1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 2 Latihan Sejarah Tingkatan 2 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 2

Bab 2: Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu

Klik untuk jawapannya

Bahagian Objektif
1. Apakah gelaran Raja Funan yang bermaksud raja gunung?
A Rajadhiraja
B Cakravatin
C Raja Kecil
D Kurung Bnam
Jawapan:

2. Apakah maksud Cakravatin?
A Raja segala raja
B Raja gunung
C Pemerintah alam sejagat
D Putera raja
Jawapan:

3. Siapakah yang membantu Raja Funan?
A Golongan pendeta
B Golongan pembesar
C Golongan Brahmin
D Golongan agama dan tentera
Jawapan:

4. Siapakah yang mengetuai sesebuah wilayah Di Funan?
A Ketua wilayah
B Putera-putera raja
C Golongan pembesar
D Golongan tentera
Jawapan:

5. Apakah gelaran yang digunakan oleh raja Champa?
A Rajadhiraja
B Dewa Siva
C Raja Kecil
D Kurung Bnam
Jawapan:

6. Siapakah yang membantu raja Champa?
A Golongan tentera
B Golongan hamba
C Para pembesar
D Pegawai kanan
Jawapan:

7. Antara berikut yang manakah nama-nama wilayah Champa?
A Kawadanan
B Kebuyutan
C Kedatuan
D Amaravati
Jawapan:

8. Apakah unsur yang ada pada raja-raja Srivijaya?
A Unsur kepercayaan
B Unsur bumi
C Unsur kesaktian
Jawapan:

9. Apakah yang dimaksudkan oleh Bodhisattva?
A Raja Di Gunung
B Maharaja Di Pulau
C Buddha di bumi
Jawapan:

10. Siapakah yang membantu raja Srivijaya?
A Raja Kecil
B Para pembesar
C Kurung Bnam
D Yuvaraja
Jawapan:

11. Apakah pentadbiran wilayah Kerajaan Srivijaya?
A Amaravati
B Raja Kecil
C Kawadanan
D Datuan dan Pradatuan
Jawapan:

12. Apakah yang dimaksudkan dengan Kedatuan?
A Datu bukan berketurunan raja
B Kerabat diraja
C Golongan pembesar
D Datu berketurunan raja
Jawapan:

13. Apakah yang dimaksudkan dengan Dewaraja?
A Mengaitkan dewa sebagai raja
B Pemerintah muliakan dan suci
C Mengitkan raja sebagai dewa
Jawapan:

14. Apakah kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam sistem pemerintahan Kerajaan Angkor?
A Raja dan pemaisuri
B Para pembesar dan cendekiawan
C Pengutip cukai dan golongan tentera
D Pemaisuri dan Raja Muda
Jawapan:

15. Siapakah yang membantu raja Angkor?
A Para cendekiawan
B Pengutip cukai
C Permaisuri
D Para pembesar
Jawapan:

16. Apakah gelaran yang digunakan oleh raja Majapahit?
A Cakravatin
B Raja Kecil
C Dewa Siva
D Sri Bathara
Jawapan:

17. Siapakah yang membantu raja Majapahit?
A Pengutip cukai
B Golongan hamba
C Sapta Prabu
Jawapan:

18. Apakah yang dimaksudkan dengan Sapta Prabu?
A Majlis Pengutipan Cukai
B Majlis Keselamatan Diraja
C Majlis Penasihat Diraja
Jawapan:

19. Majapahit dibahagikan kepada berapa wilayah?
A 10
B 12
C 13
D 14
Jawapan:

20. Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Gangga Nagara?
A Sistem pemerintahan rakyat
B Sistem pemerintahan perdagangan
C Sistem pemerintahan beraja
Jawapan:

21. Apakah peranan Raja Gangga Nagara?
A Mengurus ekonomi kerajaan
B Mengutip cukai daripada rakyat
C Bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan
Jawapan:

22. Apakah tujuan awal kegiatan pertanian dilakukan?
A Perdagangan
B Untuk penduduk yang kelaparan
C Menyara diri
Jawapan:

23. Antara berikut, yang manakah merupakan kegiatan pertanian di Alam Melayu selain padi?
A Cili
B Buah-buahan
C Bunga
D Gajus
Jawapan:

24. Apakah makanan ruji bagi penduduk Alam Melayu?
A padi
B Buah-buahan
C Nasi
D Ikan
Jawapan:

25. Apakah barang yang didagangkan oleh Kerajaan Funan?
A Damar dan kapur barus
B Beras dan emas
C Gaharu dan buah pelaga
D Rotan dan damar
Jawapan:

26. Apakah peranan Tuhan Vatakvurah di pelabuhan Srivijaya?
A Penyelia pelabuhan
B Ketua barang dagangan
C Penyelia kegiatan perdagangan dan perkapalan
Jawapan:

27. Apakah nama pelabuhan Kerajaan Angkor?
A Tuban
B Kam ran
C Yasodharapura
D Sidayu
Jawapan:

28. Antara berikut,yang manakah perdagangan luar yang sering berdagang dengan Alam Melayu?
A China
B Brunei
C Turki
D Rom
Jawapan:

29. Apakah contoh kegiatan perlombongan yang dilakukan di Champa
A Lombongan perak
B Lombongan bijih besi
C Lombongan petroleum
D Lombongan emas
Jawapan:

30. Apakah fungsi gaharu kepada kehidupan harian kita?
A Menjadi ubatan
B Barang kraf tangan
C Bahan pewangi
D Bahan makanan
Jawapan:

31. Adakah pentadbiran wilayah Srivijaya dibahagi empat?
A Betul
B Salah
Jawapan:

32. Adakah struktur pemerintahan kerajaan Gangga Nagara sangat jelas ?
A Betul
B Salah
Jawapan:

33. Apakah kerajaan yang menggunakan gelaran Kurung Bnam?
 Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
A Kerajaan Funan
B Kerajaan Srivijaya
Jawapan:

34. Di manakah pusat pelabuhan Kerajaan Champa?
A Tuban
B Turan
Jawapan:

35. Gamat dijadikan sebagai bahan makanan dan...
 Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
A perubatan
B haiwan peliharaan
Jawapan:

36. Sarang burung layang-layang banyak didapati di utara pulau borneo dan digunakan untuk...
A bahan kosmetik
B perubatan
Jawapan:

37. masyarakat ...... dan ..... menghasilkan pelbagai barangan daripada bijih besi dan emas seperti barang perhiasan
 Bab 2 Sistem Pemerintahan dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Kerajaan Alam Melayu
A champa, majapahit
B angkor, funan
Jawapan:

38. Masyarakat kerajaan apakah yang mengusahakan pembuatan cuka kelapa?
A Gangga Nagara
B Champa
Jawapan:

39. Siapakah yang layak menggunakan gelaran Raja Kecil?
A Ketua wilayah Kerajaan Champa
B Ketua wilayah Kerajaan Funan
Jawapan:

40. Di manakah tempat yang mempunyai tanah subur yang sesuai untuk kegiatan pertanian?
A Kota Trowulan
B Pulau jawa
Jawapan:

41. Di manakah sawah padi Kerajaan Srivijaya ditanam ?
A Tanah Tinggi Pasemah
B Tonle Sap
Jawapan:

42. Apakah yang masyarakat kerajaan Alam Melayu?
A menganyam tikar
B membuat kapal
Jawapan:

43. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Alam Melayu adalah......
A Sistem Monarki
B Sistem Demokrasi
C Sistem Beraja
D Sistem Mutlak
Jawapan:

44. Raja-raja Champa menggunakan gelaran Rajadhiraja dan diiktiraf sebagai pemerintahan yang mulia dan suci serta dapat dikaitkan dengan......
A Kurung Bnam
B Dewa Siva
C Bodhisattiva
D Cakravatin
Jawapan:

45. Pentadbiran Srivijaya dibantu oleh yuvaraja. Yuvaraja, golongan lain turut membantu dalam pentadbiran kerajaan, Kecuali....
A Golongan Pemungut Cukai
B Golongan Agama
C Golongan Hakim
D Golongan Pedagang
Jawapan:

46. Kerajaan manakah yang melibatkan Permaisuri dalam sistem pemerintahan?
A Kedah Tua
B Angkor
C Gangga Nagara
D Majapahit
Jawapan:

47. Pada peringkat wilayah, Angkor dibahagikan kepada beberapa peringkat, Kecuali.....
A Wilayah
B Desa
C Daerah
D Kampung
Jawapan:

48. Kenapa Alam Melayu giat dalam menjalankan kegiatan pertanian?
A Mempunyai dana
B Mempunyai kemudahan
C Mempunyai tanah yang subur
D Mempunyai tanah yang kering
Jawapan:

49. Apakah yang telah dibina oleh kerajaan Angkor untuk menyimpan air?
A Barai
B Barey
C Barei
D Baray
Jawapan:

50. Padi adalah tanaman penting bagi kerajaan Srivijaya dan ditanam di kawasan pendalaman......
A Palembang
B Pulau Jawa
C Kalimantan
D Jakarta
Jawapan:

Bahagian Subjektif
1. Lengkapkan maklumat tentang gelaran raja-raja Kerajaan Alam Melayu di bawah dengan jawapan yang betul.
(a) Raja-raja Funan menggunakan gelaran yang bermaksud raja gunung, Rajadhiraja yang bermaksud dan Cakravatin yang bermaksud .

(b) Raja Champa menggunakan gelaran sebagai pemerintah yang mulia dan dikaitkan dengan .

(c) Raja Srivijaya dianggap sebagai yang bermaksud raja sebagai di bumi. Gelaran lain ialah Raja di Gunung dan .

(d) Raja Angkor digelar yang bermaksud raja sebagai Dewa.

(e) Raja Majapahit menggunakan gelaran Maharaja, dan .
Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。