1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 5 Latihan Matematik Tingkatan 4 Sekolah Menengah KSSM

Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf

Klik untuk jawapannya

1. Berapakah bucu dalam rangkaian ini?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

2. Berapakah tepi dalam rangkaian ini?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

3. Senaraikan bucu dalam rangkaian ini
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A a, b, c, d, e, f, g
B a, b, c, d, e, f
C a, b, c, d, f, g
D c, d, e, f, g
Jawapan:

4. Mana satukah adalah tepi bagi rangkaian ini?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A ab
B ad
C cd
D eg
Jawapan:

5. Nyatakan darjah bagi bucu f
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 3
B 4
C 5
D 6
Jawapan:

6. Nyatakan darjah bagi bucu e
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 3
B 4
C 5
D 6
Jawapan:

7. Nyatakan darjah bagi bucu a
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 1
B 2
C 4
D 5
Jawapan:

8. Berapakah tepi dalam rangkaian ini?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 5
B 6
C 7
D 8
Jawapan:

9. Berapakah gelung dalam rangkaian ini?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

10. Berapa bucu dan tepi dalam rangkaian ini?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 4 bucu 3 tepi
B 3 bucu 4 tepi
C 4 bucu 4 tepi
D 4 bucu 2 tepi
Jawapan:

11. G ialah graf
V ialah ?
E ialah ?
A V: set bintik
E: bucu
B V: bucu
E: tepi
C V: bucu
E: darjah
Jawapan:

12. Nyatakan darjah bagi bucu , d(5) =
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 2
B 3
C 4
D 1
Jawapan:

13. Tentukan bilangan bucu n(V)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 1
B 3
C 4
D 5
Jawapan:

14. Tentukan bilangan bucu n(V)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 7
B 6
C 4
D 5
E 2
Jawapan:

15. Tentukan bilangan bucu n(V)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 7
B 6
C 4
D 5
E 2
Jawapan:

16. Tentukan bilangan bucu n(V)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 7
B 8
C 4
D 6
E 2
Jawapan:

17. Tentukan bilangan tepi n(E)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 7
B 8
C 9
D 6
E 2
Jawapan:

18. Tentukan bilangan tepi n(E)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 7
B 8
C 9
D 6
E 2
Jawapan:

19. Tentukan jumlah darjah Σd(v)=2 ×n(E)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 15
B 12
C 9
D 10
E 7
Jawapan:

20. Tentukan jumlah darjah Σd(v)=2×n(E)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 15
B 12
C 19
D 16
E 17
Jawapan:

21. Tentukan jumlah darjah Σd(v)=2×n(E)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 15
B 13
C 14
D 16
E 17
Jawapan:

22. Tentukan jumlah darjah Σd(v)=2×n(E)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 15
B 13
C 14
D 16
E 17
Jawapan:

23. Tentukan jumlah darjah Σd(v)=2×n(E)
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 15
B 13
C 14
D 16
E 17
Jawapan:

24. Tandakan Bucu yang mempunyai bilangan darjah =3
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
(Jawapn lebih dari 1)
Jawapan:

25. Tandakan Bucu yang mempunyai bilangan darjah =2
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
(Jawapn lebih dari 1)
Jawapan:

26. Nyatakan darjah bagi bucu, d(5) =
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 2
B 3
C 4
D 1
Jawapan:

27. Nyatakan bilangan tepi,n(E) bagi graf tersebut.
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 2
B 6
C 8
D 7
Jawapan:

28. Apakah ciri-ciri sebuah graf terarah?
A Pergerakan dari bucu ke bucu melibatkan satu arah sahaja
B Tepi graf mempunyai tanda arah
C Pergerakan dari bucu ke bucu melibatkan dua arah
D Tepi graf tidak mempunyai tanda arah
Jawapan:

29. Di antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri sebuah graf mudah?
A Tidak terarah
B Tidak ada gelung
C Tiada berbilang tepi
D Tiada pemberat
Jawapan:

30. Pilih semua TATANDA GRAF yang tepat.
A G = graf
B v = bucu
C e = unsur
D e = tepi
E d = darjah
Jawapan:

31. Berapakah bilangan bucu yang terdapat dalam rajah tersebut?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 4
B 5
C 6
D 7
Jawapan:

32. Nyatakan bilangan tepi (edges) bagi gambar tersebut.
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 4
B 5
C 6
D 7
Jawapan:

33. Berapakah bilangan darjah bagi gambar tersebut?
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A 5
B 6
C 10
D 12
Jawapan:

34. Kenal pasti sama ada graf berikut adalah pokok atau bukan pokok
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A POKOK
B BUKAN POKOK
Jawapan:

35. Kenal pasti sama ada graf berikut adalah pokok atau bukan pokok.
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A POKOK
B BUKAN POKOK
Jawapan:

36. Kenal pasti sama ada graf berikut adalah pokok atau bukan pokok.
 Bab 5: Rangkaian Dalam Teori Graf
A POKOK
B BUKAN POKOK
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。