1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 4 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia

Klik untuk jawapannya

1. Manakah BUKAN jenis hutan yang ada di Malaysia?
A Hutan Hujan Tropika
B Hutan Paya Air Masin
C Hutan Paya Air Tawar
D Hutan Gurun
D Hutan Pantai
Jawapan:

2. Fakta PALSU tentang hutan di Malaysia
A 250 spesies pokok
B 200 spesies mamalia
C 600 spesies burung
D 110 spesies ular
Jawapan:

3. Manakah BUKAN lapisan Hutan Hujan Tropika
A Emergen
B Silara
C Epifit
D Lantai Hutan
Jawapan:

4. Apakah nama lapisan A?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Silara
B Kanopi
C Renjong
D Lantai Hutan
Jawapan:

5. Apakah nama lapisan B?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Emergen
B Kanopi
C Renjong
D Lapisan Tengah
Jawapan:

6. Apakah nama lapisan C?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Emergen
B Kanopi
C Renjong
D Lapisan Tengah
Jawapan:

7. Apakah nama lapisan D?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Lantai Hutan
B Kanopi
C Renjong
D Lapisan Tengah
Jawapan:

8. Manakah ciri-ciri pokok di lapisan Lantai Hutan bagi Hutan Hujan Tropika?
A Tumbuhan jenis epifit yang menumpang pokok lain
B Terdapat tumbuhan saprofit yang makan bahan reput
C Pokok membentuk lapisan pelindung cahaya matahari
D Pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat
Jawapan:

9. Manakah ciri-ciri pokok di Lapisan Tengah bagi Hutan Hujan Tropika?
A Tumbuhan jenis epifit yang menumpang pokok lain
B Terdapat tumbuhan saprofit yang makan bahan reput
C Pokok membentuk lapisan pelindung cahaya matahari
D Pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat
Jawapan:

10. Manakah ciri-ciri pokok di lapisan Kanopi bagi Hutan Hujan Tropika?
A Tumbuhan jenis epifit yang menumpang pokok lain
B Terdapat tumbuhan saprofit yang makan bahan reput
C Pokok membentuk lapisan pelindung cahaya matahari
D Pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat
Jawapan:

11. Manakah ciri-ciri pokok di lapisan Renjong bagi Hutan Hujan Tropika?
A Tumbuhan jenis epifit yang menumpang pokok lain
B Terdapat tumbuhan saprofit yang makan bahan reput
C Pokok membentuk lapisan pelindung cahaya matahari
D Pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat
Jawapan:

12. Hutan Pantai tumbuh di kawasan pantai
A berlumpur
B berpasir
C bertanah liat
D berair
Jawapan:

13. Apakah spesies tumbuhan yang ada di kawasan A bagi Hutan Pantai?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Pokok Ru
B Pokok Tapak Kuda
C Pokok Renek
D Pokok Mengkuang
Jawapan:

14. Apakah spesies tumbuhan yang ada di kawasan B bagi Hutan Pantai?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Pokok Ru
B Pokok Tapak Kuda
C Pokok Kelapa
D Pokok Mengkuang
Jawapan:

15. Apakah spesies tumbuhan yang ada di kawasan C bagi Hutan Pantai?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Pokok Ru
B Pokok Tapak Kuda
C Pokok Renek
D Pokok Mengkuang
Jawapan:

16. Apakah spesies tumbuhan yang ada di kawasan D bagi Hutan Pantai?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Pokok Ru
B Pokok Tapak Kuda
C Pokok Renek
D Pokok Mengkuang
Jawapan:

17. Apakah spesies tumbuhan yang ada di kawasan E bagi Hutan Pantai?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Pokok Ru
B Pokok Kelapa
C Pokok Renek
D Pokok Mengkuang
Jawapan:

18. Hutan Paya Air Tawar terdapat di kawasan
A Bersaliran buruk
B Sering ditenggelami air
C Berdekatan sungai dan tasik
D Semua di atas
Jawapan:

19. Pokok yang mempunyai akar udara yang membantunya menyerap oksigen ialah
A Meranti Paya
B Bintangor Laut
C Perupuk
D Merbulan
Jawapan:

20. Pokok yang mempunyai akar pneumatofor yang membantunya menyerap oksigen ialah
A Meranti Paya
B Bintangor Laut
C Perupuk
D Merbulan
Jawapan:

21. Pokok yang mempunyai akar banir yang membantunya menyokongnya daripada mudah tumbang di kawasan yang menakung air ialah
A Meranti Paya
B Bintangor Laut
C Perupuk
D Merbulan
Jawapan:

22. Pokok yang mempunyai akar jangkang yang membantunya menyokongnya daripada mudah tumbang di kawasan yang menakung air ialah
A Meranti Paya
B Bintangor Laut
C Perupuk
D Merbulan
Jawapan:

23. Manakah BUKAN lapisan Hutan Paya Air Tawar?
A Lapisan Pokok Renek
B Renjong
C Lapisan Tengah
D Silara
Jawapan:

24. Apakah ciri-ciri tumbuhan di kawasan A?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Tumbuh-tumbuhan adalah jarang
B Pokok bersaiz sederhana
C Pokok berkayu keras & tinggi
D Pokok membentuk kanopi yang tidak sejajar
Jawapan:

25. Apakah ciri-ciri tumbuhan di kawasan B?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Tumbuh-tumbuhan adalah jarang
B Pokok bersaiz kecil & sederhana
C Pokok berkayu keras & tinggi
D Pokok membentuk kanopi yang tidak sejajar
Jawapan:

26. Apakah ciri-ciri tumbuhan di kawasan C?
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Tumbuh-tumbuhan adalah jarang
B Pokok bersaiz kecil & sederhana
C Dibanjiri Air
D Pokok membentuk kanopi yang tidak sejajar
Jawapan:

27. "Hutan ini di kawasan pinggir laut bersaliran buruk, berlumpur & terlindung tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang"
Ini ialah ciri-ciri bagi
A Hutan Pantai
B Hutan Paya Air Tawar
C Hutan Paya Air Masin
D Hutan Mediterranian
Jawapan:

28. Berikut ialah ciri-ciri bagi
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Akar udara
B Akar banir
C Akar ceracak
D Akar jangkang
Jawapan:

29. Berikut ialah ciri-ciri bagi
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Akar udara
B Akar banir
C Akar ceracak
D Akar jangkang
Jawapan:

30. Ini ialah
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Akar ceracak
B Akar banir
C Akar pneumatofor
D Akar jangkang
Jawapan:

31. Ini ialah
 Bab 4: Tumbuhan-Tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
A Akar ceracak
B Akar banir
C Akar pneumatofor
D Akar jangkang
Jawapan:

32. Manakah BUKAN lapisan Hutan Gunung?
A Hutan Montane
B Hutan Renjong
C Tumbuhan Hampir Alpain
D Tumbuhan Alpain
Jawapan:

33. Berikut ialah ciri-ciri

-Dikenali sebagai Hutan Daun Luruh
-Ketinggian pokok di antara 15 meter hingga 33 meter.

A Hutan montane bawah
B Tumbuhan hampir alpain
C Hutan montane atas
D Tumbuhan alpain
Jawapan:

34. Kaedah-kaedah menyelamatkan hutan
I Kempen 'Selamatkan Hutan'
II Membakar hutan untuk perladangan semula
III Memotong anak-anak pokok sahaja
IV Penghutanan semula
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

35. Berikut ialah ciri-ciri

-Terdapat hutan campur jenis pokok bantut dan rumput.

A Hutan montane bawah
B Tumbuhan hampir alpain
C Hutan montane atas
D Tumbuhan alpain
Jawapan:

36. Berikut ialah ciri-ciri

-Terdapat tumbuhan renek dan lumut

A Hutan montane bawah
B Tumbuhan hampir alpain
C Hutan montane atas
D Tumbuhan alpain
Jawapan:

37. Pilih pokok yang berada di lapisan Hutan Montane Bawah (jawapan mungkin lebih dari satu)
I Oak
II Laurel
III Sprus
IV Konifer
V Periuk kera
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II, III dan V
Jawapan:

38. Pilih pokok yang berada di lapisan Hutan Montane Atas (jawapan mungkin lebih dari satu)
I Bunga Rafflesia
II Laurel
III Sprus
IV Konifer
V Periuk kera
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II, III dan V
Jawapan:

39. Pilih pokok yang berada di lapisan Tumbuhan Hampir Alpain (jawapan mungkin lebih dari satu)
I Bunga Rafflesia
II Red sanicle
III Sprus
IV Konifer
V Periuk kera
A I dan III
B I dan IV
C II, IV dan V
D II, III dan V
Jawapan:

40. Pilih pokok yang berada di lapisan Tumbuhan Alpain (jawapan mungkin lebih dari satu)
I Bunga Rafflesia
II Red sanicle
III Orkid
IV Lumut
V Periuk kera
A I dan III
B III dan IV
C II, IV dan V
D II, III dan V
Jawapan:

41. Faktor yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia (jawapan mungkin lebih dari satu)
I Bentuk muka bumi
II Aktiviti manusia
III Saliran
IV Iklim
V Tanih
A I dan III
B I dan IV
C II, IV dan V
D I III, IV dan V
Jawapan:

42. Bentuk muka bumi yang sesuai untuk Hutan Hujan Tropika ialah
A Tanah tinggi
B Muara sungai
C Tanah pamah
D Pinggir laut
Jawapan:

43. Bentuk muka bumi yang sesuai untuk Hutan Gunung ialah
A Tanah tinggi
B Muara sungai
C Tanah pamah
D Pinggir laut
Jawapan:

44. Tanah pamah yang ditenggelami air ditumbuhi hutan
A Air Masin
B Air Tawar
C Pantai
D Gunung
Jawapan:

45. Pokok yang tumbuh di kawasan bersaliran baik ialah (mungkin ada lebih dari satu jawapan)
I Cengal
II Tualang
III Mengkuang
IV Kempas
V Pokok Ru
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

46. Pokok yang tumbuh di kawasan bersaliran buru ialah (mungkin ada lebih dari satu jawapan)
I Nipah
II Tualang
III Mengkuang
IV Kempas
V Pokok Ru
A I dan II
B I, II dan IV
C II, III dan V
D I, III dan IV
Jawapan:

47. Ciri iklim Malaysia yang menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis hutan (mungkin ada lebih dari satu jawapan)
I Panas & lembap sepanjang tahun
II Purata suhu yang rendah
III Menerima hujan 2600 mm setahun
IV Suhu 8 darjah celcius di kawasan tanah tinggi
A I dan II
B I, II dan IV
C I dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

48. Manakah padanan yang betul bagi jenis hutan & tanihnya (mungkin ada lebih dari satu jawapan)
I Hutan Hujan Tropika - Aluvium
II Hutan Paya Air Masin - Berpasir
III Hutan Paya Air Tawar - Laterit
IV Hutan Pantai - Berpasir
V Hutan Gunung – Gambut
A I dan II
B II, III dan V
C I dan IV
D I, III dan IV
Jawapan:

49. Manakah padanan yang betul bagi jenis hutan & contoh pokok (mungkin ada lebih dari satu jawapan)
I Hutan Hujan Tropika - Meranti
II Hutan Paya Air Masin - Pokok Bakau
III Hutan Paya Air Tawar - Oak
IV Hutan Pantai - Tapak Kuda
V Hutan Gunung – Nipah
A I dan II
B I, II dan IV
C II, III dan V
D I, III dan IV
Jawapan:

50. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia (mungkin ada lebih dari satu jawapan)
I Habitat Flora & Fauna
II Sumber Bahan Mentah
III Keseimbangan ekonomi negara
IV Kawasan Strategik Perumahan
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

51. Kenyataan yang BENAR tentang Ekosistem
A Saling interaksi antara komponen biotik dan komponen biologi
B Komponen biotik adalah organisma hidup
C komponen abiotik adalah ikan
D contoh lokasi di Bandar Kuala Lumpur
Jawapan:

52. Contoh komponen biotik (mungkin lebih dari satu jawapan betul)
I Ayam
II Batu
III Udara
IV Ali
V Cahaya
A I dan IV
B I, II dan IV
C II, III dan V
D I, III dan IV
Jawapan:

53. Contoh komponen abiotik (mungkin lebih dari satu jawapan betul)
I Ayam
II Batu
III Udara
IV Ali
V Cahaya
A I dan IV
B I, II dan IV
C II, III dan V
D I, III dan IV
Jawapan:

54. Tumbuhan yang boleh dijadikan sumber perubatan (mungkin lebih dari satu jawapan betul)
I Pokok sesudu
II Tongkat Ali
III Pegaga
IV Keremek
V Penaga Laut
A I dan IV
B I, II dan IV
C III dan V
D II, III dan IV
Jawapan:

55. Flora dan fauna perlu habitat yang sesuai kerana (mungkin lebih dari satu jawapan betul)
I Keselamatan
II Keperluan Sumber Makanan
III Harga pasaran
IV Kesesuaian Diri
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

56. Sumber bahan mentah dari hutan di Malaysia ialah (mungkin lebih dari satu jawapan betul)
I Kayu balak
II Kaktus
III Buluh
IV Rotan
V Kayu Bakau
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, III, IV dan V
Jawapan:

57. Kesan POSITIF aktiviti manusia kepada hutan (mungkin lebih dari satu jawapan betul)
I Pembangunan Hutan
II Penyahhutanan
III Penghutanan semula
IV Taman Negara
V Hutan Simpan Kekal
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I, III, IV dan V
Jawapan:

58. Kesan NEGATIF aktiviti manusia kepada hutan (mungkin lebih dari satu jawapan betul)
I Ekosistem terganggau
II Hakisan Tanah
III Kemusnahan kawasan tadahan hujan
IV Pembalakan terancang
V Kepupusan flora & fauna
A I dan II
B III dan V
C II, III dan IV
D I, II, III dan V
Jawapan:

59. Kesan hakisan tanah
I Tanah runtuh
II Ribut pasir
III Sungai cetek
IV Kawasan mudah banjir
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。