1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 10 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 10: Sumber Hutan

Klik untuk jawapannya

1. Antara yang berikut,yang manakah contoh kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia
A ekoperdagangan
B membekalkan sumber bahan mentah
C memberi keselamatan
Jawapan:

2. Berikut adalah contoh hasil hutan,kecuali..........
A gaharu
B buah-buahan
C biji timah
Jawapan:

3. Apakah peranan tapak Ramsar?
A menjaga tanah lembap
B melindungi habitat haiwan
C mengelakkan dari kepupusan hidupan liar
Jawapan:

4. Nyayakan 1 kawasan Geopark di Malaysia
A taman negara Bako
B taman wetland
C langkawi geopark
Jawapan:

5. Berikan contoh tapak Ramsar
I Tasik Bera
II sungai pinang
III Taman Negara P.Pinang
IV Tanjung Piai
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

6. Antara yang berikut,yang manakah merupakan contoh tempat ekopelancongan
A institut penyelidikan perhutanan malaysia
B Taman Negara Endau-Rompin
C sungai kambing mengembek
Jawapan:

7. Apakah maksud “Ex-situ” yang terdapat dalam buku teks anda?
A gagasan pembangunan moden yang paling proaktif dan praktikal
B kawasan yang terdapat tapak warisan geologi yang boleh digunakan oleh semua pihak
C program pengurusan sumber genetik tumbuhan di luar kawasan asal
Jawapan:

8. Apakah hutan paling luas di Malaysia?
A Hutan Gunung
B Hutan Pantai
C Hutan Paya Air Masin
D Hutan Hujan Tropika
Jawapan:

9. Apakah kepentingan pengurusan sumber hutan kepada negara?
I Sumber bahan mentah
II Menggalakkan ekopelancongan
III Meningkatkan taraf hidup
IV Pembukaan bandar baharu
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

10. Apakah tujuan pemeliharaan Tapak Ramsar?
I Memulihara kawasan tanah lembap
II Menjadi kawasan ekopelancongan
III Menggalakkan pembangunan lestari
IV Menjalankan penghutanan semula
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

11. Kawasan X adalah lokasi Tapak Ramsar di Malaysia. Apakah kawasan X ?
X: Tapak Ramsar
A Gemas di Negeri Sembilan Kawasan X adalah lokasi Tapak Ramsar di Malaysia. Apakah kawasan X ?
B Kemaman di Terengganu
C Pulau Sipadan di Sabah
D Tanjung Piai di Johor
Jawapan:

12. Kawasan yang manakah merupakan pusat ekopelancongan yang terkenal di Sarawak?
A Taman Negara Niah
B Taman Negara Kinabalu
C Taman Negeri Royal Belum
D Taman Negara Endau-Rompin
Jawapan:

13. Apakah langkah-langkah pemuliharaan yang dikaitkan dengan Geopark?
I Pemuliharaan biologi
II Pembangunan secara lestari
III Kerjasama antarabangsa
IV Pembinaan hotel bertaraf antarabangsa
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

14. Apakah kegunaan batang nibung?
I Kayu gergaji
II Hasil kraf tangan
III Membuat taing rumah
IV Membuat cerucuk kelong
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

15. Antara yang berikut,yang manakah contoh kepentingan pengurusan sumber hutan di Malaysia
A Eko perdagangan
B Membekalkan sumber bahan mentah
C Memberi keselamatan
Jawapan:

16. Antara yang berikut, yang manakah kepentingan pengurusan sumber hutan?
I Keseimbangan ekosistem
II Kawasan akuakultur
III Sumber bahan bakar
IV Ekopelancongan
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

17. Apakah kesan yang timbul jika keseimbangan ekosistem terganggu?
I Rantaian makanan terjejas
II Kematian hidupan liar
III Penemuan spesies baharu
IV Sumber fosil berkurangan
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

18. Apakah usaha pemeliharaan sumber hutan?
A Penghutanan semula
B Menjalankan pembangunan lestari
C Pembenihan hidro
Jawapan:

19. Mengapakah pengurusan hutan penting kepada pembangunan negara?
A Bekalan oksigen
B Kawasan tadahan air
C Keseimbangan biotik
D Sumber yang berterusan
Jawapan:

20. Kombinasi manakah yang BENAR tentang kegunaan sumber hutan berikut?
A Batang nibung-Perabot
B Tongkat ali-Perubatan
C Buluh-Tiang rumah
D Kayu keras-Atap
Jawapan:

21. Maklumat berikut merupakan kawasan taman negara di Malaysia.
*Endau-Rompin (Johor)
*Niah (Sarawak)
Apakah kepentingan taman negara kepada ekonomi Malaysia?
A Habitat flora
B Ekopelancongan
C Sumber makanan
D Agropelancongan
Jawapan:

22. Maklumat berikut merupakan sumber hutan di Malaysia.
*Hutan paya bakau
*Hutan hujan tropika
Apakah kesan penerokaan sumber hutan tersebut secara berterusan tanpa kawalan?
A Pencemaran udara
B Peningkatan humus
C Rantaian makanan terjejas
D Permintaan kayu meningkat
Jawapan:

23. Antara berikut, yang manakah BENAR tentang pemeliharaan hutan di Malaysia?
I Mewartakan taman negara
II Mewujudkan ladang hutan
III Penanaman semula pokok
IV Penguatkuasaan undang-undang
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

24. Sumber hutan merupakan
A sumber boleh habis
B sumber boleh baharu
C sumber tidak boleh baharu
D sumber alternatif
Jawapan:

25. Apakah faktor utama yang menggalakkan pertumbuhan sumber hutan di Malaysia?
A Permintaan tinggi terhadap kayu balak
B Pekerja yang ramai dalam sektor pembalakan
C Iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun
D Tanih aluvium yang subur dan rata
Jawapan:

26. Antara berikut, yang manakah merupakan komponen biotik?
A Cahaya matahari
B Pokok meranti
C Udara
D Air
Jawapan:

27. Apakah kesan penerokaan sumber hutan seperti dalam foto tersebut secara berterusan tanpa kawalan?
 Bab 10 Sumber Hutan
A Menyederhanakan suhu setempat
B Permintaan terhadap kayu meningkat
C Rantaian makanan terjejas
D Meningkatkan kesuburan tanih
Jawapan:

28. Mengapakah sumber hutan dalam foto tersebut masih perlu diterokai?
 Bab 10 Sumber Hutan
A Bekalan sumber bahan mentah
B Keseimbangan ekosistem
C Kegiatan ekopelancongan
D Keperluan sumber makanan
Jawapan:

29. Antara berikut yang manakah benar tentang pemeliharaan hutan di Malaysia?
I Mewartakan hutan simpan
II Penghutanan semula
III Mewujudkan ladang hutan
IV Menguatkuasa undang-undang
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

30. Hutan hujan khatulistiwa mempunyai ciri seperti
 Bab 10 Sumber Hutan
A Kemarau sepanjang tahun
B Panas dan lembap sepanjang tahun
C Jumlah hujan yang sedikit
Jawapan:

31. Pegaga dijadikan sebagai penyembuh kepada penyakit darah tinggi tergolong di dalam kegunaan ?
 Bab 10 Sumber Hutan
A Sumber makanan
B Sumber perubatan
C Sumber kayu kayan
Jawapan:

32. Yang manakah antara berikut merupakan kegunaan hutan?
I Sumber kewangan
II Sumber makanan
III Sumber kraftangan
IV Sumber kegunaan industri
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D II, III dan IV
Jawapan:

33. Apakah agensi yang menjalankan penyelidikan sumber hutan di Malaysia?
A RISDA
B MARDI
C PERHILITAN
D FRIM
Jawapan:

34. Mengapakah pengurusan sumber hutan penting kepeda pembangunan negara?
A Keseimbangan biotik dan abiotik
B Kawasan tadahan air
C Bekalan sumber berterusan
D Bekalan oksigen
Jawapan:

35. Antara berikut, kombinasi manakah yang benar berkaitan kegunaan sumber hutan?
A Daun mengkuang - perubatan
B Daun nipah - buat atap
C Buluh - tiang rumah
D Batang nibung - kayu gergaji
Jawapan:

36. Apakah tujuan diwujudkan tapak ramsar sebagai salah satu usaha pemeliharaan sumber hutan?
A Penghutanan semula pokok bakau
B Tarikan aktiviti ekopelancongan
C Meningkatkan industri kayu arang
D Mengawal pengeluaran hutan bakau
Jawapan:

37. Nyatakan kawasan Geopark di Malaysia
A taman negara Bako
B taman wetland
C langkawi geopark
Jawapan:

38. berikut merupakan badan kerajaan badan bukan kerajaan,kecuali.........
A WWF
B Global Environtment Centre(GEC)
C Sarawak Forestry Corporation
Jawapan:

39. antara berikut yang manakah bukan aspek pengurusan sumber hutan
A keseimbangan ekosistem
B keperluan masyarakat setempat
C ekopelancongan
D membekalkan hasil kepada pembalak haram
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。