1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 6 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 6: Sumber Semula Jadi di Malaysia

Klik untuk jawapannya

1. Maksud Sumber Semula Jadi Ialah...
A bahan yang terdapat di sekeliling kita
B punca yang terdapat di sekeliling kita
C bahan yang terdapat di atas permukaan bumi
D bahan yang terdapat di dalam bumi atau di dalam air
E Semua Di Atas
Jawapan:

2. Apakah maksud sumber boleh baharu ?
A Sumber yang sangat terhad
B Sumber yang akan kehabisan
C Sumber yang tidak akan kehabisan
D Sumber yang diperbaharu selepas lima tahun
Jawapan:

3. Sumber tenaga alternatif di bawah dijana menggunakan sumber
*Empangan Bakun
*Empangan Kenyir
A Hidroelektrik
B Suria
C Angin
D Biomas
Jawapan:

4. Apakah Makdud Biomas?
A Tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem
B Tenaga semulajadi daripada hidupan hidupan yang digunakan sebagai sumber tenaga alternatif seperti tenaga suria
C Tenaga yang berpunca daripada alam sekitar dan boleh dibaharui melalui kaedah kaedah alternatif
D Tenaga daripada sesuatu ekosistem yang digunakan sebagai tenaga alternatif untuk digunakan sebagai sumber semula jadi di Malaysia
Jawapan:

5. Apakah sumber tenaga yang boleh dijana melalui fotovolta?
A Suria
B Haba
C Biomas
D Hidroelektrik
Jawapan:

6. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui adalah
I Biomas
II nuklear
III Suria
IV petroleum
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

7. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah..
I petroleum
II gas asli
III biomas
IV hidroelektrik
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

8. Sumber tenaga yang terdapat di Malaysia..
I Biomas
II Geotermal
III Suria
IV petroleum
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

9. Arang batu merupakan sumber bahan api.
A Betul
B Salah
Jawapan:

10. Antara berikut manakah sumber boleh baharu
A Aluminium
B Timah
C hutan
D Emas
Jawapan:

11. Sumber semulajadi terbahagi kepada dua jenis iaitu
I Sumber alam
II Sumber boleh baharu
III sumber sekitar
IV Sumber tidak boleh baharu
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

12. Nyatakan empangan yang menjadi sumber tenaga hidroelektrik di Terengganu
A Empangan Bakun
B Empangan Muda
C Empangan Kuala Terengganu
D Empangan Kenyir
Jawapan:

13. Arang batu merupakan sumber bahan api.
A Betul
B Salah
Jawapan:

14. Tenaga _________ dihasilkan daripada kayu, sisa tandan kelapa sawit, sekam padi, hampas tebu dll
A geoterma
B nuklear
C biomas
D hidro
Jawapan:

15. Apakah kegunaan bijih timah?
A Wayar
B Bahan bakar
C Barangan Piuter
D Bahan asas aluminium
Jawapan:

16. Sumber matahari menghasilkan tenaga
A Haba dan cahaya
B Cahaya dan Siang
C Haba dan Panas
D Nuklear dan Haba
Jawapan:

17. Antara berikut yang manakah merupakn ciri tenaga alternatif
I Berasaskan alam semula jadi seperti suria, air, angin, ombak, kolam air panas, sisa tumbuhan dan inja haiwan.
II Tidak dapat digunakan secara beterusan.
III Bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, as dan arang batu.
IV Contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik, tenaga suria, biomas, ombak, geoterma dan angin.
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

18. Apakah tenaga alternatif dalam gambar?
 Bab 6: Sumber Semula Jadi di Malaysia
A Tenaga Angin
B Tenaga Suria
C Tenaga Hidroelektrik
D Tenaga Biomass
Jawapan:

19. Apakah Makdud Biomas?
A Tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem
B Tenaga semulajadi daripada hidupan hidupan yang digunakan sebagai sumber tenaga alternatif seperti tenaga suria
C Tenaga yang berpunca daripada alam sekitar dan boleh dibaharui melalui kaedah kaedah alternatif
D Tenaga daripada sesuatu ekosistem yang digunakan sebagai tenaga alternatif untuk digunakan sebagai sumber semula jadi di Malaysia
Jawapan:

20. Tenaga yang mesra alam adalah
I Suria
II Arang batu
III Petroleum
IV Hidroelektrik
A I dan II
B I dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

21. Empangan Kenyir adalah berkait rapat dengan
A Tenaga hidroelektrik
B Tenaga angin
C Tenaga suria
D Bahan bakar
Jawapan:

22. Bahan api fosil berkaitan dengan
A Kayu api
B Angin
C Minyak dan gas
D Tenaga ombak
Jawapan:

23. Mineral logam terdiri dari
A Petroleum
B Gas asli
C Emas
D Hutan
Jawapan:

24. Antara yang berikut, yang manakah dikategorikan sebagai sumber boleh baharu ?
A Bijih besi
B Kayu cengal
C Petroleum
D Batu kapur
Jawapan:

25. Antara yang berikut merupakan sumber tenaga alternatif di Malaysia KECUALI
A Tenaga angin
B Tenaga suria
C Tenaga biomas
D Tenaga geoterma
Jawapan:

