara rawak daripada murid itu dan kebarangkalian seorang murid lelaki terpilih ialah 3/7. cari jumlah bilangan murid perempuan di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
A 75
B 85
C 80
D 100
Jawapan:

18. Dalam sebuah kotak terdapat 5 biji guli warna merah dan 6 biji guli warna hijau. Jika dua biji guli dipilih secara rawak. Hitungkan kebarangkalian mendapat guli warna merah dan seterusnya guli warna hijau. (Guli pertama dikembalikan)
A 25/121
B 30/121
C 11/121
D 3/11
Jawapan:

19. Dalam sebuah kotak terdapat 5 biji guli warna merah dan 6 biji guli warna hijau. Jika sebiji guli dipilih secara rawak. Hitungkan kebarangkalian mendapat guli warna merah
A 6/11
B 5/11
C 11/11
D 5/6
Jawapan:

20. Dalam sebuah taman, 1/4 penduduk ialah kanak-kanak, 4/25 ialah remaja dan 59/100 ialah dewasa. Jika seorang dipilih secara rawak. Hitungkan kebarangkalian penduduk itu ialah kanak-kanak atau remaja
A 21/25
B 41/100
C 3/4
D 5/4
Jawapan:

21. Peristiwa bergabung ialah
A gabungan dua peristiwa dalam satu kesudahan.
B gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan.
C gabungan tiga atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan.
D tiada jawapan
Jawapan:

22. Antara peristiwa bergabung berikut, yang manakah peristiwa bersandar?
A Mendapat gambar apabila duit syiling adil dilambung dan nombor 5 apabila dadu adil dilambung.
B Mendapat dua biji guli yang berwarna sama apabila dua biji guli dikeluarkan secara rawak satu demi satu dari bekas yang mengandungi tiga biji guli merah dan dua biji guli biru tanpa pemulangan.
C Mendapat angka sebanyak dua kali apabila sekeping syiling dilambung dua kali
D Mendapat dua keping kad yang berhuruf sama apabila dua keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf "S, A, T, U" satu demi satu dengan pemulangan.
Jawapan:

23. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar.
Mendapat angka sebanyak dua kali apabila sekeping syiling adil dilambung dua kali.
A Peristiwa bersandar
B Peristiwa tak bersandar
Jawapan:

24. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar.
Mendapat dua keping kad yang berhuruf sama apabila dua keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf ''B, A, I, K" satu demi satu dengan pemulangan.
A Peristiwa bersandar
B Peristiwa tak bersandar
Jawapan:

25. Pilih peristiwa saling eksklusif bagi setiap peristiwa bergabung yang berikut:
A Sebiji dadu adil dilambung. Nombor yang diperolehi adalah besar daripada 4 dan kuasa dua sempurna
B Sebiji telur dipilih secara rawak daripada ladang penternakan. Telur yang dipilih adalah Gred B egg dan retak.
C Satu huruf dipilih daripada satu senarai abjad. Huruf yang dipilih adalah satu vokal dan satu konsonan.
D Sebuah beg megandungi 2 biji bola merah, 3 biji bola biru dan 2 biji bola hijau. Sebiji bola dipilih daripada beg itu. Bola yang dipilih berwarna merah dan biru.
E Seorang pelancong dipilih secara rawak di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Pelancong yang dipilih ialah seorang lelaki dan dari Sarawak.
Jawapan:

26. Yang manakah BENAR
A Kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil tambah kebarangkalian A dan kebarangkalian B.
B Kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil tolak kebarangkalian A dan kebarangkalian B.
C Kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B.
D Kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil bahagi kebarangkalian A dan kebarangkalian B.
Jawapan:

27. Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika
A peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya.
B peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya.
C peristiwa A ada kesan kejadian peristiwa B dan sebaliknya.
D tiada jawapan
Jawapan:

28. P(A ∪ B) = P(A) + P(B) ialah bagi peristiwa
A bersandar
B tidak bersandar
C ekslusif
D tidak ekslusif
Jawapan:

29. P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B) ialah bagi peristiwa
A bersandar
B tidak bersandar
C ekslusif
D tidak ekslusif
Jawapan:

30. Atlet A dan C terlibat dalam suatu acara lompat tinggi. Jika kebarangkalian atlet A dan C masing-masing melepasi paras yang ditetapkan ialah 3/5 dan 5/8, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua atlet berjaya melepasinya.
A 5/8
B 3/8
C 24/25
D 1/25
Jawapan:

