1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Set 9 Latihan Sejarah Tingkatan 5 Sekolah Menengah KSSM

Senarai Subjek Tingkatan 5

Bab 9: Dasar Luar Negara

Klik untuk jawapannya

1. Apakah BUKTI Kerajaan awal seperti Langkasuka dan P'an P'an mengadakan hubungan dengan negara China?
A Penghantaran utusan
B Penghantaran ufti
Jawapan:

2. Pilih DUA bentuk hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka
 Bab 9: Dasar Luar Negara
I Diplomatik
II Perdagangan
III Pertanian
A I dan III
B I dan II
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

3. Pilih negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Kesultanan Melayu Melaka.
I Ryukyu
II China
III Turki
IV Amerika Syarikat
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

4. Pada zaman British, hal ehwal Negeri Melayu, NNS, Sarawak dan Sabah dikawal oleh Pejabat Tanah Jajahan di __________.
I London
II England
III United Kingdom
A I dan III
B I dan II
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

5. Apakah bentuk Dasar Luar negara kita semasa pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj?
A Probarat dan antikomunis
B Berkecuali
Jawapan:

6. Pada tahun 1966, Kementerian Hal Ehwal Luar telah ditukar nama kepada :
A Kementerian Luar Negeri
B Kementerian Dalam Negeri
C Kementerian Pertahanan
Jawapan:

7. Di manakah pusat pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Luar Negara kita?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Wisma Putra
B Kuala Lumpur
C Cyberjaya
D Sg Balang
Jawapan:

8. Pilih 2 peranan WISMA PUTRA dalam memelihara kedaulatan negara:
I Menggubal dasar luar
II Menjaga kepentingan nasional Malaysia
III Menghantar pasukan pengaman ke PBB
A I dan III
B I dan II
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

9. Perkataan "PUTRA" pada WISMA PUTRA diambil sempena dengan nama Perdana Menteri kita, iaitu :
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Tunku Abdul Rahman Puta al-Haj
B Tun Abdul Razak
C Tun Hussein Onn
D Tun Mahadhir Mohamed
Jawapan:

10. Pilih FAKTOR-FAKTOR Penggubalan Dasar Luar negara kita
I Ikatan Sejarah
II Keperluan Nasional
III Kepimpinan
IV Persekitaran Luar
A I dan IV
B I dan II
C I, II dan III
D Semua di atas
Jawapan:

11. *ARAB SAUDI
*MESIR
*TURKI
Hubungan negara kita dengan negara tersebut adalah berdasarkan faktor:
A Keagamaan
B Negara jiran
C Demokrasi
Jawapan:

12. Pada tahun 1970-an, Malaysia mengubah dasar luarnya daripada PROBARAT kepada :
A Tidak Berpihak
B Antikomunis
C Komanwel
Jawapan:

13. Perang Dingin ialah konflik politik yang melibatkan negara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet.
Negara manakah yang mengetuai BLOK TIMUR ?
A Amerika Syarikat
B Kesatuan Soviet
C Malaysia
Jawapan:

14. Siapakah tokoh negara tersebut yang dilantik sebagai wakil tetap negara ke PBB yang PERTAMA ?
Bab 9: Dasar Luar Negara
A Dr. Ismail Abdul Rahman
B Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
C Tan Sri Razali Ismail
Jawapan:

15. Pilih Tapak Warisan Dunia di negara kita yang diiktiraf badan PBB tersebut :
 Bab 9: Dasar Luar Negara
I Bandar Melaka
II Taman Kinabalu
III Bandar Georgetown
IV Lembah Lenggong
A I dan IV
B I dan II
C I, II dan III
D Semua di atas
Jawapan:

16. Malaysia telah berkerjasama dengan badan PBB tersebut dalam bidang __________.
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A makanan
B kesihatan
C pendidikan
D pelarian
Jawapan:

17. Apakah fungsi utama badan PBB tersebut?
  Bab 9: Dasar Luar Negara
A Kesihatan dan Perubatan
B Pengeluaran Makanan
C Menjaga Pelarian dunia
Jawapan:

18. Apakah tanggungjawab utama UNHCR ?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Melindungi golongan pelarian
B Menjaga kesihatan penduduk dunia
C Memastikan bekalan makanan dunia cukup
Jawapan:

19. Majlis Keselamatan PBB merupakan badan penting PBB dalam mengekalkan keselamatan antarabangsa.
Berapa kalikah Malaysia terpilih menyertai Majlis tersebut?
A 1
B 2
C 3
D 4
Jawapan:

20. Malaysia sentiasa menyertai misi pengaman anjuran PBB ke negara berkonflik.
UNIFIL ialah misi pengaman PBB ke negara _________.
  Bab 9: Dasar Luar Negara
A Lubnan
B Congo
C Namibia
D Kemboja
Jawapan:

21. MONUSCO merupakan salah satu MISI PEGAWAI PEMERHATI PBB yang disertai Malaysia dari tahun 1999 hingga kini di negara __________.
A Congo
B China
C Colombia
Jawapan:

22. Gambar tersebut merupakan tokoh Malaysia yang berjasa di dalam pertubuhan PBB.
Siapakah beliau?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Tan Sri Jemilah Mahmood
B Tan Sri Razali Ismail
Jawapan:

23. Siapakah tokoh wanita negara tersebut yang merupakan wanita PERTAMA di ASIA yang menjawat jawatan UN-Habitat ?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Datuk Maimunah Mohd Sharif
B Tan Sri Jemilah Mahmood
Jawapan:

24. Tan Sri Razli Ismail merupakan tokoh negara yang menyumbang kepada badan dunia, PBB.
Pada tahun 2000-2005, beliau merupakan WAKIL KHAS Setiausaha Agung PBB ke ___________.
A Myanmar
B Israel
C Lubnan
Jawapan:

25. Siapakah tokoh negara tersebut yang merupakan Penolong Ketua Pengarah Pembangunan Ekonomi dan Sosial dalam PBB dari tahun 2012 -2015 ?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Dr. Jomo Kwame Sundaram
B Tan Sri Aboo Samah Aboo Bakar
Jawapan:

26. Siapakah pegawai tentera Malaysia PERTAMA yang dilantik sebagai Pemerintah Tertinggi UNOSOM II di Somalia ?
A Tan Sri Aboo Samah Aboo Bakar
B Tan Sri Razali Ismail
Jawapan:

27. Mengapakah RANCANGAN COLOMBO dilaksanakan menerusi pertubuhan KOMANWEL?
A Menangani masalah kemiskinan anggota Komanwel
B Mengadakan Sukan Komanwel
C Menentang Dasar Aparteid
Jawapan:

28. DASAR APARTEID ialah pemisahan antara kaum kulit putih dan kulit hitam yang dilaksanakan di negara _______________ dari tahun 1948-1999.
A Afrika Selatan
B Mesir
C England
D Johor
Jawapan:

29. Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Komanwel (CHOGM) diadakan ____ tahun sekali bagi membincangkan isu semasa antarabangsa berkaitan negara Komanwel.
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A 1
B 2
C 3
Jawapan:

30. Bilakah Malaysia menjadi Tuan Rumah Sukan Komanwel yang merupakan sukan kedua terbesar di dunia?
A 1998
B 2008
C 2028
Jawapan:

31. Malaysia dan negara lain lantang menentang Dasar Aparteid yang diamalkan oleh negara Afrika Selatan.
Apakah kesan penentangan tersebut ?
A Afrika Selatan menarik diri dari Komanwel
B Anggota tentera Komanwel menyerang Afrika Selatan
C Afrika Selatan menyerang Malaysia
Jawapan:

32. Malaysia mengadakan hubungan dengan negara China pada tahun 1971 semasa zaman Perdana Menteri :
A Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj
B Tun Abdul Razak Hussein
C Dato. Seri Najib Razak
D Tan Sri Muhyiddin Yassin
Jawapan:

33. Perjanjian Pertahanan Lima Negara (FPDA)1971 antara negara Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Australia.
 Bab 9: Dasar Luar Negara
Apakah faedah perjanjian tersebut kepada negara kita?
A Memperoleh bantuan teknikal dan latihan pertahanan
B Bantuan sekiranya diserang musuh
C Mengadakan sukan tentera antara 5 negara
Jawapan:

34. Malaysia menjadi anggota Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT).
Apakah kepentingan yang diperoleh negara kita ?
A Malaysia memperoleh hasil daripada minyak dan gas
B Perdagangan negara disekat
C Pertanian negara meningkat
D Malaysia menjadi gergasi ekonomi Asia
Jawapan:

35. Pilih 3 negara PERTAMA yang menyertai pertubuhan ASA (ASEAN kini) pada tahun 1961.
 Bab 9: Dasar Luar Negara
I Malaysia
II Filipina
III Thailand
IV Singapura
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan III
Jawapan:

36. Deklarsi Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) diumumkan pada tahun 1971 semasa mesyuarat di _____________.  Bab 9: Dasar Luar Negara
A Kuala Lumpur
B Jakarta
C Singapura
D Ho Chi Min
Jawapan:

37. Malaysia bekerjasama dalam pertubuhan ASEAN melaui SEAMEO dalam bidang :
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A pendidikan
B sains dan matematik
C kebudayaan
D sukan
Jawapan:

38. Antara kejayaan kerjasama sosial anggota ASEAN ialah tertubuhnya Pusat Serantau Pendidikan untuk Sains dan Matematik (RESCAM) di :
  Bab 9: Dasar Luar Negara
A Pulau Pinang, Malaysia
B Bangkok, Thailand
C Jakarta, Indonesia
D Kuala Lumpur, Malaysia
Jawapan:

39. Apakah maksud 10 tangkai padi dalam logo ASEAN?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A 10 negara ASEAN
B 10 rukun persatuan ASEAN
C 10 negara VETO ASEAN
Jawapan:

40. Penyertaan Malaysia dalam Pergerakan Negara Negara Tanpa Pihak (NAM) bermula dengan kehadiran tokoh tersebut dalam sidang kemuncak NAM di Dar es Salam, Tazania pada tahun 1970.
 Bab 9: Dasar Luar Negara
Siapakah beliau?
A Muhammad Ghazali Shafie
B Tun Abdullah Ahmad Badawi
C Tan Sri Muhyiddin Yassin
D Tun Mahadhir Mohamed
Jawapan:

41. Malaysia menjadi tuan rumah sidang kemuncak NAM ke 13 pada tahun 2003 dan melahirkan Deklarasi Kuala Lumpur.
Apakah 2 isi deklarasi tersebut?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
I isu Palestin
II serangan USA terhadap Iraq
III Isu covict
IV isu pencemaran udara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D I, II dan IV
Jawapan:

42. Malaysia lantang bersuara berkaitan isu Bosnia dan Herzegovina yang ditekan oleh Serbia dalam sidang kemuncak NAM di Jakarta pada tahun 1992.
Apakah kejayaan tindakan tersebut?
A Keahlian Yugoslavia digantung
B Afrika Selatan dikeluarkan dari NAM
C Serbia diserang oleh NAM
Jawapan:

43. Dasar keamanan dan Berkecuali NAM dibuktikan apabila Malaysia menandatangani Pengisytiharan Lusaka pada 1970.
Apakah kepentingan perjanjian tersebut?
A NAM mendesak pengharaman senjata nuklear
B NAM mendesak dikenakan sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan
Jawapan:

44. Siapakah Setiausaha Agung PERTAMA Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) ?
A Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj
B Tun Abdullah Ahmad Badawi
Jawapan:

45. Kerjasama Malaysia dan OIC telah melahirkan Universiti tersebut.
Apakah bantuan yang diberikan kepada pelajar dari negara-negara OIC yang belajar di UIAM ?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Biasiswa
B pinjaman kewangan
Jawapan:

46. Malaysia menyokong perjuangan Mujahidin Afghanistan terhadap Rejim Kabul yang dibantu oleh Russia sejak tahun 1979.
Apakah bentuk sumbangan Malaysia?
A Membuka pejabat perwakilan di Kuala Lumpur
B Memberi bantuan senjata
C Menghantar tentera Malaysia ke Afghanistan
Jawapan:

47. Antara kejayaan pembangunan ekonomi menerusi OIC ialah tertubuhnya Bank Pembangunan Islam (IsDB) pada 1973.
Apakah manfaat yang diperoleh Malaysia?
 Bab 9: Dasar Luar Negara
A Hadiah pelaburan membangunan negara
B Tertubuhnya Bank Maybank
C Tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad
Jawapan:

48. Melalui Komanwel, Malaysia menentang Dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Mengapa?
A Membantah pemerintahan diktator
B Mempertahankan hak asasi penduduk asal
Jawapan:

49. Apakah sumbangan Malaysia dengan isu Dasar Aparteid di Afrika Selatan?
A Membantah campur tangan asing
B Menggugurkan keahliannya dalam Komanwel
Jawapan:

50. Pada 1976, Malaysia menyoking Sidang Kemuncak Ketua-Ketua Negara ASEAN di Bali, Indonesia. Apakah isu yang dibincangkan?
A Ancaman komunis
B Hak asasi manusia
C Pergolakan Indochina
Jawapan:




Klik untuk jawapannya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


If anyone has anything to discuss regarding to the kindly please comment in the facebook page here.
如有需要讨论任何题目或有什么要基于改进的留言可到 面书上 留言。