1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 9 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 9: Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia quiz

Klik untuk jawapannya

1. Apakah sumber utama yang terdapat di negara tersebut?
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A petroleum
B arang batu
C biomass
D geoterma
Jawapan:

2. Antara berikut, negara manakah TIDAK dapat dikaitkan dengan perlombongan arang batu yang utama di dunia?
A India
B Rusia
C Arab Saudi
D Amerika Syarikat
Jawapan:

3. Dimanakah terdapatnya tenaga di dalam foto?
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A finland
B belanda
C iceland
D china
Jawapan:

4. Yang manakah merupakan kesan krisis sumber semula jadi?
A flora dan fauna terjejas
B pengurangan kadar kemiskinan
C peningkatan kualiti alam sekitar
D perebutan kawasan sumber semula jadi
Jawapan:

5. Kesan krisis sumber semula jadi terhadap alam sekitar?
i.peningkatan sisa domestik
ii. peningkatan kadar kebuluran
iii. kemusnahan flora dan fauna
iv. ketidakseimbangan alam sekitar
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

6. Bidang kerjasama ekonomi IMS-GT melibatkan sektor
i pertanian
ii perikanan
iii pendidikan
iv penyelidikan
A i dan ii
B i dan iv
C ii dan iii
D iii dan iv
Jawapan:

7. Kepentingan negara ASEAN
A menggalakkan kerjasama dalam R&D
B memberikan tumpuan kepada pertanian
C mengendalikan sistem perdagangan global
D mengendalikan perdagangan bebas dalam pelaburan
Jawapan:

8. Negara manakah yang membekalkan sumber tenaga buruh profesional kepada negara-negara lain?
A bangladesh
B indonesia
C amerika syarikat
D malaysia
Jawapan:

9. Apakah bidang ekonomi berkaitan agensi kerajaan MATRADE
A pertanian
B perdagangan
C perindustrian
D telekomunikasi
Jawapan:

10. Sumber yang manakah terdapat di Belanda
A suria
B angin
C ombak
D geoterma
Jawapan:

11. Tenaga alternatif di atas boleh didapati di negara
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Rusia
B Iceland
C Perancis
D Jepun
Jawapan:

12. Negara manakah merupakan pengeluar utama petroleum di dunia?
A India
B Jepun
C Malaysia
D Arab Saudi
Jawapan:

13. Bagaimanakah penerokaan sumber tenaga bahan bakar boleh menyebabkan krisis politik di dunia?
A Peningkatan harga komoditi
B Penggunaan teknologi moden
C Pelaburan syarikat gergasi minyak
D Peperangan untuk menguasai sumber
Jawapan:

14. Maklumat di bawah berkaitan krisis sumber semula jadi dunia.
> Kekurangan sumber
> Kenaikan harga komoditi
Keadaan tersebut telah menyebabkan
A konflik wilayah berlaku
B kemerosotan kualiti alam sekitar
C pelbagai masalah sosial dalam masyarakat
D pendapatan negara pengeksport dan pengimport tidak menentu
Jawapan:

15. Maklumat di bawah adalah mengenai suatu pertubuhan ekonomi antarabangsa.
> Kerjasama ekonomi serantau
> Dianggotai 10 buah negara Asia Tenggara
> Menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan, pelancongan serta penyelidikan dan pembangunan (R&D)
Apakah pertubuhan ekonomi antarabangsa tersebut?
A APEC
B ASEAN
C IMS-GT
D IMT-GT
Jawapan:

16. Antara berikut, negeri manakah yang terlibat dalam Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand.
A Perlis dan Melaka
B Perlis dan Terengganu
C Melaka dan Sarawak
D Sarawak dan Terengganu
Jawapan:

17. Antara berikut, negara manakah yang datang melabur di Malaysia?
A China dan Afrika
B China dan Korea Selatan
C Afrika dan Korea Utara
D Korea Utara dan Korea Selatan
Jawapan:

18. Negara manakah yang menganggotai pertubuhan ASEAN ?
I - Indonesia
II - Filipina
III - China
IV - India
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