31. Dua keping duit syiling adil dilambung. A mewakili angka dan G mewakili gambar. Antara ruang sampel berikut, yang manakah betul?
 Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
A {(A,A),(G,G)}
B {(A,G),(G,A)}
C {(A,A),(A,G),(G,A),(G,G)}
D {(A,A,A),(G,G,G)}
Jawapan:

32. Sebuah beg mengandungi lapan biji guli merah dan sebiji guli kuning. Dua biji guli dipilih secara rawak dari beg satu demi satu tanpa pemulangan. Warna dicatatkan. Cari kebarangkalian mendapat guli kedua berwarna kuning.
 Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
A 1/9
B 1/8
C 1/4
D 1/2
Jawapan:

33. Sebuah kotak mengandungi 3 biji guli merah, 4 biji guli biru dan 2 biji guli hijau. Sebiji guli dipilih secara rawak dari kotak itu, cari kebarangkalian bahawa guli biru atau guli hijau dipilih.
 Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
A 2/9
B 4/9
C 2/3
D 7/9
Jawapan:

34. Kotak M dan kotak N masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 1,3,6 dan 9 dan kad berlabel X,Y,Z. Sekeping kad dipilih secara rawak dari setiap kotak itu. Hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf X.
 Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
A 1/3
B 1/4
C 1/5
D 1/6
Jawapan:

35. Terdapat tiga batang pensel berwarna ungu dan dua batang pensel berwarna hijau dalam sebuah kotak. Dua batang pensel berwarna dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Dengan menggunakan singkatan U untuk ungu dan H untuk Hijau, manakah unsur bagi ruang sampel bagi pensel warna dipilih.
A (U,U)
B (H,H)
C (H,U)
D (U,H)
Jawapan:

36. Peristiwa mendapat angka sebanyak dua kali apabila sekeping syiling adil dilambung dua kali adalah contoh bagi peritiwa
A bersandar
B tidak bersandar
C ekslusif dan tidak ekslusif
D tiada jawapan
Jawapan:

37. Sebuah kotak mengandungi 8 batang pensil 2B dan 7 batang pensil mekanikal. Dua batang pensil dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pensil itu adalah pensil 2B.
A 1 / 210
B 4 / 15
C 11 / 56
D 3 / 56
Jawapan:

38. Jadual menunjukkan gred yang diperoleh oleh sekumpulan murid dalam suatu ujian matematik. Kebarangkalian memilih seorang murid yang mendapat gred B ialah 1/3. Cari bilangan murid yang tidak mendapat gred A.
 Bab 9: Kebarangkalian Peristiwa Bergabung
A 8
B 20
C 30
D 36
Jawapan:

39. Lima keping kad yang berlabel dengan huruf “C, I, N, T, A” dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau “A”.
A 1/5
B 2/5
C 3/5
D 4/5
Jawapan:

40. Sekeping syiling dilambungkan sebanyak dua kali. Yang manakah merupakan kesudahan yang mungkin bagi peristiwa tersebut.
A (gambar, angka) (angka, gambar)
B (gambar, angka) (angka, gambar) (angka, angka)
C (gambar, angka) (angka, gambar) (gambar, gambar)
D (gambar, angka) (angka, gambar) (gambar, gambar) (angka, angka)
Jawapan:

41. Apabila sebiji dadu dilambungkan, bilangan kesudahan yang mungkin ialah
A 2
B 6
C 7
D 12
Jawapan:

42. Kad-kad di bawah diletakkan ke dalam sebuah beg.


S P M 2 0 1 7


Jika sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada beg itu, cari kebarangkalian bahawa satu nombor dikeluarkan.
A 1/7
B 2/7
C 3/7
D 4/7
Jawapan:

43. Diberi set M = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set itu. Cari kebarangkalian bahawa nombor yang terpilih itu ialah faktor bagi 32.
A 2/9
B 1/3
C 4/9
D 2/3
Jawapan:

44. Diberi bahawa set H = { 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 }. Satu nombor dipilih secara rawak dari set H. Cari kebarangkalian memilih satu nombor perdana.
A 2/3
B 3/5
C 1/2
D 2/5
Jawapan:

45. Dalam satu soal selidik, didapati bahawa 9/20 daripada pelajar SMKAMi gemar membaca komik. Hitungkan bilangan pelajar yang dijangka gemar membaca komik dalam satu sampel seramai 1 600 pelajar.
A 36
B 72
C 360
D 720
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。