1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Set 3 Latihan Geografi Tingkatan 3 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 3

Bab 3: Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuhan dan Hidupan

Klik untuk jawapannya

1. Antara yang berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar?
I Bentuk muka bumi
II Saliran
III Luluhawa
IV Geomorfologi
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

2. Berikut merupakan jenis bentuk muka bumi yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar kecuali
A tanah tinggi
B tanah pamah
C muara sungai
D pinggir laut
Jawapan:

3. Apakah tumbuh-tumbuhan semulajadi yang terdapat di Banjaran Crocker?
A Cedar
B Barberry
C Periuk kera
D Himalayan pine
Jawapan:

4. Hidupan liar di kawasan tanah tinggi adalah
A kambing gurun, tupai, serigala dan ilama
B gajah, harimau, badak sumbu
C ular, siput, ketam, anjing laut
Jawapan:

5. Kawasan tanah pamah di Malaysia dilitupi oleh ____________.
A Hutan Tundra
B Huran Konifer
C Hutan Hujan Tropika
D Hutan Monsun Tropika
Jawapan:

6. Hidupan liar di kawasan tanah pamah adalah
A kambing gurun, tupai, serigala dan ilama
B gajah, harimau, badak sumbu
C ular, siput, ketam, anjing laut
Jawapan:

7. Antara berikut yang manakah bukan contoh hidupan yang hidup di tanah pamah
A Gajah
B Harimau
C Anakonda
D Buaya
Jawapan:

8. Hidupan liar di kawasan pinggir laut adalah
A kambing gurun, tupai, serigala dan ilama
B gajah, harimau, badak sumbu
C ular, siput, ketam, anjing laut
Jawapan:

9. Apakah faktor utama yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan di kawasan tanah tinggi berbeza-beza ?
A Suhu
B Tanih
C Udara
D Saliran
Jawapan:

10. Kawasan bersaliran buruk merupakan habitat bagi haiwan...
A Rusa
B Moose
C Memerang
D Harimau
Jawapan:

11. Salah satu contoh hidupan liar di kawasan bersaliran baik ialah
A biawak
B burung shoebill
C harimau
D buaya
Jawapan:

12. Di manakah lokasi habitat haiwan seperti dalam gambar di atas?
 Bab 3: Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuhan dan Hidupan
A Banjaran Himalaya
B Banjaran Crocker
C Banjaran Titiwangsa
D Banjaran Kapuas Hulu
Jawapan:

13. Saliran baik adalah kawasan yang tidak menakung air. Manakah yang berikut merupakan lokasi yang tepat bagi saliran baik?
A Pinggir laut
B Tanah pamah
C Paya air masin
D Paya air tawar
Jawapan:

14. Tumbuhan tersebut terdapat di kawasan

Cedar
Birch
Sprus

A Hutan Tundra
B Hutan Mediterranean
C Hutan Hujan Tropika
D Hutan Konifer
Jawapan:

15. Haiwan dalam gambar di kenali sebagai
 Bab 3: Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuhan dan Hidupan
A Oryx
B Lynx
C Mink
D Martens
Jawapan:

16. Antara berikut yang manakah elemen utama faktor fizikal iklim?
I Suhu
II Angin
III Tanih
IV Jarak
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

17. Pilih kombinasi yang benar tentang jenis hutan dan jenis tanih
A Hutan konifer-tanih permafrost
B Hutan Hujan Tropika- tanih podzol
C Hutan Monsun Tropika-tanih latosol
D Hutan Mediterranean-Tanih Chernozem
Jawapan:

18. Apakah jenis tanih di bawah?
 Bab 3: Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuhan dan Hidupan
A Aridisols
B Latosol
C Permafrost
D Chernozem
Jawapan:

19. Apakah maksud tanih aridisols?
A Tanih yang kering dan tandus
B Tanih yang berpasir, liat dan lembap
C Tanih yang nipis, berasid dan beku
D Tanih yang bercampur dengan tumbuh-tumbuhan yang telah reput
Jawapan:

20. Hidupan liar di atas terdapat di kawasan padang rumput sederhana bertanih

Coyote
Bobcat
Badger

A Tundra
B Podzol
C Chernozem
D Terra rossa
Jawapan:

21. Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan tanih di kawasan Gurun Panas?
A Tanih kering dan tandus
B Tanih yang nipis, berasid dan beku
C Campuran tanah liat dan berpasir
D Tanih berpasir, liat atau lembap
Jawapan:

22. Hidupan liar di atas terdapat di kawasan yang beriklim

Tikus jerboa
Musang fennec
Oryx

A Steppe
B Siberia
C Laurentia
D Gurun Panas
Jawapan:

23. Jenis tanih apakah yang menggalakkan pertumbuhan Hutan Mediterranean?
A tanih latosol
B tanih podzol
C tanih terra rossa
D tanih permafrost
Jawapan:

24. Tumbuhan semulajadi di tanah pamah ialah
A pokok meranti, jelutong, cengal, merbau dan seraya
B oak, laurel, palma, paku pakis
C pokok bakau dan pokok kelapa serta pokok menjalar seperti tapak kuda
Jawapan:

25. Tumbuhan semulajadi di pinggir laut ialah
A pokok meranti, jelutong, cengal, merbau dan seraya
B oak, laurel, palma, paku pakis
C pokok bakau dan pokok kelapa serta pokok menjalar seperti tapak kuda
Jawapan:

26. Kawasan manakah pokok bakau, pokok nipah dan mengkuang hidup ?
A kawasan bersaliran baik yang tidak bertakung air
B kawasan bersaliran buruk yang bertakung air
C kawasan tanah tinggi yang tidak bertakung air
D Kawasan pinngir pantai
Jawapan:

27. Tanih podzol yang nipis dan dan beku di bawahnya menyebabkan
A hidupan liar di Gurun Panas kurang aktif terutama pada siang hari
B hidupan liar mudah bergerak mencari makanan
C menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar
D hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang sahaja mampu hidup
Jawapan:

28. Berikut adalah contoh hidupan liar yang terdapat di iklim

-Beaver
-Burung angsa
-Wood duck

A laurentia
B siberia
C monsun tropika
D gurun panas
Jawapan:

29. Tanih manakah yang sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan dan tumbuhan-tumbuhan renek?
A Tanih chernozem
B Tanih permafrost
C Tanih aridisols
D Tanih latosol
Jawapan:

30. Tanih manakah yang sesuai untuk pertumbuhan Pokok kaktus, pokok akasia dan pokok kurma?
A Tanih chernozem
B Tanih permafrost
C Tanih aridisols
D Tanih latosol
Jawapan:

31. Antara contoh hidupan liar di kawasan iklim Siberia ialah
I badak sumbu
II gajah
III harimau Siberia
IV beruang kutub
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

32. Tanih manakah yang sesuai untuk pertumbuhan Rosemary, lavender, laurel dan pain?
A Tanih chernozem
B Tanih permafrost
C Tanih aridisols
D Tanih terra rossa
Jawapan:

33. Tanih manakah yang sesuai untuk pertumbuhan Pokok Pokok jati, cendana, mahogani dan jelutong?
A Tanih chernozem
B Tanih permafrost
C Tanih aridisols
D Tanih latosol
Jawapan:

34. Iklim merujuk kepada elemen berikut KECUALI
A angin
B hujan
C kepekatan oksigen
D tekanan udara
Jawapan:

35. Berikut adalah contoh tumbuh-tumbuhan bagi iklim

Pokok caper
Rumput alfalfa

A gurun panas
B monsun tropika
C siberia
D laurentia
Jawapan:

36. Pilih faktor - faktor di bawah yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh - tumbuhan dan hidupan liar.
I Bentuk muka bumi
II Saliran
III Iklim
IV Tanih
V Jenis hutan
A I dan II
B I, IV dan V
C II dan III
D I, II, III dan IV
Jawapan:

37. Bentuk muka bumi terbahagi kepada beberapa jenis iaitu . . .
I tanah tinggi
II tanah pamah
III sungai
IV pinggir laut
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

38. Pilih kawasan di bawah yang merupakan kawasan tanah pamah utama dunia ?
I Lembangan Murray
II Dataran Siberia Barat
III Lembangan Mesir
IV Lembangan Congo
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

39. Pilih negara di bawah yang mempunyai Hutan Monsun Tropika.
I Jepun
II Thailand
III Bangladesh
IV Malaysia
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

40. Selain dari pokok jelutong, Malaysia mempunyai jenis pokok yang lain iaitu . . .
I Merbau
II Wimba
III Meranti
IV lapuna
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

41. Hutan menjadi tempat ____________ bagi pelbagai hidupan liar.
A berlindung
B bermain
C habitat
Jawapan:

42. Jenis pokok yang terdapat dalam kawasan bersaliran buruk ialah . . .
I Pokok Jati
II Mengkuang
III Pokok nipah
IV Pokok jelutong
V pokok bakau
A I dan II
B II dan III
C I, II dan III
D II, III dan V
Jawapan:

43. Bahan bukan organik terhasil daripada proses __________ batuan akibat tindakan luluhawa.
A pereputan
B pemecahan
C pembiakan
Jawapan:

44. Apakah tanih yang ada di kawasan padang rumput sederhana atau padang rumput steppe?
A Tanih permafrost
B Tanih chernozem
C Tanih latosol
D Tanih terra rossa
Jawapan:

45. Jenis tanih latosol ada di kawasan hutan seperti . . .
I hutan konifer
II hutan monsun tropika
III hutan hujan tropika
IV hutan Mediterranean
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

46. Sila pilih negara yang mempunyai iklim gurun panas.
I Jepun
II Rusia
III Arab Saudi
IV Kuwait
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

47. Apakah jenis iklim yang mempunyai tumbuhan semula jadi seperti dalam gambar ?
 Bab 3: Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuhan dan Hidupan
A Iklim laurentia
B Iklim monsun tropika
C Iklim gurun panas
D Iklim Siberia
Jawapan:

48. Kulampir---Lumut--- Rusiga
Jenis Iklim yg sesuai bg jenis tumbuhan di atas:
A Gurun
B Tundra
C Khatulistiwa
D Mediterranean
Jawapan:

49. Antara yang berikut, manakah elemen dalam iklim yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia?
I-air laut
II-wap air
III-tekanan udara
IV-keadaan awan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

50. Antara berikut, manakah hidupan liar yang terdapat di kawasan tanah pamah di hutan Amazon?
I-kancil
II-gajah
III-anakonda
IV-ikan pirana
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。