26. Berikut Merupakan Sumber Mineral Bukan Logam Kecuali...
A batu granit
B bauksit
C Kaolin
D Petroleum
Jawapan:

27. Empangan Chenderoh terletak di negeri
A Sabah
B Kelantan
C Perak
D Terengganu
Jawapan:

28. Tasik manakah yang diempang untuk menjana kuasa hidroelektrik?
A Tasik Bera
B Tasik Chini
C Tasik Kenyir
D Tasik Perdana
Jawapan:

29. Loji penapisan petroleum terletak di
I Bintulu
II Port Dickson
III Tangga Batu
IV Teluk Ramunia
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

30. Bau, Raub adalah kawasan
A Hutan
B Emas
C Bijih timah
D Petroluem
Jawapan:

31. Nyatakan jenis tanih yang digunakan bagi hutan paya air masin
I Tanih gambut
II Tanih laterit
III Tanih Beris
IV Tanih aluvium
V Tanih Pasir
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan V
Jawapan:

32. Berikut merupakan spesies di
 Bab 6: Sumber Semula Jadi di Malaysia
A Hutan pantai
B Hutan paya air masin
C Hutan gunung
D Hutan tropika
Jawapan:

33. Nyatakan jabatan yang menyediakna perkhidmatan kepakaran dalam bidang perlombongan
A Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
B Jabatan Sumber Semula Jadi Malaysia
C Jabatan Perlombongan dan Perdagangan Malaysia (KPDNKK)
D Jabatan Geografi Alam Sekitar Fizikal
Jawapan:

34. Apakah persamaan ciri antara kedua-dua sumber mineral dalam pernyataan di bawah?
-Gas asli
-Petroleum
A Sumber boleh baharu
B Sumber mineral bukan logam
C Tidak mengalami kepupusan
D Dilombong di daratan
Jawapan:

35. Proses di atas dapat dikaitkan dengan sumber tenaga
 Bab 6: Sumber Semula Jadi di Malaysia
A suria
B biomass
C nuklear
D geotermal
Jawapan:

36. "Tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem atau kawasan"
Pernyataan berikut merujuk kepada sumber tenaga
A geoterma
B biomas
C hidroelektrik
D suria
Jawapan:

37. Tandakan tiga sumber mineral logam yang betul
I emas
II arang batu
III bijih timah
IV bauksit
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan V
Jawapan:

38. pernyataan di bawah menerangkan tentang
• Sumber yang terhad bekalannya
• Bekalannya akan kehabisan jika digunakan secara berlebihan
A sumber yang boleh diperbaharui
B sumber yang tidak boleh diperbaharui
C sumber tenaga gantian
D sumber tenaga solar
Jawapan:

39. Kawasan-kawasan di bawah boleh dikaitkan dengan dua sumber mineral iaitu
• Luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu
• Luar pesisir pantai Sabah
• Luar pesisir pantai Sarawak
I arang batu
II petroleum
III gas asli
IV bauksit
A I dan II
B II dan III
C I dan IV
D I, III dan V
Jawapan:

40. Apakah sumber mineral yang terdapat di Silimpopon
A emas
B bijih timah
C bijih besi
D arang batu
Jawapan:

41. Antara berikut, yang manakah tujuan utama kawasan Tasik Kenyir dibuka di Terengganu?
A untuk tujuan projek pembalakan
B untuk meningkatkan ekonomi Malaysia
C untuk dijadikan kawasan pelancongan
D untuk tujuan projek penjanaan hidroeletrik
Jawapan:

42. Mengapa tenaga nuklear terhad di Malaysia?
A Tenaga nukelar tidak bermanfaat kepada manusia
B Kos tenaga nuklear tinggi
C Negara tidak menyokong penggunaan tenaga nuklear
D Tenaga nuklear tidak tahan lama
Jawapan:

43. Apakah sumber tenaga yang boleh diperbaharui melalui proses kitar semula?
A kuasa hidroeletrik
B tenaga nuklear
C tenaga suria
D tenaga biomas
Jawapan:

44. Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumber yang boleh diperbaharui?
A Bauksit dan Hutan
B Hutan dan Tanih
C Tanih dan Petroleum
D Bauksit dan Petroleum
Jawapan:

45. Apakah sumber hutan yang boleh diperolehi daripada Hutan Paya Air Masin?
I Harimau
II Memerang
III Pokok bakau
IV Pokok Mengkuang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

46. Jenis tanih yang mempengaruhi hutan paya air masin ialah
A Tanih berlumpur
B Tanih laterit
C Tanih berpasir
Jawapan:

47. Apakah faktor yang membolehkan tenaga suria berpotensi dimajukan di Malaysia?
A Julat suhu harian besar
B Teknologi mudah didapati
C Sumber bahan mentah yang banyak
D Menerima pancaran matahari sehingga 12 jam sehari
Jawapan:

48. Tenaga geoterma terdapat di kawasan
A laut
B sungai
C air terjun
D gunung berapi
Jawapan:

49. Apakah faktor yang menggalakkan pembinaan empangan di Malaysia?
A Suhu 27C
B Hujan 2600 mm
C Sungai yang panjang
D Arus yang perlahan
Jawapan:

50. Apakah jenis tanih yang terdapat di hutan gunung?
A Tanih laterit
B Tanih pasir
C Tanih aluvium
D Tanih gambut
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。