1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 6 Latihan Sejarah Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 6: Kesultanan Johor Riau

Klik untuk jawapannya

1. Ketiga-tiga kuasa berikut terlibat dalam Perang Tiga Segi.
Bab 6 Kesultanan Johor Riau
Perang tersebut juga dikenal sebagai
A Perang 99 tahun
B Perang 100 tahun
C Perang 105 tahun
D Perang 100 bulan
Jawapan:

2. "Raja Kechil"
Tokoh berikut pernah mengetuai pentadbiran Kesultanan Johor Riau. Apakah gelaran yang baginda gunakan?
A Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah
B Sultan Alauddin Riayat Shah II
C Sultan Abdul Jalil Muayat Shah
D Sultan Mahmud Shah
Jawapan:

3. Hasil karya berikut terkenal dalam kalangan masyarakat Alam Melayu. Hasil karya tersebut disusun oleh___________.
Bab 6 Kesultanan Johor Riau
A Tun Seri Lanang
B Raja Ahmad
C Bukhari al-Jauhari
Jawapan:

4. Apakah antara peranan Orang laut?
A Pengawal pelabuhan
B Pengawal tentera
C Menjaga kapal
D Hakim di pelabuhan
Jawapan:

5. Antara berikut, yang manakah cabaran yang dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau untuk mempertahankan kedaulatannya?
I Konflik pembesar
II Perang Johor-Jambi
III Kerajaan pusat lemah
IV Penjajahan kuasa Barat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

6. Mengapakah Raja Kechil menyerang Johor pada tahun 1718?
A Menyekat pengaruh luar
B Menuntut takhta kerajaan Johor
C Membanteras ancaman kerabat diraja
D Menentang penguasaan ekonomi oleh Barat
Jawapan:

7. Bagaimanakah Johor Riau muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul?
A Kekuatan ketenteraan
B Kemudahan pelabuhan
C Kecekapan pentadbiran
D Kedudukan yang strategik
Jawapan:

8. Antara berikut, yang manakah merupakan cara urusan jual beli dalam Kerajaan Johor Riau?
I Mata wang
II Pajak gadai
III Sistem kredit
IV Tukar barang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

9. Apakah kesan daripada peristiwa kemangkatan Sultan Iskandar Thani?
A Kemunculan orang Bugis
B Kejatuhan kerajaan Johor
C Kebangkitan kerajaan Jambi
D Kemerosotan kerajaan Acheh
Jawapan:

10. Kesultanan Johor Riau diasaskan oleh waris Kesultanan Melayu Melaka.
Nama pengasas Kesultanan Johor Riau ialah...
A Sultan Ahmad
B Sultan Mahmud Shah
C Sultan Abdul Jalil Riayat Shah
D Sultan Alauddin Riayat Shah I
Jawapan:

11. Kota Kara yang berfungsi sebahagai pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau di bina pada tahun...
A 1526
B 1528
C 1530
D 1532
Jawapan:

12. Apakah keistimewaan Sayong Pinang dari segi pertahanan?
A Sungai yang sempit
B Banyak pokok bakau
C Perairan yang dalam
D Askar yang terlatih
Jawapan:

13. Perang Tiga Segi melibatkan kuasa berikut.
I Portugis
II Acheh
III Pahang
IV Johor
A I dan III
B II dan III
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

14. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau diteruskan semasa pemerintahan Sultan Ibrahim (1677 - 1685). Ketika itu pusat pemerintahan terletak di...
A Kota Batu, Johor Lama
B Kota Kara, Pekan Tua
C Pesisir Sungai Johor
D Kepulauan Riau Lingga
Jawapan:

15. Johor menjalankan dasar berbaik-baik dengan Belanda dan memulakan hubungan Johor-Belanda pada tahun 1602.
Mengapa Johor bertindak sedemikian?
A Meningkatkan perdagangan rempah ratus
B Menaikkan semangat tentera Belanda
C Strategi bagi menghadapi ancaman musuh
D Belanda merupakan sahabat lama
Jawapan:

16. Siapakah pengasas Kesultanan Johor Riau?
A Raja Ali
B Raja Mahmmud
C Sultan Muzaffar Syah
D Sultan Mahmud Syah
Jawapan:

17. Apakah tujuan Bendahara Seri Nara Diraja menyampaikan titah agar rakyat Johor Riau berhimpun?
A Membina kota
B Melantik sultan
C Membuka negeri
D Menentang musuh
Jawapan:

18. Pembinaan pusat pemerintahan Johor Riau ialah berhampiran sungai yang lebar. Mengapakah pusat pemerintahan dibina di lokasi tersebut?
A Memudahkan kapal keluar masuk
B Menghalang tiupan angin monsun
C Menadi benteng pertahanan utama
D Melambatkan pencerobohan kuasa luar
Jawapan:

19. Perang Tiga Segi telah berlaku kerana perebutan untuk menguasai perdagangan di Alam Melayu. Apakah kawasan yang menjadi perebutan tersebut?
A Laut Jawa
B Johor Riau
C Selat Melaka
D Pulau Pinang
Jawapan:

20. Apakah strategi kerajaan Johor Riau menghadapi cabaran?
I Memindahkan pusat pentadbiran
II Mengelakkan diri daripada ancaman musuh
III Membina kota pertahanan.
IV Menjalin hubungan persahabatan dengan Belanda.
A I dan IV
B II dan III
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

21. Maklumat berikut berkaitan dengan pelantikan pembesar di Johor.
TOKOH X
Diberi gelaran Bendahara Padang Saujana
X ialah....
A Tun Abdul Jamil
B Tun Abdul Jalil
C Tun Habib
D Tun Perak
Jawapan:

22. Pada pendapat anda, mengapakah Acheh menyerang Johor?
A Johor memberi bantuan kepada Portugis
B Acheh ingin meluaskan empayar
C Perdagangan Acheh tergugat
D Johor lebih maju dan masyhur
Jawapan:

23. Antara kemudahan yang disediakan di pelabuhan Johor termasuklah.......
A gudang bawah tanah
B pinjaman kredit
C perkhidmatan insurans
D pengawal keselamatan
Jawapan:

24. Sebahagian besar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau terletak disepanjang pesisir Sungai Johor kemudian diteruskan di Kepulauan Riau Lingga.
Mengapakah pusat pemerintahan Johor Riau sering berubah – ubah?
A Strategi ketenteraan
B Jaminan kemajuan negeri
C Memilih kawasan yang sesuai
D Membuka petempatan baharu
Jawapan:

25. Apakah nama lain bagi wang perak yang diperkenalkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I?
A Kolek
B Katun
C Kupang
D Wang emas
Jawapan:

26. Apakah kesan penggunaan alatan di bawah terhadap masyarakat kerajaan Johor Riau?
A Mengairi sawah padi
B Menyimpan mata wang
C Memudahkan pengangkutan
D Memajukan pendidikan madrasah
Jawapan:

27. Sulalatus Salatin dan Hikayat Hang Tuah diiktiraf sebagai hasil kesusasteraan klasik dan epik Melayu tradisional oleh UNESCO dalam Daftar Ingatan Dunia.
Apakah nilai yang dapat diambil berdasarkan pernyataan tersebut?
A Mentaliti warisan institusi Diraja
B Menghormati masyarakat masa lalu
C Menginsafi penulisan karya Melayu
D Menghargai karya – karya persuratan
Jawapan:

28. Apakah faedah yang diterima oleh pedagang luar melalui sistem Naungan yang diamalkan di Pelabuhan Johor?
A Mendapat layanan istimewa
B Berdagang di Pelabuhan Johor tanpa membayar cukai
C Mengeratkan hubungan dengan pembesar Kesultanan Johor Riau
D Mendapat surat kebenaran berdagang daripada Belanda dengan mudah
Jawapan:

29. Mengapakah Kesultanan Johor Riau muncul sbg sebuah kerajaan yg masyhur dan unggul di Alam Melayu?
A Menjadi tumpua ulama
B Mencapai kegemilangan dalam perdagangan dan persuratan
C Pusat pengumpulan dagangan
D Menjalinkan hubungan dgn Belanda
Jawapan:

30. Pedagang X datang ke Johor kerana tidak mahu berdagang dgn Portugis di Melaka. X ialah pedagang
A Siam
B Pasai
C Jawa
D Acheh
Jawapan:

31. Berapakah ketinggian pagar Kota Kara?
A 4 meter
B 8 meter
C 12 meter
D 16 meter
Jawapan:

32. Siapakah yang membina pusat pemerintahan di Kota Kara, Pekan Tua?
A Sultan Alaudin Riayat Shah I
B Raja Ali
C Bendahara Seri Nara Diraja
D Tun Abdul Jalil
Jawapan:

33. Mengapakah berlaku Perang Johor-Jambi yang tercetus dari tahun 1659 hingga 1679
A Jambi tidak membayar ufti
B Johor menuntut wilayah Tunggal
C Belanda menceroboh perairan Johor
D Portugis menguasai perdagangan Johor
Jawapan:

34. Siapakah yang telah dilantik sebagai Yamtuan Muda Bugis yang pertama d Johor
A Daeng Chelak
B Daeng Kemasi
C Daeng Perenai
D Daeng Merewah
Jawapan:

35. Pada 17 Mei 1606, sebuah perjanjian telah ditandatangani oleh Johor di atas sebuah kapal bernama Oranje. Apakah perjanjian tersebut?
A Perjanjian Johor-Jambi
B Perjanjian Johor-Acheh
C Perjanjian Johor-Portugis
D Perjanjian Johor-Belanda
Jawapan:

36. Pelabuhan Johor Riau telah menyediakan gudang bawah tanah. Apakah tujuan penyediaan gudang tersebut?
A Kebakaran dapat dielakkan
B Masalah banjir dapat diatasi
C Kos penyewaan lebih murah
D Barangan tidak boleh rosak
Jawapan:

37. Pedagang-pedagang berikut menjalinkan hubungan perdagangan dengan pelabuhan Kesultanan Johor-Riau.
# Pedagang Bernam
#Pedagang Pulau Bangka
Apakah persamaan barang yang dibawa oleh mereka?
A Emas
B Lada hitam
C Bijih timah
D Pinang
Jawapan:

38. Antara berikut, apakah barang tempatan yang boleh diperoleh di pelabuhan Johor-Riau?
I Kelembak
II Wangian
III Manik
IV Damar
A I dan IV
B II dan III
C I, III dan IV
D I, II dan IV
Jawapan:

39. Senarai berikut berkaitan dengan sistem mata wang di pelabuhan Kesultanan Johor -Riau.
Dolar mexico
Dollar Sepanyol
A Abad ke-16
B Abad ke-17
C Abad ke-18
D Abad ke-19
Jawapan:

40. Hasil karya berikut terkenal dalam kalangan masyarakat Alam Melayu.
< Sulaltus Salatin >
Hasil karya tersebut telah disusun oleh
A Tun Hisap Misai
B Raja Ahmad
C Tun Seri Lanang
D Bukhari al-Jauhari
Jawapan:

41. Pusat pemerintahan sering berpindah disebabkan oleh keperluan ______ dan _____ serta muslihat mempertahankan diri daripada ancaman Portugis dan Acheh
A strategi ketenteraan
B makanan harian
C kawalan PKPB
D pertahanan
Jawapan:

42. Belanda telah meminta bantuan .....untuk menyerang Melaka.
A Johor
B Perak
C Selangor
D Kedah
Jawapan:

43. Pelabuhan Johor Lama, Batu Sawar dan .........mudah dimudiki oleh kapal besar.
A Pancit
B Panglima
C Panchor
D Puchong
Jawapan:

44. _______ yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik menjadi tumpuan para pedagang.
A pelabuhan Riau
B Pelabuhan Riak
C pelabuhan Ria
D Pelabuhan Riang
Jawapan:

45. Pedagang Gujerat membawa kain, ______ dan _____ ke Pelabuhan Johor Riau.
A Wangian
B Manik
C Kasut
D Kain
Jawapan:

46. Pengurusan pelabuhan yang cekap, cepat dan murah antara faktor utama menjadikan pelabuhan Johor Riau sebagai pelabuhan.....
A Ekspot
B Impot
C Entrepot
D Kerepot
Jawapan:

47. Penghasilan karya persuratan kesultanan Johor Riau terletak di Batu Sawar dan ______ memainkan peranan penting.
A Pulau perhentian
B Pulau Penyengat
C Pulau Penambang
D Pulau Pinang
Jawapan:

48. Karya yang tertulis dalam bahasa Melayu yang mampu mencetuskan unsur pemikiran, sistem nilai, kepercayaan, danfalsafah bangsa melayu di panggil ....
A karya puitis
B karya indah
C karya jagung
D karya agung
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。