19. Apakah bahan mentah yang menjadi eksport utama Malaysia ?
I - Emas
II - Bijih timah
III - Petroleum
IV - Kayu balak
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

20. Apakah kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa Malaysia dengan negara Jepun?
I - Meluaskan pasaran
II - Pemindahan teknologi
III - Bekalan buruh asing
IV - Mendapatkan bahan mentah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

21. Pernyataan yang manakah betul mengenai perjanjian perlesenan ?
A Membeli barangan jentera
B Syarikat asing membeli saham Malaysia
C Syarikat tempatan mengedar barangan syarikat asing
D Rakyat Malaysia dihantar ke negara asing untuk latihan
Jawapan:

22. Berikut Merupakan Sumber Mineral Bukan Logam Kecuali...
A batu granit
B bauksit
C Kaolin
D Petroleum
Jawapan:

23. Apakah Maksud Biomas?
A Tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem
B Tenaga semulajadi daripada hidupan hidupan yang digunakan sebagai sumber tenaga alternatif seperti tenaga suria
C Tenaga yang berpunca daripada alam sekitar dan boleh dibaharui melalui kaedah kaedah alternatif
D Tenaga daripada sesuatu ekosistem yang digunakan sebagai tenaga alternatif untuk digunakan sebagai sumber semula jadi di Malaysia
Jawapan:

24. Nyatakan empangan yang menjadi sumber tenaga hidroelektrik di Terengganu
A Empangan Bakun
B Empangan Muda
C Empangan Kuala Terengganu
D Empangan Kenyir
Jawapan:

25. Nyatakan jenis tanih yang digunakan bagi hutan paya air masin
I Tanih gambut
II Tanih laterit
III Tanih Beris
IV Tanih aluvium
V Tanih Pasir
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan V
Jawapan:

26. Berikut merupakan spesies di
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Hutan pantai
B Hutan paya air masin
C Hutan gunung
D Hutan tropika
Jawapan:

27. Nyatakan jabatan yang menyediakna perkhidmatan kepakaran dalam bidang perlombongan
A Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
B Jabatan Sumber Semula Jadi Malaysia
C Jabatan Perlombongan dan Perdagangan Malaysia (KPDNKK)
D Jabatan Geografi Alam Sekitar Fizikal
Jawapan:

28. Apakah kegunaan bijih timah?
A Wayar
B Bahan bakar
C Barangan Piuter
D Bahan asas aluminium
Jawapan:

29. Tenaga __________ dihasilkan daripada kayu, sisa tandan kelapa sawit, sekam padi, hampas tebu dll
A geoterma
B nuklear
C biomas
D hidro
Jawapan:

30. Sumber matahari menghasilkan tenaga
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Haba dan cahaya
B Cahaya dan Siang
C Haba dan Panas
D Nuklear dan Haba
Jawapan:

31. Proses di atas dapat dikaitkan dengan sumber tenaga
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A suria
B biomass
C nuklear
D geotermal
Jawapan:

32. Mengapa tenaga nuklear terhad di Malaysia?
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Tenaga nukelar tidak bermanfaat kepada manusia
B Kos tenaga nuklear tinggi
C Negara tidak menyokong penggunaan tenaga nuklear
D Tenaga nuklear tidak tahan lama
Jawapan:

33. Tenaga yang mesra alam adalah ________.
A Suria
B Arang batu
C Petroleum
D Hidroelektrik
Jawapan:

34. Di manakah tenaga daripada sumber air dihasilkan?
A laut
B loji jana kuasa nuklear
C empangan jana kuasa
D loji pemprosesan petroleum
Jawapan:

35. Berikut merupakah sumber boleh baharu KECUALI
A tanih
B bijih timah
C suria
D hutan
Jawapan:

36. Contoh tenaga altenatif ialah
A biomas
B kaolin
C petroleum
D batu granit
Jawapan:

37. Apakah kegunaan emas?
A barangan piuter
B barangan logam
C membuat wayar
D barangan kemas
Jawapan:

38. Tandakan jawapan yang betul pada sumber tenaga utama di dunia. Jawapan lebih dari satu
I Kosmestik
II Hutan
III Perabot
IV Geoterma
V Minyak kelapa sawit
A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D I, III dan V
Jawapan:

39. Namakan negara pengeluar beserta sumber tenaga utama yang terdapat di kawasan yang bertanda 'P'. Rujuk peta diberi.
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Negara pengeluar : Arab Saudi / Sumber tenaga: Air
B Negara pengeluar :Jepun / Sumber tenaga: Petroleum
C Negara pengeluar: China / Sumber tenaga: Gas Asli
D Negara pengeluar: Amerika Syarikat / Sumber tenaga: Gas Asli
Jawapan:

40. Namakan negara pengeluar beserta sumber tenaga utama yang terdapat di kawasan Q. Rujuk peta diberi.
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Negara pengeluar: Arab Saudi / Sumber tenaga: Petroleum
B Negara pengeluar: China / Sumber tenaga: Air
C Negara pengeluar: Jepun / Sumber tenaga: Suria
Jawapan:

41. Namakan negara pengeluar beserta sumber tenaga utama yang terdapat di kawasan yang bertanda 'R'. Rujuk peta di beri.
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Negara pengeluar: Jepun / Sumber tenaga: Petroleum
B Negara pengeluar: China / Sumber tenaga: Air
C Negara pengeluar: Amerika syarikat / Sumber tenaga: Suria
Jawapan:

42. Namakan negara pengeluar beserta sumber tenaga utama yang terdapat di kawasan yang bertanda 'S'. Rujuk peta di beri.
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Negara pengeluar: Arab Saudi / Sumber tenaga: Air
B Negara pengeluar: Jepun / Sumber tenaga: Suria
C Negara pengeluar : Amerika syarikat / Gas Asli
Jawapan:

43. Nyatakan betul atau salah pada pernyataan yang diberi.
Kerjasama antarabangsa ekonomi antarabangsa terbentuk melalui hubungan diplomatik.
A Betul
B Salah
Jawapan:

44. Nyatakan betul atau salah pada pernyataan yang diberi.
WTO ialah kerjasama segi tiga pertumbuhan.
A Betul
B Salah
Jawapan:

45. Nyatakan betul atau salah pada pernyataan yang diberi.
Australia merupakan salah sebuah negara yang menganggotai pertubuhan ASEAN.
A BETUL
B SALAH
Jawapan:

46. Pernyataan berikut ' Keanggotaan melibatkan 21 buah negara' merujuk kepada jenis kerjasama ekonomi antarabangsa
A APEC
B ASEAN
C IMT-GT
D WTO
Jawapan:

47. Kerjasama ekonomi serantau yang ditubuhkan pada tahun 1967 merujuk kepada
A APEC
B ASEAN
C IMT-GT
D WTO
Jawapan:

48. Memfokuskan salah satu kerjasama ekonomi dalam bidang produk halal
A APEC
B ASEAN
C IMT-GT
D WTO
Jawapan:

49. Apakah contoh kerjasama ekonomi yang dijalankan oleh pertubuhan seperti yang ditunjukan dalam Foto di bawah?
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A Mengendalikan sistem perdagangan global di seluruh negara di dunia
B Menggalakkan perdagangan bebas di antara negara-negara pengeluar minyak mentah dunia.
C Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelancongan antara negara-negara di Asia Tenggara
D Mempromosi sistem perdagangan bebas di seluruh negara-negara Eropah
Jawapan:

50. Logo seperti yang ditinjukkan dalam Foto di bawah adalah logo kerjasama segitiga pertumbuhan ekonomi yang melibat 3 buah negara. Apakah nama negara-negara yang terlibat itu?
 Bab 9 Sumber Semula Jadi dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
A India, Myanmar dan Thailand
B Ireland, Madagascar dan Turki
C Indonesia, Malaysia dan Thailand
D India, Malaysia dan Taiwan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。