1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 9 Latihan Sejarah Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 9: Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis

Klik untuk jawapannya

1. Apakah istiadat yang dimaksudkan?

Maklumat berikut berkaitan dengan istiadat yang diwarisi sehingga kini.
- Istiadat dimulakan dengan mempersembahkan naskhah al-Quran dan alat kebesaran
- Sultan dan Raja yang dimasyhurkan membaca watikah dan kemudian mengucup keris kuasa
- Menteri Besar mengetuai seruan "Daulat Tuanku"

A Pertabalan raja
B Keputeraan raja
C perkahwinan raja
D keberangkatan raja
Jawapan:

2. Senarai berikut merupakan antara warisan adat istiadat diraja yang diamalkan sehingga kini.

- Majilis pemasyhuran
- Istiadat pertabalan
- Adat perkahwinan

apakah kepentingan pengamalan adat istiadat tersebut?
A menghormati nenek moyang
B membentuk identiti bangsa
C memupuk semangat patriotisme
D mewujudkan kebudayaan kebangsaan
Jawapan:

3. apakah X?

X
- diketuai oleh Menteri Besar
- Menteri Besar sebagai Yang Dipertua
- Membantu sultan dalam pentadbiran

A badan kehakiman
B badan perundangan
C majlis perundangan negeri
D majlis mesyuarat kerajaan negeri
Jawapan:

4. Apakah X?
Bab 9 Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
A Dondang sayang
B Mek Mulung
C Kuda Kepang
D Wayang Kulit
Jawapan:

5. Antara berikut, yang manakah benar mengenai sistem pemerintahan beraja di negeri kelantan?
A menggunakan gelaran raja dan sultan
B menggunakan gelaran raja dan pelantikan berdasarkan kenaikan pangkat
C menggunakan gelaran sultan dan pelantikan putera sultan sebagai pengganti
D pelantikan berdasarkan kenaikan pangkat dan pelantikan putera sultan sebagai pengganti
Jawapan:

6. Apakah tanggungjawab seorang penghulu?
A orang perantaraan antara rakyat dengan pemerintah
B ketua agama islam
C lambang perpaduan rakyat
D bertanggungjawab terhadap jajahan
Jawapan:

7. Apakah tujuan istiadat pertabalan dalam sistem pemerintahan beraja?
A mengiktiraf kedaulatan raja
B majlis penggantian raja
C menganugerahi sultan darjah kebesaran
D memaklumi rakyat akan kedaulatan raja
Jawapan:

8. Antara berikut, yang manakah syarat pengganti Sultan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darulaman?
A warganegara dan lelaki
B warganegara dan perempuan
C lelaki dan berketurunan raja
D berketurunan raja dan perempuan
Jawapan:

9. Antara berikut, yang manakah syarat pengganti Sultan dalam Undang - Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darulaman?
A warganegara dan lelaki
B warganegara dan perempuan
C lelaki dan berketurunan raja
D berketurunan raja dan perempuan
Jawapan:

10. Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan beraja di negara kita pada hari ini?
A Raja Ketua Pemerintahan
B Raja Lambang perpaduan masyarakat
C Raja berkuasa mutlak
D Raja lambang kemegahan bangsa
Jawapan:

11. Hikayat Merong Mahawangsa dihasilkan sekitar tahun 1821.
Apakah isi naskhah tersebut?
A maklumat jurai pemerintah kedah
B pengasasan kerajaan kelantan
C pengasasan kerajaan perlis
D pengasasan kerajaan kedah
Jawapan:

12. Antara berikut, yang manakah karya persuratan yang mencatatkan sejarah pengasasan kerajaan kelantan?
A Hikayat Seri Kelantan
B detik-detik sejarah kelantan
C syair sultan maulana
D Salasilah atau Tarikh kerajaan Kelantan
Jawapan:

13. Keris merupakan pertukangan perhiasan di negeri Kelantan.
Apakah nilai yang diperolehi daripada warisan tersebut?
A kegigihan
B kreatif
C keberanian
D kebijaksanaan
Jawapan:

14. Antara berikut, yang manakah keunikan Adat perpatih?
A Perkahwinan sesama suku dan Jurai keturunan sebelah ibu
B Perkahwinan sesama suku dan harta pusaka dibahagikan mengikut hukum syarak
C Jurai keturunan sebelah ibu dan pelaksanaan hukuman bersifat pemulihan
D pelaksanaan hukuman bersifat pemulihan dan harta pusaka dibahagikan mengikut hukum syarak
Jawapan:

15. Pelantikan pemimpin di Negeri Sembilan berdasarkan Adat Perpatih.
Siapakah yang melantik Undang ?
A Suku
B Luak
C Lembaga
D Perut
Jawapan:

16. Apakah keistimewaan kaum wanita dalam masyarakat Negeri Sembilan yang mengamalkan Adat Perpatih?
A melantik pemimpin
B mewarisi hak pusaka
C menyandang pesaka adat
D menggubal undang - undang
Jawapan:

17. Apakah peranan Lembaga dalam pentadbiran Negeri Sembilan?
A memilih buapak dan menjadi tempat rujuk soal adat
B memilih buapak dan menguruskan pembahagian harta pusaka
C menjadi tempat rujuk soal adat dan menyelesaikan masalah antara suku
D menyelesaikan masalah antara suku dan menguruskan pembahagian harta pusaka
Jawapan:

18. Apakah kesimpulan anda tentang amalan masyarakat Negeri Sembilan berdasarkan perbilangan di atas?
Bab 9 Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
A pemerintahan beraja
B pengamalan demokrasi
C pewarisan takhta kerajaan
D pembahagian harta pusaka
Jawapan:

19. Warisan kesenian merupakan identiti unik setiap kerajaan. Yang manakah contoh warisan seni kraftangan?
A seni silat
B seni wayang kulit
C seni batik
D seni perhiasan
Jawapan:

20. Seni silat merupakan kepandaian berjuang dengan menggunakan ketangkasan menyerang dan _________.
A mempertahankan diri
B menewaskan musuh
Jawapan:

21. "Istiadat dimulai dengan mempersembahkan naskhah al-Quran dan alat kebesaran diraja. Sultan atau raja membaca watikah pertabalan dan kemudian mengucup keris kuasa". Istiadat di atas merujuk ______?
A Majlis Pemasyhuran
B Istiadat Pertabalan
C Penganugerahan Bintang dan Darjat Kebesaran
Jawapan:

22. Apakah manfaat yang diperoleh negara jika rakyat menghargai dan menjaga warisan negara?
A Identiti negara
B Tarikan pelancong
C Peluang pekerjaan
D kemegahan negara
Jawapan:

23. Apakah kepentingan Undang-Undang Tubuh Negeri?
A Melancarkan pentadbiran
B Mengukuhkan kuasa Sultan
C Mengelakkan pemberontakan rakyat
D Menjamin hubungan harmoni antara kaum
Jawapan:

24. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada maksud "Orang Semenda"
A Mewarisi harta pusaka isteri
B Mengerjakan tanah pusaka isteri
Jawapan:

25. Yang di Pertuan Besar adalah gelaran kepada pemerintah tertinggi negeri yang digunakan di ______________________.
A Selangor
B Negeri Sembilan
C Sabah
D Sarawak
Jawapan:

26. Hikayat Seri Kelantan mengisahkan pemerintahan Kelantan sejak zaman
I Che Siti Wan Kembang
II Puteri Saadong
III Raja Muzaffar
IV Raja Melewar
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

27. Penganugerahan darjah kebesaran oleh Sultan atau Raja merupakan warisan yang kekal hingga hari ini. Apakah kepentingan penganugerahan ini?
A Kenaikan pangkat
B Lambang kebesaran Raja
C Lambang hubungan antara pemerintah dengan rakyat
D Pengiktirafan kepada rakyat yang berjasa
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

28. Berapakah had umur kelayakan seseorang warganegara untuk menjadi ahli dewan undangan negeri (adun)?
A 18 tahun dan ke atas
B 21 tahun dan ke atas
C 25 tahun dan ke atas
Jawapan:

29. Antara karya sejarah berikut, yang manakah menceritakan tentang sejarah istana kedah dan pentadbiran di perlis, serta mengisahkan pengasasan dan senarai pemerintah, pembukaan ibu kota, alat kebesaran diraja, dan pengislaman pemerintah kerajaan kedah?
A hikayat merong mahawangsa
B al-tarikh salasilah negeri kedah
C salasilah atau tarikh kerajaan kedah
Jawapan:

30. Awang batil merupakan penglipulara di negeri....
A perlis
B kedah
C kelantan
Jawapan:

31. Wayang kulit merupakan warisan negeri....
A perlis
B kedah
C kelantan
Jawapan:

32. Mek mulung merupakan teater tradisional negeri....
A Perlis
B Kedah
C Keantan
Jawapan:

33. ______________disempurnakan sebelum jenazah dimakamkan.
A Majlis Pemasyhuran Pengganti Sultan
B Istiadat Pertabalan
C Penganugerahan Darjah Kebesaran
Jawapan:

34. Antara berikut negeri manakah yang menggunakan istilah raja sebagai gelaran kepada pemerintah?
A Perlis
B Sabah
C Terengganu
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。