1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 2 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Bab 2: Asas Nombor

Klik untuk jawapannya

1. Nyatakan digit yang digunakan dalam asas 2
A 0,1,2
B 0,1
C 0,1,2,3
Jawapan:

2. Nyatakan digit yang digunakan dalam asas 5
A 0,1,2,3,4
B 0,1
C 0,1,2,3
Jawapan:

3. Nyatakan digit yang digunakan dalam asas 6
A 0,1,2,3,4,5
B C0,1,3,4
C 0,1,2,3
Jawapan:

4. Nyatakan digit yang digunakan dalam asas 10
A 0,1,2,3,4,5
B 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
C 0,1,2,3
Jawapan:

5. Pilih nombor yang mewakili asas 2
A 10
B 21
C 102
Jawapan:

6. Nyatakan digit yang digunakan dalam asas 8
A 0,1,2,3,4,5
B 0,1,2,3,4,5,6,7
C 0,1,2,3
Jawapan:

7. Antara berikut, yang manakah BUKAN nombor asas 2.
A 1011
B 1021
C 10000
D 10
Jawapan:

8. Perhatikan urutan nombor berikut :
102,112,1002,1012
Apakah nilai m?
A 1011
B 110
C 111
D 1000
Jawapan:

11. Perhatikan urutan nombor berikut :
23045,23105,23115,23125,23135,23145,y5
Apakah nilai y?
A 2315
B 2320
C 2400
D 2413
Jawapan:

12. Cari nilai digit 7 dalam 237458
A 3584
B 700
C 448
D 56
Jawapan:

13. Cari nilai digit 3 dalam nombor 2138.
A 0
B c3
C 24
D 30
Jawapan:

14. Cari nilai bagi digit 2, dalam asas sepuluh, dalam nombor 30125
A 1
B 2
C 10
D 25
Jawapan:

15. 213204=(2x4) + (1x4³) + (3x4²) + (2x4¹)
A Betul
B Salah
Jawapan:

16. Lengkapkan turutan nombor ini 324, 334, ....4
A 100
B 34
C 101
D 35
Jawapan:

17. Di beri bahawa x5 = 3510, cari nilai x.
A 10
B 12
C 20
D 120
Jawapan:

18. 1012 + 1112 =
A 10002
B c10012
C 10112
D 11002

Jawapan:

19. Diberi bahawa 2345 = x8, cari nilai x.
A 158
B 698
C 1058
D 3528
Jawapan:

20. Antara berikut, yang manakah palsu ?
A 1012 + 112 = 10002
B 1012 - 112 = 102
C 101 1102 = 568
D 2348 = 1 011 1002
Jawapan:

21. Diberi bahawa y5 = 110 1112 . Cari nilai y.
A 20
B 21
C 160
D 210
Jawapan:

22. Antara yang berikut, yang manakah palsu ?
A 245 = 1410
B 248 = 10 1002
C 245 = 168
D 1012 = 4015
Jawapan:

23. Diberi bahawa 24315 = 2(5)3 + m(5) 2 + 3(5) + 1(5) n. Cari nilai m + n.
A 2
B 3
C 4
D 5
Jawapan:

24. Diberi bahawa 2305 = (52 )m + 15, cari nilai m.
A 2
B 3
C 4
D 10
Jawapan:

25. Sebuah bilik berbentuk segiempat sama mempunyai luas 289 meter persegi. Antara berikut yang mana BUKAN jawapan yang betul?
A 179
B 256
C 218
D 1223
Jawapan:

26. Apakah nilai p jika 1p68 =1417 A 1
B 2
C 0
D 3
Jawapan:

27. Kelas 5 Dinamik terdiri dari 217 dimana 113 adalah lelaki dan M4 perempuan. Apakah nilai M?
A 34
B 10
C 21
D 15
Jawapan:

28. Berikut adalah senarai markah kuiz beberapa pelajar. Pilih markah yang tertinggi
A 1101112
B 20213
C 3405
D 1269
Jawapan:

29. Nyatakan nilai digit yang bergaris 541237. A 9604
B 343
C 28
D 1372
Jawapan:

30. 100102 – 11012 =
A 112
B 1012
C 1102
D 10112
Jawapan:

31. Tukar 35110 kepada nombor dalam asas lapan.
A 6378
B 5478
C 5378
D 5328
Jawapan:

32. 1 x 105 + 1 × 103 = __________ 2
A 11000
B 11000
C 101000
D 110000
Jawapan:

33. Antara berikut, yang manakah BUKAN nombor asas 7.
A 1011
B 2365
C 1000
D 7
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。