1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 10 Latihan Sejarah Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 10: Sarawak dan Sabah

Klik untuk jawapannya

1. Masyarakat yang menetap di persisiran pantai Sarawak
I Melayu
II Melanau
III Bidayuh
IV Murut
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

2. Iban,Bidayuh & Kenyah menetap di....
A Lembah sungai
B Pedalaman
C Pinggir laut
D Hutan
Jawapan:

3. Kerajaan Di lembah sungai sarawak ialah
I Sawaku, Samodong
II Kalka, Saribas
III Melano,
IV Kesultanan Brunei
A I dan II
B I dan IV
C I, II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

4. Apakah pusat perdagangan yang muncul pada abad ke-13?
A Chu - PO
B Kalka
C Santubong
D Pulau Banggi
Jawapan:

5. Kepercayaan kaum Melanau
A Islam
B Ipok
C Hindu
D Tripaksa
Jawapan:

6. Kebudayaan kaum iban
I Hari gawai
II Tarian ngajat
III Kuda Kepang
IV Ulik mayang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

7. Antara tanggungjawab tuai rumah ialah
I Menjaga keamanan dan keselamatan kawasannya
II Menetapkan tarikh Hari Gawai dan perayaan Beranyi
III Menyelesaikan masalah perkahwinan, penceraian, peraturan, dan perayaan
IV Tiada yg benar melainkan bohong-bohong belaka
A I dan II
B I dan IV
C I, II dan III
D I, III dan IV
Jawapan:

8. Jika mendengar bunyi burung ketupung atau beragai, Mereka tidak boleh mendirikan rumah di kawasan itu kerana
A Percaya Tuhan memberi Peringatan kepada Mereka
B Bunyi itu menggelikan hati
C Tempat itu berhantu
D Malapetaka bakal menimpa
Jawapan:

9. Pada peringkat awal kegiatan perlombongan bahan galian Di sarawak ini ditadbir oleh
A Datu Patinggi Ali
B Datuk Brooke
C Tun maharaja lela
D Datu Othman Abu Farid
Jawapan:

10. Pada waktu sebelum abad ke-6, kawasan yang kini dikenali sebagai Sabah, Brunei dan Sarawak adalah dibawah _______ dan juga merupakan pusat perdagangan dengan China. Isikan tempat kosong.
A Kesultanan Brunei
B Empayar Rom
C Kesultanan MeLaYu melaka
D Kerajaan Kedah tua
Jawapan:

11. Islam sampai di Sabah menjelang akhir abad ke
A 15
B 12
C 3
D 20
Jawapan:

12. Lepa merupakan sebuah perahu dibuat oleh kaum Bajau/Sama
Fungsi?
I Mengangkut barang
II Tempat kediaman
III Belayar dalam tempoh masa yang lama
IV Kapal pelabuhan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

13. Rumah Tinggi
hasil binaan kaum
A Melanau
B Murut
C Melayu
D Iban
Jawapan:

14. Pertukangan
a) Tiang Totem
-fungsi.......
I Meletak mayat golongan atasan
II Sebagai perhiasan
III Melambangkan status masyarakat
IV Meletak mayat golongan brahmin
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

15. Suluk – berasal dari...
A kepulauan Sulu
B Kerajaan melayu melaka
C Majapahit
D Funan
Jawapan:

16. Rumah panjang rungus diperbuat daripada
I kayu bulat
II Buluh
III Kulit kayu
IV Daun nipah
A I dan III
B I dan IV
C I. II dan III
D semua di atas
Jawapan:

17. ___________ merupakan seni bina kaum Iban, Bidayuh dan orang Ulu.
A Rumah panjang
B Rumah tinggi
C Rumah baruk
Jawapan:

18. Penemuan barangan tembikar zaman Dinasti Tang Dan Sung di
A Santubong
B Kota kinabalu
C Pulau banggi
D Sebuyau
Jawapan:

19. Bobohizan/Bobolian = ______ .
A Kaum Kadazandusun
B Melanau
C Melayu
D British
Jawapan:

20. i) Syarif Osman = _________
ii) Datu Kerunding = _________
– ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri.
– mereka ini mempunyai pertalian dengan keluarga diraja dari Brunei, Sulu atau keturunan Arab Syarif.
Isi template kosong
A Kawasan Marudu, kawasan Tungku
B Kawasan Marudu, kawasan Suluk
C Kawasan pantai
D Kawasan Tungku, Kawasan Santubong
Jawapan:

21. Maksud sejarah dalam bahasa inggeris
A History
B Historian
C Salalatus salatin
D Sajaratun
Jawapan:

22. Basong adalah untuk _________.
A Memburu
B Membawa barang
C Mengumpul barang
Jawapan:

23. kaum Iranum menghasilkan kain ___________ yang biasa digunakan sebagai tanjak
A Dastar
B Tanjak
C Topi
D Ropin
Jawapan:

24. Tarian kaum bajau/sama dari pantai barat Sabah ini ditarikan secara berpasangan.
A Limbai
B Bermukun
C Ngajat
D Bergendang
Jawapan:

25. Bermukun
– merupakan acara bergendang
– keunikan ialah gendangnya dipalu oleh (1)_______ dan penarinya hanya (2)____________.
A 1=wanita
 2=lelaki
B 1=lelaki
 2=wanita
C1=Bobolian
 2=bobohizan
D Semua di atas salah
Jawapan:

26. Limbai
– tarian kaum _______ dari pantai barat Sabah ini ditarikan secara berpasangan.
A Bajau, sama
B Iban, melanau
C Mulu,iban
D Bajau, melanau
Jawapan:

27. Apakah kesan kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei kepada Sarawak?
A melemahkan kerajaan melayu di Santubong, Kalka, Samadong dan Melano di Sarawak
B meningkatkan kegiatan perdagangan di Sarawak
C Tumpuan perdagangan dialihkan ke Sarawak
D Sarawak menjadi tarikan pedagang China
Jawapan:

28. Apakah gelaran bagi ketua kaum Kayan?
A Laih Rayeh
B Peran Lipo
C Hipun Uma
D Tuai Rumah
Jawapan:

29. Antara berikut, yang manakah faktor pembentukan sistem pemerintahan di Sarawak?
A Suku Kaum
B Kawasan Geografi
C kebudayaan
D Adat resam
Jawapan:

30. Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat orang Bajau di Sabah mahir dalam aktiviti mencari hasil laut?
A Tinggal di lembah Sungai
B Tinggal di pesisir pantai
C tinggal di pedalaman
D mahir dalam pelayaran
Jawapan:

31. Masyarakat Bumiputera di Sabah terdiri daripada pelbagai kaum. Antara berikut yang manakah kaum yang terdapat di Sabah?
A Kadazandusun dan Murut
B Kadazandusun dan Melanau
C Murut dan Iban
D Iban dan Melanau
Jawapan:

32. Sungai merupakan nadi utama masyarakat di Sarawak dan Sabah. Buktikan.
A Sungai digunakan dalam kegiatan harian
B Sungai menjadi penghubung setiap daerah
C Aktiviti perkapalan merupakan kegiatan utama
D Aktiviti menangkap ikan merupakan kegiatan utama
Jawapan:

33. Apakah perayaan yang disambut oleh masyarakat Iban?
A Pesta Kaul
B Pesta Babalung
C Pesta menuai
D Pesta Kaamatan
Jawapan:

34. Kaum yang mendiami pedalaman Sarawak ialah
A Kayan
B Bisaya
C Bidayuh
D Melanau
Jawapan:

35. Apakah keunikan utama kaum Bajau/ Sama yang tinggal di kawasan pantai barat Sabah?
A Budaya Menari
B Budaya memanah
C Budaya bermain wau
D Budaya menunggang kuda
Jawapan:

36. Hasil kerja tangan kaum Iban yang diperbuat daripada kain kapas salah satunya ialah pua kumbu. Bilakah pua kumbu selalu digunakan?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Perayaan
B Kelahiran
C Menuai Padi
D adat istiadat
Jawapan:

37. Apakah kegunaan hasil kraf tangan masyarakat Sabah, iaitu tayen?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Sebagai tanjak
B Untuk Majlis kematian
C sebagai penutup kepala
D membawa hasil dari kebun
Jawapan:

38. Apakah kaum yang menghasilkan hasil kraf tangan ini?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Iban
B Kelabit
C Melanau
D Orang Ulu
Jawapan:

39. Mengapakah kaum Bisaya dan kaum Kadayan di Sarawak mengadakan perayaan Makan Tahun?
A Tanda kesyukuran
B pesta menuai
C pemilihan pasangan
D mengelak malapetaka
Jawapan:

40. Apakah acara yang dilakukan oleh masyarakat Sabah semasa Pesta Regata Lepa?
A Tibau
B menunggang Kuda
C perlumbaan perahu
D pertandingan ratu cantik
Jawapan:

41. Apakah alatan tradisional yang mengiringi tarian Datun Julud?
A Gitar
B Sape
C Nobat
D Ukelele
Jawapan:

42. Apakah keistimewaan tarian bermukun di Sarawak?
A Muziknya lebih terkini
B gendang dipalu oleh wanita
C tarian berubah mengikut muzik
D penari daripada semua golongan
Jawapan:

43. Rumah panjang adalah hasil seni bina kaum iban, bidayuh dan Orang Ulu.
Apakah bahan pembuatan yang digunakan untuk membina rumah panjang?
A Buluh
B Kayu balak
C Kayu belian
D Kayu cengal
Jawapan:

44. Apakah nama bagi Rumah Panjang Murut di Sabah?
A Vinatang
B Pahun
C Tolidus
D Gagir
Jawapan:

45. Apakah nama kaum ini?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Murut
B Melanau
C Kadazandusun
D Orang sungai
Jawapan:

46. Apakah nama batu ini?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Batu Lumpang
B Batu Kalimaya
C Batu Genadang gangsa
D Batu Akik
Jawapan:

47. Apakah music traditional Sarawak?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Sompot
B Gong
C Sape
D Seruling
Jawapan:

48. Apakah fungsi Rumah Panjang Murut.
A Kediaman dan kubu pertahanan.
B keselamatan dan pertahanan.
C berinteraksi dan mengadakan acara-acara peryaan.
D mengelak serangan musuh dan majiis soial
Jawapan:

49. Kaum manakah yang mengutip hasil hutan, menanam padi dan mengutip sarang burung?
A Bajau
B Bugis
C Murut
D Dusun
E Iban
Jawapan:

50. Kebanyakkan Orang Sungai tinggal di mana?
I Sungai Kinabatangan
II Sungai Sugut
III Sungai Paitan
IV Sungai Labuk
V Sungai Kibasangan
A I dan III
B I dan IV
C I. II, III dan IV
D semua di atas
Jawapan:

51. Kebanyakkan Kaum Suluk menetap di kawasan:
A Pantai Timur Sabah
B Pantai Barat Sabah
C Pantai Utara Sabah
D Pantai Selatan Sabah
Jawapan:

52. Apakah tarian yang ditarikan oleh masyarakat kaum Iban?
A Ngajat
B Sumazau
C Disco
D Tibau
Jawapan:

53. Apakah tarian kaum Kadazandusun.
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Shuffle
B Sumazau
C Inang
D TIbau
Jawapan:

54. Apakah alat muzik tradisional kaum Kadazandusun?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
A Sompoton
B Sape
C Drum
D Gong
Jawapan:

55. Kaum apakah yang mengadakan Pesta Kaul?
A Bisaya
B Kadayan
C Melanau
D Iban
Jawapan:

56. Pertandingan apakah yang diadakan bagi Kaum Kadazandusun dan Kaum Iban?
Bab 10 Sarawak dan Sabah
I Miss Universe
II Ngajat
III Kumang
IV Unduk Ngadau
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

57. elabuhan Cho-Po telah muncul di utara Sabah pada abad ketiga. Apakah peranan pelabuhan tersebut?
A menjual hasil pertanian ke Srivijaya
B membekal barang dagangan tempatan
C menjadi pusat persinggahan pedagang
D mengeskport besi ke Funan dan Champa
Jawapan:

58. Industri melebur bijih besi telah ditubuhkan di Sarawak pada abad ke-13. Di manakah lokasi industri tersebut?
A Santubong
B Sawaku
C Saribas
D Samadong
Jawapan:

59. Kesultanan Sulu telah muncul pada abad ke-15 di Sabah. Apakah kesan kemunculan kesultanan tersebut?
A menguasai jalan perdagangan
B meningkatkan kegiatan perdagangan
C merampas laluan perdagangan utama
D menjadi kuasa yang kuat di utara Sabah
Jawapan:

60. Apakah sistem pemerintahan tempatan di kawasan pedalaman Sarawak?
A kerajaan
B kesukuan
C kedatuan
D ketua bebas
Jawapan:

61. Kawasan lembah sungai di Sabah diperintah oleh wakil-wakil raja. Apakah kuasa wakil raja tersebut?
I mengutip cukai
II menjaga keamanan
III menjadi ketua rujukan
IV menyelesaikan pertelingkahan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Jawapan:

62. Masyarakat Sarawak terkenal dengan kegiatan pembuatan sagu. Apakah kaum Sarawak yang terlibat dengan kegiatan tersebut?
A Iban
B Kelabit
C Melayu
Jawapan:

63. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kaum Kayan, Penan dan Kenyah di pedalaman Sarawak?
A mengutip sarang burung
B memburu haiwan liar
C membuat perahu
D mengumpul kapur barus
Jawapan:

64. Apakah gelaran bagi ketua kaum Murut?
A Datu
B Dayang
C Babalian
D Tuai Rumah
Jawapan:

65. Bagaimanakah cara untuk memanafaatkan kemudahan dan anugerah alam di negara kita?
A mengembangkan kegiatan ekonomi
B mencipta alatan untuk membajak
C mengusahakan tanaman sara diri
D mengembangkan perniagaan
Jawapan:
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。